dagboek > overzicht
Dagboek jannewary 2016
 
31 jannewary om 17:18
 
De harksifers fan Omrop Fryslân sitte yn de lift

Omrop Fryslân Radio is sûnt de twadde helte fan foarich jier wer fierwei merklieder yn Fryslân. Yn de earste helte fan 2015 kaam de Omrop mei in nije radioprogrammearring. De harksifers binne dêrnei sûnt july hieltyd fierder omheechgien.

Omrop Fryslân is de iennichste regionale stjoerder mei groeiende harksifers yn de perioade novimber/desimber. Nettsjinsteande de konkurrinsje fan de Top 2000 fan Radio 2, ‘het Glazen Huis’ fan 3FM en Sky Radio ‘The Christmas Station’ yn desimber bleau Omrop Fryslân Radio mei in merkoandiel fan 16,5 persint in krêftige merklieder yn Fryslân. Sûnt Omrop Fryslân yn maart de nije radioprogrammearring trochfierde binne de harksifers yn novimber/desimber foar de fiifde kear op rige omheechgien yn de mjittingen.

Haadredakteur Klaas Geert Bakker: ‘’Ik bin tige bliid mei ús radiosifers fan de lêste moannen. Omrop Fryslân sit dúdlik yn de lift. De nije radioprogrammearring dêr’t wy mei ús allen alle dagen hiel hurd oan wurkje, slacht dúdlik oan by it publyk. Dat is prachtich, want dêr dogge je it dochs foar.’’

De wurdearring foar de radioprogrammearring komt ek ta utering yn it gemiddelde rapportsifer dat it publyk oan de radioprogramma’s jout: in 7,5.
 
31 jannewary om 12:47
 
Bitsje komoasy op Gedichtejûn Ensafh

Op'e foargroan dichter Piter Yedema, met achter hem nyt goëd sichtbaar Pier Boorsma: "Waardeloas..."


In ut ferleden gebeurde ut regelmatech dat der tidens poëzy-avenden komoasy ontstond omdat sommige dichters min met mekaar konden òf omdat se ut fallikant oneens waren met wat der seid wurdde. Kommentaren tidens ut foarlezen waren dan faak nyt fan’e lucht. Ut hoarde der wel un bitsje bij, gaf un bepaalde spanning en wriëving, dat alles onder ut adagium, ‘komoasy is ok promoasy ’. Ik mocht ( mach ) der wel over.

Frijdachavend trad dichter Gerrit de Vries foar ut earst op in Sneek en hij deed dat met ut fòlgende fers:

Oanslach


we moatte ús sels ferdigenje
we moatte ús stjitten
werom feroverje
en stride tsjin de duvel
dy’t Mohammed hjit

troch de stúd is in optocht
fan manhaftige helden
feteranen fan it frije wurd

feteranen fan it frije wurd
uterje frijbliuwend harren
demokratyske miening

op strjitten
yn parken en op pleinen rinne
de potleadfenters hâlde grutsk
it potlead stiif omheech

as it noch net waait en net reint
komme se foar ’t ljocht
slaan de blauwe reinjas iepen
as yn in dream
hjitte hja allegearre Charlie

we moatte ús sels ferdigenje
we moatte ús stjitten, parken, pleinen
werom feroverje
en stride tsjin de duvel
dy’t Mohammed hjit

kom lit ús in belesting begjinne op holdoekjes
we neame it kopfoddetaks
en stjoere elkenien
in oanslach


Toen Gerrit de Vries ut fers foarlas reagearden Pier Boorsma futdaleks met ut lúdop WAARDELOAS! Hij kreech steun fan syn maat Piter Yedema. Gerrit de Vries bleef frije kalm onder ut kommentaar en antwoardde alliennech met ‘ dat is jim miening’. Un andere anwezege riep nòch ‘da’s demokrasy!’

Ferfòlgens las Gerreit de Vries syn tweede fers foar. Op ut moment dat der dus un bitsje komoasy ontstond had ik trouwens ok ut idee dat ut fers fan de dichter wat PVV-trekjes had. Ut kwam nyt echt over as un synise bijdrage.


En de fòlgende dichter, Anske Smit, blykber ok nyt. Hij priemde met syn finger richting De Vries en spraak over de Liefde. Na afloop hew ik Gerrit de Vries syn bijdrage fraagd om ut thús nòch us rustech na te lezen. Hij trilde toen behoarlek sach ik wel.

Ik had na ut lezen fan ut fers ( het tòch un andere lading as lústere ) nòch myn twifels en skreef dat ok in myn ferslach ( siën ut blog fan gister ).


Hierop reagearde Gerrit de Vries met de fòlgende mail en ik hew hem toestemming fraagd om dizze mail te públisearen. Gerrit fon dat prima. Hierbij dus:


“ Achte hear van der Veer / Beste Henk,

Ik hie my grif foarnaam, om gjin útlis te jaan by myn earste bydrage oan de gedichtejûn yn Snits, juster.
Krekt lies ik jo blog – en no wol ik it dochs wat neier taljochtsje.

Earst en foaral:

Ik bin gjin PVV-fan.
Myn bern binne heal Turks (se neame harrensels “Friturken”, en myn dochter is neffens har klassegenoaten in “Chrislim”) Myn eks is 100% Turks. Se is troch de manier wêrop as PVV-ers en hun sympatisanten “frijheid fan mieningsutering” ynterpretearje en it kontinue bombardemint fan autochtoane krityk út it lân wei narre.

Se koe it net langer ferneare en fljocht takom wike definityf werom nei har heitelân (wer’t ik sels nea ien wanklank heard ha oer myn ôfkomst, sels net fan myn eks-sweager dy’t dochs aardich de

Konservatyve kant van de Islam it neist is – ik bin altyd oeral yn Turkije wolkom west)

Jo observaasje, dat it fers wolris synysk bedoeld wêze koe kloppet dus wol. It muoit my, dat jo dêr nei nochris werom lêzen noch oan twivelje, dan wie it gjin goed fers en net helder genôch.

De earste- en lêste twa strofen lykje sa op it earste each poere PVV propaganda – myn soan (sa as jo miskien begripe likemin in PVV-fan) kaam dêr op in dei mei thús en droech it sa foar – sa stekke hjir yn Schiedam Turkse jonkjes ûnder inoar de draak mei Geert. Allinne de lêste rigel haw ik der sels by skreaun.

Nei de earste oanslach ferline jier Jannewaris yn Parys woe ik der wat mei dwaan, wis nei it sjen fan de demonstraasjes dy’t tsjinnen as stipe betsjûging foar Charlie Hebdo. Dy wiene bedoeld om it frije wurd te ferdigenjen.

Mei de earste en lêste 2 strofen ha ik werjaan wollen, Hokfoar frij wurd der yn sommige gefallen stipe waard.
Ik haw mei it fers ek freegje wollen, wa as no ferantwurdlik holden wurde kin foar de oanslach. (dat wie it idee efter de lêste rigel)

Ik woe ek werjaan, dat der no 2 ekstremen tsjinoer inoar stean – ekstreem rjochts en ekstreem Moslim – en de grutte massa stiet der tuskenyn en komt net fierder as in stille mars mei skriuwark.

Ik haw lang twivele of ’t ik it juster foardrage soe. Mar haw it dochs dien.Ik ha bewust oantrúnje wollen, dat ús fryske skriuwers no einliks ris hun miening sjen litte wer’t it it frjemdlinge fraachstik oanbelanget en juster siet der in aardich tal op in klútsje byinoar.

Jo kinne as skriuwer passyf mei in potlead yn ‘e hân nei de loft wize (miskien komt de rêding yndied wol út é himel) en in eintsje kuierje. Of jo kinne it potlead dan mar ris op papier sette en jo posysje dúdlik meitsje. (faaks folle helderder, dúdliker en better as de goedwollende amateur G. de Vries dat kin)

As literator en ek as poëet hawwe jo in taak, fyn ik, om it goede foarbyld te jaan en foar te gean yn it debat.

Ik mis de ynfolling fan dy taak soms tige, it giet my faaks tefolle oer Fryske lân en libben fan 80 jier lyn
Derom sit yn it fers ek in bedutsen ferwizing nei “dream yn blauwe reinjas” – as oprop nei fryske skriuwers –

En in ferwizing nei “ik bin noch op in plak dêr ’t it net waait” út ensafh – ik sels bin nammentlik op in plak, dêr’t it al hiel lang en hiel hurd waait. Mar as jo jinsels út de wyn hâlde fernimme jo dat faaks net.

Dernjonken in oare reden om it dochs foar te dragen: ik hold foarhinne al fan fikje stoken.

Ik hoopje, dat it mei it ferhaal hjirboppe wat dúdliker wurden is wat ik sizze woe.

Mei freonlike groetnis,

Gerrit de Vries"

 
30 jannewary om 18:38
 
Belangrijke overwinning O.N.S. Boso Sneek

SNEEK – O.N.S. Boso Sneek behaalde vanmiddag een zeer belangrijke 1 – 0 overwinning op SVV Scheveningen. Door een doelpunt van aanvoerder Ale de Boer in de 78ste minuut konden de Snekers drie punten op het conto bijschrijven. Tot vanmiddag was het de oranjehemden nog nooit gelukt om een punt van de Scheveningers te pakken. Daar kwam dus vandaag verandering in.

Trainer Richard Karrenbelt was na afloop zielsblij met de overwinning, niet met het spel van zijn ploeg. Maar dat telde vanmiddag niet op een droog maar koud Zuidersportpark. Spits Yumé Ramos, anders zo trefzeker miste in de eerste helft een aantal kansen. Echter ook Scheveningen liet zich niet onbetuigd, maar ook de Scheveningers waren niet nauwkeurig in de afwerking. Wat dat betreft hielden beide elftallen elkaar aardig in het evenwicht. Dat ONS-keeper Eelke Kooistra vandaag tot ‘man of the match’gekozen werd, zegt zoveel. Gelukkig voor ONS viel vandaag het doelpunt dan toch aan de goede kant. Psychologisch gezien kwam deze overwinning dan ook op het juiste moment.

Matchwinnaar Ale de Boer

Het doelpunt wordt gevierd!

Het beslissende doelpunt viel na een blundertje van de Scheveningenkeeper, die tot de voor hem fatale 78ste minuut perfect zijn doel stond te verdedigen. Na een afgeslagen corner, kreeg keeper Sven Wolsheimer de bal niet goed weg en Ale de Boer schoot loeihard in.

Yumé Ramos was na afloop maar wat blij met de overwinning!

Door deze overwinning hebben de Snekers nu 18 punten uit 19 gespeelde wedstrijden en staan hier mee op de voorlaatste plaats. Hekkensluiter SteDoCo won vanmiddag ook: 2-4 bij FC Lisse. Volgende week staat er voor ONS een districtsbekerwedstrijd tegen SC Erica op het programma. De wedstrijd wordt in Sneek gespeeld.

Grensrechter was vanmiddag mevrouw M. Deuring, waar zij in eerste instantie als vierde official op papier stond. Doordat er een van de grensrechters vast kwam te zitten op de Afsluitdijk ( defecte brug ) moest Deuring aan de bak. Ze deed dit foutloos! Ook de supporters van Scheveningen beleefden een vervelende middag, ook zij stonden vast op dé toegangsweg naar Friesland.

LSC 1890 preses Henk Douwsma was vanmiddag aandachtig toeschouwer tijdens de topklassewedstrijd tussen O.N.S. Boso Sneek en SVV Scheveningen


UPDATE ONS TV


 
30 jannewary om 12:31
 
Ok jongeren leze 'Blauwe engel over mijn borst'

Su gau at in de naaste omgeving fan iemand hartfalen en aderproblematyk foarkomt, dúke minsen in myn boek 'Blauwe engel over mijn borst'. Fan jon & oud dêrna resênsy's in fòrm fan mails en kaartsjes. De herkenning is blykber ut sterke punt fan ut boek.

Ondertussen binne der honderden eksemplaren over de toanbank gaan.
 
30 jannewary om 11:07
 
Ut was un wònderskoane poëzy-avend

Jottem! Dat was gister un wònderskoane poëzy-avend bij Nico Vellinga in ut Café an de Kòrte Feemerkstraat. Alles sat der op en der an. Un dertechtal dichers droech foar út eigen werk. Der waren su’n 50 besoekers en un sfear dy’t amper te dúden is. Ferskillende talen: Frys, Snekers, Westerkertiers, Maltees, Pòrtugees, Engels en Hollaans. Wat un ryk taalboeket! J

Jacob Seunega fersòrgde de múzyk.

Gysbert Japiksprieswinnaar op 'e harses in 'e sloat

Ut had trouwens nyt feul skeeld òf de hele avend was nyt deurgaan. De laatste poëzy-winnaar fan de belangrykste Fryske literêre onderskeiding, de Gysbert Japikspries, Jacobus Quiryn Smink raakte onderwech fanút Eindhoven met syn auto in de Noardoastpòlder op’e kòp in de sloat.


