pers > op'e planken > detail
Resênsy fan Henk van der Veer
Particulieren starten privé woongroep

SNEEK- Dat er een verschraling in de gehandicaptenzorg plaatsvindt is een open deur intrappen. Om die verschraling tegen te gaan worden er steeds meer particuliere initiatieven ontwikkeld om nieuwe woonvormen op te richten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Afke Overzet en Tiny Bongers, twee enthousiaste vrouwen, beiden jarenlang werkzaam in de zorg, hebben het plan opgevat om ook in Sneek een privé-woongroep van vier personen op te starten. Hiertoe heeft het ambitieuze duo een project gestart onder de naam Zorg op Maat.
Dave Ruis, ook al jarenlang werkzaam in de zorgsector, adviseert beide initiatiefneemsters bij het realiseren van het project.
Eerste zorg van de initiatiefneemsters is om samen met de toekomstige jonge bewoners een huis in Sneek te huren met optie tot koop.

Met name het kopen van een woning door vier jongeren met een licht verstandelijke handicap zou uniek zijn. Hierbij wordt wel het een en ander van de toekomstige bewoners, eigenaars gevraagd. Dave Ruis: “ De bewoners moeten 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast moet men open staan voor begeleiding en enigszins in staat zijn om huishoudelijke taken te verrichten. De financiering van de woonvorm is tweeledig, huur is naar rato en persoonlijke kosten is voor de individuele deelnemer. De begeleiding door de zorgverleners worden betaald uit het persoon gebonden budget ( PGB). Deze woonvorm is dus niet bedoeld voor mensen met ernstige gedragsstoornissen en/ of psychiatrische problemen.”

De initiatiefnemers hebben een duidelijke inhoudelijke visie over wat zij willen. Afke Overzet: “ Zorg op maat staat voor speciale zorg en begeleiding, gericht op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bewoner. Je zou het ontwikkelingsgericht begeleiden kunnen noemen. Wij willen een zo veel mogelijke thuissituatie creëren. Het huis zal bewoond worden door vier personen, met een mogelijkheid van één logeerplaats. Sfeer, warmte en gezellig zijn sleutelwoorden die een grote rol gaan spelen. Aan ons huis zijn geen artsen of therapeuten verbonden. Als je naar de dokter moet, zul je gewoon een bezoek bij de huisarts moeten regelen. Jongeren met een licht verstandelijke handicap kunnen vaak veel meer dan gedacht wordt. We willen deze groep niet ‘bepopkje’, om het maar eens op zijn Fries te zeggen.”

Ook het sociale aspect weegt zwaar, zo vertelt Tiny Bongers. “Ja, het sociale aspect zowel binnen- als buitenshuis vinden wij erg belangrijk. Het moet écht hun woning worden, de toekomstige bewoners zullen daarom ook huishoudelijke taken moeten verrichten. Het is niet de bedoeling dat de bewoners hele dagen thuis zullen zitten. Overdag gaan ze bijvoorbeeld naar hun werk op de sociale werkplaats. ’s Avonds kunnen ze misschien gaan sporten, naar de film gaan en eventueel meedoen aan creatieve cursussen. We denken dat deze vorm van wonen en leven de ontwikkeling van deze specifieke groep jongeren ten goede zal komen. Wij zullen meer coach zijn, dan begeleider. Afke en ik zien dit niet als onze roeping, zo ver willen we niet gaan, maar er zit wel een geweldig stuk idealisme achter onze plannen.”

“Openheid en communicatie verdienen ook alle aandacht” , vertelt Dave Ruis. “Niet alleen naar de bewoners maar ook naar hun ouders, naar het bestuur en de begeleiding. Regelmatig zullen wij dan ook overleggen met de betrokkenen. We bieden zorg, ondersteunende begeleiding, advies en bemiddeling aan de bewoners en in het verlengde daarvan hun ouders.”

Om hun plannen toe te lichten hebben de initiatiefnemers een voorlichtingsavond voor potentiële bewoners en hun ouders gepland op dinsdagavond 26 april a.s. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in de Conventschool, Oude Dijk 15 in Sneek. Aanvang is 20.00 uur.
Inmiddels hebben de initiatiefnemers een eigen e-mailadres: zorgopmaat@planet.nl. Verder zijn de initiatiefnemers dagelijks, na 18.00 uur, te bereiken op de volgende telefoonnumers: 0515 427207 of 0514 565653


Sneeker Nieuwsblad, 14.04.2005
 
 
<< terug