pers > op'e planken > detail
Resênsy fan Henk van der Veer
Inburgeringsgids voor Hollanders verschenen

Inburgeringsgids voor Hollanders verschenen

HOMMERTS- Marja Boonstra, redacteur van de Leeuwarder Courant, heeft een heel maf boekje geschreven: ‘Nieuwefriezen.nl Inburgeringsgids voor Hollanders’. Niet alleen maar een maf boekje, ook een confronterend boekje. Niet in de laatste plaats voor de Friezen zelf. Bij het lezen van het boek had ik geregeld het gevoel alsof ik in een spiegel keek. De talloze hebbelijkheden, maar ook onhebbelijkheden van de Friezen worden door Boonstra op een luchtige manier beschreven. Dit alles met maar één doel voor ogen: de entree van Hollanders, en dat zijn alle niet-Friezen, in de meest eigenzinnige provincie van Nederland zo voorspoedig mogelijk verlopen te laten. Het boek is uitgegeven door de Friese Pers Boekerij.

Uit de inhoudsopgave van het 132 pagina’s tellende boekwerkje blijkt dat Boonstra haar mini inburgeringscursus aan een aantal kapstokken heeft opgehangen: Alle Friezen zijn familie ( 1); De Fries in zijn landschap ( 2); Dorp of stad ( 3); De gek uit de randstad ( 4); Inburgeren in uw vrije tijd ( 5); Zakendoen met de Friese slag ( 6); Een mondvol Frysk ( 7) en Handige adressen ( 8 ).

Een prachtige formule om nieuwe Friezen paadwiis te maken is ervaringsdeskundigen op dit gebied aan het woord te laten. Interviews met import-Friezen dus. Door haar journalistieke aanpak en vlotte pen lezen de verhalen van al die Nieuwe Friezen als een tierelier. Keer op keer komt de taal aan de orde. Al deze nieuwe inwoners van Friesland zien het belang in van het in elk geval passief beheersen van de Friese taal. Velen hebben, of volgen een cursus Fries voor niet Friestaligen. Het zijn stuk voor stuk positieve geluiden die de lezer krijgt voorgeschoteld. Uiteraard, zou ik willen zeggen. Wel vind ik de keuze van geïnterviewden wat eenzijdig, het zijn over het algemeen goed opgeleide mensen die aan het woord komen.

De 53-jarige journalist Hans Vandersmissen, hij woont met vrouw en kinderen in Witmarsum, is zo’n positivo uit Holland: “Je moet wel bescheiden beginnen en het vertrouwen dat mensen in je stellen niet beschamen. Want dan is het snel afgelopen. Het spreekwoord zegt ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, maar in Fryslân is dat andersom. Je wordt met open armen ontvangen, maar als je het verbruit, kun je het verder wel vergeten. Maar goed, het is wel duidelijk. Hier herken je een zwakbegaafde ten minste, in Hilversum rijden die rond in een cabriolet.”

In het boek zijn ontzettend veel feitjes en weetjes over Friesland en de Friezen opgenomen, tussen de regels door, maar ook onder de noemer ‘facts & faq’s’. In elk hoofdstuk is er ook aandacht voor de taal, lijstjes met ‘Fries voor’. In het gedeelte ‘Een mondvol Fries’ uiteraard alleen maar omtinken voor de taal. Wat te denken van de taalhoogtepunten als het gaat over de tussenbeense activiteiten: neuken heet in het Fries fotselje, fotse, fodze, fan’e kruk gean, oer de wjuk gean, nodzjen, platfiterje, op-en-delderje- him deryn stekke. Inderdaad Boonstra, dat heet ‘rûch yn’e bek’ oftewel grofgebekt.

Een BF’er, Rients Gratama heeft voor de nieuwelingen nog wel wat aardige tips in petto:
“Doe net alsof je voor eerst bij je aanstaande schoonouders op visite komt. Dan zet je ook niet meteen een grote bek op maar streef je naar een goede indruk. Hou het beminnelijk en speel een beetje komedie. Dat kan nooit geen kwaad. Begin niet meteen over kraaiende hanen en loeiende koeien en verheerlijk de provincie aan de andere kant ook niet. Als je bewust voor Fryslân kiest, blijf dan aan je eigen voorstelling vasthouden. Blijf autonoom, blijf jezelf. Het is helemaal niet erg om iets aan de Friezen toe te voegen, daar wordt het hier alleen maar leuker van. Friezen kunnen echt wel wat hebben. Verwacht niet een totaal andere wereld, Friezen hebben ook alle kanalen op de tv. “

En weet U waarom veel Friezen zelfs op kantoor op sokken lopen? “Dat stamt vast nog uit de tijd dat ze als kind thuis de klompen bij de achterdeur uitschopten voordat ze binnen kwamen”, aldus Marja Boonstra.
Ten slotte nog een opmerking over de opgenomen foto’s in het boek die zijn hier en daar wat donker afgedrukt. Maar voor de rest een prachtig cadeau-boek voor al die Nieuwefriezen!

Henk van der Veer

Marja Boonstra: Nieuwefriezen.nl, inburgeringsgids voor Hollanders. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden; geïllustreerd, 132 blz., €15,--


Sneeker Nieuwsblad, 24.01.2005
 
 
<< terug