“Ik die yn’e Pòlder even twa sekonden de eagen ticht omdat ik wurch wie. Dat hie ik better net dwaan kinnen. Ik rekke mei de auto fan’e dyk, sa yn’e sleat! Ik wie dweiltrochwiet, mar koe der sels wer útkroepe. Ik haw in taksy besteld, omdat bij myn fersekering yn sit. Sa bin ik nei myn suster yn ‘e Nijemardum riden. Us mem soe wol sein hawwe: Do bist bewarre bleaun!”

Hij praat as in kreupel hynder!

En dan was der Willem Ozinga, al òf nyt met de letter z òf s in de naam. “Ik bin gjin dichter, ik bin hjir in frjemde ein yn it bit!” Ferfòlgens wú de oud-Jutryper nyt op ut poadium staan. Hij wú wel fertelle hoe’t hij fan syn kwaal afkomen was. “As jonkje stammere ik nòch al. Doe’t ik foar it earst op skoalle kaam sei master letter tsjin ús heit en dy: “Dy jonge fan jim praat as in kreupel hynder!” Deur feul gedichten te lezen was hij dy kwaal overgroeid. Un moai ferhaal!

AnneMeijs Schuurman

Jong talent was der gister gelukkech ok wear foldoënde. AnneMeijs Schuurman dy’t un ontroerend fers over har dry weken overleden fader foarlas:

Altijd samen, nooit alleen

25 juni 1985

Ik open mijn ogen
Mijn eerste ademteug
Mijn eerste schreeuw
Mijn eerste lach
Mijn eerste blik
Op jou... Mijn vader

Jij houdt me vast
Vult me met liefde
En ik voel
Hier ben ik veilig
Hier mag ik zijn

6 januari 2016

Jij sluit je ogen
Jouw laatste ademteug
Jouw laatste zucht
Jouw laatste blik
Op mij... Jouw dochter

Ik houd je vast
Vul je met liefde
En je voelt
Nu ben ik compleet
Nu mag ik gaan

De cirkel is rond
Liefde geeft leven
Leven geeft liefde

Kleurryk

Twee andere jonge dichters, Jacob van der Meulen en Winderline Cornelia ( ‘at je sa’n namme hawwe is dat op himsels al poëzij’, sei presentatòr Pieter Boersma ) hadden een ding gemeen in hun foardracht: rap & tempo! Wat moai dat Winderline letterlek kleur brocht onder de anwezege groep poëten! Ik wú eigenlek nòch feul mear kleurde Nederlanders op dizze poëzy avenden.

Piter & Pier

En dan waren de twee ikoanen fan de Fryske muze, Piter Yedema & Pier Boorsma nadruklek anwezech. Wêr noadech met kommentaar op wat de dichters naar foar brochten. De beide mannen moesten nyt feul hewwe fan de foardracht fan Gerrit de Vries syn fers met as titel ‘Oanslach’. Fanmòrren hew ik búten alle komoasy om ut gedicht nòch us in alle rust lezen. Ik sitear de earste strofe:

we moatte ús sels ferdigenje
we moatte ús strjitten
werom feroverje
en stride tsjin de duvel
dy’t Mohammed hjit

Gisteravend kwam ut fers op mij ok over as pure PVV propaganda, mar at De Vries ut sinys bedoëlde en de draak stak met politieke korrektheid waren de reaksy’s misplaatst. Ik weet ut simpelwech nyt, wel dat dizze komoasy mij denke liet an ouwe tiden dat de ene dichter de andere fan un poadium skopte.

Frynd Anske was úteraard wear present met fersen in ut Hylpers. Wat un genot foar ut oar at dizze man in syn sangerege stadsdialekt foardraagt. Puur geniete.

Moai ok dat Sonja Fijlstra hier op dit poadium debútearde met fersen in ut Snekers.

Cor van der Wal

Ferskillende dichters maakten gisteravend bekend dat der nije bundels útkomme. Cor van der Wal, dy’t eargister syn sestegste jaardach fierde, is een fan dy dichters. Bin heel heel benieuwd. Ut fers dat hij gisteravend foarlas beloofd in elk gefal feul goëds:

In wolf sliept de stêd yn, troch tsjustere
steechjes, oant er foar in tsjerke stiet.
De klok slacht tolve, in wolf wachtet,

sjocht bek omheech mei giele eagen.
De ljochten dôvje yn ’e toer en it lûd
fan in foet rûgelet by de treppen del.

Read it sop de teannen lakt mei ierdbei
rint de frou yn strielen grien en blau
op glêde skearde skonken nei ûnderen ta.

In wolf slikket har lytse fuotten sâlt, lang
hat er wachte, se streaket syn rûge facht.
Har sêfte wite hals mei er hawwe. Hap.

De ouwste dichter fan Fryslaan: Jelle Zwart & de frou

Piter Boersma, dichter en een fan 'e òrganisatoren leest syn fers foar fanaf de linnen kadosak, dy't alle deelnimmers kregen.

Unieke opnamen fan de dichter Piter Yedema

Fotograaf Jeroen van der Kallen as gisteravend anwezech met kamera en maakte un únike opname fan de foardracht fan de Friese dichter Piter Yedema. Hoar en húver fynproevers. Su moai!Swart/wit foto's en filmke fan Jeroen van der Kallen
 
29 jannewary om 17:59
 
Toi toi toi

Frou de Jong sal de kommende dagen wear dúzenden Snekers ontmoete, wêronder oans aller Yke!

Fanavend is de première fan de fijftiende Bonte Sneker Avend, un spektakel dat ik un warm hart toedraach. Sukrekt fytste ik langs Theater Sneek, de lichten in de toneeltoren skynden ut passyroad út. Ik sach nòch krekt un skim fan Yede van Dijk, kompleet met swarte pet op. Dizze baas toneelspeuler stapte ut teater in, ruch bitsje rongaar mar met un kòp fol moaie teksten. Ik bin der seker fan.

Yede en al dy andere speulers & frijwillegers ik wêns jum feul súkses toe de kommende foarstellingen. Of su't akteurs dan sêge toi toi toi!
 
28 jannewary om 18:03
 
Ouwe Sneker Groëntefeiling & Marten Stoofpear

An’e Oude Oppenhuizerweg wurdde tòt 1970 groënte en fruit feild. Op dizze ouwe foto is te siën hoe’t de jonge Marten Ferwerda ( links in’e midden ) gespannen sit te turen om syn slach te slaan. Un únike foto fan un bysonder man, dy’t bij Snekers beter bekend is onder syn geuzenaam Marten Stoofpear. Ik hew fanmòrren bij Marten en syn frou Ellie om un bakje koffy weest en úteraard om un moai ferhaal. Dat ferhaal hew ik ondertussen op papier.

Ok hoe’t Marten oait an syn bijnaam kwam en over hoe’t hij as klein jonkje hast ferdronk in ut Groatsaan. Jum mutte nòch mar even geduld hewwe foar ut folledege ferhaal. Dat sal ferskine in ut fòlgende papieren nummer fan Groot Sneek.

De jannwerry-edisy leit al wear op heel wat kokosmatsjes in Sneek en un groat antel dòrpen om Sneek heen. Wij, dy’t de ferhalen skriëve binne al wear druk met de fòlgende krant.
 
27 jannewary om 13:45
 
Boerin Esther is Simply the Best!

Fanmòrren om kwart over 5 rinkelde de wekker al, un gòddeloaze tiid foar un stadsjonge met un missy: bedriëvebesoek bij VOF De Jong an de Ivige Leane onder Skarnegoutum! Oftewel op besoek bij de moaiste Boerin ( ja ik skriëf dit beroep met un hoofdletter ! ) fan Fryslaan: Esther de Jong. Su as bekend gaan wij der regelmatech op út om bedriëven te besoeken en sudoënde oans tòch al nyt geringe kennis te fermearderen.

Ik gaan dus op stap met oud-pòstboade en foetballer Peter Schat, tòpamtenaar Age Bootsma ( fanmòrren prima ferfongen deur grafise man Jan Eldering )en Kees Poiesz, oud-krúdenier út Sneek e.o.

Futdaleks even un misferstaan út’e wech rúme, wij binne bloëdseriëus at we op bedriëvebesoek gaan, wille alles wete selfs ut naadje fan’e kous. Ouwe pòstdúf Skat was fanmòrren de sjauffeur, omdat hij presys wist wêr’t Esther en de family De Jong woane. Fòlgens eigen sêgen was hij der wel dúzend & 3 kear weest.

Kees en ik dy’t metreden begripe nòch hieltyd nyt wêrom’t je over Dearsum ride mutte om op’e Ivige Leane in Skarnegoutum te kommen. Ut salle Peter syn Groaninger roots wel weze. Nee, dan gastambassadeur Jan Elderink, dy ston moai op’e tiid klaar, wel om syn sundagse skoënen, mar dêr rêdde Wiesje har wel met sei Jan.

Su mòrrensfroech om ses uur, wynkracht seuven op ut plattelaan onder de rook fan Sneek in ut dúster het su’n megagroate boereplaats wel wat. We waanden oans even in Dallas!

We wurdde letterlek met open arms ontfongen deur Esther, kleed in lichtblau bomberjekje met dêronder un roze fleesfest fan Onelli boven un strakke blauwe jeans.Plus stoere learzens. We waren futdaleks wakker!

Met har sjarmante whiskystem (© Wim Walda ) begon Esther futdaleks an har útlêch over ut bedriëf. Werklek imposant is de melkkarrousel, der staan mar liefst 60 koeien op, dy’t tegelyk molken wurde! De beesten gaan fia un opgang richting melkkarrousel. Je siën je as stadjonges fanself de ogen út.

Wat opfalt is hoe rustech en relakst de beesten der allemaal bij staan. Ut is letterlek un gesmearde melkmasine.

Kees was su in gedachten òf miskyn wel su swaar onder de indruk dat hij pas op ut allerlaaste moment in de gaten had dat wannear’t un koe de sturt recht omhooch doët der un brúne straal an komt. Op un paar cm na miste de koe. Evech sonde! Mar dat licht frouleke hipke achterút fan Kees had ok wel wat.

Ut kolossale fan su’n melkkarrousel is dus indrukwekkend, mar ok hoe’t alles der su skoan bij staat. Esther het ut bedriëf, der binne 330 koeien, met har fader Piet en broers Jaap & Herman. Fanmòrren sagen wij boerehulp Steven ok druk an ut werk.

Un boerebedriëf fan dizze omfang is úteraard un modern logistyk geheel ( looplijnen ! ), wêrbij’t de kompjoeter in ferskillende fòrmen nyt mear fut te denken falt. Dy mallemolen fan ut boereleven begint mòrrensfroech om 5 uur te draaien en dat gaat tòt avens laat deur. De family De Jong melkt twee kear daags. Elke melkbeurt kost su’n twee uren.

De melkkarrousel maakt indruk, de groate stallen doën dat nyt minder. Ok hier falt wear op hoe netsjes alles is. Niks gyn sielege groate feestapel! “Is mefrou Thieme al us op jum bedriëf langs weest?” “Nee, se weigert…!” Oké, ferder nyt over polityk.

Wel over inseminasy! Esther het ut dan 'en passant' even over un ‘morgenwipke’ al was ut de gewoanste saak fan de weareld. Wat ut fanself ok is! Ut is tòch wel knap dat je Sneker groatbekken stil krije deur un kleine demonstrasy inseminearen. Wat hangen bliëft is dat ut rietsje met sperma tussen de boezem fan Esther ferdwynt, su ut jak in: ut mut warm bliëve! Wij knikke as brave skoaljonkjes. Later komme de swetsferhalen over dit moment.

Na oans rondleiding un hearlek ontbijt( Bakker Posthuma !) kompleet met kookte eikes ( met dank an Fokko de Jong, wie kent um nyt ) en ferse melk. Esther en family De Jong: oans dank is groat en de kennis is wear fermearderd! 
26 jannewary om 17:49
 
Family-ondernimming Boubedriëf Van der Meer

Fanmiddach moai interview met Cor en Jaap van der Meer, fan ut boubedriëf met dy naam had. Noflek fòlk om met te praten, gyn poeha, mar gewoan earlek en rechtút as de welbekende Gaasterlaanse bargesnút.

Ut stuk ( Snekers sêge trouwens altyd 'stukje' al is ut un pagina groat ) komt in ut febrewarynummer fan Groot Sneek.

Ut jannewary-eksemplaar, en dan hew ik ut úteraard over de papieren ferzy's, krekt even ophaald. Fanavend lekker leze dus!
 
