dagboek > overzicht
Dagboek augustus 2008Bekiek hele maand 
 
7 augustus om 16:11
  Literatuur

Ik fyn ut mar ferrekte brodsech fandaach, ňf sú ut met myn kňndisy te maken hewwe? Ik hew mij tňt nou toe lekker rustech houden op dizze donderdach. Krekt wel ut Olympys foetbalteam fan Foppe de Haan teugen Nigeria sien. Bitsje slaapferwekkend allemaal, mar wat wille je ok onder sukke idioate wearsomstannechheden. Met temperaturen fan 35 graden en dan ok nňch us in de fette smog, dan kanne je ok niks anders ferwachte. Nul - Nul is dan ok un normale útslach.

Wolkeboek oukraakt deur Goffe Jensma

Ferder in opfallende resęnsy fan Goffe Jensma in ' It Beaken ' ( tydskrift fan de Fryske Akademy ) lezen over ' Zolang de wind van de wolken waait '. Jensma laat eigenlek gyn spaan heel fan ut boek. Met name Veenbaas en Wind krije fan leksum. Opfallend dat dizze resęnsy twee jaar na dato komt.

Abe de Vries

Ondertussen is Abe de Vries met un digitaal 'ienmans tiidskrift' begonnen. Ate Grypstra ging De Vries kňrtleden al foar. De oud Gysbert Japikspriis-winner, Abe kreech de priis un antal jaren leden, fynt de start fan syn digitale tydskrift ' Brekkend Nijs '. In ut intro stelt De Vries um eventsjes foar:

"Dit is DIOK, it Digitaal Ienmanstydskrift fan de Noardwest-Fryske ierappelskriuwer en minneloftendichter ABE DE VRIES. Dichtbondels: De weromkommer yn it űnlân (Bornmeer, 2002) In waarm wek altyd (Bornmeer, 2004) Under fearne goaden (Bornmeer, 2006). Op kommendewei: Fangst fan 'e demoandolfyn (Bornmeer, 2008). Twatalige blomlęzing út eigen wurk: Warme boxkachels & weke irenes / Waarme bokskachels & weake irenes (BnM, 2006) Oer oare dichters: It sil bestean (Frysk en Frij, 2004) Skielk beart de hjerst (Frysk en Frij, 2005), Het goud op de weg. De Friese poëzie sinds 1880 (Bornmeer, 2008). Essaybondel: Identiteit & kowesturten. Essays oer Fryske literatuer (Bornmeer, 2008)"

Spitech ( ňf nyt fanself ) dat der mar su'n bitsje lui út ut Frys literęr weareldsje aktyf binne op ut world wide web.

Venus

Bij Venus gaan Josse de Haan en Trinus Riemersma gewoan deur met ut útgeven fan literatuer in ut Frys. Ik bied de mannen hierbij un gratis en fergees STER-blňkje an:

R. R. RIENK VAN DER LEEST, Noardlike Nachten

120 siden, ISBN 978-90-5998-051-8; priis €12,90

It woe Van der Leest yndertiid net slagje om it sânde (foarlęste) diel fan syn Dynte-Nier-rige te skriuwen. Dat hat er no, jierren letter, dochs foarinoar krigen. Dęrmei is de syklus kompleet. De roman is skreaun yn fersfoarm, mei űnregelmjittich rym. Alwer in nije foarmfarjaasje yn de rige dus.

BENNIE HUISMAN, Eeltsje & ik

152 siden; ISBN 978-90-5998-052-5; priis €15,90

De Grouster dichter Eeltsje Halbertsma (1797-1858) hie in űnręstige natoer dy't him op tal fan plakken brocht. Sjonger en dichter Bennie Huisman is him neireizge - yn werklikheid en yn ’e ferbylding, sykjend om Eeltsje syn ynspiraasjeboarnen. Dit ‘biografyske reisboek’ is in sterk persoanlik ferslach fan dy syktocht.

HENDRIK BEEKMAN / JOSSE DE HAAN, As wurden slipe wurde

64 siden; ISBN 978-90-5998-053-2; priis €17,50
De gedichten yn As wurden slipe wurde binne minimale útsnijde fersen, te fergelykjen mei de 25 bylden fan Hendrik Beekman dy’t ek sa fier slipe en befike binne, dat de kearn foar ’t ljocht kaam. In byld wurdt in gedicht, in gedicht in taalbyld. De dichter hat de bylden personifiearre, de metafoaren hawwe har lossongen fan de realiteit fan de bylden – yn it Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Spaansk en Frânsk.

Su, dat was na al dy dagen Sneekweekgejúbel ( GEWELDECH!!! bij Van der Veer is alles GEWELDECH!!! )wear us un ander weblogje. Fanavend lekker leze in de bundel Ik skip fan Edwin de Groot, de resęnsy fan de bundel is in de maak.