dagboek > overzicht
Dagboek september 2015
 
30 september om 19:11
 
Nieuwe roman fan Johan Veenstra

Een fan myn favorite skriëvers út dizze provinsy is Johan Veenstra. Eigenlek besoek ik syn website alle dagen even om syn dachboek te lezen. Dat doën ik al jaren. Johan is un konsekwente dachboekskriëver, blogger. Un literêre frynd op afstand durf ik hem wel te noemen. Dizze week syn nieuwe roman ontfongen. Uteraard in ut Stellingwerfs, de skrieftaal fan Johan. 'Vrouw van ivoor'is de titel fan Johan syn nieuwste pennefrucht. Felisiteard Johan!
 
29 september om 22:00
 
Fandaach 33 jaar PAVEZE!

Fan Harte Ben!
 
28 september om 17:54
 
Spreken is zilver, mar is Swijen wol goud?

Juster, snein 27 septimber organisearre de Gerben Rypma Stifting fan Blauhûs in Oerke-Kultuer yn kafee de Freonskip, mei as tema ‘Spreken is zilver, mar is Swijen wol goud?’ Skriuwster Gryt Witbraad fan Aldegea fertelde en lies foar út har nijste boek ‘Swije’, in libbensferhaal fan in jong famke. Grytsje Kingma sjong en spile inkele tapaslike lieten.


It Oerke-Kultuer waard organisearre as ôfsluting fan de simmer – tentoanstelling ‘It Swijen trochbrutsen’ yn kafee de Freonskip. Hjir wurdt, oant en mei woansedei 30 septimber, yn byld en wurd ferteld oer it swijen troch of oer trije persoanen dy’t yn de oarloch yn Blauhûs en omkriten libben.
 
28 september om 16:07
 
Wedstrijdverslag O.N.S. Boso Sneek- Excelsior Maasluis

 
28 september om 08:10
 
Bloëdmaan

Fotograaf Nico Altenburg ging fanmòrren al betiid fan bêd af en maakte de fòlgende foto's. Wêrfoar dank! 
27 september om 20:24
 
Spreken is zilver, mar is Swijen wol goud?

Mòrren mear op dizze site!
 
26 september om 21:34
 
Uitreiking van het eerste exemplaar aan Frank van Setten, adj-directeur Trein bij Arriva

Sneker Wim Hoekema heeft vanmorgen bij Boekhandel Binnert Overdiep in Heerenveen het eerste exemplaar van zijn boek ‘It spoar feroaret’ uitgereikt aan Frank van Setten, adj-directeur Trein bij Arriva. In de papieren Groot Sneek een groot interview met Hoekema over zijn passie voor treinen.

Foto is van Jan Wagenaar.
 
26 september om 21:16
 
Inspeksy deur Internationale Trommel-en Sjo Klup LKW

Fanmiddach het de Internationale Trommel-en Sjo Klup LKW ut Dweilparkoers dat fòlgende week deur 30 dweilkapellen afleid wurde sal deur ut sentrum fan Sneek kontroleard. Ut òrkest deed deed tegare met de Supervisors fan de jury en de Kommissy Sneeker Dweildach. Hier is ut òrkest op inspeksy bij 't Ouwe Vat.

Good-old Harry Ligthart sach dat ut goëd was!!
 
26 september om 20:43
 
PvdA SWF stelt vragen over Kantongerecht

PvdA-fractievoorzitter Johan Feenstra

Op 14 september jl. is op de website 'Liwwadders' een artikel gepubliceerd over de verkoop van het oude kantongerecht in Sneek via een zogenaamde ABC-constructie ( Zie ook op deze site bij 14 september ).

Dit artikel geeft voor de PvdA-SWF aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Wat is de mening van het college van Burgemeester en Wethouders over de inhoud en teneur van het artikel?

2. Kunt u de achtergronden en redenen schetsen waarom de gemeente heeft meegewerkt aan de onderhavig ABC-constructie en welk maatschappelijk belang daarmee is gediend?

3. Kan het college aangeven voor welke functie het pand bestemd gaat worden?

4. Tot 31-12-2016 blijft de gemeente (volgens het artikel) het betreffende pand huren; voor welke doeleinden?

5. Waarom houdt de gemeente het pand voorlopig niet zelf in eigendom, waardoor er huurlasten bespaard kunnen worden?

Datum beantwoording:

Beantwoording van het college/de burgemeester*:

1. Wat is de mening van het college over de inhoud en teneur van het artikel?

Het artikel biedt de gelegenheid te verduidelijken waarom de gemeente slechts juridisch tussenpersoon
was bij de verkoop van kantongerecht door de Rijksgebouwendienst aan G. Paques.

De teneur dat hier iets mis mee zou (kunnen) zijn, delen wij niet.

Wat zijn de feiten?

– de gemeente toont belangstelling voor het pand Markstraat 1 in het kader van de Centrale
Huisvesting. Dat pand is eigendom van G. Paques, die het heeft gekocht van de SNS-bank;

– ongeveer tegelijkertijd, en los daarvan, toont G. Paques belangstelling voor het gemeentehuis in Witmarsum, dat de gemeente in de verkoop heeft staan via makelaardij Hoekstra. Paques doet een prima bod volgens makelaardij Hoekstra, gezien de markt voor dat soort panden;

– de gemeente neemt contact op met Paques over beide objecten. Partijen komen overeen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad, de panden aan elkaar te verkopen onder de overeen gekomen prijsstellingen;

– Paques was voornemens in Markstraat 1 een restaurant en een aantal appartementen te ontwikkelen. Dat was mogelijk volgens het vigerende bestemmingsplan. Paques vraagt daarom hoe hij het kantongerecht zou kunnen verwerven om daar dan een restaurant te ontwikkelen;

– de gemeente geeft de contactpersoon van de RGB door aan Paques, die daarna zelf tot overeenstemming komt met de RGB over prijs en levering;

– de RGB kent eigen regels waarbij onderhandse verkoop mag, mits de gemeente het eens is met voorgenomen bestemming en dat laat zien door een A-B-C-overeenkomst, die daarna tot stand kwam. Daarnaast was de gemeente ook huurder;

– B en W besluiten op 21 april 2015 op ambtelijk advies tot de gevraagde medewerking als tussenschakel tot doorverkoop zonder bijkomende kosten;

– de gemeentelijke stadswachten opereren vanuit het kantongerecht als thuisbasis. Het huurcontract tot 1-1-2017 wordt geëerbiedigd door de nieuwe eigenaar;

– de gemeente zelf wilde het pand nooit kopen omdat de stadswachten in het kader van de Central Huisvesting elders worden gehuisvest. In een pand dat reeds eigendom is van de gemeente. Dat we het pand Marktstraat 27 NIET willen kopen is op 18 februari 2014 schriftelijk kenbaar gemaakt.

2. Kunt u de achtergronden en redenen schetsen waarom de gemeente heeft meegewerkt aan de onderhavig ABC-constructie en welk maatschappelijk belang daarmee is gediend?

Het kantongerechtsgebouw is als een eiland gelegen tussen uitsluitend horeca-objecten en is onderdeel van de horecazone in het centrumbeleid voor Sneek. Het vestigen van een restaurant in Marktstraat 1 (oude SNS-bank) is minder passend. Daar komt nog bij dat Marktstraat 1 goed past binnen de visie op de Centrale Huisvesting.

Het verwijzen van een ondernemer naar de eigenaar van het kantongerecht (RGB), ten behoeve van een plan dat qua bestemming geheel past in het gemeentelijke beleid, dient daarmee een maatschappelijk doel. Het als intermediair bijeen brengen van partijen, die er vervolgens zelf onderling uit moeten komen (met als kader het gewenste beleid daarmee te stimuleren), is een goede taakuitoefening van de gemeente.

3. Kan het college aangeven voor welke functie het pand bestemd gaat worden? Horeca/restaurant (kan volgens het vigerende bestemmingsplan).

4. Tot 31-12-2016 blijft de gemeente (volgens het artikel) het betreffende pand huren; voor welke doeleinden?
Het pand wordt gebruikt voor de huisvesting van de stadswachten. Als de gemeente eerder het pand verlaat omdat het alternatief gereed is, gaat dat met instemming van de nieuwe eigenaar, en wordt geen huur meer betaald. Het contract is alleen een borging dat de gemeente tot 1-1-2017 mag blijven huren.

5. Waarom houdt de gemeente het pand voorlopig niet zelf in eigendom, waardoor er huurlasten bespaard kunnen worden? De gemeente heeft het pand niet zelf in eigendom en ook nooit gehad. Het pand past niet in de visie op de Centrale Huisvesting. De gemeente heeft het daarom ook nooit zelf willen kopen. Een eventuele aankoop van het pand zou overigens ook lasten met zich meebrengen, vergelijkbaar met de huurlasten.

Tenslotte

In het artikel wordt gesuggereerd dat de gemeente na herhaaldelijke vragen van de redactie niet inhoudelijk
heeft gereageerd. Navraag intern heeft geleerd dat dit inderdaad het geval is geweest. Dat betreuren wij.
 
26 september om 20:07
 
Boumapand

Kòrtleden kreech ik onderstaande brief fan kunstenaar Theo Jaasma. Ik staan hier wat ambivalent in. Fòlgens mij is ut simpelwech te laat! Theo gaat echter deur met aksy-foeren en fanmiddach ston de Sneker kunstskilder wear handtekeningen te fersamelen om de sloop fan ut Bouma-pand teugen te gaan. In ut pand was froeger un Stadsherberg. Hierbij Theo in aksy!!

Op de hoek van de 2e Oosterkade en de Leeuwarderweg, staat een markant gebouw; bij veel inwoners van Sneek beter bekend als het”Boumapand”. Maar wat de meesten niet zullen weten, is dat dit 19de eeuwse pand al in 1843 is gebouw. In dat jaar verrees op die hoek een monumentale en ook statige herberg uit de grond.

