dagboek > overzicht
Dagboek jny 2011
 
30 jny om 17:50
 
Ik loof gyn flikker fan roze literatuur

De roze letteren, dat is ut tema fan ut literr tydskrift TZUM dat ik dizze week ope deursmat fon. Groaningen is Roze Stad fan ut jaar en saterdach anstaande is dr un literr festival met ferskillende Hollaanstalege auteurs. Nou loof ik der gyn flikker fan dat der suks is as d rze letteren. Gelukkech bin ik nyt de enege dyt der su over denkt ( un mins wil tch altyd anslting bij gelykstemden flgens mij ), ok de hoofdrekateur fan TZUM is dy mening toedeen. Roos Custers skrieft: Of schrijvers nu homo- f heteroseksueel zijn doet natuurlijk niet ter zake: een boek is goed of niet '.

Ik loof ok nyt in jonges-en meiskesboeken en jeugdliteratuur is nyt allienech foar jeugd mar ok foar folwassen lezers. Ik fyn trouwens wel dat folwassenen en seker resensenten met hun tengels fan goeie jeugdliteratuur oublieve mutte. Jeugd bepaalt self wel f un boek goed f nyt god is. Ik w mar sge dat literatuur frij fan ut hkjesdenken weze mut!

Fanavend mar us lekker in de roze literatuur fan TZUM leze en teraard in ' De zaak Kooistra ' , want dy dikke pil hew ik nch nyt t. Ja, ik lees tydskriften en boeken altyd deur mekaar: paar bladziden tydskrift, drna paar hoofdstukjes boek. Tussendeur twitter ik en strn ik ut internet ou. Ik bin un literre ADHD er , mar ik sit der nyt met en ik slik ok gyn piltsjes om dizze andoning te bestriden!
 
29 jny om 17:01
 
Bacchus!


Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk organiseert van 7 t/m 15 juli, in de laatste twee weken voor de zomervakantie, tien laagdrempelige voorstellingen onder de projectnaam Fjoer. De voorstellingen vinden plaats op verschillende locaties in West en Zuid Friesland (Sneek, Tirns, Bolsward, Workum en Harlingen), waar de voorstellingen als een lopend vuurtje door de regio gaan. Fjoer is een nieuw samenwerkingsproject van het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk met lokale partners en vindt plaats op verschillende bijzondere locaties in de regio. Fjoer wordt financieel ondersteund door de Provincie Frysln.

Op 9 juli 2011 om 16.00 en om 20.00 uur en op 15 juli 2011 om 20.00 uur kunnen belangstellenden in Tirns komen kijken naar de bijzondere voorstelling Bacchus!. Bacchus! is een korte tragisch/komische theatervoorstelling waarin redelijkheid en het verstand onder in het glaasje liggen en de onderliggende emoties het hoogste woord voeren. De voorstelling is ontstaan vanuit improvisaties van de vijf spelers Maaike van der Geest, Frank Wijnstra, Symen Sjoerd de Vries, Jenny Hoekstra en Margreet vd Werf en de violist Douwe Nauta onder regie van Karin Idzenga, ondersteund door Catrien van der Molen. Bacchus! vindt plaats op de Wijn en Cultuurhoeve Thabor, Taborwei 10 te IJsbrechtum. Publiek is vanaf een half uur voor de voorstelling welkom om zich in te drinken

Kijk voor het hele programma van Fjoer, meer informatie en opgave voor Fjoer op www.cvksneek.nl/fjoer
 
29 jny om 07:35
 
Jan Douwe Gorter en de bliksem

Fanmrren de deuren earst mar us wagenwiid tegen mekaar open set: de warmte sit na twee tropise dagen god in de hzen. Kreech fan Jan Douwe Gorter, tpfotograaf t Sneek, twee fraaie foto's ( boven de Lemmerwechwyk in Sneek ) fan ut onwear dat gisteravend overtrok. Want dat ut donderde en bliksemde het iedern hoare en sien kanne. Fijne dach allemaal! 
28 jny om 18:13
 
Noadwear ferwacht...


Flgens ut KNMI ( rampesender Nederlaan ) wurdt der noadwear ferwacht. Let wel: ferwacht nou?!

In de Julianastraat binne de earste ramptoeristen al waarnommen.
 
28 jny om 15:25
 
Pieter de Groot en ut stads


Pieter de Groot ( links ) met syn frou Johanneke Liemburg tidens de laaste Slachte marathon in 2008.


Ut oulopen weekend, saterdach was ut dr prachtech wear foar, in myn analoge argyf omsneupt. Papier het tch wat, seker as ut om fergeelde kranten gaat. In n fan dy fergeelde kranten, de LC fan 3 desember 1993, fon ik un moaie DWERS ( kollum ) fan Pieter de Groot. De LC redakteur fan toen, skrieft naar anleiding fan de promoasy fan Reitze Jonkman opt Liwwarders over ut sondags stads, plat en Fries . Bij Pieter de Groot en dy was ut ths nyt de gewoante om plat te praten .


Ik sitear Pieter hier mar even: Ik bin opbracht met n stuk beskaving. En nou bink, dat magge je rustig wete, stinkend jaloers op Anne Feddema, die tussen de platpraters op ut Cambuursterpad groat wurden is, en nyt hinderd wurdt deur allemaal fatsoensfragen waar middenstandsjonkjes met te maken kregen. Wuust even foar dyn moeke naar de slager om natte wurst. Daar is gyn woard Frns bij, lykt my soa toe, mar myn moeke het dat noait soa seid. Ut was: Wille jou even foar mamme naar de slager om sesysjes. Dat klonk wel soa fatsoenlik.
De opoe fan Pieter de Groot was echte stadsprater en sukken moesten oek niks fant Fries hewwe . Laat nou Pieter syn groatfader, un Frysprater fan Huzum, tt over de oren ferlyfd wurde op opoe. Hij had ut su te pakken dat y ut Frys wel skiete late w toen opoe um foar de keus fan syn leven stelde: Pyt, dyn maten en it Fries, of mij en it Leewarders . De lyfde was sterk, want t Frys kwam de deur nyt mear in.


Later maakt Pieter deselde gang as syn groatfader, mar dan andersom. Pieter de Groot praat altyd Frysk. Miskyn wel onder infloed fan syn frou, Johanneke Liemburg. Mar dat weet ik nyt eksakt. Self skrieft Pieter de Groot, en ik sitear mar wear: Foar myself wast n lange worsteling met de identiteit, denk ik nou wel es. Beskaafd stads kon ine hs, plat was wat foar de achterbuurt, en Fries was de taal fan opas kennissen. By de drempel hield t op. Opoe het noait begrepen waarom ik later met alle geweld over dy drempel w. Mar se sei wel: Wat s opa trots weest hewwe as ie dit weten had. Int verpleeghs kregen we later ferkearing, opoe en ik. Pyt sei se, no musts ophouwe met dat Fries, dan gaast mar met dyn kammeraden butenspeulen. En ik prate gewoan myn sondagse stads.

Hoet ut met myn taalontwikkeling gaan is, drover later mar us. Mar gewoan was ut allemaal nyt. Kan ok nyt anders as je un fan hs t Drentstalege moeke hewwe en un Wldfriese fader. Op straat was de foertaal in myn jongesjaren nch gewoan Snekers. Mar dat is in 2011 allang nyt mear gewoan !
 
27 jny om 16:36
 
Gyn blogtyd


Feulste warm om te bloggen, liever met un boek achter in de tn. Sit momenteel helemaal in ' De zaak Kooistra ' opkomst en ondergang van een horecamagnaat. Wat un earsteklas Oetjeboe was dy Sjoerd Kooistra!
 
