nieuws > overzicht > nieuwsbericht
Nieuwsbericht
NIJ WEBPROJEKT CORNELIS VAN DER WAL 21-3-2005

De Fryske dichter Cornelis van der Wal is hjoed út ein set mei in nij webprojekt: ‘Kulturele ympresjes’.

Ien kear yn ’e wike sil er sa’n ympresje jaan. Van der Wal hâlde earst in deiboek op ynternet by, mar op 10 maart joech er de brui dęr oan út ergernis oer guon ferfelende buorlju yn cyberspace.

‘Cornelis van der Wal, gjin weblog!’ stiet der no boppe oan de opfolger fan syn weblog. Syn kulturele ympresjes binne te finen op cornelisvanderwal.web-log.nl.

Bron:www.Farsk.nl
 
 
<< nieuws overzicht