Het stadsbestuur van Sneek had de bekwame stadsbouwmeester, Pieter Jentjes Rollema, in de arm genomen en hem de opdracht gegeven voor een nieuw te bouwen hoekpand. Rollema ontwierp een stadsherberg in de symmetrische Empirestijl; een bouwstijl in de architectuur die in de 19de eeuw in zwang was. Achter de herberg stond een stal (doorreed) waar men het paard kon uitspannen en stallen.

Nadat de herberg zijn functie als uitspanning had verloren (het pand deed daarna nog even dienst als hulpschool),nam de familie Bouma het hoekpand in 1920 over. Andries Bouma vestigde er in1931 een elektriciteits- en fietswinkel. Zijn zoon Eelke kwam kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog bij zijn vader te werken en nam later de zaak van de oude heer Bouma over. Tot 2004, hadden twee generaties Bouma, er een winkel in elektrische apparaten en fietsen gedreven.

Maar de toekomst voor de oude stadsherberg ziet er niet rooskleurig uit. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft plannen om dit pand in 2016 met de grond gelijk te maken. Het nieuwe hoekpand zal een kopie worden van de 19de eeuwse stadsherberg. Aan Bouwbedrijf Friso is de opdracht gegeven voor de bouw van veertien koopappartementen. Maar de sloop van de oude herberg mag, mijns inziens, niet gebeuren! De Sneker stadsherberg moet behouden blijven. En hoewel de herberg in de loop der jaren veel van zijn oude glans heeft verloren, is de conditie van het pand nog prima.

Aan het begin van dit jaar is de Leeuwarderweg en de Jousterkade, verlost van het asfalt wegdek en verfraaid met klinkers, bloemperken, bomen en eigentijdse lantaarnpalen, prachtig! Wat zou het geweldig zijn als het hoekpand gespaard kon blijven en opgeknapt kon worden en als kers op de taart zou staan te schitteren nabij het kruispunt van de Oosterpoortsbrug.

Theo Jaasma (1963) kunstschilder te Sneek. 
26 september om 18:36
 
Twee wonderschone doelpunten en een uitstekende keeper leveren ONS 3 punten op


Topscorer Yumé Ramos wordt geknuffeld na zijn wonderschone doelpunt(en)

Drie minuten voor de aanvang van de wedstrijd kreeg reservekeeper Richard Strijker vanmiddag te horen dat hij de plaats van Eelke Kooistra moest innemen. Tijdens de warming-up schoot het de vaste doelman van O.N.S. BOSO Sneek in de lies en bleek spelen tegen Excelsior Maasluis een onmogelijke opgave voor de Dokkumer: “Ik koe ûnmooglik útsjitte en it fielde absolút net goed, dan is it gekkewurk om te starten. It koe echt net!”

Eelke Kooistra: noodgedwongen op de bank

Kooistra is een beer van een kerel die ontzag inboezemt bij de tegenstander, terwijl Strijker juist opvalt door zijn geringe lichaamslengte maar een uitstekend mee voetballende sluitpost is. En dat liet hij vanmiddag tijdens zijn debuut in de hoofdmacht van O.N.S. meteen zien.

Richard Strijker maakt uitstekend debuut!

Tot de 79ste minuut gebeurde er eigelijk bar weinig op het Zuidersportpark in Sneek. Toen trapte Strijker prima uit op Martijn Roosenberg die een perfecte voorzet gaf op spits Yumé Ramos. De spits van O.N.S. rondde zeer fraai af met een kopbal. Werkelijk een juweeltje.

Exelsior M. probeerde er nog een wanhoopsoffensief uit te slepen waarbij doelman Jean Paul van Leeuwen in de slotminuten mee naar voren ging. Na een afgeslagen corner, gooide zijn collega Strijker razendsnel strak uit naar Ramos die op de middenlijn stond. Met een werkelijk weergaloos doelpunt, vanaf de middenlijn dus, deponeerde Ramos de bal in het net: 2 -0!

Bob Schepers maakt zijn competitiedebuut voor O.N.S.

En dat telde vanmiddag, drie zeer belangrijke punten in een kwalitatief slechte wedstrijd van beide kanten. O.N.S. kon nog als excuus aanvoeren dat het dinsdagavond in het bekerduel tegen FC Utrecht alles had gegeven. Naast keeper Strijker, die terecht uitgeroepen werd tot Man van de Wedstrijd, maakte Bob Schepers vanmiddag zijn competitiedebuut voor O.N.S. De ex-Cambuurspeler kwam er in de 61ste minuut in voor Renco van Eeken.

O.N.S. staat nu op de negende plaats met zes gespeelde wedstrijden en zeven punten. Volgende week spelen de oranjehemden uit tegen Scheveningen die op de veertiende stek terug te vinden is met vijf gespeeld en slechts drie punten.

ONS Boso Sneek - Excelsior Maassluis

Wonderschone treffer ONS Boso Sneek spits Yume Ramos!

Posted by Friesland Actueel on zaterdag 26 september 2015


Beeld: www.frieslandactueel.nl
 
25 september om 17:10
 
Kiekeboeeeeeeeeeeeeeee

Foto: Jeroen van der Kallen
 
24 september om 17:46
 
Ut regent: doën de flach mar út

Je salle mar Jouster weze op su'n Joustermerkedach as fandaach, wêrbij't Pluvius nou nyt bepaald súnech is. Mar de Jousters rêde hun der ongetwifeld met! Hier in Sneek was ut fanmiddach nyt allienech un natte mar ok un gesellege boël.

Moai wat anloop bij Katrein had, nadat ik fanmòrren al wear even un hearlek interview doën mocht met un bysonder positieve frou. Wie't dat is? Un paar weekjes geduld hewwe, dan staat ut in Groot Sneek te lezen.

Foto: Jeroen van der Kallen
 
23 september om 21:01
 
Radio Markant

Jos de Boer ( links ) & Lourens Bits

Ik kan mij nòch herinnere dat good old Geart Bos al aktyf was foar Radio Markant, dizze lokale radio sender bestaat in 2015 nòch immer. Twee jaar leden het Radio Markant wear un deurstart maakt. Fanavend mocht ik ut e.a. fertelle over myn roman Blauwe engel over mijn borst. Jos de Boer, hij debútearde prima as radio-sjoernalist nam ut interview af.

Jos was stand-in foar Mark Kuperus dy’t ut live radioprogramma DELAY TODAY tegare met Lourens Bits presenteart. Gyn flau benul hoefeul lústeraars Markant het, mar ut entûsiasme is groat genoech. Se ferdiene wel un groat públyk! De Radio Markant Studio sit in de bibleteek fan Sneek. Siën ok op http://radiomarkant.nl
 
23 september om 09:46
 
O.N.S.-Boso Sneek zet Zuidersportpark in vuur en vlam tegen FC Utrecht

Wat een geweldige voetbalavond werd het gister voor het publiek op het Zuidersportpark in Sneek. De bekerwedstrijd van Topklasser O.N.S Boso Sneek tegen de profs van FC Utrecht maakte duidelijk dat het niveauverschil tussen topamateurs en betaald voetbal steeds kleiner wordt in Nederland. Zeker als het bekerwedstrijden betreft. Kijk de resultaten van gister er maar op na, waarbij opvalt dat verschillende BVO’s het loodje legden tegen amateurclubs. O.N.S. had daar gisteravond zo maar bij kunnen staan. Want wat een fantastische pot voetbal legden de oranjehemden op de mat. En daar leek het na amper drie minuten helemaal niet op, want de klok stond nog niet eens op drie minuten toen de bebaarde spits van FC Utrecht, Nacer Baracite de bal achter de verbouwereerde ONS-doelman Eelke Kooistra poeierde.

Die moet op dat moment gedacht hebben: als de rook om je hoofd is verdwenen! Speelde de zwaveldampen van het afgestoken Bengaals vuurwerk achter zijn heiligdom de keeper parten, of was het zwabberschot zo hard dat Kooistra de bal alleen maar voorbij suizen heeft gehoord? Een doemscenario dreigde: dubbele cijfers! Maar niks was minder waar, ONS werd na een kwartiertje de boven liggende partij, met enorme kansen voor de ONS-voorwaartsen Yume Ramos en Renco van Eeken. De gelijkmaker hing in de lucht, maar het mocht niet zo zijn. ONS hikte de hele wedstrijd tegen de vroege achterstand aan, letterlijk tot in blessuretijd. Toen besliste FC met een tweede treffer de wedstrijd. Wat rest is een bekerervaring rijker en de wetenschap dat dit ONS heel goed kan voetballen, met passie en hartstocht.

Hopelijk zaterdag weer vuurwerk in de competitiewedstrijd tegen Exelsior Maassluis. Topklassevoetbal is verrekte mooi! En verdient in Sneek veel toeschouwers, die waren er gisteravond gelukkig in een perfecte ambiance. Hulde aan al die vrijwilligers die dat mogelijk maakten.

Foto's: Jeroen van der Kallen

Ramos baalt na het missen van zijn kans op de gelijkmaker

Renco van Eeken: als...

Curty Gonzales: werklust en passie!

 
22 september om 10:28
 
Inspectie Dweilparcours 26 september

Op zaterdag 3 oktober vindt voor de vierde keer, in het centrum van Sneek, ‘De Sneeker Dweildag’ plaats.
30 dweilkapellen met zo’n 600 muzikanten uit heel Nederland nemen hier aan deel.

Normaliter spelen de kapellen op een vaste locatie.
Dit jaar gaan ze ook lopend een traject afleggen waarbij gemusiceerd moet worden.

Aanstaande zaterdagmiddag, 26 september, om 16:15 uur wordt dit Dweilparcours geïnspecteerd. Er zal onder andere gelet worden of de straat er wel goed bij ligt: Geen kuilen in de straat, of er stenen los zitten etc.

Dit zal worden gedaan door de ‘ludieke’ Internationale Trommel-en Sjo Klup LKW uit Lutkewierum in samenwerking met de Supervisors van de jury en de commissie Sneeker Dweildag.
 