26 jny om 22:13
 
Rock around the clock!

Der was helemaal en dan ok helemaal niks mis met dit feestje fanmiddach! Prachtfeest!!
 
26 jny om 13:26
 
Plagiaat & affres in de Friese literatuur

De skriever Marcel Mring was op 5 febrewary 1994 gast by SLAL ( Stichting Literaire Activiteiten Leeuwarden ) in kafee-salon De Koperen Tn. Hij sei dr o.a. : omdat de literatuur als bedrijf een beetje doods is, richt de publiciteit zich op randzaken, op affaires


S dat ut weze wromt De Moanne-redakteur Ernst Bruinsma in ut jny-nummer fan ut tydskrift sich oufraagd f der ok nijsgjirrige gefallen fan plagiaat in de Fryske literatuur binne?

Toen ik over dat stukje blogde, sien woe, sien wonsdach 22 jny kreech ik futdaleks reaksys. En fan dy reagearders triggere mij met de flgende opmerking Nou wel even konkreet asjeblieft. Wat foor plagiaat sou Ypk fan der Fear, dy ik noch altiid heel hooch hew, pleechd hewwe. Halve toespeulings , oek al komme se fan J. [ ] , kenne ik fanself niks met.

Kiek en dan wurd ik un bitsje hypo! Dan wil ik bst wear ouwe literre koeien t de Fries literre blauwe jeiter sloat hale en begin ik met speurwerk. Watte ik bin un hele dach an ut sneupen weest, gelukkech was ut wear der gister poergeskikt foar. Fanmrren kreech ik un mailtsje fan un kenner fan de Friese litaratuur en dy holp mij aardech op wech. Dank P.!!


Ik wist dat der un plagiaataffre tussen Jelle Krol versus Ypk fan der Fear was. En Doeke Sijens speulde ok nch un rol. Om un lang ferhaal krt te maken, ut ging over de roman De dei is jong fan Ypk fan der Fear t 1978. In ut Frys literr tydskrift Trotwaer fan ktober 1982 komt Jelle Krol met un artikel fan mar liefst 13 bladsiden wrint hij betoogt dat der opfallende oerienkomsten tusken it boek fan Iris Murdoch, The Unicorn ( 1963 )en De dei is jong fan Ypk fan der Fear binne. Krol is op dy overeenkomsten wiesd deur syn frynd Doeke Sijens. Ferflgens gaat Krol op leesspeurtcht en ontdekt un antal paralellen tussen beide romans. Hij dot dat nchal wiidweidich . In utselde Trotwaer nummer geeft Ypk fan der Fear har opponent Krol in un haafol bladsiden antwoard op syn befiningen. Krol krijt ut laaste woard fan de Trotwaerredaksy en geeft nch us syn mening.

Nou gyn praat mear fan halve toespeulings , want hier binne de histoarise feiten en na te lezen in Trotwaer, Literr tydskrift, oktober 1982 . Ik bin de boadskapper, nyt mear en nyt minder. Ik ken ut werk fan Murdoch nyt, laat staan dat ik bewieze kan dat Krol in syn bewearingen fan toen gelyk had.

Fan deselde P. hierboven al anhaald, kreech ik ok nch un info over cht plagiaat in de Friese literatuur. Mar wat het ut foar doel om un affre fan 45 jaar leden nch wear us op te rakelen. Of ut mut weze dat der un reagearder sufeul noch tan onnocht het en ut wete wil. Dy mail ik dan wel even persoanlek, want ik ferkondech teraard gyn halve waarheden. Alhoewel, staat nyt elke skriever ope skouders fan syn foargangers?! Watte ik hew myn eigen werk al us plagieard! Drover later wel us.
 
25 jny om 14:30
 
Werk an de digitale winkel fan gemeente SWF!

De hannen fan Jouw ict-metwerkers mutte t de bze edelachtbare burgemeester Hayo Apotheker!


Onder de naam Overheid.nl Monitor wurde de ontwikkelingen in kaart brocht op ut terrein fan de overheid. Dat gebeurt in opdracht fan ut Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De Overheid.nl Monitor fergeliekt websites fan overheidsrganisasys met mekaar op basis fan un fragelijst en maakt op basis fan dizze fergeliking un ranglijst op.

Op de meast aktuele ranglijst komt de Gemeente Sdwest-Fryslaan der wel alderbedroevendst fanou! SWF staat op plak 413!! We hewwe mar fijf gemeenten onder oans! We woane nyt langer in un kleine Brintagemeente, mar in un digitale woestyn at ik op de rangskikking fan Overheid.nl Monitorougaan mut. De flgende onderdelen binne toetst:

A. Standaarden
B. Transparantie: Openbaarheid van overheidsinformatie
C. Dienstverlening
D. De burger centraal
E. Interactieve verwijzingen
F. Toegankelijkheid

Bij de fergeliekingen met gemeentes fan deselde groate, en dat binne der 45 in Nederlaan, komt SWF der nch minder ou. Dan staat SWF op ut n na laaste plak! Bin benieuwd naar de reaksy fan de gemeente. Jum magge mij wel maile, dan plaats ik de reaksy!

Wie't de folledige ranglijsten besien wil:

http://monitor.overheid.nl/ranglijsten?organisatietype=gemeente
 
24 jny om 16:15
 
Plagiaat deel 3: Ren & Huub

Links Huub Mous.


Fan Huub Mous, fanatyk blogger t Liwwarden, kreech in naar anleiding fan de foarege blogs op dizze site de flgende mail, wrfan akte :

" Beste Henk,

De grootste Friese plagiaat- pleger komt uit Sneek!

Dat is Ren Diekstra. Gisteravond nog te zien bij Knevel en Van de Brink.
Hij is geboren en getogen in Sneek en een volle neef van Peter Karstkarel (maar dat weten alleen intimi).
Ooit schreef ik hierover een Te Gast in de LC, waar nog al wat om te doen is geweest, omdat ik foutief beweerde dat ook Han van Meegeren een Fries van oorsprong was.

Zie:

http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=LC-19960903-7005&vw=org&lm=hub%2Cmous%2Cplagiaat

Mei groetnis,

Huub "


Tamminga's

Fanmiddach in Tsjalhzum weest. S naar de Stoerij fan H., mar dy was der nyt. Toen mar un slach over ut ' smke ' kerkhf fan Tsjalhzum maakt. Hew un moment stil staan foar de stien fan Douwe Tamminga ( Frysk dichter ) en syn frou en ut graf fan hun soan. Over dy laaste het Tamminga un nch altyd indrukweekende syklus IM-fersen skreven. De krityk dy't Tamminga, naast un soad waardearing, op dizze bundel kreech was dat hij de ferhouding soan/fader t idealistys weergeven het.

Wat un fredech oard dr in Tsjalhzum. Froeger liep ik hast alle weken met myn fader over de Algemene Begraafplaats fan Sneek. Doade-akkers binne faak lusttnen foar de geest. Ik kom der altyd tt rust en ik kom selden f noait mankelyk fan un kerkhf f begraafplak. De doad hoart onlosmaaklek bij ut leven, hoe tryst soms ok.

Bij de grafmonment fan myn ouders, in Btenpost, kom ik selden f noait. Da's dan wel wear apart.
 