26 jannewary om 17:20
 
Bas van Wegen nieuwe keeper O.N.S. Boso Sneek

Zaterdagmiddag a.s. voor de belangrijke competitiewedstrijd tegen Scheveningen tekent keeper Bas van Wegen een contract bij O.N.S. Boso Sneek. Van Wegen nu nog doelman bij zondagamateurs van MVV Alcides uit Meppel is 31 jaar en speelt inmiddels sinds 1 juli bij de Drentse club. Volgens kenners is Van Wegen een ‘echte puntenpakker’.

Van Wegen begon zijn loopbaan in 2006 bij NAC Breda waar hij niet verder kwam dan de positie van derde doelman. In 2008 ging hij naar HFC Haarlem en daar speelde hij, tot aan het faillissement van de club in januari 2010, in totaal 18 wedstrijden. Op 28 januari2010 werd bekend dat hij op amateurbasis voor FC Emmen gaat spelen. En daar is hij niet aan spelen toegekomen. In het seizoen 2010/2011 komt hij voor m.v.v. Alcides (hoofdklasse C) uit. Hij heeft zijn jeugdopleiding genoten bij SV Geinoord uit Nieuwegein.

Tien dagen geleden liet Van Wegen met RTV Drente weten dat hij toe was ‘aan een nieuwe uitdaging. “ Deels omdat ik een nieuwe prikkel wel nodig heb, maar ook vanwege de toch wel teleurstellende prestaties van de laatste jaren bij Alcides. Eigenlijk ging het elk jaar iets minder, terwijl er juist progressie moet zijn."

Van Wegen liet in datzelfde interview weten dat hij nog niet met een andere club had gesproken. "Nee, maar ik hoop dat een mooie club zich gaat melden. De reisafstand is voor mij niet doorslaggevend, het gaat me vooral om de ambities van de club."

Nu is dus bekend geworden dat de ervaren doelman naar de Sneker topklasser zal verhuizen met ingang van het nieuwe seizoen.
 
26 jannewary om 13:58
 
Trio Giphart en Chabot

Voor de derde keer bundelen Giphart en Chabot de krachten en trekken het land in met een vrolijke, hilarische, ontroerende, wijze, bijzondere (deze beschrijving schreven zij zelf) en uitermate onderhoudende voorstelling. Trio Giphart & Chabot is een show in de inmiddels rijke en roemruchte traditie van schrijvers als Jules Deelder, Jan Mulder en Nico Dijkshoorn. Er wordt voorgelezen, gezongen en wellicht zelfs gedanst. De reis gaat verder.

Theatershow // vr 5 februari 2016 // 20.15 uur // € 18,- // Noorderkerkzaal, ingang Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek. Kaarten en info: www.theatersneek.nl of 0515 430 580.
 
26 jannewary om 13:48
 
Kúlebosse & pylkjeskiëte

Even fersúpe in de see fan nostagy op un bitsje 51 tinten-grize-dach in jannewary. Aansens lekker op interview, bin ferder fandaach wear su lui as't mar kan. Dat belooft meastal nyt un soad goëds...Dan wurd ik faak wat rekalsitrant!

 
25 jannewary om 09:23
 
Jacobi: "Ik ben eventueel bereid lijsttrekker te worden in 2017!"

“Alleen al om anderen binnen de partij angst in te boezemen ben ik bereid om eventueel lijsttrekker te worden in 2017!” Bafff! Tweede Kamerlid Lutz Jacobi liet er gistermiddag geen gras over groeien op de vraag van haar fractiegenoot Jacques Monasch of zij opnieuw kandidaat is de PvdA te leiden bij de komende verkiezingen. Jacobi deed de uitspraak tijdens het Gesprek van Sneek in Café Vellinga.

Monasch maakte in zijn vraagstelling ook even duidelijk hoe de verhoudingen binnen zijn partij liggen: “In de peilingen staan wij nu op negen zetels, ik denk dat jij dit veel beter zou doen…”

Jacobi moet niets hebben van ijdeltuiterij en als zij ooit voorzitter van haar grote sportliefde SC Heerenveen zou worden, dan zou het adagium ‘dienend’ hoog bij haar in het vaandel staan. Verder vertelde Jacobi in het gesprek met Monasch dat zij er nog steeds niet gerust op is dat minister Henk Kamp de kleine gasvelden, o.a. in de buurt van ‘Top & Twel ‘, met rust zal laten. “We moeten met de kop de andere kant op, aan alternatieve energiebronnen denken”, zo betoogde de politica.

Dat er voorlopig niet gebouwd wordt in de kuststrook, Jacobi is een groot tegenstander van bouwen in de duinenrij van Nederland, stelt haar gerust met een lichte aarzeling. “ Die plannen zijn voorlopig de ijskast weer in, maar ik vertrouw de minister voor geen donder!”
 
24 jannewary om 22:06
 
Gesprek fan Sneek

Fanmiddach metdeen an ut Gesprek fan Sneek. Hieronder myn bijdrage. Mòrren wel un ferslach!


Haré Snekers en bútenlui

Foardat ik ferder gaan wú ik earst de fader fan Jacques Monasch felisiteare dy’t fandaach syn 86ste jaardaach fiert. Laat oans singe!

Lang sal y leve!!

Dan ferder met un fers, dat ik op dizze sundach opdrage wil an Sonja Idzinga omdat sij ut inisjatyf nommen het foar Cycling Espresso Sneek. Se starte elke sundachmòrren bij de broadsjewinkel bij de Waterpoort. Dy kleine is úteraard nyt gek nou, at je reklame make kanne foar je baas, dan mutte je dat nyt nalate.

Fytse!

Ik sêch der fut mar achteran Sonja dat ik un bloëdhekel an fytsen hew, dat ik maandachsmòrrens selfs met de auto naar de spòrtskoal gaan om dêr op un hometrainer te sitten, dat ik altyd teugen de wyn op mut en dat de foarbaan fan myn tweewieler nou al wear mear as dry weken leechstaat omdat ik ut met gyn mogelekheid klaar krij om dyselde baan met fraans fentyl op te pompen.

Nou hierbij ut fers:

IJslolly

As kyndes
Gingen wij noait
op fakaansy
mar op frije dagen
sette oans fader dy
op’e pakjedrager
–met un kussentsje!-
fan syn ‘Phoenix de sterke vogel’

su fytsten wij dan
de Snekermeer om
onderwech
un ijslolly
likke om ut leven
want as der
op ut houtene stòkje
POSTMA ston
konst nòch eentsje krije
gratis & fergees
wat foëldest dy dan freeslek ryk

Dat binne myn fytsherinneringen en ik loof graach dat jum sundachmòrrens datselde geluksalege gefoël hewwe op jum tòchten rond Sneek. Ik gun ut jum út ’e groan fan ut herstelde hart! Ik sú graach us metdoën wille, mar tsja, myn foarbaan is groanys lek!

Samenloop voor Hoop

Wêr’t ik mij seker foar insette sal is Samenloop voor Hoop fan Ale Bok en Kees Poiesz cs. Ik wêns jum heel feul súkses en f’ral sterkte om dy nare ròtsykte un halt toe te roepen. Der plat foar! Ik doën seker met!

En dan Peter Ka Smit! Wat un prachtege swoele 06-stem hestou. En dan dyn performance. Ik kom graach us an de andere kant fan de feemerk bij dij kieken.

Kale Knuffel

En dan oans aller Anne Oosterhaven, de groatste kale knuffel fan múzikaal Sneek. De passy fliëgt der nou al hast 30 jaar fan af astou op’e planken staatst met dyn Bogerman Big Band. Times fly sêge de Engelsen dan, mar amper te love datstou al mear as un kwarteeuw jonge mênsen weetst te inspirearen, warm te maken foar de múzyk.

Dat koaninklek lintsje hest al lan kregen. De Zilveren Kerstbal ok al, mar un optreden tidens ut Gesprek fan Sneek is un minstens su groate ear. Ik hew genoaten, gyn fals toan hoard al sêch ik der futdaleks achter an dat myn múzikale kennis nou nyt bepaald groat is. Mar je hoeve ok gyn kyp te wezen om sêge te maggen dat un ei wel lekker is! Dames en hearen ik fraach nòch us un groat applaus foar de Bigband onder leiding fan Anne Oosterhaven.

Frou Jacobi

Hoochedelgestrenge frou Jacobi, dat klinkt even wat anders as dat platte oans Lutz nou?! Frou Jacobi. Eelke Lok skreef gister un hearlek stukje, Eelke Blokt seit y self. Omdat ik ut nyt moaier ferwoarde kan lees ik ut laaste gedeelte foar. Uteraar op syn Frysk, want Eelke is Frysk. En ik eigenlek ok wel un bitsje:

“Lutz skreau fannewike in moasje, neidat 100.000 lju al foto’s fan moai lânskiplik dúneguod nei twitter en facebook stjoerden. Dus doe koe se wol efkes tsjin de VVD yn en dy wol de PvdA en Lutz net kwyt. Dus foar de diskusje hie minister Schulz har al wer dellein by dat ynâlden gefoel dat we der net oankomme moatte. Dat betsjut dat ik myn fantasij feroarje moat.

Dy wie op in geweldich moai terras sitte, yn it sintsje ûnder in parasoltsje, heal oer de see hinne op Skylge en dan bringt sa’n moai frommiske my in iiskâld pilske. Ynstee derfan hat Lutz besluten dat ik wer oeren troch dat stomme sân baggerje wâldzje moat.”

Nou dêr mutte je ut mar met doën frou Jacobi. Trouwens dy foto fan Jou op de site fan Het Gesprek van Sneek, moest dat nou su wreed? Je súden der benaud fan wurde! Jou hadden su op un poster fan de Sneekweekfilm kannen, púre horror!

Goeie foarnimmens

Goeie foarnimmens. Hoe sòfty wille de òrganisatoaren fan ut Gesprek fan Sneek nou make? Dat doën ik never noait nyt, goeie foarnimmens an ut begin fan un kalenderjaar. Bin jum besopen, ut geeft allienech mar teleurstelling en op 2 jannewary al un frustrasyblues fan hier tòt Top&Twel omdat ik suks tòch nyt folhouwe kan.

Ik hew met dit soarte fan onnoazele dingen un ruggegraad as un regenwurm. Goeie foarnimmens, nyt an beginne su an ut begin fan 2016.

Oh, ik sú der bêst 3 bedenke kanne foar mij self. Un bitsje minder eekmiege, nyt sufeul in ut galbakje spuie en ok un bitsje minder myn groate freet opentrekke. Sòrry freet klinkt wel heel erch platsnekers, su bin ik nyt groatbrocht.

Mar at ik dan foar Omrop Fryslân en Friesland Actueel fraagd wurd om na afloop kommentaar op de film Sneekweek te leveren, dan wil ik der tidens de afterparty wel even in met gestrekte poat. Omdat Hayo Apotheker burgemeester is kreech hij terecht foarrang om futdaleks syn ferbale resênsy te spuien. En dat sette mij op skerp, want ik had ut gefoël dat ik naar un folkomen andere ròlprent siën had as burgerfader Hayo.

De burgemeester prate in un taal dy’t absolút nyt met syn leeftyd spoarde. Mantsjes fan oans leeftyd bovenstebêste Apotheker dy mutte woarden as VET COOL & BRANDING nyt mear in de moan nimme, dat is op syn sachtst seid un bitsje over de tòp.

As in un folkomen kolderrike slapstick fergeleek Apotheker de film Sneekweek met Amsterdamned út 1988, Hollands Glorie ( hij bedoëlde natuurlek Hollands Hoop dat un Gouden Kalf kreech, ik fergeef ut Jou, kan gebeure ). Apotheker ging met stemferheffing deur en wú hewwe dat Sneekweek in ut rijtsje past fan Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam, Flikken Amsterdam. Ik docht op laatst flikker tòch op man, lauloëne!

Skandalech dat de KWS dy’t dy Hollanders aflopen somer in de watten leid hewwe nyt eens un útnoadeging kregen hadden foar de nep-premiè in Sneek.
Dat de anhouwende geloofwaardechheid tegare gaat met de noadege selfspòt, dat kan ik waardeare, mar ut het syn grênzen. Dizze Sneekweekfilm moest ik mar met un knipooch siën sei Apotheker na un doadeleke stilte fan 20 sekonden dy’t ik bewust inboude in ut interview dat ik met hem had na anleiding fan de movie.

Sexy thriller met een knipoog? Un stompsinnege kopy met de dypgang fan un toanslipper. Ok nòch us su frou onfryndelek as de neten, in Keulen súden se sêge Zum kotsen. Beslist gyn reklame foar de Sneekweek en de Opregte Sneeker foarspelt al Harense toestannen. Nou at ut Orakel fan Sneek al sufer is, maak je burst dan mar nat kolleezje fan B & W!