22 september om 10:07
 
The Dublin Legends op 4 oktober in Theater Sneek

Sommige bands zijn onsterfelijk. Toen John Sheahan, voorman van de fameuze Dubliners, in 2012 aankondigde te stoppen met de band, leek het doek definitief te zijn gevallen voor de meest legendarische Ierse folkgroep aller tijden. Maar de andere leden dachten daar anders over en gingen met veteranen Sean Cannon en Eamonn Campbell verder. Wel onder een nieuwe naam, want Sheahan nam de rechten op de bandnaam mee bij zijn vertrek. The Dublin Legends zetten de zegetocht van de grondleggers van de Ierse folk vol passie voort. In januari brachten The Dublin Legends hun nieuwe CD ‘Live in Vienna’ uit. Een zegen voor de immense schare fans die de Dubliners door de decennia heen met hun zinderende theatertours in ons land hebben opgebouwd. Namen verdwijnen, maar de legende blijft.

Dublin Legends Sean Cannonn, Eamonn Campbell, Gerry O’Connor en Paul Watchorn weten hoe ze de harten van hun publiek moetenveroveren. Als iconen van het Ierse levenslied zingen ze vol overgave over drank, vrouwen, gelukkige en ongelukkige liefdes. De artiesten weten met hun enthousiasme een sfeertje te creëren dat je op slag doet vergeten dat je in een theaterzaal zit. Dit is de Ierse pub op zijn best, het kloppend hart van de Ierse dorpen en steden. In een avondvullend programma brengen ze een mix van oud en nieuw materiaal ten gehore, zoals ‘The Wild Rover’, ‘Dirty old town’, Whiskey in the jar’ en ‘The Irish rover’. Verrukkelijke folk-klassiekers, vertolkt door verrukkelijke rasartiesten.

Het concert van The Dublin Legends is op zondagmiddag 4 oktober, aanvang 14.30 uur in de Tuottenzaal van Theater Sneek. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor deze voorstelling.
 
22 september om 09:54
 
‘JAN VAN DER MEULEN 80 JAAR’ IN GALERIE BAX KUNST, KUNSTENCENTRUM ATRIUM & THEATER SNEEK

SNEEK - Zaterdag 3 oktober opent de expositie met daarin een overzicht van kunstwerken van Jan van der Meulen, die deze zomer tachtig jaar geworden is. Een feestje dat Galerie Bax Kunst eens in de vijf jaar samen met Jan mag vieren. De expositie bestaat uit schilderijen, grafiek, tekeningen en objecten.

Om een breed overzicht van zijn oeuvre te kunnen bieden worden naast de werken in de galerie ook een groot aantal schilderijen, soms nog niet eerder getoond, gepresenteerd in Kunstencentrum Atrium en in de foyer van Theater Sneek.

Jan van der Meulen werd geboren in het Friese Burgum. Als 14 jarige jongen kwam hij in dienst van een grafisch bedrijf in Leeuwarden en volgde daar de opleiding tot steendrukker/lithograaf.

Hij noemt zichzelf als schilder het liefst autodidact. In 1968 sluit het bedrijf waar hij werkzaam is de deuren van de grafische afdeling en verhuist Jan met zijn gezin naar Hoogeveen in Drenthe. Daar wordt de basis gelegd voor zijn kunstenaarschap. Hij ontmoet andere grafische kunstenaars en wordt lid van de beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars. Tevens wordt hij ingeschreven in het documentatiebestand van de toenmalige Culturele Raad van Drenthe. Hij werkt als een bezetene en bouwt in korte tijd een belangrijk oeuvre op.

Jan neemt zitting in het bestuur van de culturele raad en de sectie beeldende kunst en de beroepsvereniging BBK. Ook is hij werkzaam als freelance medewerker van het instituut van creatieve ontwikkeling (ICO). Hij onderhoudt contacten met de stichting Pro Graph, bezoekt scholen en exposeert in binnen- en buitenland.

In 1978 moet Jan besluiten dat het zo niet langer kan, en gaat parttime werken. In 1989 kan Jan wegens een reorganisatie in het bedrijf waar hij werkt vervroegd uittreden. Hijzelf noemt dit één van de mooiste momenten van zijn leven. Aan zijn werk is ook te zien dat hij duidelijk van het juk bevrijd is. Jan en Joukje verhuizen van Hoogeveen naar Nieuw Balinge, een dorpje van 800 inwoners, en betrekken het voormalige dorpscafé dat zij 'Het Gebouw' noemen, vanwege de enorme omvang. Jan geeft workshops aan huis, onderhoudt contacten met kunstenaars uit Polen, Oekraïne en Tsjechië.

Staaldruk

Van der Meulen ontwikkelde een eigen vlakdruktechniek die hij 'staaldruk' noemt en waar hij later patent op zou krijgen. Hij verschijnt in het Guinness Book of Records met de grootste staaldruk ter wereld. Intussen schrijft hij een boek over lithografie en staaldruk en begint met het maken van driedimensionale objecten van overwegend afvalmateriaal zoals strandhout en auto-onderdelen. Hij kan dan ook geen afvalcontainer tegenkomen of hij duikt er op de kop in. In 1998 wordt 'Het Gebouw' toch te groot, vooral het onderhoud vergt veel tijd. Jan en Joukje keren terug naar Burgum.

Sinds zijn terugkeer in Friesland bestaat het contact met Galerie Bax Kunst. Meerdere malen heeft hij er geëxposeerd, solo en in groepsverband. Samen zijn er talloze kunstprojecten uitgevoerd. De galerie heeft voortdurend werk van hem in stock, voor zowel de kunstuitleen als de verkoop.

Deze bijzondere jubileum expositie: ‘Jan van der Meulen 80 jaar’, laat enkele van zijn vroegere werken zien, maar ook de meest recente. Het is min of meer een overzichtsexpositie welke 80 schilderijen, staaldrukken en tekeningen laat zien. Daarnaast staan er nog een groot aantal van zijn objecten opgesteld.

Muzikale performance

De expositie wordt om 16.00 uur geopend in Galerie Bax Kunst. Aansluitend wordt er naar het Theater Kunstencentrum Atrium verwezen, een wandeling van ongeveer 5 minuten. Hier wordt een
speciale muzikale performance gegeven ter ere van dit jubileum.
Er wordt een ode gebracht aan de kunstenaar Jan van der Meulen, zijn geprojecteerde beelden worden versterkt door een muzikale performance van muzikant Bé Meiborg, onder begeleiding van toetsenist Felix Degenaar en drummer Steve Altenberg. Dit zal om 17.15 uur plaatsvinden.


Dit concert is een samenwerking tussen galeriehouders Redmer en Peter Bax en directeur Cultuur Kwartier Sneek Lieuwe Toren. Zij verwachten de komende periode de handen verder ineen te slaan.
 
21 september om 18:34
 
Giga filmset bij de Kolk foar Sneekweekmovie

Fotograaf Jan Douwe Gorter was gistermiddach bij de Kolk om dêr foto's te nimmen fan de giga Sneekweekfilmset. Hierbij un impressy. 
21 september om 18:23
 
Rudy Bouma: Missie Lesbos “Red de Vluchteling”

De wereld wordt momenteel overspoeld met mensen die voor geweld en oorlog op de vlucht slaan. Het zijn voor vluchtelingen barre tijden. Ze zijn vaak straatarm,
verleggen grote afstanden en hebben weinig eten en drinken.

In de wereld worden massaal acties op touw gezet om zoveel mogelijk geld op te halen. Cameraman Rudy Bouma (22 jaar) uit Bolsward reist op 26 oktober tot en met 2 november af naar Lesbos in Griekenland om daar in samenwerking met 38 vrijwilligers van de stichting Live for Lives Foundation een videodagboek bij te gaan houden.

Een unieke gebeurtenis en een moment om naar uit te kijken. Het wordt een videodagboek uit de ogen van de vrijwilliger. Wat doet de vrijwilliger midden in de situatie op Lesbos en onder welke omstandigheden werken zij en leven de vluchtelingen. In totaal worden er zeven uitzendingen opgenomen.

“Het doet mij veel om te horen onder welke omstandigheden vluchtelingen leven. Voor mij is het een unieke kans om mijn grenzen te verleggen en mijn levenservaring
uit te breiden. We zijn erg benieuwd naar wat ons staat te wachten. Het zal vast moeilijk en emotioneel worden'', aldus de ambitieuze tv-maker Rudy Bouma.

Eén van de vrijwilligers is Matthijs Boelens uit Bolsward. Ook voor hem gaat het een spannende ervaring worden. Matthijs zat al een tijdje te denken of hij daadwerkelijk
iets kan betekenen om bij te dragen met hulp aan de vluchtelingenproblematiek.

“Om iets te kunnen betekenen, lijkt het mij een goed plan om de gezinnen met kinderen fysieke hulp te gaan bieden in de vorm van vermaak, eten en drinken”,aldus Matthijs.

Het videodagboek wordt dagelijks geplaatst op Youtube. De video's worden verspreid op de sociale media van o.a de Stichting Live for Lives Foundation , het
mediaplatform www.frieslandactueel.nl en mogelijk via Omrop Fryslan en GPTV.

Rudy Bouma gaat zijn reis bekostigen door middel van sponsoracties en giften.
 
21 september om 17:26
 
Koperen Kees & Café Vellinga

Dette Glashouwer en Wiebe Kaspers & band
De Sneker horeka-etablissementen De Koperen Kees & Café Vellinga waren gistermiddach the place to be foar liefhewwers fan kultuur en lokale polityk. Dette Glashouwer fersòrgde tegare met de múzikanten Wiebe Kaspers, Daan Slagter en Florian den Hollander un programma over ut tema GELD/JILD. Dat alles in ut kader fan Swalk, Frysk op toernee.

Un programma fan hooch nivo! Wat un sprankelende aktrise dy Dette Glashouwer, dy’t naam en faam maakte met har groep Suvernuver. De húskammer, teatersaalt fan de Koperen Kees útermate geskikt foar dizze foarstelling. Direkt kontakt met ut públyk! En dat was der gistermiddach seker. An de andere kant ferdiënt un groatheid as Glashouwer feul mear públyk! Of eigenlek andersom, je gunne feul mear minsen un optreden fan Dette Glashouwer met te maken. De passy batst der af bij dizze aktrise. Fan ut earste moment pakte Dette ut públyk bij de kladden om ferfòlgens nyt mear los te laten, ut boeide fan begin tòt end.