23 jny om 16:18
 
Plagiaat in de Friese LettertnGister skreef ik naar anleiding fan un redaksjoneel stukje fan De Moanne-redakteur Ernst Bruinsma over plagiaat in de Friese letteren. Ik kreech un mailtsje fan auteur Josse de Haan, dy't in 1974 un plagiaatkwesty met un andere Friese skriever, Gerben Abma, had het. In ut Frys literair tydskrift Trotwaer 1974-1 staat un artikel over dizze saak. Foar Ernst Bruinsma dus un befestegend antwoard op syn fraach f der ok plagiaatgefallen in de Friese Lettertn binne. Josse wiest mij ok nch op un plagiaat-rel om skriefster Ypk van der Fear ( sklnaam foar Lipkje Post- Beuckens ) en Jelle Krol. Ut binne mear as un kwart eeuw na dato wel ouwe koeien, mar foar literatuurhistoarisy telt su'n argument teraard nyt! Rm mar fast un Moanne-plakje foar Josse de Haan syn artikel over plagiaat in de Friese Lettertn in Bruinsma!
 
22 jny om 17:47
 
De Moanne & Plagiaat

In un redaksjoneel stukje skrieft Ernst Bruinsma endredakteur fan de Moanne ( Algemien-kultureel opinybld ) un stukje over plagiaat. Hij dot dat naar anleiding fan ut boek De Plaag ( Het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika )fan de Flaamse histoarikus en skriever David van Reybrouck. Mar dat hier tersijde. Bruinsma fraagt um ou f der in de geskiedenis fan de Friese literatuur ok ' nijsgjirrige gefallen fan plagiaat bekend ' binne. Flgens de Moanne-redakteur ' soe dat s literatuer pas echt nijsgjirrich meitsje '. At der lezers fan dit weblog binne dy't su'n sappech ferhaal hewwe over letterdieven, dan magge se mij dat melde. Ik pblisear hun ferhaal op dizze site, teraard na ut noadege bewies! Anders wurdt ut al gau ' rabberij ' nou?!

Dizze Moanne siet der overigens wel wear moai t, mar n fan myn Friese learmeesters, Trinus Riemersma saleger, het mij oait us foarhouden dat literatuur nyt ' moai ferpakt hoecht te wzen...' En dr had Trinus gelyk an, ut gaat om de inhoud. Ik kan mij wel foarstelle dat jeugd, foar sufer dy nch Frys leze, nyt futdaleks t syn dak gaat na ut deurnimmen fan de Moanne. Ut is un braaf en moai opmaakt blad, mar de dolgroep fan 20+ sal ut allemaal wel bst fine. Dy hake ou at ut gaat over Akke Kingma met Goud yn'e kiel. En ik bin benaud dat se ok nyt beginne salle an un artikeltsje over ' It antlit fan Bach '. Nyt su boeiend!
 
21 jny om 19:33
 
Loopke deur de stad met Lumix in de anslach


Ut is nou onderhaan un dikke maand leden dat ik un ordinre doadskp fan un Balkspeuler kregen hew. En nch altyd hew ik un ferrekte soad last fan myn rechterknibbel. Mut wel rap ferandering in komme anders mut ik tch mar wear us naar de Pil toe foar un ferwizing. Ondanks dizze ferfelende blessure alle dagen un kuier deur de stad. Lumix in de anslach, want der falt un soad bysonders te fotografearen in oans stad. Achterhs wurde de kontoeren fan ut nieuwe teater ( de toneeltoren ) hieltyd mear sichtber. Un imponearend gesicht! Je salle mar in su'n Groate Minse Mecano Kraan werke magge!

Meerkoetje

In de Westersingel leit un kstlek moai oud boatsje te koop. Allienech de naam is al un foto weard! Telefoannummer fan de eigenaar is god te leze. Nyt dus! Hierbij: 06 23490844 Bitsje gratis reklame is teraard noait wech!


CONDOMERIE Rubberen Robby


Op ut Sdend is der ok un nieuwe toko bij kommen: Un CONDOMERIE! Hearehitskes wat un aparte naam foar un rubberen kapkje winkel! Kan mij nch herinnere dat de earste kapkje-automaat in Sneek kwam te hangen. At we dan deur de Kerksteech naar de Noarder liepen, durfde ik der amper naar te kieken. En nou hewwe we in Sneek dus un CONDOMERIE!
 
20 jny om 19:49
 
Fancy Fair in jny

De Groate Fancy Fair fan de PKN t Sneek is altyd in ktober in de feemerkhal. Je staan der kear op kear fersteld fan wat dr allemaal te koop is. Wat foar de n soai f rommel is, is foar de ander un waar gdsgeskenk. De oulopen twee dagen, ut was der prachtech wear foar en ik kon ferder ok gyn smoesjes bedenke, de grazy ( = bij oans ut hk ) oprmd. Der kwam heel wat los, ok un soad boeken wr't ik noait mear in sach f dy't ik dubbel had. Fut met de brt. Wat is ut dan hearlek dat je naar de opslachhal fan de Fancy Fair toekanne. In dizze hal, met de toepasleke naam ' De Oerslach ', staan nou de doazen met myn overboadege spullen. Der sit altyd un kaanske in dat ik aansen in ktober wear sommege boeken koop fan dy't ik fanavend inleverd hew. Is un familytrekje. Pake Geert, dy't ik overigens noait kend hew, was ok gek op boelgoeden. At der dan un karre fol met ' troep ' ouleverd wurdde was beppe Loukje des dvels: ' Wat moatst toch mei al dy rotsoai? ' Pake sei dan niks f hoocht frijwat dom praat as ' ik fynt sa aardich om nei boelguodden ta te gean...' De appel falt dus nyt su fer fan de stam. Der binne ok un antal Friese boeken & tydskriften naar un groat Frysk dichter gaan. Dy was der mar wat blij met! 
19 jny om 12:18
 
Rooffogels slachtffer maffiapraktikenToefal f nyt, mar frijdach kreech ik un antal prachtege fotos fan Fred wrt op te sien is hoet jonge rooffogels ringd wurde. Gister un groat artikel fan Jantien de Boer ( journaliste dyt un fin mear as un bears het ! ) in de LC over maffiapraktiken wrt rooffogels in Fryslaan slachtoffer fan wurde. Dit jaar binne der wear 73 nesten fan rooffogels fernield weet De Boer te melden.

Nergens wurde der sufeul rooffogels fermoard as in Fryslaan. Sterker nch minsen dyt hun insette foar rooffogels wurde op straat bedreigd, krije telefoantsjes en waarskwingen dat se mar beter nyt in bepaalde gebieden komme kanne. Ut is tch letterlek bij de beesten ou?! Ik hew ok un fryndeleke fersoek kregen om nyt in detail te treden wrt en hoe Fred de fotos bij de blogje maakt het. Foarech jaar skreef ik ok al us un stukje over slachting onder rooffogels en plaatste bij dat blog fotos fan minsen dyt an ut ringen waren. Mis! Ik moest de fotos ferwijdere. Begreep ut earst nyt su god, later des te beter. Ok hier in Sneek e.o. wurde rooffogelbeskermers en ringers swaar intimideard! Belachelek fanself. Wat nou de reden is fan dizze maffiapraktiken? Rooffogels sden der de oarsaak fan weze dat der hieltyd minder weidefogels binne. Over lage groanwaterstanden, weilanden as biljartlakens hore je de rooffogelmaffia nyt!

