th˙s > bibliografy
Bibliografy
 
Dichtbundels
1989   Skrousk
1992   Je mutte hore wie ut seit
1992   DÓt ok noch
1994   Melkboerehonnehaar
1994   Deagewoandea
2000   Fanou ut Plein
2000   Om 'e noard
2000   Kajapoetoaly
2003   Spoetnik
 
Jubileumboeken
1995   In ˙tjouwerij fan QuizeQuÔnsje
1997   v.v. HJSC 1947-1997
 
Skiednis
1990   Willem Santema in fersetsman