Trouwens Wiebe Kaspers en syn band kanne der ok wat fan. Wat un hearleke eigensinnege múzyk, su autentyk as’t mar kan. Dit binne gyn púdsjeplakkers, dit binne múzikanten dy’t fol overgave speule en hun fak en públyk serieus nimme. De toegift, un nummer fan Paul Simon (?) sòrgde foar entûsiaste reaksy’s bij de anwezegen. Puur geniete fan dizze weareldmúzyk.

Ik foëlde mij an tafel bij Wiebe Kaspers helemaal senang toe ik wat fertelle mocht over myn werk fan de laaste tiid: de gedichtebundel De Dames Pino en Blauwe engel over mijn borst. Kaspers en ut públyk toanden echte belangstelling. Wat wil un dichter-skriëver nòch mear?

Ut Gesprek fan Sneek

Al wear foar ut fijfde seizoën: Het Gesprek van Sneek! En nòch hieltyd sit de sleet der nyt op. Ok gistermiddach wear un folle bak bij Nico Vellinga in ut café. Der waren naar skatting su’n 150 besoekers. Joop Atsma, lid fan de Eerste Kamer , ging in gesprek met opperspreekstalmeester Jacques Monasch over Haagse en lokale polityk. Un rustege evenredege kearel dy Atsma. Dizze man laat um de kòp nyt gek make deur ‘de- waan- fan- de- dach- polityk’ in Den Haach. “Ik moat nei hûs want de parren en appel binne ryp en it gers moat meand wurde…”

Moaie múzikale bijdragen, diskear o.a. de profesjonele sangers fan de múzikale lokasyteaterfoarstelling ‘Ik, Martinus’.

Un ontwapenende Peter van Egmond, de behearder fan de populêre FB-site Sneek su het ut weest: “Sommege lui type sneller dan at se nadenke…” Van Egmond luchtte syn hart over skoarem dat mient hem dageleks met bakken stront overlade te mutten omdat ut dergeleke lieden nyt anstaat dat Peter syn FB skoan houwe wil fan digitale bagger. Fòlk dat ut licht nyt gunt in de ogen fan minsen dy’t Sneek werklek op’e kaart sette. Prachtech ok de útspraak fan Peter toen hij na un minút in ut Hollaans teugen Monasch sei: “Vindt u het erg dat ik in het Snekers overga…” En toen ging Peter dus echt los.

En dan was der nòch de nieuwe beflogen wethouwer Stella van Gent. Un mênsemêns pur sang. Un ferademing om na te lústeren. Twee jaar het sij om te bewizen dat se un goeie wethouwer foar Sneek en SWF is. Ik frees met groate freze siën de politieke barometer fan dit moment. Des te moedeger is ut dat Van Gent har nek durft út te steken foar dy twee jaar.

Met myn teugengelúd, diskear over de komst fan ut grazy-restaurant an de Lorentstraat mocht ik de middach afslúte.

Foto's: Jeroen van der Kallen
 
20 september om 21:08
 
Tussen Roaie Rakkers

Mòrren mear over ut earste Gesprek van Sneek, fijfde jaargang, aflevering 1. Ok ferslach over Swalk optreden met Dette Glashouwer en Wiebe Kaspers! Ik hew wel us mindere sundachmiddachs metmaakt!!
 
20 september om 11:55
 
Ultrakòrte preek fan de biskop over Ik, Martinus en de Fredesweek

Selden su’n kòrte preek belústerd as fanmòrren fan biskop Gerard Johannes Nicolaas de Korte dy’t fanmòrren foarging in de RK kerk fan Sneek. De biskop maakte prachtege reklame foar de múzikale teaterfoarstelling Ik, Martinus’’ , de soektòcht naar Sint Martinus. Moaise kwote dy’t ik in de nyt mear as fijf minúten dúrende overdenking notearde was dizze: VREDE IS MEER DAN DE AFWEZIGHEID VAN OORLOG. VREDE IS ZO VEEL MEER, HET IS SHALOM!

Oait is der un Frystalege gedichtebundel ferskenen met de titel ‘Is frede itseld as gjin oarloch mear?’ Dêr moest ik even an denke.

Fanmiddach knalle tidens Swalk, Frysk op toernee bij de Koperen Kees en dêrna bij ut Gesprek fan Sneek, Nico Vellinga. Dan bin ik wear nyt su fredelievend, dan feech ik der in met ut teugengelúd. Myn brein sit núver in mekaar!


Foto-Update met dank an Josse de Haan 
19 september om 19:57
 
De Feanhoop

Fanmòrren was ik op’e Feanhoop, un omgeving dêr’t ik nyt su faak kom. Wat sú ik dêr nòrmaal sproken ok doën mutte. Nou ja, skútsjesile en Normaal siën en hore. Beiden al un paar kear metmaakt. Fanmòrren was ik der foar de Fryske literatuur, teminsten foar de trivialiteiten fan de Fryske literatuur.

Ok foar de beeldende kunst. Foar Rink. Foar Tjalling & Lolke. Der waren ferder gyn sjoernalisten. Nyt útnoadegd. Gyn ferlet fan small news. Romke Toering was der wel. Steven Sterk ok. En un hele soad minsen dy’t ik nyt kon. Mar ik foëlde mij der wel thús. Ut was allemaal heel gastfrij. Noflek.

Na de ontbloating fan ut kunstwerk en bakje koffy met cake bin ik fut gaan. Hew de stilte fan ut arkje fan Rink van der Velde opsocht. Ik was der nòch noait earder weest. Tòt myn stomme ferbazing was der un dichter (m/f) in ut arkje fan Rink. Dat kan, want dêr is dat plak foar. We hewwe un skoft praten over fan alles en de literatuur in Fryslaan.

Over ferkoopsifers fan literatuur in ut Frys. De dichter begon der over. Krekt as dichter Sietze Jansma gister in de Freed-bijlage fan de LC. Ut skynt dat Fryske poëzy nyt ferkoopt. Ik bin der even heel summier op in gaan. Wat het dat foar sin om te fertellen dat myn bundels útferkocht binne. Bitsje dom dat ik dat gister wel op de FB-pagina fan Jansma deed. Ik maak der gyn frynden met. Eigelek is ut knap irritanto fan mij. Strònteigenwies ok.

Nee, ik fertel nyt welke dichter ut is. De dichter wú dat nyt. Respektear ik wel. De dichter het un foto fan mij maakt, foar ut arkje fan Rink. Was fandaach wear us wat anders as un foetbalsaterdach.

Mòrrenmiddach bin ik bij de Koperen Kees, tegare met Dette Glashouwer en Wiebe Kaspers. Dêrna naar Café Vellinga foar de earste aflevering fan ut Gesprek fan Sneek jaargang 5.

Ut is foargoëd september, gyn ontkommen mear an. 
19 september om 15:24
 
Noflik maakt Rink van der Velde bankje foar de Feanhoop

Noflik, ut bedriëf dat o.a. ferantwoardelek is foar ut roestfrijstalen meubilêr fan Sneek is de maker fan un bysonder kunstwerk op de Feanhoop. Dêr wurdde fanmòrren un prachtech designbankje fan beeldend kunstenaar Lolke van der Bij ontbloaten deur Mineke van der Velde, de wedúwe fan de bekende Friese skriëver Rink, en Steven Sterk. De laaste bewerkte fijf jaar leden ut beroemde boek ‘Pake Sytse’fan Rink van der Velde tòt un openluchtspel dat deur dúzenden minsen besocht wurdde. Praktys alle inwoaners fan de Feanhoop, su’n 120 adressen, deden met an ut teaterspektakel.

De òrganisearende stichting De Arke en loste har belofte in deur ut dorp in de gemeente Smallingerlaan un bliëvende herinnering an te bieden. Dat wurdde dus un roestfrijstalen bankje in de fòrm fan un boek, ontwurpen deur Van der Bij, un Friese kunstenaar dy’t in Maarsen woant. Van der Bij liet syn ontwerp, naast ut bankje ok nòch bestaande út un openklapt boek met un fers fan Baukje Wijtsma, ferfaardege deur ut Sneker bedriëf Noflik fan Tjalling Tjalsma en Ale Bok. 
18 september om 12:49
 
Dwars...

Wêr komt dat dwarse, dat ongehoarsame bij mij tòch fut? De sesteger jaren miskyn? Lach nyt an myn opfoeding, dy naderderde perfeksy...

Foar alle dúdelekheid, op ut bòrdsje staat: Hier geen fietsen plaatsen

Foto: Jeroen van der Kallen
 
18 september om 12:31
 
Citymarketing

Foarech jaar september had ik un digitaal interview met de Sneker ondernimmers Bas Hollenberg, Egon Diekstra en Bauke Algera. Ut ging over citymarketing. Fandaach staat in ut Friesch Dagblad te lezen dat de Sneker ondernimmers effektiever samenwerke wille. Nou jum kan ut self even leze.
Toen ik ut lezen had, docht ik 'ferrek dêr hew ik ut foarech jaar ok met un paar lui fan kwisekwaansy over had. Ut interview wurdde públiseard in Fryslân Markant. Amper òf gyn reaksy op kregen toen. Su gaan dy dingen, andere dingen gaan wear anders. Leek mij tòch nyt raar om Bas Hollenberg hier nòch even te sitearen, wat hij un jaar leden al ferkondegde. Soms duurt ut in Sneek even langer...

Hier de mening fan Bas Hollenberg út september 2014:

"Citymarketing Sneek moet professioneler!

Een nog betere Citymarketing voor Sneek hoe doe je dat? Fryslân?

Volgens Bas Hollenberg, eigenaar van Grand Café De Walrus in Sneek en Leeuwarden, kan de marketing in de Waterpoortstad alleen maar naar een hoger plan gebracht worden door een professionele organisatie. Hollenberg: “ Er is momenteel een werkgroep Toeristisch Huis bezig om een advies naar het gemeentebestuur te schrijven wat volgens de groep de beste weg is om Sneek en de gemeente te promoten.