Nou nyt denke dat dizze blogger inenen un miljeufreakje wurden is, want foarege week sagen je mij nch op un foto hearlek un palinkje oppeuzelen en ik bin ok absolt gyn fegetarir, ferre fan dat. Mar at rooffogels fermoard wurde, met klemmen en swaar laanboufergif, wanneart rooffogelpiken de kp ouknipt wurde dan durf ik wel stelling te nimmen. Ik fyn dat wearsinwekkend en ik protestear dr heftech teugen! Nou su mar! 
18 jny om 13:48
 
Sneek 200 jaar leden


In 1810 wurdt de jonge Pierre Joseph Gauthier ansteld as amtenaar foar de Fraanse registrasywetgeving in Sneek. Na de definitieve nederlaach fan keizer Napoleon in 1814 kan Gauthier wear opsoute naar syn faderlaan Frankryk. Fryslaan het dan wel un ontwisbare indruk op de jonge amtyenaar maakt. Hij fynt in dizze provinsy nyt allienech syn bruid, mar hij ok de inspirasy foar un beskrieving fan dit laansdeel dat hij in 1836 pblisearde. In 34 hoofdstukken beskrieft de Fraanse amtenaar tgebreid en met ut ooch foar detail alle aspekten fan ut flksleven fan sun 200 jaar leden. Over Sneek skrieft hij o.a. ut flgende: Dezed is mooi, goed bevolkt en sterk op de handel gericht. Haar bewoners zijn van zon grote netheid dat ze overal als toonbeeld worden geroemd En ferder, en ik sitear mar wear: De Snekers gaan door voor de beste zeelieden van de provincie en ik ben er heilig van overtuigd dat hen deze reputatie toekomt. Ik heb bijna drie jaar in deze stad gewoond en in deze periode heb ik vaak de gelegenheid gehad om te merken hoezeer tijdens het zomerseizoen hun belangrijkste vertier bestaat uit het onafgebroken varen op de kanalen en de meren.

Su illstrearde Gauthier- Stirum ( dy laaste naam fan syn skoanfamily, nam hij later an ) un frou en un meiske t Hylpen. Miskyn wel family fan Anske Smit!

Uteraard is der in 200 jaar heel wat feranderd, mar Sneek is nch altyd un hannelsstad en de silerij nimt nch immer un belangryk plak in. Ut boekje, dat fertaald is deur Jacob van Sluis en Elisa Vivant, is tgeven deur Bornmeer-Tresoar. Ut leest as ut spoar. Un fette anrader, seker op regen- en strmachtege dagen su as fandaach.
 
17 jny om 12:17
 
Somer in Sneek op Omrop Frysln Radio en TV

Fanmrren twee uur op stap weest en praten met programmamakers fan ut Omrop Frysln programma Simmer yn Frysln. Hew dat tegare deen met Petra Miedema, Kees Poiesz en Kees Botman. Op 22 jly sal Omrop Frysln un programma make fant Sneek met as roaie draad Boadskipper de boat giet oan. Al fast even reklame foar dat evenement:


De renie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) is een jaarlijks terugkerend evenement dat elk jaar door een andere stad in Nederland wordt uitgenodigd. De organisatie van het evenement Boadskipper, dat rondom de renie zal plaatsvinden in 2011 zal starten in Sneek en eindigen in Leeuwarden.

De activiteiten rondom de renie worden elk jaar door eigen leden van de LVBHB uit de desbetreffende gaststad georganiseerd. Momenteel heeft de vereniging ruim 1500 leden met ca. 1200 schepen. De afgelopen jaren heeft de jaarlijkse verenigingsbijeenkomst afhankelijk van de capaciteit van de steden voor een opkomst van zon 150 tot 250 schepen gezorgd. Voor de leden is de renie de uitgelezen mogelijkheid om elkaar en elkaars schepen weer eens te zien, en met elkaar te praten over de schepen. Daarnaast wordt tijdens dit weekend ook de jaarvergadering van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch bedrijfsvaartuig gehouden.
Ondanks dat de aanwezigheid van 200 historische schepen in n stad al een spektakel op zich is, zijn de activiteiten rondom de renie de afgelopen jaren uitgegroeid tot een waar publieksevenement, met bezoekersaantallen varirend van 70.000 tot 150.000 bezoekers.
Donderdag 21 juli IJlst

20 schepen meren af in IJlst, waaronder een aantal bijzondere houten schepen.
Programma van 14.00 - 17.00 uur
o.a. demonstratie zaagmolen, rondvaarten, tentoonstelling informatiecentrum IJlst, bezichtiging houten schepen, muziek, fierljepdemonstratie

Vrijdag 22 juli Sneek

Vertrek schepen uit IJlst naar Sneek vanaf 10.00 uur
Aankomst alle schepen in Sneek
Zeilwedstrijden op het Sneekermeer van 10.00 12.00 uur
Om 14.00 uur zijn alle (200) schepen in Sneek afgemeerd
Op de kade diverse historische activiteiten/ kramen/ etc. van 14.00 - 19.00 uur
o.a. bezichtiging houten schepen, rondvaarten met trekschuit, demonstaties in de Kolk, bezoek Fries Scheepvaartmuseum, oude ambachten, boekenstal, bezoek Weduwe Joustra, demonstratie oude motoren, schepenfilms in bioscoop, straattheater, kinderprogramma
Captains'dinner voor de schippers van 19.00 -21.00 uur in Stadhuistuin
Vanaf 21.00 uur cultureel programma in Sneek

Zaterdag 23 juli vaartocht Sneek - Leeuwarden
Gezamenlijk vertrek van alle 200 schepen naar Leeuwarden vanaf 10.00 uur
Passagiers op deel van de schepen welkom

Naast dit evenement binne we fanmrren druk an ut harseskrabje weest wrt Omrop Frysln TV- en radio dy 22ste jly nch mear andacht an bestede kan. Binnen no time hadden we un hele waslijst! Ut wurdt sondermear un prachtech programma over de stad dyt brst fan ferskillende aktiviteiten. Moai om dr in sun brainstrmsessy over met te denken en te praten en fral praktys infulling an te geven. Nyt lulle mar poetse! Krte lijntsjes en gebrk make fan ut pr-netwerk! Jum salle der ongetwifeld mear over hoare en leze!

Fanou links Carin Seegers, Sjoerd Ybema en Klazina Hofstee fan Omrop Frysln op de Waterpoart.
 
16 jny om 18:05
 
Stadsfogelprojekt update 2

 
16 jny om 17:51
 
Foto update Stadsfogelpries:

Priestreiking in Utrecht: n na laast links is houtdosent Simon vann der Made, terst rechts is Ype van der Werf fan Vogelwacht Sneek
 
16 jny om 17:00
 
Mussenkastprojekt De Diken & Gemeente wint hoofdpries 20.000 euro!

Sukrekt un telefoantsje fan myn kollega hout Simon van de Made had: We hebben de hoofdprijs van 20.000 euro binnen!

Ik hew ut hier over de landelijke Stadsvogelprijs 2011 wrt oans praktykskoal De Diken an metdeen het. Op basis fan un burgerinisjatyf is deur de toenmalege gemeenteraad fan Sneek ( lees wethouwer Jan Bargboer ) un aksyplan stadsfogels opsteld. Ut plan kent 5 spearpunten: samenwerking tussen rganisasys, de hsmus, foarlichring, partikuliere tn sentraal en gronbehear. Dizze pries is dus tskreven om kreatieve en innovatieve projekten foar stadsfogels mear bekendheid te geven. De Stadsvogelpries is un onderdeel fan de Stadsfogelkampanje. Dizze is bedold om gemeenten, relevante gemeenteleke partijen, bedrieven en burgers te helpen met ut fogelfryndeleker maken fan de stedeleke leefomgeving.


