pers > kollum's > detail
Kollum fan Henk van der Veer
Kope òf hure

Kope of hure

‘Ik docht al, dy auto hew ik hier faker siën, un groëne Eend met Brabaans Bont-gedynstjes. Su’n kar is al like opfallend as dy groate bak fan ‘e LPF-minister. Hoe hyt dy kearel ok al wear? Dy Lolbroek of su. Fijn dast der wear bist meiske! Hest seker wel sin an un bakje?’

Teake Túndorp staat al in de deuropening van z’n woning aan de Graaf Adolfstraat als schoondochter Leonora haar Deux Cheveau’tje voor het ouderlijk huis parkeert.

‘Hallo pa, ik moest in de buurt zijn, dat ik dacht ik wip even aan. We kunnen nog wel voorhuis zitten en dat in oktober.’

Westfriese Leonora rijdt regelmatig de Dijk over om effe een bakkie te doen bij haar schoonvader. Vanaf het begin, in de Sneekweek van 1987, toen ze bij Douwe z’n vader thuis kwam voelde Leonora haar welkom. Alle keren weer geniet ze van zijn prachtige verhalen over Sperhem/Túndorp. Met het verstaan van het Snekers van haar schoonvader heeft ze inmiddels geen enkele moeite meer. Trouwens die taal hoort bij Teake zoals de kaasmarkt bij Alkmaar.

‘Hè, gesellech meiske, de koffy loopt, we krije su un bakje. Thús alles goed?’

‘Uitstekend pa. Douwe zit op kop en oren in het werk. Volgende week moet ie naar een beurs in het buitenland. Het is allemaal heel hectisch.’

‘Ut sal wel je. Nau se sitte hier in Túndorp anders ok nyt stil, de sloperij is nau foargoëd los en der binne al moai wat lui ferhúsd. Ik hew trouwens gistermòren weer even bij dy Luuk huppeldepup fan ut wijkservicebureau an de Johan Willem Frisostraat weest. De foarlaaste kear dat ik dêr weest hew, kreeg ik allemaal spul met over fergoedings fan ‘e ferhúskosten. Hartsikkene dúdlek.’

‘Weet pa al wat pa wil? Huren of kopen?’

‘Nau, dêr hewwe wij ut gistermòren útgebreid over had. Wat de mooglekheden binne. Hij het ok wat op papier setten. Kyk, hier lees mar even, dan siën ik ondertussen of de koffy der al deur is.’

Herhuisvesting

De huurders van de te slopen woningen hebben voorrang bij de toewijzing van in hun eigen buurt vrijkomende en passende woonruimte. Daartoe wordt door de Woningstichting Patrimonium een voorrangswoonkeuzebon verstrekt. Die bon wordt gegeven op basis van het aantal personen, inkomen, leeftijd en dergelijke. De huurders van de te slopen woningen hebben voorrang bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen in hun eigen wijk of buurt, mits voldaan wordt aan de woninggebonden eisen. Bijvoorbeeld bij seniorenwoningen. De huurders van de te slopen woningen hebben voorrang bij de toewijzing van in andere woonwijken vrijkomende en passende woonruimte.
Met betrekking tot de groep bewoners die graag naar een andere wijk of buurt willen verhuizen, wordt aangetekend dat het aantal vrijkomende huurwoningen momenteel erg klein is. Het aantal vrijkomende eensgezinswoningen is momenteel zo mogelijk nog veel kleiner, zodat Partimonium om die reden niet in staat zal zijn aan alle individuele woonvoorkeuren tegemoet te komen.

‘Su, nau earst mar un bakje met wat lekkers der bij. Ik had noch un stukje oranjekoek fan bakker Kuiper lêgen. Bist toch su gek op?’

‘Heerlijk pa! Is je trouwens alles duidelijk wat die verhuurmedewerker je gisteren heeft meegegeven?’

‘Ut is wat ambtenaretaal, un bitsje drooch, mar ik docht wel dat ut dúdelek was. Patriwoanium is dus ferplicht om mij un plakje te geven, dat hew ik toch goed begrepen?

‘Jazeker pa, dat staat hier’: Patrimonium garandeert voor alle uit te plaatsen huurders echter wel een woning, waarvan de huurprijs gelet op het inkomen van de huurder- eventueel met gebruikmaking van huursubsidie- als passend moet worden aangemerkt.’

‘Waar zou pa heen willen verhuizen?’

‘Nau, dêr hoef ik nyt su lang over na te denken. Naar de Noorderhoek fanself. Sperkhemmers en Noorderhoekers is wel wat utselde slach folk je. Teminsten dat was froeger su. Se hewwe trouwens un enkête houden. Fan de húshoudings dy’t graach naar un andere wyk wille, wurdt de foarkeur geven an… Even kieke, dat staat op dit briefke’:

Het Eiland (18 ) Binnenstad (5)
Lemmerweg West (16) Sperkhem (3)
Noorderhoek (16) Duinterpen (3)
Tinga (10) Stadsfenne (2)
Lemmerweg Oost (9) Zwette (1)
Noordoosthoek (7) de Brekken (1)

‘Maar nog eens, is pa er al uit wat pa nu wil?Kopen of huren?

‘ Ik weet ut earlek seid noch nyt. Ut het beiden syn foar- en nadelen. Dêr hewwe se de mênsen ok naar fraagt:

Van de huidige bewoners geven 140 huishoudens aan, dat zij er de voorkeur aan geven om in de wijk te blijven wonen. De overige huishoudens kiezen voor een andere wijk. De overgrote meerderheid van deze groep wil na uitvoering van het wijkontwikkelingsplan een woning huren. Ongeveer 10% kiest voor een koopwoning. Ongeveer de helft wil een eengezinswoning met tuin, terwijl bijna 40% voor een appartement kiest. De rest wil graag een specifieke seniorenwoning of een benedenwoning met tuin. Bij de bewoners die in de wijk willen blijven wonen zijn de locaties langs de Graaf Adolfstraat, in de nabijheid van de haven en de Woudvaart en rondom de Ichtuskerk favoriet.

‘Maar pa weet het dus nog niet?’

‘Ik bin mij an ut oriënteren, su as dat su moai heet. Kope of hure. Eén ding is seker je, ik sal der noait op achterút gaan. Weeste Leonora, ik hoorde fan ‘e week noch un ferhaal hoe’t su hier in Sneek an ‘e Selfhelp woanden. Dy man fertelde dat se ut thús su armoedech hadden, dat se de kruk fan ‘e deur nyt eens fine konnen. Sterker noch, de wandluzen wonnen dêr de klokken op! Wat hewwe wij nau dan un weelde. Skenk dou noch even un bakje in je.’


Henk van der VeerWijd en Zijd, 27.09.2003
 
 
<< kollum's