pers > onder ut fergroatglas > detail
Resênsy over ut werk fan Henk van der Veer
Russyse wodka

Russyse wodka

Der binne skriuwers dy’t bewust ûnouhinklik bliuwe. Eigen baas. Oertsjûge fan persoanlike kwaliteit. Auteur, útjouwer en suteler tagelyk. Komt wat komt, wat nult it! Dichter Henk van der Veer is sa’ien. Ik lies en beseach fannemidzje syn nijste (fjirde!) bondel. In titel as in Russyse wodka (‘Kajapoetoaly’), fersen dy’t stean as it Snitser bolwurk, in uterlike fersoarging om wiis mei te wêzen. Skitterend!

Joop Boomsma, op syn Thússide, 09.06-2001Boomsma Thússide, 09.06.2001
 
 
<< terug