Hier wú ik ut foar diskear mar bij late, want aansens seit een fan de wethouwers wear teugen mij dat ik un konservatyf 'oud mannetje ben'.

Alles behalve dat, je mutte gewoan hore wie ut seit!
 
24 jannewary om 11:25
 
IJsbonbons

Oans fader ferkocht froeger un soad snoep, wêronder dizze ijsbonbons. Eigenlek waren dat hele bysondere snoepkes en dan hew ik ut over de poëtise ferpakking. Dêr stonnen moaie spreekwoarden op. Ik weet nòch wel dat ik as romantys jonkje dy teksten las om ferfòlgens bepaalde snoekes an ut moaiste meiske fan de klas gaf. Hearlek in undubbel opsicht dizze suurtsjes!

De ijsbonbons kwamen út Dokkum, dêr't de fabryk fan Fortuin ston. Fòlgens mij kanst dizze snoepkes nyt mear krije.
 
23 jannewary om 19:27
 
Onbetaalber III

Frynd Harm Rozenberg fandaach foar ut earst na 1,5 jaar wear in de Waterpoort om ferhalen te fertellen. Fan harte Harm ( & Ika!! ) Hieltyd fleureger bij de Sneker terp op!
 
23 jannewary om 19:17
 
Onbetaalber II

Fanmòrren op Groatsaanmerk weest bij de groënteboer en syn frou. Ok dat interview komt in ut febrewary-nummer fan Groot Sneek. Fraagt un dame om komkommer, seit Marten: hoefeul wille je hewwe, un halve meter?!
 
23 jannewary om 19:12
 
Onbetaalber!

Gister moai interview in heel autentieke kroech in Sibrandaburen had. Komt fòlgende maand in Groot Sneek papieren edisy. Eén útspraak al fast: "Ik leau net yn gelok. Wol yn geloksmominten...!"

Nyt te betalen sukke interviews: onbetaalber dus!

 
23 jannewary om 11:34
 
Muziektheateroorstelling Tinto: “Je valt me tegen” 0

SNEEK – Een droom komt uit! De dames van muziektheater Tinto komen met een eigen muziektheaterproductie. Op 11 maart gaat de productie ‘Je valt met tegen’in première bij Lewinski. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Zie voor verdere info op http://www.muziektheatertinto.nl

De eigenwijze Edward groeit op in een gezin bestaande uit vader, moeder, dochter en grootmoeder. Als het gezin op vakantie gaat naar Engeland, slaat het noodlot toe. Tijdens een stoeipartij met enkele jongetjes op het grote schip de ‘Queen Mary’ valt Edward over boord. Gelukkig wordt hij gered. Dat is het begin van een bijzondere reis, waarbij hij heel veel mensen ontmoet. Zo zijn daar het vissersechtpaar en hun dochter, de zwervers, het broertje en zusje. Zij hebben allemaal op hun eigen manier invloed op het leven van Edward. Maar is dat positieve of negatieve invloed? En wat is uiteindelijk het lot van Edward?

De voorstelling gaat over het openen van je hart, over liefde, over dromen, durven en doen. De korte, elkaar snel opvolgende scènes worden afgewisseld met prachtige liedjes van bekende Nederlandse en buitenlandse artiesten.

De liedjes worden op een eigentijdse manier neergezet, waarbij vooral de meerstemmige zang een grote kracht is van de dames van Muziektheater Tinto!

Deze semiprofessionele voorstelling wordt geregisseerd door Ypy Zysling. Zij is tevens verantwoordelijk voor de teksten. De muzikale vormgeving is te danken aan vocalcoach Monique Bakker.

 
22 jannewary om 18:15
 
Menear Balt ( 1931 - 2016 )

Fanmiddach is myn oud-learaar Leen(dert) Balt naar syn laaste rustplaats brocht. Aflopen sundach overleed ‘menear’Balt,hij mocht 84 jaar oud wurde. Hoe ouwer ik self wurd, hoe faker ik de rou-advertênsy’s fan myn oud-leararen útknip. Su langsamerhaan hew ik aardech wat fan dy útknipte familyberichten.

Apart dat ik dy advertênsy’s útknip? Gyn flau benul, kan bêst weze, mar ik bewaar útstekende herinneringen an al dy leararen dy’t ik tussen 1974 en 1977 op PA De Him in Sneek had. Dizze lui hewwe mij met fòrmd, hewwe un belangryk gedeelte fan myn leven tegare met mij oplopen. Leen Balt was un bysondere kearel, nyt un deursnee learaar, fòlgens mij liepen dy der sowieso nyt rond op de Sneker PA (‘Kweekskoal').

Balt was ok echt un bútenbeentsje, eentsje dy’t de learlingen ( wat nou studenten?! ) op sear eigensinnege wize begeleide. Fòlgens mij was dizze man syn tiid fer foarút. We dachten dat hij altyd mar wat deed, dat je simpelwech un noflek uurke met hem in de les sitte konnen. Hij maakte sich der ok noait druk over hoefeul learlingen bij um in de les kwamen. Gaf al dy ankommende skoalmeesters en juffen folledege frijheid. Of we dat toen al ankonden?

Foar fl.480,60 kochten myn ouwelui de PA-boeken, úteraard 'contant betaald' want "je lope nyt met un ander syn geld in'e búze..."

Ik fon ut noait un opgave om bij hem in de les te sitten, in myn onderbewuste had ik wel in de gaten dat Balt un frije fogel was. In ut Frystalege bòlwerk dat De Him was, trok hij sich der as Liwwarder gyn moer fan an. Hij is een fan de weinege leararen wêr’t ik mij fan herinnere kan dat hij ok ‘gewoan’ stads, Liwwarders, sprak. Dat fon ik as Sneker jonkje seker in ut begin fan myn opleiding wel moai. Later hadden mannen as Jan de Jong, Henk van der Meer, Jaap van der Bij en Tom Dijkstra feul mear infloëd op myn taalhouding. Se turnden mij om tòt un konsekwente Fryskprater! Na myn afskeid as skoalmeester in de Hommerts, wurdde ut Snekers wear myn earste taal.

Tegare met Klaas Bootsma skreef Balt ut ‘Gedenkskrift’ fan de Sneker Kweekskoal/PA, dat was in 1974. In 1986 nam ut duo met un indrukwekkend symposium ( over identiteit ! ) afskeid fan De Him. Balt was toen nòch mar 55 jaar. Wat ik noait wear fergete sal hoe’t syn dankwoard was, nadat y un nieuwe fyts anboaden kreech. “Bedankt foar de fyts, mar wat bin ik blij dat ik fan dit soadsje af bin…!”

Toen Balt in 1986 afskeid nam rommelde ut fanself al lang over ut wel òf nyt foartbestaan fan de Sneker PA. In ut najaar fan 1989 leek ut der op dat de PA út Sneek ferdwine sú, na heftege protesten was der nòch fijf jaar útstel fan eksekúzy. Ut was op 1 augustus 1994 dat de deuren fan De Him foargoëd dicht gingen
 
22 jannewary om 09:24
 
Befroaren skoanheid

Fotograaf Jeroen van der Kallen skoat un skitterende foto fan un klimopblad. Wêr? Bij oans ouwe hús in de Noarderhoek. Un plaatsje Van der Kallen!
 
21 jannewary om 11:00
 
Kening fan de Greide

Kening fan de Greide komt met Frysk-Portugeeske poëzy en muziek naar Workum. Op vrijdag 29 januari treedt, in De Klameare te Workum, het Friese collectief Tsjinlûd op
samen met de Portugese dichters Raquel Lima, Nuno Garcia en celliste Joana Guerra.

De avond wordt geopend met een presentatie van de Kening fan 'e Greide, gevolgd door Friese en Portugese poëzie
en geïmproviseerde muziek met beelden van de Friese en Portugese natuur en landschap.

Begin 2015 is een groep mensen van het project Kening fan de greide en van Tresoar naar Spanje en Portugal gereisd.
In het kielzog van de grutto reizend door Europa hebben ze het project naar die landen gebracht en er veel mensen ontmoet om in 2018 gezamenlijk het verhaal van het veranderende landschap en de gevolgen daarvan te vertellen.

Naast het verlies aan biodiversiteit in het veranderend landschap is binnen het project vooral ook de invloed
die dat heeft op de culturele diversiteit en het cultureel welzijn van groot belang.

Vandaar dat het verhaal van Kening ook handelt om de gevolgen van een veranderend landschap voor muziek, beeldende kunst, dans, taal, enz.

In Portugal ging de presentatie onder meer in samenwerking met twee Portugese dichters, Nuno Garcia (Europees en Portugees kampioen Poetry Slam) en Raquel Lima en de celliste Joana Guerra. Vanuit de wens om elkaars landschap te leren kennen en om tot uitwisseling te komen van muziek,beeld en taal zijn de drie Portugezen gevraagd naar Fryslân te komen.

In vijf dagen wordt hen een intensief programma aangeboden, waaronder twee optredens met de Friese groep dichters en muzikanten van Tsjinlûd.

Het eerste optreden gebeurt in samenwerking met de Gerben Rypma Stifting en vindt plaats op vrijdagavond 29 januari 2016 in De Klameare te Workum. Vanaf 20.30 uur. Entree €. 10,00

Het tweede optreden vindt plaats op zondagmiddag 31 januari 2016 in het gebouw van Tresoar. Vanaf 16.00 uur.

Foto: Jan Tijsma
 
20 jannewary om 14:51
 
Sneek is branding! Oh ja…?

Gisteravend op útnoadeging fan Omrop Fryslân bij de première fan de Sneekweekfilm weest. Un moai mediaspektakel met alles der op en der an. Ut folledege kolleezje fan B & W , minus de ferhinderde Durk Stoker (FNP), mar met wethouwer Maarten Offinga (CDA ) inklúsyf ferdommelinkje foar. Moai! De roaie loper lach út, de limousine met de ses hoofdròlspeulers was regeld en un groate groep jongeren ston klaar om de hele mikmak un warm ontfangst te geven met gegil en geskreeuw. Wat wúden je nòch mear. Ut leek wel Sneekweek, su druk was ut gisteraven foar anfang fan de film op ut Leeuwenburg.

Futdaleks bij binnenkomst wurdde Ferry Doedens interviewd deur GPTV. “ Waarom of maandagavond de première al in Amsterdam was? Ja, ik denk dat er daar toch net even meer jornalisten naar een première komen. Friesland blijft een eind rijden hè…” Nou je, kwamstou self nyt út Drachten Doedens?!

Prima ontfangst ferder deur de CineSneek-direkteur, ok al met un moai eigenwies swart flinderstrikje foar en ut filmfeest kon beginne. Foar frisdrinken en popkòrn was sòrgd. De film wurdde in dry salen tegelyk fertoand, allemaal bomfol. Moai súkses dus. Fan harte CineSneek direksy!

De film kan ik kort over weze, dry kear niks in myn (!) beleving. De stereotypen flogen over ut skerm, amper serieus te nimmen. En dat deed ik gisteravend na afloop blykber wel. Ik bin nou eenkear un blikkene panne, su mar hyt en ok like gau wear koud. Ik kan echt niks met opmerkingen fan un plisyfrou dy’t seit “we maken hier ook wel eens wat mee hoor, laatst stond er nog een koe midden op de weg”. Wat un oubollege húmòr, krekt su as un sticker achter op un plisyauto met de tekst “Fryslân ûnôfhinklik”.

Dat burgemeester Apotheker in syn dankwoard súperlatieven te kort kwam mach hij wete. Op laast kanne je wel sêge dat un Sneker dròl lekker is at y mar naar KING-pepermuntsjes smaakt. Lauloëne! Un burgemeester dy’t ut met stemferheffing over ‘Sneek is door deze film branding’ het, gaat krekt even over de tòp in myn beleving. Of sú Hayo Apotheker ut allemaal sinys bedoële, flitste der nòch even deur mij heen. Nee dus, want na afloop mocht ik um interviewe en toen was hij nòch us un kear lyrys. Branding? Ja, un broekje in de branding fan de Sneekermeer, want branding an de Sneekermeer mut kanne in un film.

As laaste út myn galbakje, de blunder om de KWS nyt út te noadegen bij dizze Sneker première en dat terwyl Karst Doevendans cs de hele film- en produksy-‘crew’ de aflopen somer tidens de opnamens in de watten leid hewwe.

Gelukkech was de immer goedlachse en positieve Sneker fotograaf Jan Douwe Gorter anwezech om moaie plaatsjes te skiëten. En de catering tidens de afterparty deur GrootsZand 24 was mear as foartreflek!

Friesland Actueel:


 
20 jannewary om 12:18
 
Josse de Haan ( 75 ) fiert jierdei mei nij boek!


