pers > kollum's > detail
Kollum fan Henk van der Veer
Sleutel

Sleutel


Teake Túndorp heeft een nieuwe passie, blikjes verzamelen. Verzamelen is eigenlijk het juiste woord niet, het is meer opruimen. Tientallen heeft hij inmiddels al opgeruimd. Colablikjes, Bierblikjes, Sinasblikjes. Heel Sneek en met name in bermen en tuinen ligt het bezaaid met blik, weet Teake. Hij ergert zich mateloos aan al die vervuiling, vandaar zijn verzamelwoede.

Omdat het vanmorgen heerlijk zomerweer is, maakt Teake zijn dagelijkse blikzoektochtje door de wijk. Als hij de hoek van de Graaf Adolfstraat nog maar net om is, wordt hij staande gehouden door Dikke Pieter die in zijn tuintje bezig is.. Al jaren lang één van Teake zijn beste maten. Dat Pieter een vrij omvangrijk figuur heeft, verklaart zijn bijnaam, maar dat is niet zijn grootste handicap. Want Dikke Pieter is ook nog eens scheel en niet zo weinig ook. Volgens Teake is zijn maat zó scheel, ‘dat ie wel dry dagen de andere week in siët’.

“Su ouwe strúner, bist wear op ‘e sneup naar blikjes”, begint Dikke Pieter. Hier ik hew noch un fraai eksimplaar foar dy. Must us kike wat der op staat ‘Golden Power, energy drink’. Nau un bitsje kracht en enerzjy kan ik de kommende weken wel brúke want ik hew de sleutel
fan myn paleiske an ‘e Prins Mauritsstraat kregen”
“Felisiteard Pieter. Dus jum hewwe de sleutels fan’e huurhuzen kregen?”
“Ja ut ston al in dy Nieuwsbrief fan Patrimonium, kyk ut staat op’e foarkant fan ut blaadsje.” Pieter mag dan wat vreemd de andere week in kijken, lezen gaat hem goed af en op gedragen toon leest hij Teake voor.

Alle 15 nieuwe woningen aan de Prins Mauritsstraat al verhuurd

Ruim voor de oplevering zijn de eerste nieuwe huurwoningen in het project Nij Túndoarp allemaal al verhuurd, aan Tuindorpers. Er was zoveel belangstelling, dat binnen enkele dagen alle woningen weg waren. Luuk van der Wal, verhuurmedewerker van Patrimonium, zegt:
“Voor deze woningen is veel animo, mensen zijn positief; ze vinden het leuke huizen. Het mooie is dat deze woningen straks bewoond zullen worden door mensen die nu nog in een sloopwoning zitten.”

“Must ut mar sêge, wannear astou hulp noadech hest Pieter, ik wil dij met alle plesier ferhúze en as ut mut dan bel ik myn soan Douwe ok noch even. Hij het wel su’n trekhaakje achter syn auto. Weest trouwens wel datst foar un perioade fan dry dagen un anhangwagentsje krije kanst. Gratis en fergees. Sú’k noch mar even achteran as ik dij was.”

“Dou krijst bericht fan mij Teake, su gau as ik weet wannear ik over wil. Frou Middendorp-Kootje het as earste de sleutel fan har hús in ‘e Mauritsstraat kregen. Der ston un prachtege foto fan dy earste sleuteloverhandeging in ‘e Sneeker. Der was trouwens noch un aardech nieuwtje fan direkteur Jur Deckers fan Patrimonium. Alle woaningen wurde foarsiën fan un túndeur an ‘e achterkant, sudat de patio achter de huzen helemaal ousloten wurdt. Hoe is ut trouwens met jum Douwe, woant ie noch altyd in Hollaan?”

“Ja, met syn Westfriese Leonora woant ie al wear jaren in de Keesstad, in Alkmaar. Se komme gelukkech regelmatech de Afslútdyk even over foar un bakje.”

“Must mar se rekene Teake, Sneker wurde je nyt, Sneker bin je. Must um dit stukje mar even leze late, miskiën is ut wel wat foar um.”

Teake krijgt de laatst verschenen Nieuwsbrief van Patrimonium ( ‘Smûk wenje tusken wetter en grien’) in zijn handen geduwd en begint te lezen.

Eerste woningen Van Hessen Kasselstraat al verkocht

Voor de 21 woningen aan de Van Hessen Kasselstraat is grote belangstelling. De eerste 8 zijn al verkocht, terwijl de verkoop nog maar net begonnen is. Het zijn dan ook prachtige, moderne herenhuizen. De architect heeft met een warme, gele gevelsteen en rode dakbedekking gekozen voor een vriendelijke uitstraling. In het souterrain, onder de woning, is een garage, daarom worden deze huizen ook wel drive-inwoningen genoemd. De start van de bouw van deze herenhuizen staat gepland voor deze zomer.

“Nau, dat sú wat weze oans Douwe en syn Leonora wear naar Sneek toe, en ok noch in Túndorp. Ma’k dit blaadsje fan dij hewwe, dan sal ik ut naar Alkmaar toesture, je wete mar noait. Sú’k wel joppech fine at sij wear naar Frieslaan kwamen. Syn wyfke is noch altiten gek op silen, dat ik bedoël mar.”

“Je, Pieter, der komme toch ok un nieuwe binnenhaven en havenhuzen an de Woudvaart nyt?”
“Ja, dêrom binne se met dy riolering an ‘e gang. Dat bedriif, dy Van der Wiel, hewwe al druk an ut graven weest en der binne ok allemaal rioleringsbuizen ferleid. Se trekke de leidingen, fan gas, water elektrisiteit, kabel-TV en telefoan onder ut water fan de doorfaart naar de nieuwe haven deur. Dêrom hewwe dy straten ok stremd weest.”

“Ja, jong, ut houd wat in, mar at ik ut goëd begrepen hew dan sitte se aardech op’t skema wat de sloperij betreft. De Bourbonstraat 69 t/m 81 en de Graaf Adolfstraat 24 t/m 35 binne nau an de beurt. En even kike, folgend jaar mei gaat der ok noch un heel swikje teugen de flakte, welke straten dat presys binne weet ik su nyt út ut bloate hoofd. Mar even un telefoantsje naar 431960 en je hewwe ut antwoard. En anders un loopke naar ut WijkServiceBureau in de keet naast de Ichtuskerk”

“Mar dou sist aansens moai in dyn gele woaninkje an de Mauritsstraat, Pieter. Su gau astou weest wannear ast over wist, doëst mij even bericht nau, dan kan ik Douwe ok metéén belle. Miskiën befalt ut ferhuzen hem wel su goëd, dat ie de kribels ok krijt, mar earst dat krantsje mar even naar um toesture.”

Zonder verder nog naar blikjes te zoeken gaat Teake weer naar zijn flatwoning, voor een enveloppe en een postzegel van Van Gogh. Hij wil de brief naar Douwe en Leonora zo snel mogelijk op de bus doen. Stel je voor Douwe en de vrouw weer in Sneek, in Túndoarp. Misschien.Wijd en Zijd, 27.09.2003
 
 
<< kollum's