Ik ben twee keer aangeschoven en volgens mij is het allerbelangrijkste dat er eerst een professionele betaalde kracht op komt te zitten. Nu zitten er een handvol ondernemers in de werkgroep die het zelf vreselijk druk hebben in hun bedrijven en zelf ook weer in allemaal andere besturen en stichtingen zitten. Dat moet beslist anders, anders lukt het je niet om de stad beter te promoten.”
 
17 september om 18:16
 
Skriëve & Fertelle


Wêr’t ut fut komt? Gyn flau benul, ik hew ut myn hele leven al deen: skriëve & fertelle! Ferhalen skriëve en fertelle over wat ik metmaak en dat is un heel soad.

Un ferbale stuiterbal, suks. Gisteravend mocht (!) ik bij Boekhandel Van der Velde fertelle over myn roman Blauwe engel over mijn borst.

Fertelle foar un hele nofleke groep minsen, frynden & bekenden. Teminsten foar ut groatste gedeelte, want der waren der waren ok un antal minsen dy’t mij wel konden, mar ik hun nyt. Foar de fúst wech fertelle is ut moaiste wat der is, dan bin ik in myn element.

Mòrren is ut op’e kòp af twee jaar leden dat de blauwe engel over myn burst denderde. Al was ut gister. Sinds dy tiid hew ik nyt stil sitten en is der aardech wat in myn leven feranderd. Nyt mear foar de klas, dat is miskyn wel de groatste ferandering.

Mar der binne prachtege dingen foar in ’t plak kommen. Ik hew un freeslek soad afskreven in de aflopen 24 maanden wêrfan’t de fersebundel De Dames Pino en de roman Blauwe engel over mijn borst o.a. ut resultaat fan binne. En ik bin nòch lang nyt útskreven!

Fotograaf Jeroen van der Kallen was gisteravend ok anwezech en maakte de fraaie foto’s foar bij dit blog. 
16 september om 17:46
 
Een lezer en Blauwe engel over mijn borst!!Je hewwe lezers en lezers! Nico : tòp!! En nyt te fergeten de dòchter fan un lezer! Jeanine Altenburg: sjapooooooooooooo!!!

Was werkelek even helemaal sprakeloas en dat overkomt mij nyt su faak! Hartstikkene bedankt!
 
16 september om 12:30
 
Tentoonstelling ‘Blik en co. op het water’ in Fries Scheepvaart Museum Sneek

Alle grote mensen waren eerst kinderen, maar weinigen onder hen hebben dat onthouden, schreef
Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins, 1943

Wie vindt oud speelgoed nou niet leuk! Jong en oud, iedereen valt er voor. Kinderen spelen er nog gewoon mee, voor hun ouders en grootouders is het jeugdsentiment. Veel ‘grote mensen’ hebben ergens op zolder nog wel wat speelgoed van vroeger liggen, en wat vinden ze het niet leuk dat hun nakroost er ook weer mee speelt! Er zijn zelfs verzamelaars en musea die zich volledig richten op oud speelgoed.

Blik en co. richt zich op de industrieel vervaardigde mechanische speelscheepjes uit de periode 1900 tot 1970. Het hart van de expositie wordt gevormd door de kleurrijke verzameling van Sneker verzamelaar Louis Diekstra. Voor de gelegenheid is deze vloot aangevuld met scheepjes uit enkele museale collecties. Te zien zijn scheepjes van bekende fabricanten als Märklin, Sutcliffe en Fleischman maar ook latere Japanse en Chinese scheepjes.

De bonte vloot van blikken en vroege plastic scheepjes, is niet alleen prachtig om te zien, zij biedt ook een verrassende kijk op het verleden. Elk scheepje vertelt zijn eigen verhaal, van trends in de speelgoedindustrie tot machtsverschuivingen op wereldniveau, zelfs de Beatles varen voorbij. Van 26-09-2015 t/m 14-11-2015 
15 september om 11:59
 
Winkelleechstaan in Sneek: hoe staan we der foar?

Ik wurd der altyd un bitsje blij fan wannear’t in ut sentrum fan Sneek een leechstaande winkel wear un nieuwe bestemming kregen het. Foarege week ging sonder tam-tam de nieuwe mannemoadewinkel Man’s Shop op de hoek fan de Galigapromonade/Skarnestraat open. Da’s moai, nadat ut pand un skoft leechstaan had.

Fandaach lees ik dat in Dokkum de leechstaan fan winkelpanden halfeard is, dat is un moai resultaat dêr in de noardelekste stad fan oans provinsy. Fan de 30 leechstaande panden foarech jaar, hewwe 16 un nieuwe bestemming kregen, laat wethouwer Sicco Boorsma wete. Hij is ok foarsitter fan de werkgroep binnenstadsmanagement.

Brengt mij úteraard bij Sneek. Hoe is ut sinds de anstelling fan Rudolf Dijkstra, foarech jaar per 1 òktober, as projektleider/kertiermaker foar de herstrukturearingsplannen fan de Sneker binnenstad gaan:

“Hij moet aanbevelingen doen over de aanpak van het project en het pad effenen voor de eventuele komst van een structurele citymanager in Sneek. Rudolf is namens de Vereniging van Sneeker Zakenlieden (VSZ) aangesteld, de gemeente Súdwest-Fryslân levert tevens een personele en financiële bijdrage. Een citymanager was een uitdrukkelijke wens van de VSZ om de herstructurering van de Sneker binnenstad op een adequate manier aan te pakken”, su ston in un persbericht un jaar leden te lezen.

 
14 september om 19:51
 
Jacques Monasch nieuwe PvdA-woordvoerder van o.a. MKB

Ut un nieuwsbrief dy't ik fan Jacques Monasch kreech:

Een nieuw politiek seizoen. Prinsjesdag, algemene beschouwingen, we gaan weer los. Ik start met een nieuwe portefeuille. ‘Cultuur’ blijf ik doen, maar ‘Wonen’ ga ik afstaan en ik word de woordvoerder voor de PvdA Tweede Kamer fractie op het gebied van MKB, regionale economie, Luchtvaart, Havens, Toerisme/Recreatie en de Noordzee.

Mijn collega Albert de Vries neemt mijn portefeuille ‘Wonen’ over.
 
14 september om 19:39
 
Ouwe Gerechtsgebou ferkocht

De laaste kantonrechter fan Sneek: Mr. Marijke Jansen dy’t op 27 maart 2013 de laaste rechtsitting hield in ut Sneker kantongerecht.

Fandaach un opfallend bericht op www.liwwadders.nl Siën hieronder:


Op 2 juni 2015 verschenen voor notaris Vellinga in Sneek het Rijksvastgoedbedrijf (partij A), de gevolmachtigde van Harm Haijo Apotheker, burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân (partij B) en de familie G. Paques (partij C).

Wat deden ze daar bij de notaris aan de Westersingel in Sneek? Het voormalige, monumentale kantongerecht aan de Marktstraat 27 te Sneek werd door middel van een zogenaamde A-B-C-levering verkocht door partij A, gekocht door partij B en weer doorverkocht aan partij C. Voor een bedrag van EUR 400.000. Alles in één ruk. Het bedrag waarvoor het Rijksvastgoedbedrijf het pand verkocht aan de gemeente Súdwest-Fryslân, die het vervolgens door leverde aan partij Paques, bleef tijdens deze transactie gelijk.

ABC-transacties zijn legale overeenkomsten, maar doen toch vaak de wenkbrauwen fronsen. We kenden in Friesland de roemruchte Kodam-affaire en ook uit het boek De Vastgoedfraude kennen we dit fenomeen. Maar een ABC-transactie is toegestaan. De notaris merkt in de akte expliciet op dat er spake is van een zogenaamde ABC-levering.

Als we verder in de akte kijken vallen ons enkele zaken op. Het object heeft de bestemming gemengde doeleinden en kent een breed scala aan mogelijke functies, waaronder horeca. Er wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Het object wordt momenteel gehuurd door de gemeente Súdwest-Fryslân tot 31 december 2016. De koper Paques is gehouden de lopende huurovereenkomst te eerbiedigen op straffe van een direct opeisbare boete van EUR 10.000. De huurpenningen zijn vanaf het moment van overdracht (2 juni) verschuldigd aan de familie Paques. Waarom houdt de gemeente het pand niet zelf in eigendom? Dat zou de gemeente toch huurpenningen besparen?

Het goede nieuws is dat er geen energieprestatiecertificaat overhandigd hoefde te worden omdat sprake is van een rijksmonument categorie 1. Beschermde monumenten zijn vrijgesteld van de verplichting een energieprestatiecertificaat te overleggen bij vervreemding, aldus de notariële akte.

Liwwadders.nl heeft herhaaldelijk de gemeente Súdwest-Fryslân om een reactie gevraagd waarom de gemeente meewerkt aan deze transactie en of er een collegebesluit aan ten grondslag ligt en of wij dat kunnen ontvangen. Tot op heden is door de gemeente niet ingegaan op ons verzoek om informatie.

Eerder dit jaar verkocht de gemeente het oude gemeentehuis van Witmarsum aan projectontwikkelaar G. Paques. Terwijl G. Paques op zijn beurt de voormalige SNS Bank – en het voormalige gemeentehuis van Wymbritseradiel – aan de Marktstraat nummer 1 in Sneek verkocht aan de gemeente.

Dit monumentale object is gesitueerd nabij het huidige gemeentehuis. Deze aankoop was in het kader van de centrale huisvesting van het ambtenarenapparaat in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. De centrale huisvesting staat momenteel volop ter discussie.

In raadnotities dienaangaande komen uiteraard het nieuwe werken/nieuwe denken en duurzaamheid als vaste thema’s weer voorbij. Het nieuwe handelen door lokale bestuurders zou hier aan toegevoegd kunnen worden.

Bron: Redactie Liwwadders.nl
 
14 september om 17:04
 
Theaterprogramma Swalk zondagmiddag bij Koperen Kees


Het wordt zondag een drukke maar gezellige middag in Sneek. Niet alleen bij het Gesprek van Sneek, maar ook bij de Koperen Kees. Daar is vanaf 14.300 het programma:

Swalk - Frysk op toernee reist in september opnieuw door verschillende dorpen en steden Friesland. Een interessant programma met het thema ‘Geld’, vol Friese literatuur, muziek, kunst, diverse lokale talentvolle gasten, én Dette Glashouwer. Gepresenteerd door Wiebe Kaspers.