Hjoed fiert ferneamd Frysk auteur Josse de Haan út Baskelân syn 75ste jierdei. De winner fan de Gysbert Japikspriis ( 2007 ) hat himsels en de lêzers in hiel aardich kado jûn. In dei foar syn jierdei kaam der in nij boek fan him út: 'Reedride op glêd iis'

De nije útjefte ferskynt mei stipe fan ‘Het Nederlandse Letterenfonds’ by de Ljouwerter útjouwer Elikser fan Jitske Kingma en beslacht mar leafst 380 siden. It begjint mei in gedicht fan Octavio Paz en in oersetting fan De Haan, it eindiget mei in gedicht fan de auteur sels foar syn pakesister Dagmar doe't se yn augustus 14 jier waard.

Dêrtusken ferheljend proaza, kritysk proaza, anarkys, poëzij, kollaazjes, polemyk, resinsjes en skôgings. Foto's fleurje it boek op - û.o. fan âld-Peins.

De omslachfoto is fan Bas den Oudsten, nommen begjin fyftiger jierren op de krusing Peins-Sweins op de Ryksstrjitwei Ljouwert-Harns. Syn soan Peter den Oudsten, no boargemaster fan Grins, hat tastimming jûn foar it brûken fan de foto. De foto lit sjen wêr’t de jonge Josse de Haan yn de berm leine as jonges fan 9 en 10 om autonûmers op te skriuwen, yn april, as de bûtenlanners nei de bollefjilden reesden.

De P jout oan dat je dit boek priuwe moatte. Meikoarten mear oer dizze nije fan Josse de Haan
 
19 jannewary om 14:49
 
Gesprek fan Sneek...

Sundach anstaande is der wear un Gesprek fan Sneek. Ut sal de trouwe fòlgers nyt ontgaan weze, foar sufer se ut al nyt in un hun agenda's staan hadden. De social media doët syn werk wel.

Ik kwam bovenstaande foto fan Lutz Jacobi dêr ok teugen omdat sij een fan de gasten weze sal. Om nou te sêge "jottem dat liekt un gesellege boël te wurden..."

Harrekrasje wat siët Jacobi hier tòch ferskrikkelek boas en ferongeliekt. Foto is fast in Liwwarden skoaten!


Sneekweekfilm: "Hoe kut is Sneek?"

Fanavend mach ik foar/fan Omrop Fryslân naar Amicitia ( ehh...Cine Sneek )om dêr de première fan de Sneekweekfilm met te maken. Ik bin heel benieuwd! Mòrren ongetwifeld mear. Apart dat dy ene kwote dy't ik út de filmtrailer oppikt hew su hangen bliëft: “Hoe kut is Sneek?”

“ Binnen een week is de trailer van de sexy Nederlandse thriller SNEEKWEEK tot een Nederlandse recordhoogte van ruim 270.000 views gestegen. Het is het opmerkelijk hoge totaal aan views op Youtube, Facebook en filmpartner Dumpert, los van de kijkers van RTL Boulevard waar de trailer haar primeur beleefde en bioscooppubliek."

Foto:http://www.sneekweekdefilm.nl
 
18 jannewary om 18:21
 
Niets is sterker dan dat ene woord…

Uteraard hew ik ok al un moai laagje eelt op myn Feyenoordsiel kweekt in de aflopen jaren. Gyneen hoeft mij te fertellen òf te mailen en al helemaal nyt lui út 020, dat ut al in de foarege eeuw was dat myn klup foar ut laatst kampioën was.
Ut gefoël Feyenoord sit freeslek dyp, krekt as ut Sneekgefoël, dat is nyt an te raken su dyp.

Gister un fantastise Feyenoorddach beleefd, fan mòrrensfroech tòt rúm na de wedstryd teugen dy 15Wattklup. Dy belevenis wurdde gister hieltyd groater, hoe dichter WE in de buurt fan Rotterdam kwamen. In Swollywood stapten der al heel wat Feyenoordsúppòrters in de trein richting Havenstad.

Naast mij kwam un roëtswarte jonge, fan oarsprong út Curaçao, sitten, Feyenoorsjaaltsje om’e nek, blikjes bier in un blauwe súpermerktas dy’t leech was toen we op Rotterdam Centraal útstapten. Overal reist hij Feyenoord achterna. Praat ondanks syn jonge leeftyd over Coen. En hij straalde, hij genoat met folle teugen. Had un paar minne weken had omdat der gyn foetbal was.

Hieltyd mear Feyenoorders, út alle hoeken en gaten fan Nederlaan komme dêr bij mekaar om ut laaste stukje richting Kuip af te lêgen. Ut synisme spat der fan, at ut over Feyenoord gaat. Echter gyn synisme dat ferlamt, mar simpelwech spottend is, selfspot. Se wúden myn Feyenoordferhalen wel hore, over 6 mei 1970, over hoe’t WE de bêste fan Europa en de weareld waren.

De Kuip op un moaie heldere winterdach, wat un útstraling, wat un foetbalbolwerk is dat tòch. Rúm fantefoaren dêr onder de trapen fan de foetbalkatedraal omslentere tegare met myn soan, bitsje minder útsproken súppòrter mar genoech foetbalhart om te begripen dat der mar één klup is met un power as Feyenoord. Tegare un groate papieren sak met patat, klauwen onder de mayo. Wat un weelde! Martin van Geel dy’t oans foarbij loopt, mar wel heel dúdelek knikt en ‘hallo’ seit. Nee, gyn fotomoment, bij Feyenoord binne gyn fedetten, gewoan deurlope en sêge: 'hé dat was Van Geel! Ja, nou en?'

De trappen oplope, opklimme, gister fak KK en dêrna één wurdde met ut Legioën. Un òrkaan fan gelúd at de klep fan de tunnel opengaat en Feyenoorders ut feld opkomme. Ut folle burst ut Hand in hand kameraden metsinge. Euforys moment. En de wedstryd? Och ut doët der su as su faak wear nyt toe. De útslach? Is dat belangryk dan? Elk jaar komme we dichter bij ut kampioënskap, dêrfan bin ik overtúgd.

Moaiste moment fan de dach? Dat is ut moment rúm na de wedstryd, un súppòrter dy’t met twee fan syn maten de Feyenoordflach draagt, onderwech naar hús, de son dy’t ondergaat. Dat moment, onfergetelek!!

Ondertussen regent ut op myn Face Bookpagina kommentaren bij un foto dy’t ik plaats. Ik begryp ut bêst un bitsje dat der un heel soad lui stinkend jaloers binne op mij, op oans, ut Feyenoordlegioën: Niets is sterker dan dat ene woord…!
 
17 jannewary om 08:17
 
Dat ene woord...

Ik kom der an!
 
16 jannewary om 18:38
 
ONS-spelers laten trainer in kou staan: 0- 2 verlies tegen hekkensluiter

SNEEK – Helemaal pissed off was trainer Richard Karrebelt na afloop van de kansloos verloren wedstrijd van zijn O.N.S. Boso Sneek tegen hekkensluiter SteDoCo: 0- 2!

Uiterlijk viel er weinig aan Karrebelt te zien, hooguit dat hij in het laatste kwartier wat vaker van de bank kwam om zijn ploeg aan te moedigen. Echter er was geen coachen aan vanmiddag, deze ploeg kon of wilde niet voor hem door het vuur. Sterker nog, het XI-tal liet de trainer en zijn staf in de kou staan en het was vanmiddag verrekte koud op het Zuidersportpark.

Curty Gonzales: te laat en dus kon het trainingspak de eerste 45 minuten aan!

Het begon al voor de wedstrijd, toen een drietal spelers te laat in Sneek arriveerde. Onder hen Curty Gonzales, die zodoende in plaats van op hert veld naar de bank verwezen werd. Toen Gonzales er in de 57ste minuut in kwam was dat buiten het zicht van de trainer om te gênant voor woorden dat een medespeler zijn wedstrijdshirt uit de kleedkamer moest halen. Hoe zo, bezig met de wedstrijd?!

In een rommelige slechte eerste helft creëerde ONS weinig kansen en wist ook de hekkensluiter van de topklasse niet echt een vuist te maken, zodat de brilstand geen verwondering wekte. De eerste minuten na de thee leek het er zowaar op dat ONS aanzette voor een goed resultaat, echter al snel werd duidelijk dat SteDoCo niet mee wilde werken. ONS anticipeerde amper op wat er gebeurde, er was simpelweg weinig zelfvertrouwen.

Balverlies in de 61ste leidde tot een vlijmscherpe counter van de ploeg uit Hoornaar, fraai afgemaakt door de man met de Friese voornaam Sjoerd van der Waal. Drie minuten later in een identieke situatie lag nummer twee al achter ONS-doelman Eelke Kooistra, nu mocht Ali Yilmas vanaf de middenlijn zo doorgaan en de trekker overhalen: 0-2.

Aan niet was te merken dat ONS nog in een goed resultaat geloofde, SteDoCo kreeg in de 71ste minutt zelfs nog een grote kans op de 0-3, maar die schande bleef de Snekers bespaard. In de laatste tien minuten leek ONS nog even aan te zetten, verder dan een bal op de lat kwamen de oranjehemden niet.

Een valse (her-) start van de competitie, een directe concurrent voor degradatie die dichterbij kruipt en een trainer die de pest in heeft over de mentaliteit van een aantal van zijn spelers. Het was wel eens gezelliger op het Zuidersportpark.

Volgende week staat er voor ONS een uitwedstrijd tegen Excelsior Maassluis, vijfde op de ranglijst, op de rol.

 
16 jannewary om 11:41
 
Nasjonale Túnfogeltelling

Fanmòrren fan 10.30 – 11.00 uur in un nofleke stoël foar ut rút sitten te fogeltellen. Natte sneeuw, regen en an ut end un waterech wintersontsje, mar gyn fogels.

Gyn húsmus,pimpelmees,hechmus,winterkoaninkje( ‘tomke’is de Friese naam! ),sanglyster,boomklever,kraai,sturtmees, protter,roadborstje ( je sêge gyn roadBURSTJE! ), groënling,boomkrúper, groate bonte specht,ekster,Flaamse gaai ( nee dou nyt Francine! ),koalmeesje,fink,lyster ( merel sêge Hollâners ),houtdúf,Turkse tòrtel ( nee dou nyt Kaya! ),ka (kauw)òf stadsdúf ( Wouda’s Meeldúf )siën.

Se staan anders su moai op myn krantepagina afbeelden. Wel sach ik myn ouwe en sear waardearde biologylearaar dr. Jan Schulp foarbijfytsen. Toefal bestaat dus nyt, want dyselde Jan Schulp brocht mij en myn klasgenoaten fan de P.A. De Him, liefde foar de natuur bij.

Nou bin ik earlek at ik skriëf dat in de loop fan de jaren sittend fanaf un terras in de Sneker binnenstad de natuur op syn moaist is. Fanmòrren blykber gyn fogelwear. Mut ik suks nou ok deurgeve op www.tuinvogeltelling.nl ?

Ondertussen denke se hier thús dat ik un bitsje fan ut padsje bin. Is écht nyt su, se kenne mij allienech nòch nyt!

 
15 jannewary om 23:05
 
Tweehonderdduizendste Theater bezoekster in het zonnetje gezet

Na afloop van de uitverkochte voorstelling van Van der Laan & Woe werd de naam van de 200 duizendste bezoeker van Theater Sneek door het duo bekend gemaakt. Uit de glimmend rode envelop kwam de naam van mevrouw Jansen uit Bolsward tevoorschijn.

Een groot toeval gezien mevrouw Jansen en haar dochter vanavond voor de allereerste keer voet over de drempel zetten bij Theater Sneek. “Dat is natuurlijk belachelijk want we wonen zo dichtbij, maar nu gaan we natuurlijk veel vaker komen!”, lacht een verraste mevrouw Jansen. Eén van de prijzen die zij in ontvangst nam was een envelop met 20 vrijkaarten.

Sinds de opening door de toenmalige koningin Beatrix in november 2012, bezochten jaarlijks ruim 65 duizend bezoekers Theater Sneek. Vandaag stapte de 200.000 bezoeker over de drempel van het Friese Theater.

Na het vieren van de dertig- en honderdduizendste bezoeker in de afgelopen jaren, bereikte Theater Sneek nu vlak na de jaarwisseling de volgende mijlpaal. Theaterdirecteur Ben van der Knaap blikt terug op “een fantastisch en memorabel moment na een virtuoze voorstelling!”

Foto's: Jan Douwe Gorter
 
15 jannewary om 13:43
 
Ondertussen in de stad

Fanmòrren fikse kuier deur de stad maakt. Su as altyd op dizze tòchten ut fototoestel in de búze, want ut nieuws leit op straat ( ouwe kerstbomen trouwens ok! ). Op’e Westersingel gyn fleurech beeld bij foarheen Restaurant Kramer dêr’t un groate frachwagen fan Proveiling.nl foar de deur stond.