Oans learlingen hewwe der heel ddelek an bijdragen dat de pries nou in Sneek is terechtkommen. Der binne foarech jaar mar liefst 400 mussekasten bij oans op skoal maakt. De earlekheid gebied te sgen dat de learlingen op laast gyn nestkast mear sien konnen! Mar met ut toekennen fan dizze prachtege pries sette Simon en syn learlingen oans skoal & stad foargod op de kaart fan Vogelbescherming Nederland. Fantastys!!
 
16 jny om 11:54
 
Ut Sneek GAAT SATERDACH NYT DEUR: UT SAL JONGE HONNEN REGENE!

Kreech krekt onderstaande mail binnen:


Beste allen,

Tot onze grote spijt moeten wij, namens de organisatie van het Cultureel Festival en het bestuur van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden, u helaas mededelen dat de 9e editie van het Cultureel Festival Ut Sneek die aanstaande zaterdag zou worden gehouden, geen doorgang kan vinden. Op basis van de huidige voorspellingen voor zaterdag kan worden geconcludeerd dat er teveel wind en regen zal zijn om dit festival op een verantwoorde manier doorgang te laten vinden.

Het zou een fantastisch evenement worden met maar liefst 1.200 deelnemers op 10 podia (een absoluut record)! Gezien de kwetsbaarheid van de (openlucht)programmering en alle deelnemers is besloten tot deze voortijdige afgelasting en zodat ook iedereen tijdig hierover kan worden genformeerd.

Het is verschrikkelijk jammer voor de inzet en voorbereidingen die vele tientallen vrijwilligers en sponsors het afgelopen jaar hebben gedaan maar wij hopen dat iedereen volgend jaar er weer bij zal zijn bij de dubbele lustrumeditie 2012. Gezien het 10-jarige bestaan en de uitval van deze editie kan al wel worden aangegeven dat het een hele speciale editie zal gaan worden.

 
15 jny om 19:28
 
Galema gaat, Sietske komt...


Even google en dan komt Sietske in de wolken der t:

 
15 jny om 17:37
 
Popkoar Voor Schut


Se bedole teraard Foar Skut, mar ut binne deselden. Ut dames popkoar dat tien jaar leden oprichten is en dit jaar dus syn dubbele lustrum fiere sal. " Tien jaar in damesferbaan ", seit kollega J. dy't ok lid fan ut koar is. Gisteravend hew ik un foto fan de frouwen skoaten en beloofd dat ik un pr stukje skrieve s. Dy belofte los ik hierbij in. Ondertussen het dyselde J. un persberichtje skreven. Wat god is mutte je ferder nyt an omprutse, hierbij dames.

Tien jaar popkoor Voor Schut in damesverband!

Sweet Goodbyes van Krezip, Everything van Michael Buble en Night like this van Caro Emerald. Zomaar een greep uit het veelzijdige repetoire van de unieke damesformatie Voor Schut onder leiding van creatief en inspirerend dirigent Jurjen de Boer.

Tien jaar geleden namen Thea Ringnalda en Arinne Bos het initiatief een nieuw koor te starten. Een geschikte locatie werd al gauw gevonden in het wijkgebouw de Schuttersheuvel in de Noorderhoek in Sneek. Een geschikte dirigent bleek lastiger te vinden, maar zoals vaker komen alle goeie dingen langzaam en bleek uiteindelijk Jurjen de Boer bereid de uitdaging met deze groep vrouwen aan te gaan.

Van aanvankelijk tweewekelijks repeteren, waarin het tempo en niveau een stuk eenvoudiger was, werd al gauw iedere dinsdagavond gerepeteerd. Nu, tien jaar later, arrangeert Jurjen negenstemmige stukken en zijn de repetities regelmatig flink studeren. De Bohemian Rapsody van Queen, die dit seizoen is ingestudeerd, is daar een goed voorbeeld van.

Een bijzondere groep mensen die in tien jaar al heel wat heeft meegemaakt samen. Goede samenzang vraagt een goede verbinding en gezelligheid staat, bij Jurjen met syn harem dan ook altijd op nummer n..
Dit jaar staat in het teken van een feestelijk jubileum en wordt er momenteel hard gewerkt aan de opnames van een nieuwe cd. Deze zal worden gepresenteerd op de jubileumdag in november van dit jaar.

Aanstaande zaterdag 18 juni om 15.00 uur zal het damespopkoor Voor Schut optreden, vanzelfsprekend onder leiding van Jurjen de Boer in de Martinikerk (Groate Kerk) in Sneek.
 
14 jny om 18:43
 
Low budget dach? Pure rykdom met un luchtje!

Was ut gister nch onangenaam wear om btendeur te weze, fandaach troffen we ut mar. Met personeel fan skoal op stap weest: in ferbaan met alle besnigingen moest ut low budget. Mar wat wurdde ut un rykdom! Iedereen had wat met nommen foar in de nick pick mantsjes, un paar boaten regeld en un kostlek moaie dach op ut Knine-eilaan in de Hegemermeer. Kompleet met bbq en ' ielrikkerij '. Ik rk seker nch dry dagen naar paling, mar ik hew ut der graach foar over. Kollega S. is un tpper!! Allemachtech wat fyn ik dat lekker eten! Kiek at der altyd su beknibbeld wurde mut, dan hew ik der helemaal niks op teugen. Minsen binne dan ok heel kreatyf. Fanavend don ik niks mear, de son in'e kp en su nou en dan even an de fingers rke: nver mar wel lekker! 
13 jny om 16:12
 
Wat nou moaie Pinksterdach?

Ja in lullege oubollege ferskes gaat ut over moaie Pinksterdagen, mar fandaach is de werkelekheid anders. Sterech wear. Hew gyn enkele behoefte om dy Elfstedenfytsers an te moedegen. Hoocht fia de digitale sneldyk. Nee, ik spit fandaach wat in myn argyf om en kom moaie korrespondnsy ( Hylkje Gonga, Diet Huber, Josse de Haan, Eppie Dam, Steven de Jong ensf. ) teugen fan 20 jaar leden. Foar dy't nyt wete wie't dat binne: auteurs dy't in ut Frys skrieve/skreven...

Ok fraaie foto's kom ik teugen, hierboven un prachteksemplaar fan Kees Buster. Fotograaf Ger Dijs saleger maakte ut kykje. Kom fandaach de deur nyt t. 'k Fyn allemaal wel bst.
 
12 jny om 12:01
 

Spoetnik is un gddelek drankje
 
12 jny om 09:44
 
Bysonder optreden bij Geheim Genoatskap

Se daalden t de hemel del!


In ut dypste geheim kon ik gisteravend dizze foato skiete fan twee hearen fan un bysonder Geheim Genoatskap ergens an de rane fan Sneek. Ferrekte spitech dat ik hier ferder niks over kwyt kan. Ik mocht der fersen foarleze, cht jammer dat de groate potise weareld hier nyt bij weze mocht. Fol mij un befoarrecht mins! Fijne Pinksterdach ferder, ik hoop dat jum allemaal de Geest krij!

 
11 jny om 13:13
 
Stef Bos
At ik de teksten fan Stef Bos lees, dan denk ik su faak ' wat bepiel ik tch allemaal...' Ik wurd mar instrmenTAAL dichter! Mach ik fanmiddach ok nch in ut geheim optrede, ut skiet nyt cht op fandaach. Nou ja na regen komt sonneskyn. Ut is klisjee mar ut klopt wel! Foaruit dan mar, nch n stoere kreet: fut met de rukkers fan de Febo!