Theatermaakster Dette Glashouwer brengt een Friestalig theaterprogramma over geld. Wiebe Kaspers – jong muzikaal talent – schrijft een totaalprogramma over geld. Het thema van Swalk is namelijk ‘geld’ Dette Glashouwer heeft furore gemaakt met ‘suver nuver’en trad op bij De parade en Oerol. Zij treedt vaak op in het buitenland met haar theaterprogramma’s over geld, banksystemen en ruilhandel. Dette komt naar Friesland met stand-up economy vol nieuwe inzichten, sexy oplossingen en ‘rumble in the jungle’.

Wiebe componeert muziek en schrijft teksten, heeft al eigen muziekprogramma’s gemaakt, zoals ‘It gouden fjild’(Het gouden veld) en is regelmatig te zien en te horen bij Omrop Fryslân. Een multi-talent dat samen met Daan Slagter en Florian den Hollander het publiek nieuwe, bekende en vooral goed in het gehoor liggende muziek zal laten horen op een totaal eigen wijze.

Special gast is Sneker Henk van der Veer. Het programma duurt tot ongeveer 16.00 uur, dus mooi op tijd om daarna naar het Gesprek van Sneek te gaan.
 
14 september om 15:32
 
JOOP ATSMA TE GAST IN HET GESPREK VAN SNEEK

SNEEK – De volgende editie van het Gesprek van Sneek vindt aanstaande zondag, 20 september plaats. In het verleden kwamen al vele bijzondere gasten en bekende sprekers naar Café Vellinga. Aanstaande zondag is de beurt aan CDA-prominent Atsma als speciale gast om ditmaal te komen spreken.

Is het CDA bezig met een wederopstanding? Wordt Buma de volgende minister-president? Hoe ziet hij de rol van de Eerste Kamer? Maar ook vragen we aan wielerfanaat over de toekomst van de Enecotour in Bolsward. Beviel het dit jaar? En zien we Tom DuMoulin volgend jaar aan de start? Kortom, genoeg te bepraten bij Het gesprek van Sneek.

Joop Atsma (1956) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte I. Van 19 mei 1998 tot 14 oktober 2010 was hij Tweede Kamerlid. In de Kamer hield hij zich bezig met sport, landbouw, voedselkwaliteit, media en de Waddenzee. Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij komt naar Sneek om met Jacques Monasch en de vele bezoekers in Café Vellinga te praten over Prinsjesdag en de miljoennennota.

Op 20 september 2015 vindt het Gesprek van Sneek plaats. Deze populaire talkshow wordt gehouden in Veemarktcafé Vellinga te Sneek. Het volledige programma staat op de website www.gesprekvansneek.nl aangekondigd. Hier vindt u ook meer informatie over de gasten en de locatie.

Ook kunt u meer informatie verkrijgen door te volgen op Twitter: @hetgeprekvan en via Facebook: www.facebook.com/GesprekvanSneek . Om 16.00 uur opent Nico Vellinga zijn deur van het café. Het Gesprek van Sneek begint dan, net zoals iedere editie, om 16.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. En, zoals altijd, is iedereen voor Studio Sport weer thuis!
 
13 september om 20:11
 
Sneekweekfilm

Fotograaf Jan Douwe Gorter was gisteravend/fannacht bij de opnames foar de Sneekweekfilm op ut Starteilaan. De wearsomstandechheden waren nou nyt je fan het...

Hierbij un antal foto's dy't JeeDee skoat. 
13 september om 17:51
 
Ik fyn ok nòch un klever

Kerkhoven binne foar mij noait akelech terrein weest, sterkernòch ik mocht en mach dêr wel komme. As jonkje kuierde ik op sundachsmòrrens met oans fader over de Algemene Begraafplaats fan Sneek. "Hé ik fyn ok nòch wat", sei myn fader dan halverwege ut loopke en kreech ik un lekker brúne Verkade toffee, òf op syn Snekers un klever! Miskyn fon ik dêrom dy kuierkes wel su moai.

Foarege week sundachmòrren kuierde ik over één fan de groatste begraafplakken fan Parys: Ut Cimetière du Père-Lachaise.

Ut park, want dat is ut eigenlek, leit op en rond de heuvel met de naam Champ-l'Évêque. Ut is un toeristise trekpleister fan de earste òrde. Der komme per jaar wel mear as 3 miljoën besoekers. Echt stil is ut dêr dan ok noait. Mar omdat ut su groat is, binne der wel stille plakjes.

Dêr het S. mij op'e foto setten. Ik wist toen nòch nyt, en gyneen wist dat, dat ut de Week fan Joost Zwagerman wurde sú. Soms is ut mar goëd ok dat je nyt alles foarút wete.

Ik wêns iedereen un goeie week toe!
 
12 september om 20:56
 
Open Monumentendag Súdwest-Fryslân drukker dan ooit

Gemeente Súdwest-Fryslân vierde vandaag massaal Open Monumentendag. Inwoners en toeristen konden gratis een kijkje nemen in de monumenten in Bolsward, Sneek, Workum en Woudsend. Er waren ook allerlei leuke activiteiten voor jong en oud, zoals demonstraties pottenbakken, schat zoeken en een rondvaart door de binnenstad van Sneek.

In Sneek was het het drukst. Vooral de Ayasofya Moskee trok veel bezoekers. Er werkten daar tientallen vrijwilligers mee om de Turkse cultuur te laten zien, horen… en proeven! De bezoekers konden de hele dag smullen van Turkse specialiteiten. Wethouder Bakker heeft meegeholpen om Turkse pannenkoekjes te maken.

“Het is zo mooi om te zien dat het niet uitmaakt wie je bent en wat je bent: je doet gewoon leuke dingen met elkaar,” vertelt de enthousiaste Bakker. Zo’n dag kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers. “It is alle jierren wer geweldich om te sjen hoe’t al dy frijwilligers har ynsette foar dizze dei!” vindt Aafke Feenstra van gemeente Súdwest-Fryslân.

Woudsend had met “Monumenten, Muziek en Meer” een extra uitgebreid programma. Bewonersinitiatiefgroep “De KR8 van Woudsend” heeft het evenement georganiseerd. Wethouder Mirjam Bakker heeft onder begeleiding van de initiatiefgroep een tour door het dorp gemaakt. Ze mocht vanmiddag ook het project “Kinderkunst Woudsend” officieel openen. Vier jaar lang gaan 160 kinderen van de beide basisscholen uit Woudsend kunstwerken maken.

Speciaal voor Open Monumentendag hebben ze kunstwerken gemaakt over hoe ze zich Woudsend later willen herinneren. Het Kinderkunstproject eindigt in 2018, als we Culturele Hoofdstad zijn. Het doel is dat er een mooi ‘monument voor de toekomst’ komt.

Foto: Mirjam Bakker
 
12 september om 20:05
 
Tweede frUITmarkt trekt opnieuw veel publiek

De frUITmarkt in Sneek heeft zaterdag 12 september naar schatting 5000 bezoekers getrokken, net als de eerste editie vorig jaar. Daarmee is de Súdwest Fryske uitmarkt opnieuw een groot succes. Veel van de bezoekers kwamen gericht op het evenement af, op zoek naar specifieke informatie bij een kraam of voor het bijwonen van een of meerdere optredens. Volgens Ben van der Knaap (directeur Theater Sneek) is een derde frUITmarkt in 2016 zo goed als zeker.

De frUITmarkt werd om 11.00 uur geopend door Sytske Atsma, directeur van Stichting Bibliotheken Mar en Fean en voorzitter van het organiserende Directeuren Overleg Súdwest Fryslân (DOS). Ze werd geassisteerd door leerlingen van Musicalopleiding MUZT, onderdeel van Kunstencentrum Atrium in Sneek, die een lied zongen en gekleurde ballonen oplieten.

Atsma zei onder meer: “Cultuur verrijkt ons leven en is ons dagelijks brood.” Daarmee onderstreepte ze het belang van de frUITmarkt voor de gemeente Súdwest Fryslân.
Tot aan 17.00 uur was het een drukte van belang langs de Westersingel, Kerkgracht en Julianastraat in Sneek. Op en naast de zes podia langs de festivalboulevard vonden optredens plaats van onder andere bands, orkesten, fanfares, singer-songwriters en musicaltalenten.

Ook de kraampjes van musea, oude ambachten en andere culturele aanbieders konden rekenen op veel belangstelling. Hier werd door jong en oud ook ‘geproefd’ van een uiteenlopend aanbod: van schilderen tot beeldhouwen of het uitproberen van een instrument. Verder voerden 250 kinderen langs de route opdrachten van een ‘Appelkaart’ uit, zoals frommelhoeden maken en een mini-workshop fotografie.

Purpendicular was de officiële slotact. ’s werelds beste Deep Purple-coverband deed dat in stijl en trok een groot publiek naar het podium bij Poppodium Bolwerk.

Ben van der Knaap, directeur van Theater Sneek (lid van DOS): “De belangstelling voor de tweede editie van de frUITmarkt was wederom buitengewoon groot. Met 5000 bezoekers is de organisatie dik tevreden. Een derde editie is dan ook vanzelfsprekend.”

Foto's: Jan Douwe Gorter
 
12 september om 17:53
 
O.N.S. Boso loopt zich te pletter op Ridderkerker betonmuur

Het lukte vanmiddag maar één O.N.S.'er om keeper Danny Spelde van RVVH te passeren, Timon Prins, pupil van de week. En daar bleef het bij, hoe O.N.S. ook zijn best deed. En omdat RVVH in de 27ste minuut door een treffer van Rensy Barradas wel scoorde gingen de drie punten mee in de voetbaltas van de debutant uit Ridderkerk.

Optisch was er misschien een overwicht voor de ploeg van Richard Karrenbelt, maar op een grote mogelijkheid van Renco van Eeken in de 67ste minuut na, kwamen de Snekers vanmiddag niet.