De hele inboedel wurdt út ut pand haald, ik wurdde der un bitsje mankelyk fan. Ut had su moai weze kannen...

ZIGGO op ut Groatsaan 7

Fleureger nieuws fan ut Groatsaan nummer 7. Marieke Agricola, fan kledingwinkel ZIGGO laat har pand in ouwe styl ferboewe. Arsjitekt Dirk Schild, dy’t eigenaren fan binnenstadpanden in Sneek adfiseart bij restaurasy, het ut ontwerp maakt.

“ Sinds de tweede week van januari zijn wij los met de verbouwing. Het pand gaan wij in oude stijl weer opbouwen zoals het er vroeger uitzag. Er komt een hele nieuwe gevel voor, en van binnen komt er ook nog een kleine verbouwing. We zijn 3 maanden dicht en zitten dan met een grote verbouwingsuitverkoop, twee panden verder op het Grootzand 13. De aannemer die het gaat doen is bouwbedrijf Koster , en mijn architect is Dirk Schild, bestuurslid van Oud Sneek”, su liet Marieke mij in un mail al earder wete.

Fanmòrren waren boufakkers fan Koster druk bezech. Petsje af foar su’n jonge ondernimster as Marieke Agricola! Tegare met ouwe ròt Dirk Schild make sij de stad wear un bitsje fraaier.

De ouwe gevel fan Groatsaan 7
 
14 jannewary om 21:38
 
Vrouw Holland aanstaande zaterdag geannuleerd

De voorstelling van Vrouw Holland van aanstaande zaterdag in Theater Sneek is geannuleerd. Dit wegens ziekte van één van de dames. Er is een nieuwe datum gepland op zaterdag 14 mei. De kassa van Theater Sneek probeert zoveel mogelijk kaarthouders tijdig in te lichten. Kaarthouders kunnen hun kaarten bewaren voor de nieuwe datum, deze blijven gewoon geldig. Anders is het mogelijk om geld terug te krijgen of de kaarten te ruilen voor een andere voorstelling.
 
14 jannewary om 20:36
 
Theater vol met poëziepubers

Joep Nieuwenweg, Marit Muizelaar en Nicole Feenstra zijn vanmiddag winnaar geworden van het VERS PoëzieRevue. Eervolle vermeldingen waren er voor Jet Houter en Eva van Oostrum. Ruim 280 jongeren van Scholengemeenschap Bogerman, RSG Magister Alvinus uit Sneek en het Marne College uit Bolsward schreven in de afgelopen weken hun eigen gedicht.

Zij deden allemaal mee aan VERS 2016: een landelijke poëziemanifestatie met het hele jaar door lessen en activiteiten rond de vijf genomineerde bundels voor de VSB Poëzieprijs. Een selectie van deze jonge ‘dichters’ in de dop bracht vanmiddag in een wervelende literaire theatershow hun eigen werk op de planken.

Turn it Loose

De gedichten van de jongeren werden afgewisseld met urban dance door Turn it Loose, een act van goochelaar Celsius en een optreden van VSB Poëzieprijs genomineerde Maud Vanhauwaert. Ook waren er nog een aantal slamdichters die acte de présence gaven. Hun optredens werden beoordeeld door leerlingen uit de zaal.

Slammers op het podium, met rechts de winnaar!

De presentatie was in puike handen van de Friese dichter Tsead Bruinja.

Samen met dichteres Maud Vanhauwaert en Mirjam Bakker wethouder Kunst & Cultuur van SWF mocht ik vanmiddag jureren welke deelnemers naar de grote VERS-finale op 31 mei 2016 in het Compagnietheater in Amsterdam gaan.

De winnaars van de revue in Sneek treden ook met hun eigen gedicht op tijdens de uitreiking van de VSB Poëzieprijs op 27 januari in Groningen.

Hieronder de prijswinnende verzen:

TIJD

Wachtend op de tijd, veranderde de tijd
in iets wat ik me al heel lang voorgenomen had.
Dat moment wat eeuwen leek te duren veranderde in een jaar.
Dit jaar werd steeds kleiner
als in een ballon zijn lucht en in een schaal zijn vruchten.

Op een dag nog maar een dag, die nacht nog maar een nacht.
Tikkende geluiden galmen door de kamers, die tot ver te horen waren.
Fluitende vogels verbreken de klanken die zingen.

Tijd staat al om de hoek, maar komt het tegemoet
Dan wijzen de tonen in één richting die makkelijk te pakken is.
Grijp het als een kind zijn cadeau en een kraan zijn vracht.
Blij mag je ermee zijn.

Joep Nieuwenweg


THUIS ZIJN

Mijn moeder kan gedachten overbrengen, zonder het vertellen
met een blik kan ze mensen doden of geweldig laten wezen
ze kan je herinneringen laten herbeleven
ze laat je oude bijzondere foto’s lezen
foto’s van heerlijke taarten en ongelukken
herinneringen van theater en begrafenissen
zeilend over Friese wateren met een eigen boot
genietend van de zon die overal te zien was
de lange winteravonden lezend en etend
samen de grootste diners klaarmaken voor vrienden
en in de lente hutten bouwen en paleizen
samen beken omleggen naar grote rivieren
en in de herfst de regen, weer en wind trotseren
bladeren en dennenappels, kunstwerken maken
als laatste altijd thuis zijn in moeders huis

Marit Muizelaar

VROUW

Ik ken een vrouw

Ze is net als satijn.

Er zitten hartjes op haar ziel.
Ze zorgt voor me.

Ze strooit zaadjes van geluk,
er groeien fruitboompjes uit.

Het fruit dat de bomen geven
geeft ze aan ons.

Ze kent me al vanaf mijn geboorte
Zelfs al in de buik

De wortelen van de bomen heeft ze doorgegeven
aan mij.
Ik zal voor nieuwe vruchten zorgen.

Nicole Feenstra

 
13 jannewary om 18:08
 
Pineharsesdossier(s) fan Sneek

Gisteravend kwam tidens de kommissyfergadering Doarp, Stêd & Omkriten foar de seufeulste kear ut onderwerp Sint Antoniusplein op wat dan in geeffrysk aljemint hyt. Bewust hew ik gisteravend nyt over dizze saak twittert, mar su nou en dan wel met kromme toanen sitten. Ut is inderdaad beskamend dat dit pineharsesdossier nòch altyd nyt afslúten is.

Wurdt an ut end fan dizze maand hopelek dinityf ferfòlgd in de raadsfergaderin. Dat ut geemeenskapgeld kòsten gaat is su seker as un swearende finger.

Sukrekt liep ik over ut Martinplein en sach dat dêr un licht útging in Martinistate. Letterlek. Spitech genoech ok figuurlek. Na ut Sint Antoniusplein is dat un fòlgend pinekòpdossier bin ik bang!
 
13 jannewary om 12:18
 
De Zware JongensSoms ( altyd! ) hewwe je wel us un bitsje ferlet fan fleurech nieuws. De Zware Jongens, Fokke Dam en Arie Kuipers, foarsiën in dat ferlet. Ut duo presenteart hun nieuwe singel. Ik wurd der helemaal blij fan en sing út folle burst met. Wurdde de basis fan ditsoarte fan liedsjes nyt bij oans op de Eben Haëzer Skoal an ut Oud Kerkhof leid Fokko?!
 
12 jannewary om 10:40
 
Sneker Filmwinter staat voor de deur

SNEEK – De enige echte winter dit jaar is De Sneker Filmwinter, op 14, 15, 16 en 17 januari. Geen kou, geen gladheid, geen dun ijs, maar gezelligheid, warmte, een vorkje prikken en een glaasje kantelen, vrienden en bekenden. En vooral véél films.

Treed binnen in het universum van de filmofiel en zie de beste films van het afgelopen jaar, of nog (iets) daarvoor. Bijvoorbeeld Birdman, een film die je meerdere malen gezien moet hebben. Muziekdocumentaires Amy, Seymour, en Erbarme Dich. Boekverfilmingen. Een geweldige familiefilm, O Menino e o Mundo, overladen met prijzen.
Maar ook The Hateful Eight, de nieuwste Tarantino. En dit jaar is de openingsfilm op14 januari de première van The Danish Girl. Geregisseerd door Tom Hooper (bekend van The Kings Speech, en Les Miserables). De hoofdrolspeler, Eddie Redmayne, kennen we als Stephen Hawkins in The Theory of Everything. Hij won voor die rol een Oscar, en is nu opnieuw genomineerd voor zijn hoofdrol als Lili Elbe in The Danish Girl.

U kunt in totaal 14 films zien op de festivallocatie CineSneek. Zie voor het volledige programma: www.snekerfilmwinter.nl
 
11 jannewary om 19:31
 
Op interview

Ok fanmiddach wear an ut interviewen weest foar un ferhaal in Groot Sneek. Ut bliëft prachtech werk om met lui fan ferskillende pluimage an tafel te sitten om de ferhalen op te tekenen. Was fandaach wear nyt anders.

Met wie ik fanmiddag om tafel sitten hew? Nòch even geduld dat leze jum ut in de papieren Groot Sneek, dy't an ut end fan dizze maand ferskine sal. Nou toe dan mar, met de foto un tipke fan de sluier...
 
10 jannewary om 14:10
 
Interview Sandor van der Heide op IJsselmeervogels TV

 
10 jannewary om 11:17
 
Sneker voetbal topklassers willen topsportstatus van SWF

Tijdens de nieuwjaarsreceptie, 4 januari j.l. van de gemeente SWF waren beide "Boso-voorzitters" aanwezig. O.N.S. bestuurslid Maaike Stienstra flankeerde de heren.

SNEEK - O.N.S. Boso Sneek en SWZ Boso Sneek, de beide plaatselijke voetbal topklassers hebben het gemeentebestuur van SWF een gezamenlijke brief gestuurd met het verzoek om beide verenigingen een topsportstatus te verlenen.

Dat maakte ONS-voorzitter Harm de Wagt gistermiddag bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak na afloop van de wedstrijd tussen de beide Sneker clubs. Met het verzoek willen beide besturen in aanmerking komen voor een versnelde procedure voor het vervangen van de grasmatten van de hoofdvelden.

Samenwerking

“Tijdens de ledenvergaderingen van beide verenigingen hebben de besturen, bij monde van hun voorzitters aangegeven, dat vormen van samenwerking tussen beide verenigingen worden onderzocht. Dit bevindt zich nog in een pril stadium, maar beide besturen hebben gemeend om gezamenlijke activiteiten te moeten arrangeren”, vertelde de ONS-voorzitter.

Het spelen van oefenwedstrijden tussen ONS en SWZ zal de onderlinge samenhorigheid verbeteren, liet de ONS-voorzitter weten. “ Al besef ik ook dat de onderlinge rivaliteit zal blijven.”

De Wagt ging in zijn toespraak nog verder in op het item ‘samenwerking’ tussen de op het hoogste amateur niveau spelende Sneker voetbalclubs.

“In navolging van het zeilen en het volleybal in de gemeente zullen wij genoodzaakt zijn om samen te werken.
Bovendien is de wens uitgesproken, dat de wederzijdse businessclubs, daar waar nodig, gezamenlijk optrekken om sponsoren warm te maken om aan beide verenigingen een financiële bijdrage te willen geven.

Ik wil hierbij benadrukken, zoals in de statuten staat vermeld, dat de leden van de verenigingen de zeggenschap hebben en dat beleidsbepalende koerswijzigingen altijd door de leden moeten worden getoetst en goedgekeurd.
Hierbij zullen heel veel sentimenten meespelen.
Ik ben mij dit terdege bewust en zal hierop zoveel mogelijk anticiperen.

Het is echter wel een gegeven, dat, wanneer wij als bestuur en businessclubbestuur achterover leunen en bedenken hoe geweldig wij tot nu toe gepresteerd hebben en hoe gezellig het altijd is geweest, de boot voor de toekomst zullen missen.

Wij moeten openstaan voor de toekomst en deze zal niet meer gelijk zijn aan het heden en het verleden”, aldus Harm de Wagt.

SWZ Boso Sneek-voorzitter Frank Slob was gistermiddag aandachtig toeschouwer bij de oefenwedstrijd tussen beide Sneker verenigingen.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de ONS-kantine was ook SWZ Boso Sneek-voorzitter Frank Slob aanwezig.
Slob heeft een ONS-verleden, waar hij in de jeugd ooit het oranje shirt droeg.

De Wagt op zijn beurt is na zijn actieve voetbalcarrière in toen nog Hubert Sneek 4 donateur van deze vereniging geworden.

Dat er gistermiddag naast zijn collega-bestuurder Slob nog andere Sneek aanhangers aanwezig waren ontlokte De Wagt de volgende uitspraak: “Het doet me nu een genoegen, dat er nu wat omzet wordt gegenereerd in onze kantine door de spelers en aanhang van SWZ Boso, zodat mijn jaarlijkse bijdrage enigszins gecompenseerd wordt.”