Hilton Barcelona


Hilton Barcelona
Elf uur in de avond
Een zeer geslaagde zakenman
Zit moederziel alleen
Hij heeft hier op een beurs
De hele dag vergaderd
En nu kijkt hij uit verveling
Doelloos in het rond

Zijn ogen dwalen, dwalen af
Naar een dame in de hal
Zij zit alleen, zij is een van de luxepaarden
Van een spaanse hoerenstal
En ze geeft je de illusie
Dat ze zich verleiden laat
Zij is niet goedkoop maar je kunt betalen
Met een goede creditcard

Eerst speelt hij nog de onschuld
Hij stelt zichzelf voor
Totdat hij in de alcohol
Z'n onschuld heeft vermoord
Hij vraagt haar hoe ze heet
Zij noemt alleen een prijs
Opeens trekt in een vage flits
Zijn vrouw aan hem voorbij

Dan zakken al z'n hersens
Een halve meter lager
Hij weet zich tot zijn kamerdeur
Nog netjes te gedragen
Maar daarna trekt hij hitsig
Alle kleren van haar lijf
Hij komt na vijf minuten
Zij gaat, en hij, hij blijft

Hij staart naar het plafond
De spanning is gebroken
Hij doet zijn ogen dicht maar
Hij ziet overal die slet
En daarna komt het schuldgevoel
Zijn kamer ingeslopen
Maar als redding ligt de Bijbel
In vier talen naast zijn bed

Hilton Barcelona
Langzaam wordt het licht
Vijf sterren van z'n klote
Hij doet geen oog meer dicht
De spaanse nacht is stil
Er hangt niets in de lucht
Wie altijd maar vooruit wil
Verliest de weg terug

De heimwee naar vervlogen tijden
Kamers op de Place Pigalle
Een halve ster, een krakend bed
En de toiletten in de hal
Maar een leven zonder zorgen
Een droom die nog bestaat
En een liefde, zoveel liefde
Die je met een kus betaalt

God, hij had zoveel idealen
En hij sliep onder de sterren
Hij vertelde alles wat hij voelde
Want hij had niets te verbergen
Zijn fantasie was een paleis
Hij had een hoofd om in te wonen
En hij praatte over later
Want het beste moest nog komen

Hilton Barcelona
Tien uur in de ochtend
Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf
En voelt de neiging om te kotsen
Hij wil weg hier, terug naar huis
Het is een chaos in zijn hoofd
Want dit hotel is het huis
Waar de heimwee woont

Dit hotel is het huis
Waar de heimwee woont

Zie ze lopen hier die mannen
Kleurloos tussen koud en warm
Met hun zware aktentassen
Met hun ziel onder hun arm

In dit hotel regeert de leugen
Hier is de tederheid onttroond
Want dit hotel is het huis
Waar de heimwee woont...

 
10 jny om 14:02
 
Ekspo bij Galery Bax


EXPOSITIE SCHILDERIJEN VAN SIKKO MULDER IN COMBINATIE MET MEUBELS VAN TINEKE HOEKSMA IN GALERIE PETER BAX TE SNEEK

De nieuwe expositie gaat zaterdag 18 juni van start met een inloopdag van 10.00 tot 17.00 uur. U wordt die dag welkom geheten met koffie, thee of een ander drankje en kunt op uw gemak de werken bekijken. De expositie die bestaat uit schilderijen van Sikko Mulder uit Assen in combinatie met meubels van Tineke Hoeksma uit Belaye (Frankrijk), duurt tot en met 23 juli 2011. Vrijdagmiddag 22 juli vanaf 16.00 uur zijn de kunstenaars in de galerie aanwezig om hun werk toe te lichten. Aansluitend is het die dag voor een klein gezelschap mogelijk in te schrijven voor een Meet & Greet, dineren met de kunstenaars. Kijk voor meer informatie op www.baxkunst.nl.

Sikko Mulder (1955 Sneek) volgde zijn opleiding aan Academie Minerva in Groningen. Als docent tekenen/schilderen is hij verbonden aan het Instituut voor kunstzinnige vorming 'De Meldij' te Drachten.
In mijn werk gaat het om een combinatie van verschillende technieken.
Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het over elkaar aanbrengen van verschillende lagen half transparant architectenpapier. Dit papier is bij uitstek geschikt voor de uiteenlopende bewerkingen die het werk tijdens het ontstaansproces ondergaat. De basis is een grote aquarel op 3 4 laags zuurvrij karton.
Wanneer de aquarel droog is, aquarelleer of plak ik verder met voorgestructureerd of beschilderd transparant architectenpapier. Dit papier schrikt van water en raakt daardoor geribbeld. Deze ribbel structuur biedt dan ongekende mogelijkheden om met verschillende vlakken nieuwe combinaties te maken. Nadat door drogen deze ribbelstructuur als vaste structuur is gefixeerd, kan hierover verder gewerkt worden. Dit kan door schuren het oppervlakte te veranderen en verder te schilderen. Dit geeft het gekleurde oppervlak een meer specifieke huid. Over deze structuur kan verder getekend worden. Dit geeft het gekleurde oppervlak een grafisch accent.
Met potlood en krijt in een werkstuk doorwerken maakt als het ware een soort grijssluier mogelijk. Deze verfijnde 'tekenstructuur' geeft het werk dikwijls een milder voorkomen.
Door het werken op meerlaagskarton is het mogelijk gedeeltes weg te snijden. Je brengt dan weer een volledig nieuw wit basisvlak in het werk aan.
Wanneer het werk klaar is wordt het afgewerkt met een aantal lagen zijdeglans acryllak.
Inspiratie; vanuit structuur en kleur werk ik naar een samengaan van deze elementen.
Een zwak heimwee naar het landschap met al zijn onderwerpen blijft hierbij evident.
Essentie blijft het willen slaan van een brug tussen emotionele directe betrokkenheid en een esthetische uitwerking anderzijds.

Tineke Hoeksma (1961 Oostzaan) woont en werkt in de Franse Lot. Het houtbewerken leerde zij al op jonge leeftijd van haar opa, het tekenen van haar vader. Volgens haar moeder werd Tineke met de hamer in de hand geboren. Al snel was zij een volleerde timmervrouw. Later zou zij de Academie Minerva volgen in de richting architectonische vormgeving. Tot 2004 had zij haar eigen bouwbedrijf in Nederland; De Bourvrouw. In oktober van dat jaar verhuisde zij met haar vrouw Marja definitief naar Frankrijk en begon daar haar bedrijf Mobiwa wat staat voor mooi, bijzonder en waardevol. De meubels die Tineke maakt zijn uniek en geheel volgens haar eigen ontwerp. Zij decoreert ze met oude verftechnieken. Het mag duidelijk zijn dat zij het liefste met hout werkt, maar als het ontwerp er om vraagt maakt ze ook objecten van metaal. Haar werk vraagt om krachtige, felle kleuren. Maar Tineke kan ook een krachtig palet van grijzen waarderen.
Ze wordt genspireerd door alle kunstenaars die zich bezig houden met krachtige verbeeldingen, of dit nu muziek is, de beeldende kunst of de schilderkunst. Ook de rustige omgeving van de Franse campagne is inspirerend, ze vindt het moeilijk te werken in stedelijke gebieden, met zijn overdaad aan impulsen en geluiden. De meubels die Tineke maakt zijn een combinatie van vrije vorm en techniek. De uitdaging is om vervolgens bij de technische uitvoering geen concessies te doen aan de vorm en van het ontwerp een mooi en functioneel meubel te maken. Haar meubels laten altijd een spanningsboog zien tussen techniek en vorm, zijn opvallend door hun niet-alledaagse manier van openen en sluiten en hun extravagante decoratie. Maar bovenal blijft ieder van Tinekes kunstwerken altijd een gebruiksvoorwerp.