Amper kansen werden er gecreëerd, deels door eigen falen maar ook zeker door de oerdegelijk voetballende ploeg uit Ridderkerk.

Een niet lullen maar poetsen elftal, dat door deze kostbare overwinning al zeven punten bij elkaar gesprokkeld heeft. De ploeg uit Ridderkerk straalt verbetenheid uit, onverzettelijk!
En O.N.S.? Het stokt een beetje in de voorhoede, spits Ramos komt amper in het stuk voor, kreeg zeker vanmiddag ook weinig bruikbare ballen. Een beetje een mismoedig makende wedstrijd.

Volgende week wacht een andere debutant SteDoCo, die vanmiddag een knetter met maar liefst 6-1 van Katwijk kreeg. De ploeg uit Hoornaar en Hoogblokland in de gemeente Giessenlanden, hangt met nul punten troosteloos onderaan in de Topklasse met een alles zeggend doelsaldo van 3-17!

O.N.S. vinden we terug op de dertiende plaats met drie punten uit vier wedstrijden.

Matchwinnaar Rensy Barradas

UPDATE: ONS-TV 
11 september om 16:22
 
4-kòppege linkshandege cartoons kado fan Korja

As dank foar un interview dat ik skreef leit der fanmiddach un fierkòppege cartoon op de kokòsmat. Fereard met dit hele eksklúsieve kado Korja van der Werff!! 
10 september om 11:55
 
Jochem Myjer

Koketteren met onwetendheid over een BN’er als Jochem Myjer kan dat. Tuurlijk kan dat, ik doe het immers. Tot gisteravond kende ik Jochem Myjer amper, ik moest bijvoorbeeld even goed kijken hoe ik zijn naam juist moet spellen. Het zegt waarschijnlijk meer over mij als over Jochem, want die timmert al jaren aan de weg.

Ik kwam hem echter nog niet eerder tegen op mijn pad. Tot gisteravond dus. Volkomen onbevooroordeeld ben ik naar het Theater aan de Westersingel gegaan om mijn allereerste optreden van deze Nederlandse cabaretier mee te maken. Geen enkele recensie over zijn programma ‘EVEN GEDULD AUB!’ gelezen.

Een explosie van gelukzaligheid overkwam mij tijdens deze magistrale theatervoorstelling. Uiteraard is alles te vangen in woorden, anders heeft het geen zin om te bloggen, ook mijn eigen recensie van deze voorstelling.

Vooraf aan de voorstelling plaatste ik nog een tweet, waarin ik mij afvroeg waarom er zo weinig over het dinsdagavondoptreden van Jochem Myjer in Theater Sneek was getwitterd. In mijn tweet ook mijn nieuwsgierigheid naar het programma geuit. Prompt een bericht van Jochem Myjer ( hij zal dat toch niet zelf doen??) dat hij zijn best ging doen!

Een understatement van de bovenste plank, want allemachtig wat knalt deze kerel erin! Werkelijk ongelofelijk zo vitaal, zo sprankelend. Alle clichés over een formidabel optreden kunnen uit de letterkast. Vanaf seconde één tot en met zijn directe aanwezigheid met het gepeupel in de foyer voor een selfie grijpt deze cabaretier-virtuoos je bij de strot.

Wat voor mij persoonlijk na gisteravond vooral hangen blijft is de man zijn levenskracht, zijn comeback na een zware operatie. Zelf roep ik keer op keer dat de hilaritas heel veel dingen overwint, Jochem Myjer doet dat dus ook!

Voor mij een feest van herkenning! Ik had graag met deze soulmate willen praten over bepaalde ervaringen. Misschien mijn roman aan bieden. Heb dat bewust niet gedaan, dergelijke ontmoetingen vlak na een optreden vallen alleen maar tegen, heb ik zo langzamerhand geleerd.

Wie Jochem Myjer echt is? Dat weet ik na dit optreden zeker nog niet. Volgens mij heeft hij daar zelf ook nog wat moeite mee, gezien al de sleutelwoorden die hij over zijn eigen persoontje plaatst op zijn tweedaccount: Bofkont, doerak, golfer, haker, komiek, lapzwans, mafketel, parkietpooier, schobbejak, schurk, tumortijger, vader, visser, vogelaar, zemelaar!

Ik koester deze heerlijke avond, de opening van het Sneker theaterseizoen 2015/2016 en ben supertrots op Ben van der Knaap die het keer op keer lukt om grootheden als Jochem Myjer naar zijn ‘kop en kont theater’ te halen. Dat is een kwestie van gunnen!

En een inhoudelijke recensie over het optreden? Nee, ik zou in clichés vervallen, de decorbouwers te kort doen, teveel taalgrappen van ondeskundig commentaar voorzien. Gewoon zeggen dat ik het fantastisch vond, is niks mis mee!

Ik gun Jochem Myjer in ieder geval een lang en gelukkig leven! 
9 september om 11:05
 
Teruch in'e stad

Hew even un optreden búten de deur had! Fanaf mòrren wear un blog!
 
4 september om 11:04
 
Blauwe engel over mijn borst: Een fluwelen boek...


De útgever fan myn roman, Eddy van der Noord fan Uitgeverij Louise, skreef un moai artikel op'e site fan www.fopmawier.nl Dat fan ut infarkt klopt gelukkech nyt...

Hieronder:


Een mooie limited edition van het boek "Blauwe engel over mijn borst" van schrijver Henk van der Veer mocht ik maken foar Uitgeverij Louise.

Uitgeverij Louise heb ik opgericht in maart 2010. Opgericht puur en alleen om mooie boeken te maken, boeken die er toe doen en die mij (en mijn opdrachtgevers) geluk en voldoening brengen. Geluk, daar gaat het om in het leven. Ik doe enkel dingen die mij geluk geven, anders doe ik ze niet. Klinkt ideëel, tikje naïef misschien. Maar het is mijn levensmotto geworden na een ingrijpende persoonlijke gebeurtenis.

Met Blauwe engel over mijn borst van Sneker stadsdichter Henk van der Veer wilde ik iets bijzonders doen. Het is een autobiografische roman die de anderhalf jaar beschrijft van het hartinfarct dat Henk kreeg tot en met zijn onvrijwillige ontslag na een mislukte re-integratie. Een boek met humor, emotie en soms enig vilein cynisme.
Henk wilde geen standaard boek en dat is het ook niet geworden. Het fraaie ontwerp van Monique Vogelsang (monique vogelsang grafisch ontwerp) met onder meer een blauwe broodletter, dat oogt niet alleen mooi, maar leest ook nog eens veel prettiger. Een boek met een zeer aaibare cover, een hart met daaronder een hartritmediagram als typografie.

Ik kende Wytze Fopma al een tijdje, dit door een toevallige ontmoeting bij een boekpresentatie van een wederzijdse kennis. Ik wist en weet wat voor prachtige en bijzondere boeken hij kan maken. Ik kreeg het idee om voor Henk een limited edition te gaan maken. Samen met Monique heb ik dit uitgewerkt. Ons idee, een fluwelen boek, hebben we voorgelegd aan Wytze. Na een boeiend gesprek waren we eruit. Wytze kon aan de slag.

Bijgaand ziet u het resultaat. Ik ben er als uitgever van mooie boeken erg trots op. Henk was ‘út de skroeven’! Een blauw fluwelen boek met diepdruk hart en oranje hartslag letters. Met ‘gesnoeien’ sneden, alleen de (oranje) bovenkant is glad afgewerkt. Met een leren kapitaaltje en leeslint in passende kleuren en oranje schutbladen die perfect bij het blauwe fluweel passen. Alles klopt, over alle details is nagedacht. Wytze, tige tank!
 
3 september om 18:51
 
Broadsjes Hamburger & Beenham rond fente met un Mokuli-130 Bakbrommer

Peter Nuninga is en bliëft un ondernimmer. Nadat hij gyn fergunning kreech om met un haringkar op ut Sint Antoniusplein te staan komt Nuninga met un heuse Mokuli-130 bakbrommer op’e proppen. Un bakbrommer? Jaseker, jum leze ut goëd. Fòlgens Peter,rydt de earste Bak-Brommer fan Nederlaan in Sneek! Un blauwitte bak op un Mokuli-130 bakbrommer út 1960, met un Florette motòrblòkje, is un besiënswaardechheid.

In un megagroate paella pan met dêronder dry gasringen, bakt Peter de hamburgers. At de handel met broadsje hamburger en beenham goëd lope, is Nuninga fan plan om ok broadsje spek, kyp, en braadwurst te ferkopen.

“Volgende week moet de brommer nog gekeurd worden, ik heb nog geen kentekenbewijs, zodat ik nu nog moet lopen”, fertelt un laaiend entûsiaste Nuninga.

De ondernimmer is fan plan om met syn Bakbrommer langs bouplakken en skoalen te gaan om syn handel te ferkopen!

Ok is Peter Nuninga ('Nuuntje') met syn bakbrommer in te huren foar feestjes & partijen.

Ferdere info: De Facebook link is in ieder geval: https://www.facebook.com/pages/De-Bak-Brommer/529628007199805


 
2 september om 21:49
 
O.N.S. Boso Sneek buigt achterstand om in 3-2 bekerwinst tegen VC Vlissingen

De teleurstelling spat van het gezicht bij de VC Vlissingen trainer Jurriaan van Poelje, na afloop van de wedstrijd

Een fanatiek jagend O.N.S. heeft vanavond de 1 – 2 achterstand tegen VC Vlissingen omgebogen in een 3-2 overwinning. In de 31 minuten die nog van de reguliere wedstrijd over waren scoorde Chris de Wagt in de 78ste minuut de gelijkmaker. De O.N.S. aanvoerder tikte een vrije trap van Martijn Roosenburg knap binnen. Tot grote kansen kwam het daarna niet meer, met als logisch vervolg een verlenging van tweemaal 15 minuten. O.N.S. bleef de bovenliggende partij en in de 98ste minuut kopt Chris de Wagt uit een corner van Martijn Roosenburg de dik verdiende 3-2 binnen. In de tweede verlenging geen grote kansen meer. O.N.S. haalt de zegen alsnog binnen tegen zondaghoofdklasser VC Vlissingen.