Boso heeft het sponsorcontract bij beide verenigingen verlengd werd gistermiddag bekend gemaakt.
 
9 jannewary om 17:32
 
O.N.S. Boso Sneek wint stadsderby tegen SWZ met 5-2

SNEEK – In hun voorbereiding op de tweede seizoenshelft speelden de beiden door Boso gesponsorde topklassers ONS en SWZ vanmiddag een aantrekkelijke oefenpartij.

Op het Zuidersportpark trok ONS deze keer met 5- 2 aan het langste eind, nadat SWZ aan het begin van het seizoen met 3 – 1 had gewonnen in de stadsderby.

Voor Rust scoorden Marijn Roosenburg en Curty Gonzales voor de oranjehemden en voor de Lemmerwegbewoners troffen Age Hains Boersma en Derguti (penalty) het net.

Na de thee was ONS verreweg de bovenliggende partij en scoorden Ale de Boer, Yumé Ramos ( fraai ! ) en Bob Schepers voor de zaterdagmiddag topklasser.

Dinsdagavond speelt ONS thuis nog een oefenwedstrijd tegen Harkemase Boys. Volgende week zaterdag wacht al weer de belangrijke thuiswedstrijd tegen rode lantaarndrager SteDeCo. De dag erna mag SWZ het opnemen tegen HSC ’21 uit Hardenberg.

Na afloop van de oefenwedstrijd hield ONS voorzitter Harm de Wagt een nieuwjaarstoespraak in de kantine op het Zuidersportpark. Hierover morgen meer op deze site. Nieuws van het spelersfront was er vanmiddag ook.

Jacob Noordmans vertrekt

Jacob Noordmans, een van de betere spelers van ONS verlaat volgend seizoen de club. Noordmans vertrek voor werk naar Amsterdam en gaat ook in de hoofdstad voetballen. Geruchten dat hij bij zondag topklasser AFC, de oudste voetbalclub in Amsterdam, gaat spelen wilde Noordmans vanmiddag niet bevestigen.

"Ik heb het nieuws nog niet eens tegen al mijn teamgenoten verteld. Maar dat ik vertrek is wel zeker!"
 
8 jannewary om 17:35
 
Foarferkoop BSA fan start

SNEEK - Fandaach is om 13.00 uur de foarferkoop foar leden fan Teater Snits ( dat is de plaatseleke toanielferiening!) fan de Bonte Sneker Avenden fan start gaan. An ut begin fan de middach ferliep ut online bestellen nòch un bitsje problematys omdat un soad leden hun emailadres nyt deurgeven hadden. Later ging ut online bestellen wel goëd.

In de hal fan Theater Sneek was ut un kommen en gaan fan minsen dy’t de moeite nommen hadden om self hun kaartsjes fast op te halen. Leden hewwe ok mòrren nòch de gelegenheid om fan 11.00 – 17.00 uur hun kaarten op te halen.

“Naast ut lidmaatskap magge je maks. 2 krt ekstra by kope en minsen dy’t enkel lid binne magge 1 krt. Ekstra by kope”, laat Heabeltsje de Jong wete. De frije ferkoop begint op FRIJDACH 15 jannewary an’e kassa en online.

De Diva fan Sneek houdt har jaardach op frijdach 29 jannewary-20 uur; saterdach 30 jannewary- 14.00 uur ( middachmatinee ); saterdach 30 jannewary- 20.00 uur; dinsdach 2 febrewary- 20.00 uur; woënsdach 3 febrewary – 20.00 uur; frijdachavend 5 febrewary – 20.00 uur en saterdach 6 febrewary – 20.00 uur.
 
8 jannewary om 11:28
 
IJSkoud Sneek op zondag 7 februari 2016

IJssculpturen keren terug naar de binnenstad van Sneek!

Na het grote succes van vorig jaar, keert IJSkoud Sneek terug met een tweede editie tijdens de koopzondag van 7 februari. Vanaf 12:00 uur gaan professionele artiesten op verschillende plaatsen in het centrum van Sneek grote blokken ijs te lijf om daar prachtige ijssculpturen van te maken.

Naast dat je kunt genieten van de kunsten van de artiesten kun je zelf ook aan de slag bij de workshoptafel. Onder professionele begeleiding kan jong en oud daar geheel gratis zelf een ijssculptuur maken. Er komen voor dit evenement twee internationale artiesten overgevlogen uit Engeland en Ierland om hier hun kunsten te vertonen.

Verschillende bedrijven uit Sneek hebben prachtige prijzen ter beschikking gesteld in het ‘ijzige voelblok’. Allerlei speelgoed, cadeau bonnen en andere prijzen zijn ingevroren in een groot ijsblok en het is aan het publiek om deze te bemachtigen door het ijs te laten smelten.

Vergeet je gegevens niet achter te laten, want alle overgebleven prijzen zullen verloot worden! Kleed je dus warm aan en kom naar ‘IJSkoud Sneek’ in het centrum en laat je verrassen door de betoverende sculpturen.
 
8 jannewary om 11:25
 
Culinaire Elfstedentocht in Sneek op vrijdagavond 5 februari 2016

Weer of geen weer, ijs of geen ijs: vrijdagavond 5 februari 2016 om 18:00 uur gaan circa 300 deelnemers van start voor de Elfstedentocht. De Culinaire Elfstedentocht wel te verstaan, waarbij de koks van elf restaurants in en om Sneek het achterste van hun tong laten zien in de vorm van tapasachtige en tongstrelende gerechtjes met een knipoog naar de schaats-Elfstedentocht. Smaakpapillen kietelen in optima forma.

De 2016 editie is al weer de achtste keer dat de Culinaire Elfstedentocht plaats vindt. Vaste prik met een maximum van 300 deelnemers. Iedere deelnemer, die een startkaart (tevens stempelkaart) à € 32,50 heeft gekocht bij een van de verkoopadressen, wordt ingedeeld in een groep .

Elke groep start in een ander etablissement en krijgt daar een tapasachtig hapje geserveerd. Twintig minuten later klinkt de bel voor de wissel en de groepen hebben vervolgens tien minuten tijd om zich naar het volgende adres op de stempelkaart te begeven, waar de gehele procedure zich herhaalt en men een stempel krijgt. Enzovoorts…tot de stempelkaart (en de deelnemer) vol is.

Dit jaar vier nieuwkomers bij de stempelposten: De Kastanje, Klein Java, Cook & Ny en Pata Negra. De deelnemers leggen het parcoers wandelend af, met uitzondering van het traject naar Epemastate. Het vervoer van en naar het prachtige landhuis in IJsbrechtum is geregeld met busjes. Daarnaast heeft de organisatie er op toegezien dat de gerechten nog meer dan in het verleden op elkaar zijn afgestemd en wordt er bij elk gerecht een wijnadvies gegeven.

Voorverkoopadressen: Irish Pub, Onder de Linden en De Walrus.
U kunt ook alvast reserveren, want vol is vol!

Deelnemers: Eetcafé De Lachende Koe; Restaurant De Kastanje; Chinees restaurant Sing King Ling; De Walrus eten, drinken enzo… ; De Bommel; Restaurant Onder de Linden; Hotel De Wijnberg; Indonesisch restaurant Klein Java; Tapasrestaurant Cook & Ny; Pata Negra; Epema State.
 
7 jannewary om 19:46
 
Charlie Hebdo un jaar later

Eksakt un jaar leden wurdden der op de Parijse redaksy fan ut satirise tydskrift Charlie Hebdo twalef minsen doadskoaten. Cartoonist Joep Bertrams ( ‘46, Roermond ) blikt teruch.
 
7 jannewary om 19:00
 
Skadefòrmulier app: da’s handech!

De aflopen dry dagen is der deur de izel aardech wat ellende op’e diken in de noardeleke provinsy’s weest. De blikska an de heilege koe, ontstaan tidens de talloaze anridings, is úteraard noait aardech.

Ut Amsterdamse bedriëf aFrogleap (www. http://afrogleap.com), komt op ut júste moment met un reuze handege skadefòrmulier app. Lees mar even:

“Met de Schadeformulier app kun je handig en snel je schade digitaal melden bij je verzekeraar. Dus geen gedoe meer met het uitprinten en opsturen van het papieren schadeformulier. Met de app kun je bijvoorbeeld ook gemakkelijk foto's toevoegen, de schadelocatie bepalen en aangeven waar je voertuig is beschadigd.”

Foar ut testen fan de app, dy’t in de laaste ontwikkelingsfase is, soekt ut bedriëf nòch testers:

Voor het testen van de app zoekt aFrogleap nog deelnemers. Wie belangstelling heeft surf naar: http://afrogleap.com/2016/01/05/help-jij-ons-mee-testen-de-schadeformulier-app
 
6 jannewary om 19:08
 
Su hewwe je bloeiende kamille,su hewwe je iesbloemen & bekeuring!

Tsja, dat ik un antal dagen nòch met un soad bombary ( ik weet ut wel ! ) twitterde & su over bloeiende kamille langs de Stadsrondwech liekt al un evechheid leden. We sitte nou twee dagen met un gesellege ramp dy't izel hyt. Niks gyn gesellechheid an wannear't je deur dy iesege omstandechheden ledematen broken hewwe ( beterskap & herstel ! ) mar ut laat wel even siën dat de weargoaden nòch altyd baas binne.

Fanmòrrenfroech ( 07.25 uur ) mocht ik as meunsternimmer op Omrop Fryslân radio myn ferhaal over ut wear doën. Ut ging over de ferskillende wearkoades: fan groën tòt pears!
Jum kanne ut teruchlústere bij útsjoering mis op Omrop Fryslân.

Fanmòrren útgebreid krantelezen ( hulde foar krantejonge Kevin! ) en dêrna skriëve. Berichten op www.grootsneek.nl plaatse ens. ens.!

Hew mij ok nòch even bònt & blau ergert an parkearwachten dy't ut fanmòrren noadech fonnen om bekeurings út te delen an un ferdwaalde auto op de parkearplak hier foarhús. Al skúfelend naar de winkel, blij dat je der binne en dan 5 minúten later teruchkomme met un prent achter de rútewissers. Pfff!!

Fanmiddach even in de winkel fan Katrein weest, mar na ampel overlêch met dòchterlief besloaten de deur wear in't slòt te doën. De Skarnestraat was een groate iesbaan!

Nyt feul later ging de winkel op ut Groatsaan ok op slòt, mar de handel nyt. Ik wil der hier nyt te feul over skriëve, mar wat der toen op social media gebeurde...( siën mar us op de FB-pagina's fan Katrein Kunst en Sterk & sVeer. Ondernimmerskap AD 2016!!

Even na 15.15 uur melding dat der un bestelbuske te water raakt was. Bestuurder kon der gelukkech self útkrúpe. Sterkte C.! De mannen fan Bergingsbedriëf Betten hadden der nòch un hele klus an om ut vehicle wear op de kade te krijen. Ut was namelek snòtterglad en der moest earst met sout/pekel strooid wurdde. Tip: Miskyn un reling plaatse?!

Tòt beslút fan al dit winternieuws. J. kwam thús met un sear bysonder hulpmiddel onder har skoënen. Utglide? Nergens mear last fan met dizze spikes, metalen pròppen!
 
6 jannewary om 11:29
 
Jongeren uit Sneek en Bolsward doen mee aan landelijke poëziewedstrijd

Op donderdag 14 januari om 14.00 uur barst in Theater Sneek de VERS Revue los met dans, muziek en gedichten van jongeren van Scholengemeenschap Bogerman, RSG Magister Alvinus uit Sneek en het Marne College uit Bolsward.
Ruim 280 jongeren van deze scholen schreven in de afgelopen weken hun eigen gedicht.

Zij doen allemaal mee aan VERS 2016: een landelijke poëziemanifestatie met het hele jaar door lessen en activiteiten rond de vijf genomineerde bundels voor de VSB Poëzieprijs. Een selectie van deze jonge ‘dichters’ in de dop brengt in een wervelende literaire theatershow hun eigen werk op de planken.

Entr’actes

De gedichten van de jongeren worden afgewisseld met urban dance door Turn it Loose, een act van goochelaar Celsius en een optreden van VSB Poëzieprijs genomineerde Maud Vanhauwaert. De presentatie is in handen van de Friese dichter Tsead Bruinja.

Jury

Wethouder Mirjam Bakker een van de juryleden

Een deskundige jury selecteert vier jongeren die doorgaan naar de grote VERS finale op 31 mei 2016 in het Compagnietheater in Amsterdam. De jury bestaat uit Maud Vanhauwaert, Henk van der Veer, journalist en stadsdichter van Sneek en Mirjam Bakker, wethouder Kunst en Cultuur van Súdwest Fryslân.

