nieuws > overzicht > nieuwsbericht
Nieuwsbericht
Particulier Theater verrast Sneek 10-1-2005

Particulier theater verrast Sneek

"We hebben met belangstelling kennis genomen van het plan om het Cine Sneek theater na afloop van het gemeentelijke contract in 2006 particulier verder te exploiteren. Als een ongesubsidieerd theater tegen die tijd bewaarheid wordt zou dat een verrijking kunnen beteken."
Aldus cultuurwethouder Hans van den Broek in reactie op de 6 januari 2005 via het Sneeker Nieuwsblad aangekondigde plannen.

"Het initiatief heeft ons verrast. Ook omdat uit gesprekken bleek dat men wilde investeren in de uitbouw van het bioscoopgebeuren en we die ontwikkeling ook van harte toe hebben gejuicht. Nog niet zo heel lang geleden hebben we daarnaast op verzoek van de directie, in goed overleg, het cultureel programma in het theater moeten inperken om het bedrijf wat extra financiŽle ruimte te geven.

In de verschillende besprekingen over 'hoe nu verder' na afloop van het contract zijn in de afgelopen tijd heel wat aspecten aan de orde geweest.
Dat alles heeft er uiteindelijk toe geleid dat de colleges van Sneek en Wymbritseradiel eind januari een plan aan de raden voor gaan leggen voor huisvesting van het nieuwe Centrum de Kunsten (de vm Muziek- en Dansschool).
De gemeente Sneek brengt daarbij de combinatie met eigen theater in. Naast de professionele volwaardige programmering is die faciliteit vooral ook bedoeld voor de amateurkunst.
En wij weten allen dat daarvoor in de afgelopen jaren helaas te weinig podium beschikbaar is geweest."

bron: website gemeente Sneek
 
 
<< nieuws overzicht