werk > overzicht

Ut werk krt om e hoek

Dichtwerk

Skrousk

De debtbondel Skrousk kaam yn desimber 1989 t en waard drukt bij Drukkerij Van Minnen. Yn jannewaris 1990 kaam der in werprintinge t en yn maart fan datselde jier waard besluten om in tredde printinge ferskine te litten. Skrouks befettet 12 Frysktalige fersen en 16 miny-ferhalen. Grytsje Jorritsma fersoarge it omslach & yllustraasjes


Je mutte hore wie ut seit

De fersen t e bundel Je mutte hore wie ut seit binne skreven an ut eind fan 1991 en ut begin fan 1992. In disse bundel met gedichten in ut Snekers, de earste druk kwam in april 1992 t in un oplaach fan 400 stuks bij H.Doevendans B.V.- Sneek, binne 20 gedichten opnommen. De bundel is opdroegen an de in 1990 en 1991 overleden ouders fan de dichter. Naast un antal persoanleke fersen befat disse earste bundel in ut Snekers ok un swikje gedichten over bekende Sneker stadsfigueren. In de bundel un fiertal mistege fotos fan autentike Sneker plakjes su as ut gytizeren brugje in ut Wilhelminapark.


Dt ok noch

In november 1992 ferskynd bij Doevendans B.V. de tweede bundel, Dt ok noch, met gedichten in ut Snekers. Diskear in un oplaach fan 600 eksemplaren. Ok in disse bundel geeft de dichter un beeld fan ut Sneek de Snekers t syn jeugdjaren. Ferder un stuk of wat fotos t ut argyf fan de Gemeente Sneek. En nyt te fergeten ut fisitekaartsje fan glazewasser Bertus Poiesz. Bij har besoek an de Waterpoartstad, op 30 april 1993, krijt koanegin Beatrix fan ut soantsje fan de dichter un earste eksemplaar fan de tweede druk anboaden. De bundel is trouwens opdroegen an de bekende Sneker baakster Greetje Slippens-Poiesz.


Melkboerehonnehaar

Ut kon nyt tblieve, na ut sukses fan de earste twee bundels in ut Snekers komt ine somer fan 1994 Melkboerehonnehaar t. Wear twintech gedichten, diskear met fotos fan Gerard de Boer. In disse bundel o.a. ut gedicht over Sikke Procee. En ferder loopt de dichter noch wear us de avondfierdaagse met Corrie Rameau. Der wurde 1000 boekjes bij Doevendans drukt en ok foar ut groatste deel ferkocht.


deagewoandea

In hiel bysnder projekt is deagewoandea, dat de dichter yn 1994 mei byldzjend keunstner Gerrit Terpstra t Heech opset. Fersen oer de dea, ynbn tusken bjirkenhouten plankjes en opburgen yn 100 sigarekisten. De sydkanten fan dizze kistjes binne beskildere troch Terpstra en foarmje meielkoar in grut skilderij. Op it deksel stiet in foto, fan Paul van Goor, mei in fbylding fan it skilderij. Alle 100 kistjes wurde binnen in pear dagen ferkocht en binne no in collectors item.


Fanou ut plein

Un haanfol fersen, in opdracht skreven foar de Rabobank Sneek e.o. In un oplage fan fijfdzend stuks wurdt ut boekje tgeven bij gelegenheid fan de offisile opening fan de Rabobank op 4 february 2000. Fotograaf Paul van Goor maakt bij de gedichten un antal fotos, dyt met de gedichten ok inlijst wurde foar de Rabobank. Fan dy gedichten en fotos krijt wethouwer Netty Weenink un drylk anboaden.
Om e noard

Disse spesiale tgave eksklusyf produseard foar de opening fan de nieuwbou foar C.J. Rameau, orthopedische schoentechniek in Sneek. In un oplage fan 700 eksemplaren wurdt dit harmoanikaboekje met un half dosyn fersen en beeldwerk fan Paul van Goor op 18 maart 2000 kado geven an de klanten en ralasys fan Rameau.

Kajapoetoaly

In e negenteger jaren fan de 20ste eeuw ferskynden der dry bundels met fersen in ut Snekers fan Henk van der Veer. In Kajapoetoaly binne un antal fersen t dy boekjes selekteard. De laaste 16 fersen fan de nieuwe bundel ferskine hier foar ut earst in boekfrm. Fotografy en frmgeving binne fan Paul van Goor. De bundel komt in de herfst fan 2000 t in un oplage fan tweedzend eksemplaren.


Spoetnik

Kwa frmgeving is ut projekt Spoetnik, dat in oktober 2003 tkomt, unyk. In e frm fan un lkse kunstkalender wurdt un dosyn hagelnieuwe fersen in ut Snekers in kombinasy met fotos fan Paul van Goor op e merk brocht. De tematyk fan disse fersen binne de twaalf maanden fan ut jaar, met un fette knipooch naar Sneek. Deur ut universele karakter sal disse pozy ok nyt-Snekers anspreke. De fersen en fotos frme un nheid en wurde ok as kunstposters produseard.

bestel hier de posters uit de serie Spoetnik


Proaza

Willem Santema in fersetsman

Yn gearwurking mei Willem O. Santema, in omkesizzer fan de fersetsman, skriuwt Henk van der Veer yn 1990 in skiednisboekje oer Willem Santema (1902-1944). De tjefte jout yn wurd en byld in oersjoch fan it libben de bekende fersetsman. De bondel befettet ek de fersen dy't Willem Santema skreaun hat 'wylst er finzen siet fen Des. '43 oant Aug. '44'.


In tjowerij fan QuizeQunsje

Doeke Sijens & Henk van der Veer - In tjowerij fan QuizeQunsje. Tinkboek by it 25-jierrich bestean fan 'e Koperative Utjoweij (1995) Een uitgeverij voor schrijvers, niet voor behoudende zakenlui, was het credo van de Koperative Utjouwerij (KU). Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze belangrijke Friese uitgeverij verscheen een gedenkboek. Na een inleiding met de uitgangspunten van dit boek geeft hoofdstuk 1 de aanloop naar de oprichting van de KU, waarvan schrijvers het bestuur uitmaken. Hoofdstukken 2 tot en met 6 beschrijven elk vijf jaar. In het begin was er het probleem van het isolement waarin de KU zich plaatste, tegenover andere uitgevers, later lagen er problemen op het gebied van financin en organisatie. De schrijvers van het gedenkboek laten veelal de feiten voor zich spreken: er wordt ruimschoots uit brieven en notulen geciteerd. In het zevende hoofdstuk staan interviews met KU-leden van de oude en de jonge garde, in bijlagen staan overzichten van uitgaven en leden van de KU. Een interessante uitgave, waarin 25 jaar Friese literatuurgeschiedenis wordt behandeld vanuit het oogpunt van een literaire uitgeverij. Bevat veel portretfoto's van auteurs.


v.v. H.J.S.C. 1947-1997

In opdracht van het H.J.S.C.-bestuur schreef Henk van der Veer in 1997 het jubileumboek van de vijftig jarige voetbalvereniging uit Hommerts-Jutrijp. Het boek geeft een uitgebreid overzicht over een halve eeuw voetballen in de tweelingdorpen even ten zuiden van Sneek. Het werk, een gebonden uitgave, bevat naast veel informatie over het wel en wee van de voetbalclub ook uniek fotomateriaal.