De winnaars van de revue in Sneek treden ook met hun eigen gedicht op tijdens de uitreiking van de VSB Poëzieprijs op 27 januari in Groningen.

U bent van harte welkom in Theater Sneek! De toegang is gratis. Wél even reserveren via info@schoolderpoezie.nl
 
5 jannewary om 17:29
 
Bingo en groënte bij de soute hearing!

“De groatste pries dy’t ik oait bij de bingo wonnen hew? Dat is myn frou, want dêr binne we mekaar foar ut earst teugen kommen. Ferpleegsters fanút De Wiekslach wurdden met bussen naar de fliechbasis toebrocht. Nyt foar te stellen nou?!”

“Wille Jou ok wat groënte bij de soute hearing?

Groënte bij de hearing, wat bedoëlst?

Nou, òf Jou der ok sipels bij hewwe wille!”

Twee prachtege kwotes òftwel fraaie útspraken dy’t ik fandaach optekene mocht tidens de interviews foar ut nieuwste nummer fan Groot Sneek dat op 27 jannewary ferskine sal. Jum leze der dan ongetwifeld mear over.

Wie’t ik fandaach interviewd hew? Dat laat ik ferder nòch even in de midden. Mar ut bliëft un feestje om ferhalen op te halen in Sneek en omgeving en wat minstens su belangryk is dat de lezers naar dizze interviews útsiën!

Dy laatste opmerking is úteraard wear ferrekte eigenwies, mar dat doën ik om ut aureoal fan opskepperege Snekers in staan te houwen.
 
4 jannewary om 20:25
 
Burgemeester Apotheker: Samen proberen er iets goeds van te maken!

SNEEK – Burgemeester Hayo Apotheker heeft niet zoveel met woorden als participatiemaatschappij, co- creatie of ‘de samenleving dat ben jij’, nee de eerste burger van de gemeente SWF gaat liever ‘gewoon samen proberen er wat goeds van te maken’.

Apotheker sprak deze woorden vanmiddag tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie in het Atrium van Sneek, waar toute SWF elkaar 'folle lok en seine' wenste.

Uiteraard keek Apotheker nog even terug op het eerste lustrum van de fusiegemeente, waarbij hij vol trots meldde dat zijn gemeente ‘de prijs voor de meest inspirerende millenniumgemeente in ontvangst nemen mocht.

Het eerste Regionale Trainingscentrum Zeilen van start zag gaan en er op hoopt dat de Enecotour ook dit jaar weer de gemeente SWF aan zou doen.

Cynisme

Met een goodbye 2015 nam Apotheker afscheid van het voorbije jaar en blikte graag vooruit naar het nieuwe jaar. “Mensen die niet de gemakkelijke weg van het cynisme kiezen. Niet de commentator zijn vanaf de zijkant of de bijrijdersstoel. Mensen die er gewoon zijn voor elkaar en de samenleving. En dat zijn mensen van ons. Ook al lijkt dat vaak niet zo, als je de media volgt. De positieve houding, samen de schouders er onder: het is gelukkig nog steeds de stille kracht in veel gemeenten. Maar dat mag wel wat meer worden gezegd”, opende Apotheker zijn vooruitblik.

Lokale democratie

Vele raadsleden waren vanmiddag aanwezig en voor hen had de burgervader stimulerende woorden: “Voor raadsleden vergt het zo langzamerhand een extra zintuig om door de waan en de kritiek van de dag heen te kijken. Om de juiste afweging en inschatting te maken. Om de stille krachten van de samenleving op een juiste wijze te faciliteren en te honoreren. Om te kijken naar echte noden. Om de lokale democratie te dien.”

Het jaar 2016

Voor 2016 genoeg onderwerpen om er iets goeds van te maken waarbij Apotheker puntsgewijs de volgende zaken noemde:

- Een mooie opening van het AZC in Sneek
- Een sterkte start van het ondernemersfonds, waaruit veel goede initiatieven komen.
- Een mooi uitgewerkt plan voor de Marktstraatpanden van de gemeente.
- Nieuw Museum Houtstad IJlst.
- De nieuwe Klameare Workum, met een spetterende opening.
- Het Hanze kwartier Stavoren in nieuwe glorie.
- Aantrekkelijke woningbouwplannen in bijvoorbeeld Harinxmaland en Houkepoort.
- Het defintieve verhaal voor stadhuis Bolsward in aanloop naar 2018.
- Meer banen voor mensen die weer aan de slag kunnen.

De burgemeester besloot met: “En, natuurlijk we gaan een beetje op elkaar letten en voor elkaar zorgen! Ik wens u een heel goed en gezond 2016!”

Foto's: Jan Douwe Gorter

UPEDATE ( Video verslag nieuwjaarsreceptie van Friesland Actueel )

Terugblik Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie gemeente Súdwest-Fryslân druk bezocht (Terugblik)

Geplaatst door Friesland Actueel op dinsdag 5 januari 2016

 
4 jannewary om 12:51
 
Poëzy-jûn yn Kafé Vellinga

SNITS - Yn it ramt fan de Nationale Poëzieweek organisearret it Frysk literêr tydskrift Ensafh op 29 jannewaris in grutte gedichtejûn yn Kafé Vellinga. It is al wer foar de fyfde kear dat dizze jûn yn Snits organisearre wurdt. Elkenien kin oan de jûn meidwaan! Der binne trije mooglikheden:

- Dichters kinne twa of trije gedichten foarlêze .
- Poëzyleafhawwers kinne har favorite gedicht foarlêze.
- Gewoan komme te harkjen.
Dichters en foarlêzers wurde fersocht har op te jaan by de redaksje fan Ensafh troch te mailen nei ensafhpoezij@gmail.com Skilje nei Piter Boersma (058-2501475) kin ek. Foar mear ynformaasje kinne jo ek by boppesteand adres en telefoannûmer telâne.
Alle dichters en foarlêzers, ryp en grien, binne wolkom. It makket net út yn hokker taal de gedichten skreaun binne, dat jildt ek foar streek- en oare minderheidstalen.
De dichters en foarlêzers krije allegear in no noch geheim presintsje, en, omdat foarlêzen toarstich makket, ien konsumpsje fergees.

De muzyk wurdt fersoarge troch Jankobus Seunnenga.
Wêr? Café Vellinga, Korte Veemarktstraat 11 8601 EV Snits
Wannear? Op 29-01-2016
Hoe let? Tusken 20:00 en 23:00 oere
Yntree fergees
 
3 jannewary om 16:57
 
Stadsderby ONS Boso Sneek – SWZ Boso Sneek

SNEEK - Zaterdagmiddag 9 januari a.s. zal op het Zuidersportpark, de thuisbasis van ONS, de stadsderby tussen de beide Topklassers uit Sneek gespeeld worden. De wedstrijd tussen ONS en Sneek Wit Zwart, beiden gesponsord door Boso, begint om 15.00 uur. Beide Sneker Topklassers staan er in deze winterstop niet bepaald rooskleurig voor. ONS op één na onderste stek en SWZ zelfs als rode lantaarndrager in de respectievelijk zaterdag en zondag Topklasse van het amateurvoetbal.

Aan de Lemmerweg zijn ze overigens vol goede moed over een goede afloop, getuige de opmerking bij hun nieuwjaarwens:
“We zullen er met elkaar voor zorgen dat wij ons gaan handhaven in de Topklasse en rekenen daarbij weer op uw support.”

Vlak voor de aanvang van het seizoen speelden de beide Sneker Topklassers ook al vriendschappelijk tegen elkaar. Op 4 augustus 2015 won SWZ met 3 – 1 van de Sneker oranjehemden. Met het spelen van deze wedstrijden lijkt een traditie te zijn geboren. Aansluitend aan de oefenwedstrijd is er een nieuwjaarsreceptie in de kantine van ONS.
 
3 jannewary om 13:53
 
Sytse ten Hoeve (70) overleden

Lees op ’e site fan Omrop Fryslân dat Sytse ten Hoeve op nieuwjaarsdach op seuventech jarege leeftyd overleden is. Hier in Sneek wurdde Ten Hoeve f’ral bekend as direkteur fan ut Fries Scheepvaartmuseum ( 1976-2005).

Ok skreef hij jaren foar ut Sneeker Nieuwsblad artikels over Friese en lokale geskiedenis. In ut ferleden had ik su nou en wel us kontakt met de oud-museum direkteur en skoalmeester út Nijlaan. Met syn tweelingbroer Hendrik, in 2009 na un fal fan un trap overleden, sprak ik faker. Ik fon Hendrik ok wat flotter as Sytse, mar dat is louter myn persoanleke ervaring.

Op de site https://fy.wikipedia.org/wiki/Sytse_ten_Hoeve staat un útgebreide biografy over Sytse ten Hoeve te lezen. Ik nim hieronder ut laaste gedeelte, dat over Ten Hoeve syn aktiviteiten foar ut FSM gaat, fan dy site over:


"Yn 1976 waard er directeur fan it Frysk Skipfeart Museum yn Snits. Yn ien fan syn earste tentoanstellings makke hy de brêge fan it ûnderwiis nei it museum: Skipfeart op skoalplaten. Inkele fan de tentoanstellings fan syn hân: De Snitser Wetterpoarte (1976), Wettersport rûnom Snits (1977), Skilderijen fan Olaf Cleofas van Overbeek (1979), De âlde skilderswinkel (1983), Foto's fan Martin Kers (1985), Tsjerkeskipkes (1985), Boartersskipkes (1987), Tichelfeart (1988), Fryske Ielaken (1990), Fryske skipssier (1992),Skipswynfanen yn Fryslân (1995) en De skipkilder Dirk Piebes Sjollema (1998). Dat bleau hy oant 2005, doe't hy opfolge waard troch Meindert Seffinga.

Yn de rin fan de jierren is it museum groeid. Al ûnder syn foargongers A.M. Sustring (foarsitter fan de Feriening Frysk Skipfeart Museum) en H. Halbertsma (honorêr konservator) wie it proses fan útwreiding fan it museum yn gong setten. It tal gebouwen en de kolleksje groeide. Yn 1976 bestie de kolleksje fan it museum út 4357 foarwurpen. Yn de perioade 1976-2000 is de kolleksje mei 12.963 objekten groeid. Sytse ten Hoeve hat mear as 25 jaar direkteur fan it Frysk Skipfeart Museum west en naam yn 2005 ôfskied."

Foto: fan de Moanne
 
2 jannewary om 18:23
 
De literatuur sal altyd bliëve!

Ja, ok de Fryske literatuer, sulang't de minsen mar lezen bliëve! Ik bin nòch altyd wiis met ut blad Ensafh. In ut laaste nummer fan jiergong 7 staat ok wear un soad moais te lezen. Hew fanmiddach ut artikel 'It wie Babel yn it lyts hjirre' fan Bouke Slofstra lezen. Nijsgjirrich!

Ok de bijdrage fan good-old Piter Boersma over 'Skanomodu: in nije generaasje?' is ut lezen mear as weard.

At Ensafh dit jaar wear un dichteravend òrganiseare sal, bin ik seker fan de partij! Literatuur maakt myn leven angenamer! Fòlch de literatuur dêrom ok op'e foët, al skriëf ik eigenlek te min over de letteren op dit plak.

In de Friesland Post besteed ik overigens ok dit jaar wear andacht an de letteren. Ik weet ut, op un feulste 'beheind' plakje. Mar un bitsje is altyd nòch wat mear as niks!

UPDATE

Ut stuk over Skanomodu is nyt deur good-old Piter Boersma skreven ( dy het trouwens wel moaie nieuew fersen in dit nummer fan Ensafh ! ) mar deur oud-Sneker PIER BOORSMA! Sòrry Pier!
 
1 jannewary om 15:42
 
Moedech ut nieuwe jaar instappe

Sukrekt mear as un uur lopen. In foarbereiding op de Slachte dy't dit jaar wear kommen gaat, skriëf ik der un bitsje dramatys achteran. Want dat is teminsten wel een fan de spòrtieve doëlen dy't ik dit jaar realiseare wil. Krekt su as de 4 Mijl fan Sneek. Oeps! Nou staat ut noteard. We salle siën, ut is allemaal Deo Volente!

Utsònderlek hoge temperaturen op dizze earste dach fan ut nieuwe jaar. Bij de Stadsrondwech staat de kamille folop in bloei en un eensame Supster ( eentsje op un surfplank ) dêr't je nòrmaal sproken skaatseriders ferwachte op 1 jannewary.

Piet Schaper in un wolk fan stúfmeel ( els ! ) kuierend over ut Bolwerk fan Sneek. Un fredech begin fan un hooplek freedsaam jaar in oans stad. Foar Piet en al dy andere Snekers feul heil & segen in 2016!