 
9 jny om 21:44
 
Itty Sluis ferstoarn

Krige sakrekt in telefoantsje fan in freon mei it berjocht dat skriuwster Itty Sluis ferstoarn is. Lies it ek op'e site fan Omrop Frysln. Yn't ferline haw ik kontakt mei Itty hn, in hiel plezierige frou. Skreau ek prima proaza! Haw har wurk besprutsen foar . o. it Sneeker Nieuwsblad, t dy tiid komt ek boppesteande foto, dy't Ton Oor doe foar by in resinsje makke hat. Foar mear info oer Itty Sluis en har wurk sjoch op www.tresoar.

Rst yn frede Itty.

 
9 jny om 18:22
 
Frystalege literatuur & Xaviera Hollander


Fandaach ut nieuwste nummer fan ut Frysk literr tydskrift Ensafh ( www.ensafh.nl ) in de bus. Ik bin de beroerdste nyt en maak graach un bitsje reklame foar ut Frystalege magazine. Siet der simpelwech moai t, mar wat nch feul belangriker is, de inhoud is ok god genoech. Eigenlek s ik wel us kopy naar ut blad sture kanne, mar an de andere kant hew ik myn eigen poadium in de frm fan dit weblog ok wel. Bitsje ut eigen baas gefol nou? En ik bin un baaske, un heel klein baaske dat dan wel wear. Un rbryk t ut Frystalege argyf fan un Sneker dichter & su. Sden bepaalde pommeranten nyt altyd op pries stelle... Welke Friese auteur ( m/f ) kreech onderstaande nieuwjaarskaart fan Xaviera Hollander? S dan su'n sappege fraach weze kanne!


In dizze bijdrage fan Ensafh un moai en gedegen essay fan Janneke Spoelstra over de dichteresse Rixt. Wat un bealechfol werk het dat weest Spoelstra. Mar ik hew ut in alle gefallen met un soad belangstelling lezen! Mar ik bin dan ok un bitsje literatuurgek, kan'k ok nyt helpe. Hew ik overhouwen fan ut ldop bibelezen in de Tale Kanans fan myn fader. Had ik loof ik al us ergen anders skreven.
Kommende weekend mach ik wear un nieuw partikulyr fers foardrage en ok nch andere literre hoochstandjes t eigen werk foarleze. Spitech dat ik dr noait over skrief, te priv, mar dat begripe jum wel mach ik annimme.

 
8 jny om 18:22
 
Tjitte Piebega ( 1935 2007 ) over ut stads


Tjitte Piebenga was fan 1988-2000 pozy bespreker foar de LC. Wiet syn resnsys leze wil doet der god an om naar de site fan Cor van der Wal te surfen. Van der Wal het hast alle besprekingen fan Piebenga skand. Fyftien jaar na dato hew ik un aardege brief fan Tjitte Piebenga t myn argyf fist. In dizze haanskreven brief geeft Piebenga syn fisy over ut stads en hij tipt ok nch even an wromt myn Sneker bundels noait deur hem in de LC besproken binne. Pieter de Groot wie fan betinken dat der al gench oer skreaun wie... Jaja! Nee dus!
Hierbij de folledige brief, moai foar de Friese literatuurhistoarisy!
 
7 jny om 19:43
 
Deurgeeflkje ( 5 )Hans Dulfer bij Daaldersplaats


SNEEK - Muzikaal leider Harry Emmery nodigt saxofonist Hans Dulfer uit voor een concert op 19 juni a.s. in Jazzclub Daaldersplaats, Hotel Restaurant De Daaldersplaats aan de Stationsstraat in Sneek. Zonder overdrijving kunnen we zeggen dat Hans Dulfer de bekendste saxofonist van Nederland is. Hij is autodidect en sinds zijn zeventiende professioneel muzikant. Coleman Hawkins was zijn grote voorbeeld.
Dulfer was eind jaren vijftig actief in het combo van Clous van Mechelen. Later speelde hij in Heavy Soul Inc. (met o.a. gitarist John McLaughlin), Ritmo Natural, Theo Loevendie Cs., Reflud (Dulfer omgedraaid) en Future Groove Express, ook speelde hij met o.a. met Willem Breuker, Jan Akkerman en Herman Brood. Aan het eind van de jaren negentig had Dulfer veel succes in Japan. Voor zijn single Hyperbeat kreeg hij een gouden plaat.

Hans Dulfer (vader van saxofoniste Candy Dulfer) was bestuurslid van het Bimhuis, ook was hij columnist van Muziekkrant Oor en van het NRC en de Jazz Nu. Zijn columns zijn gebundeld onder de titel Jazz in China (1980). In 1990 was hij directeur van Muziekcentrum Paradiso in Amsterdam. Vanaf 2001 tot 2007 had Dulfer een wekelijks jazzprogramma op BNR Nieuwsradio. Dulfer won in 1969 de Wessel Ilcken-prijs. In 1993 ontving hij de Bird Award en in 2002 werd hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Pianist Bas van Lier is afgestudeerd aan het conservatorium. Hij speelt op een Ramsey Lewis-achtige manier fabuleus piano. Hij heeft verscheidene muzikale projecten opgezet en speelt met uiteenlopende solisten als Def P. Drummer Gijs Dijkhuizen studeerde aan het Hilversums conservatorium en deed vervolgens een master class in New York. Hij speelt regelmatig in Nederlandse theaters maar maakte ook een tour door India.

Muzikaal leider en contrabassist Harry Emmery (ex Metropole Orkest) is al meer dan 35 jaar lang een begrip in de jazzmuziek. Hij heeft een eigen speeltechniek: het Thumbing, waarmee hij uniek is in de wereld. Hij heeft 90 albums gemaakt en gespeeld met o.a.: Johnny Griffin, Chet Baker en Freddy Hubbard. Harry gaf o.m. in 29 jaar meer dan 85 concerten op het North Sea Jazz festival. Hij is docent, arrangeur, componist en producer en speelt in 10 verschillende formaties. Harry Emmery nodigt maandelijks zijn gerenommeerde collegas uit in de jazzclub. Het wordt een concert met veel spetterende muziek.

Hans Dulfer: 19 juni a.s. 15 uur, Hotel-restaurant De Daaldersplaats, Stationsstraat 66, Sneek. Entree 12,50 p.p. (voorverkoop: mede bij: VIP Records). Volgend concert: zaterdag 6 augustus om 20 uur tijdens de Sneek Week: Jerme Hol Trio.

 
7 jny om 19:22
 
Deurgeeflkje ( 4 )


Pozy in Liwwarden ( ja Melvin is un frynd...)


Beste vrienden,

hierbij nodig ik jullie weer uit voor de Leeuwarder
Pozie Avond op 23 juni a.s.

Weer nieuwe verrassende voordrachtsartiesten, maar
ook enkele bekenden met nieuw werk.

Deur open: 20.00 u Programma begint stipt om 20.30 u

Alle consumpties 1

Bij mooi weer buiten in de tuin,

ATTEL-J Nijlnstate 4 t.o Nijlnstate bus 4 stopt voor ingang.

met vriendelijke groeten

Melvin van Eldik.
 