FC Utrecht volgende tegenstander

Op dinsdagavond 22 september wacht Eredivisionist FC Utrecht. Een prachtig affiche lijkt mij! En de penningmeester van O.N.S. zal zich ook in de handen wrijven met dit financiële buitenkansje!

Voor VC Vlissingen sportief een kostbare nederlaag en een lange busreis om het e.e.a. te verwerken. De KNVB draagt geen cent bij aan de reiskosten van de Zeeuwen.

FOTO UPDATE Jeroen van der Kallen

 
2 september om 08:54
  Eelke Lok

"Eelke Lok is één fan de meast infloedrike sjoernalisten in Fryslaan!" Sêge SE. Of ut ok werklek su is, laat ik mar even in ut midden. Feit is wel dat Eelke Lok gisteravend afskeid nam fan Omrop Fryslân: ”Wegens het bereiken fan de pensioen gerechtigde leeftijd”.

Op ’e kòp af 40 jaar het Eelke foar de Omrop werkt. En dwarsbongel pur sang Eelke Lok nam op syn eigen manier afskeid. Hij presentearde in Hotel Galamadammen tussen Koudum en Balk an de Morra syn laaste tv-programma over wat der in de 40 jaar allemaal mis ging. Deur syn skuld. Ut was de bedoëling dat de gasten fan Eelke bij hem op ut terras plak nimme súden, mar ut wear werkte nou nyt bepaald met.

Dat ut hele sirkus was binnen, gasten an tafel , Sicko Heldoorn, Hylke Speerstra, Jannewietske de Vries, Steven Sterk en Henk Kroes en ut geselektearde públyk in de saal, want su mochten de anwezegen sich fan Eelke noeme. Opfallend dat der mar un bitsje (eks-) kollega’s waren. Eelke had ut blykber earder as ik begrepen dat kollega’s mar kollega’s binne, niks mear en niks minder. Kollega’s binne nyt automatys frynden. Frynden soeke je self út. En Eelke had syn frynden gisteravend om um heen. Fan Rients Gratama tòt Mart Smeets, fan de gebroeders Anker tòt Rein Jonker.

Na de opname fan ut allerlaatste TV-programma speulden Weima & Van der Werf, en dat is altyd tòp! Dy speulden sudat der nyt gelegenheid was foar toespraken, nou de direkteur fan de Omrop mocht Eelke nòch un groat bos bloemen geve. Eelke houdt nyt fan toespraken, om over ‘ stukjes ’ mar te swijgen: by stikjes rin ik fuort! Eelke wú ok gyn kadoatsjes, nee gewoan wat sitte, prate, wat weromsiën, drinke, hapkes en lústere naar múzyk út de jaren dat hij begonnen was as sjoernalist.

Kan nyt anders sêge dat ik un prachtege avend had hew!
Tòch kreech Eelke gisteravend nòch un bysonder kadoatsje: ‘It each fan Eelke’, un bundel met dêrin syn bêste kollums, dy’t hij overigens na pensioenering ok nòch skriëven bliëft. Hearleke dwarsbongelege stukjes.

Teminsten dat fyn ik.

Eelke sprak fanmòrren un kollum út wêrin’t hij teruchsiët op 40 jaar RONO en later Omrop Fryslân. In dy kollum wurdt ok dúdelek wêrom’t Eelke nou afskeid nimt: hij laat sich nyt sture deur managers en un minister dy’t fine dat der un Stichting RPO ( Regionale Publieke Omroep ) komme mut. Ut betekent ut einde fan de selfstandechheid fan de Omrop. En dat wil Eelke nyt. Ik bin ut folkomen met Lok eens.

Miskyn mocht ik dêrom gisteravend wel ete en drinke op kosten fan de Omrop!

UPDATE de kollum fan Eelke


Pensjoen

Justerjûn ha ik ôfskied naam fan Omrop Fryslân. Fanwege sa’t dat offisjeel hjit “het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd”. Mar lokkich ha we ôfpraat dat de kollumkes ynearsten noch net oan pensjoen ta binne. Normaal rjochtstreeks, no efkes opnaam, want it waard fansels let justerjûn. We moasten stilstean by de fjirtich jier dat ik hjir yn tsjinst west ha, fan earst de RONO, letter Radio Fryslân en no Omrop Fryslân. En yn 40 jier kin der in soad barre.

No hie dat om my ek net hoecht hear. Ik fyn it ûnsin om dingen te roppen. Of roppe te litten: "Do hast fjirtich jier de befolking fan Fryskân tsjinne". Of: "Do wiest in úthingboerd foar ús." Unsin. Ik wie yn tsjinst fan in bedriuw dat my tagelyk moai de gelegenheid joech ien fan de moaiste beroppen yn de wrâld út te oefenjen. En omdat dat sa wie, koe ’k wol fjirtich jier fierder. En ik hie ’t om it wurk noch wol in pear jier dwaan wollen, mar de oerheden stjoere ús aanst wer werom yn it RONO harnas sa liket it, no ja dat hie ’k alris meimakke en it ienige wat we doe woenen, wie sa gau mooglik selsstannich wurde en doe’t we dat wienen ha we in ekstra borrel naam, we wiene goudgelokkich. Dat gefoel wol je net mear kwyt.

At ik noch trochwurke hie hie ’k ek ûnwis west oer de sjoernalistike opstelling. Dy fan tsjintwurdich is sa oars as at wy opfieden en oplieden binne. En ik wol my bêst oanpasse as de nije tiid nije dingen freget. Mar oanpasse betsjut net mei opsetsin saken ferkeard of net goed behannelje. Dat ferdom ik. Nee, ik hâld net fan dy eigenwize minsken dy’t sizze: "Ik fyn dat kwaliteit foarop stean moat." Mar de oare kant fan it ferhaal is dat myn kollega’s der no op útstjoerd wurde mei in kamera, ynterviewe mei twa mikrofoans en tagelyk lûd en byld regelje, it dan yn de studio sels ynelkoar sette, en eins moat alles earst op kompjûter, i pad, apps en twitter smiten wurde, leafst foardat dingen bard binne. Inkeld mar om't steatssekretaris Dekker soks de útfining fan de ieu fynt. Dan sis ik dat myn kollega's dus net de resultaten helje as at wol kinne soe. En dêrfan bin jim as harkers dan wer it slachtoffer.

Mar dêr wol ik my no net drok mear oer meitsje. Ik fersink efkes yn in geweldige herinnering oan 40 jier. Oan jim dus. Want jim wiene sa tefreden doe’t we yn de sniewinter fan 1979 der foar soargje koene dat de âlderen in pûdsje oan de doarkruk hongen at se graach woene dat immen foar har boadskipje koe.
Dy frou yn it sikenhûs yn It Hearrenfean dy’t fia har bern witte liet: "Hearlik sa’t jim my op de hichte hâlden ha fan hoe’t Hearenfean justerjûn fuotballe."
Of de mem fan reedrider Ids Postma dy’t ik tref midden yn in hiel drok Holland House by de Olympyske WInterspelen yn it foar ús fiere Japan: "O wat bin ik bliid dat dy sjoch. Kin ik teminsten efkes wer Frysk prate."

Of de âlden fan de ferstoarne jonge reedrider Willem Poelstra, doe’t we op syn begraffenis wiene, o wat hâlde Willem fan jim.
Of Hayo Apotheker dy’t opstapte as minister en nimmen te wurd stie, mar de jûns gewoan yn it politike programma It Wapen fan Fryslân kaam.
Of Cees Roozemond, waarnimmend boargemaster fan Smellingerlân, dy’t eins út name fan al dy nije ynkommelingen sei: "Jonge, ik ha it Frysk by en fan jim leard."
It entûsjasme wêrmei jim altyd harken en seagen, mar ek meidienen oan ús programma’s, jim opbouwende krityk, jim meilibjen. It wie in genot om dêrmei te wurkjen.

Of der is in man yn de katakomben fan SC Hearrenfean dy’t seit: "Ik bin it net altyd mei dy iens, mar ik mei der graach nei hearre." Hy hat it dan oer de kollums.
Sjoch, en dan stap ik in supermerk yn en komt der in folslein ûnbekend âld froutsje op my ta skeuveljen en dy seit ynienen: "Ik bin it hielendal mei jo iens. Pak se mar oan. Trochgean."

Ja frou. Ik bin der sneon gewoan wer."
 
1 september om 17:17
 
frUITmarkt

frUITmarkt in 2014, foto: Jan Douwe Gorter

Het smakelijkste wat Súdwest Fryslân te bieden heeft aan kunst en cultuur kan op zaterdag 12 september worden geproefd tijdens de tweede frUITmarkt. Langs de Westersingel, Kerkgracht en Julianastraat staan tussen 11.00 en 17.00 uur vele stands en marktkraampjes waar allerlei ambachten, galeries, theaters en musea het publiek informeren over wat ze doen en wat het nieuwe culturele seizoen gaat brengen.

Ook zijn er diverse workshops en activiteiten voor jong en oud. Naast de culturele markt zijn er op de frUITmarkt zes verschillende podia waar de hele dag optredens plaatsvinden. Op één van deze podia, het poppodium, speelt iter speelt Purpendicular, de beste Deep Purple tributeband van nu, op het poppodium.
 
1 september om 10:37
 
Van der Veer vertelt bij Boekhandel Van der Velde over Blauwe engel over mijn borst

Schrijver en stadsdichter Henk van der Veer zal op woensdagavond 16 september a.s. ( aanvang 20.00 uur ) bij Boekhandel Van der Velde in de Kruizebroederstraat 36 in Sneek, een lezing verzorgen over zijn debuutroman Blauwe engel over mijn borst.

De schrijver zal ingaan op de achtergrond van zijn debuutroman. Waarom moest deze roman worden geschreven? Hoe onderging de auteur het schrijfproces?

De toegang tot de lezing is gratis, wel graag aanmelden ( i.v.m. het beperkte aantal plaatsen ) bij Boekhandel Van der Velde: 0515-423900

Na afloop is er een informele nazit, waarbij een hapje en drankje niet zullen ontbreken.