7 jny om 19:12
 

Deurgeeflkje ( 3 )

Festival Ut Sneek telt meer dan 1000 deelnemers


SNEEK Op zaterdag 18 juni staat de binnenstad van Sneek van 12:00 tot 18:00 uur in het teken van het Cultureel Festival Ut Sneek, waar alles en iedereen die affiniteit heeft met cultuur zich van zijn of haar beste kant kan laten zien op of in de buurt van een van de acht podia, die strategisch in de binnenstad van Sneek staan opgesteld.
Tijdens dit festival presenteren vrijwel alle culturele gezelschappen van Sneek zich, zowel die van de professionele culturele instellingen, als ook veel amateurmusici die spelen of zingen in pop bands, koren, harmonie- en fanfareorkesten. Het aantal aanmeldingen is traditioneel enorm, want de teller staat al rond de 1000 deelnemers. Terecht dus een Cultureel Festival met een hoofdletter C, door Sneek, voor iedereen die het leuk vindt om wat cultuur te snuiven.
Een toertje langs de Podia zou kunnen beginnen op het muzikale Vismarktplein, om via de podia in de Sneker Stadhuistuin en het nieuwe podium in de Wijde Noorderhorne voor Restaurant het Rood Hert, uw weg te vervolgen naar de twee grote podia op de Marktstraat. Vergeet het podium bij de Grote- of Martinikerk niet en neem ook nog even een kijkje op de Eierbrug en het Schaapmarktplein.
Maar Sneek staat uiteraard niet alleen bekend om zijn brede palet aan culturele activiteiten. Ook qua terrassen doet de Sneker binnenstad leuk mee; dit jaar staan er tenslotte al drie in de nationale terras top100. Op zaterdag 18 juni is de hele binnenstad van Sneek terras- , flaneer- en geniet-terrein.
Het Cultureel Festival Ut Sneek is een initiatief van en wordt georganiseerd door de Vereniging van Sneeker Zakenlieden in samenwerking met de horeca in Sneek.
 
7 jny om 19:07
 
Deurgeeflkje ( 2 )

Kreech un moai mailtsje fan un Groate jonge, in mear as in n opsicht trouwens! Hieronder:


" Beste Henk,

Ik kwam erachter dat Katrein Kunst jouw dochter is.

Nu is het volgende aan de hand:

Wij organiseren zaterdag 25 juni een sponsordag ten bate van de gehandicaptensport, St. Jump! en de slachtoffers van de aardbeving in Japan. E.e.a. houdt in dat wij karatekas van Sportclub F en F The Inner Way zaterdag 25 juni zoveel mogelijk gesponsorde rondes zullen rennen op het veemarktterrein. Daarnaast zijn er tal van andere sportieve activiteiten om de goede doelen te ondersteunen. Zo organiseer Fit Door Sport een boogschietwedstrijd, is er een rodeo stier, rommelmarkt, diverse demos w.o. Hip Hop dance door Dansstudio Boombox!, een spelcircuit en live muziek en terras. We organiseren ook een veiling en daarvoor heeft Katrein een item beschikbaar gesteld. Erg leuk.

Ik ben btw de zoon van Interalphanske en ik wilde even melden dat ik het leuk vind dat de kinderen van twee Sneeker bloggers zich 25 juni a.s. zo voor het goede doel inzetten.

Misschien kunnen jullie op je blog een stukje tekst wijden aan dit evenement?

Met sportieve groet,

Peter Smit "
 
7 jny om 19:04
 
Deurgeeflkje ( 1 )Concours Hippique Sneek breekt records met meer dan 4000 startsSNEEK Op woensdagmiddag 8 juni vindt de ouverture plaats van de 22e editie van het Concours Hippique Sneek. Vier dagen lang, tot en met zaterdag, komen meer dan 1800 ruiters en amazones aan de start in een van de vele disciplines, die op het programma staan. Meer dan 4000 starts, een record voor de organiserende Stichting Concours Hippique Sneek.

Wedstrijdleider Herbert de Vries glimt van trots dat het Concours Hippique zich mag verheugen in zon brede belangstelling. We zitten nu echt aan onze top. Meer kunnen we op het terrein aan de Kleasterwei 3 in Ysbrechtum niet kwijt en ook organisatorisch draaien we met alleen maar vrijwilligers op de toppen van onze tenen. Maar we zijn wel apetrots dat we op zaterdag de ZZ-Zwaar klasse er bij hebben, zeg maar gerust de Nederlandse subtoppers, een aantal beloften die we in de toekomst nog wel eens op internationaal niveau tegen zouden kunnen komen.

Een nieuw onderdeel is het teamspringen, waarbij een ponyruiter en een volwassen ruiter op paard aan elkaar worden gekoppeld. Ze springen een soort estafette, de ponyruiter pakt de hindernissen 1 tot en met 7 en rijdt dan terug naar de start, waar dan de ruiter te paard de hindernissen 8 tot en met 12 pakt.

Ook de impulsrubrieken, waarbij ongeoefende ruiters en amazones een beetje kunnen proeven aan de wedstrijdsfeer, zijn mateloos populair. De enige grote spelbreker zou het weer kunnen zijn en alhoewel het een beetje onbestendig lijkt de komende dagen hopen we dat we het droog houden.

We gaan er met zijn allen weer een onvergetelijk ruitersportfeest van maken, aldus Herbert de Vries.

Wat: Concours Hippique Sneek
Waar: Klaesterwei 3, 8633 WR Ysbrechtum
Wanneer: 8 tot en met 11 juni 2011
Website: http://www.concourshippiquesneek.nl

 
7 jny om 17:52
 
Un Altenburg jongen bij de Sneeklutten


Dat vv SWZ, de oukrting fan Sneek Wit Zwart, flgend jaar ok wear in de sundachshoofdklasse speult is gynn ontgaan nim ik an. Omrop Frysln TV liet gisteravend un aardege repo sien over de laaste beslissende wedstryd fan dit seizoen. Dat infaller Patrick Altenburg syn earste balkontakt futdaleks un doelpunt opleverde was moai. Mar un Altenburger in ut earste fan Sneek Wit Zwart is en blieft wennen, seker foar de ouwe Wee Zie Tessers onder oans. De fader fan Patrick, Nico Altenburg, was un mear as ferdinstelek foetballer en speulde selfs nch bij SC Heerenveen. Dat Patje het ut nyt fan freemd! Ik kreech un moaie ouwe swartwit foto fan ut family roemruchte Altenburg XI-tal. Ik plaats dizze foto spesjaal foar alle ouwe WZS ers dyt regelmatech op dit weblog over myn klup, O.N.S., leze mutte. Nou us andacht foar de foetballers met un sterk wierrookluchtje. Enne Patrick, felisiteard met ut klassebehoud: flgend seizoen un basisplakje foar dij docht ik su!

Op 3 september 1950: Te Assen speelden elf broers van de familie Greving ( links ) een thuiswedstrijd tegen de elf gebroeders Altenburg uit Sneek. De twaalf jaar oude Willem Greving was de jongste speler en zijn broer en zijn broer Hendrik bleek met zijn 35 jaren de oudste te zijn. De vrouwelijke supporter in de midden is mevrouw Greving.
 
6 jny om 15:56
 
Writersblock Dolf Verroen

Gekke bekken trekke met Dolf Verroen

Ut liekt mij nyt nflek om as skriever un writersblock te hewwen. Wel wille, mar nyt skrieve kanne. Ut overkwam Dolf Verroen begin 1998, su lees ik in un skreven brief fan 14 febrewary fan dat jaar. Drfoar was Verroen bij oans op skoal weest in de Hommerts. Un prachtferskining! Hij fertelde kyndes en mij dat hij foar alle dagen fan de week un andere kleur bril droech. Su had hij un blauwe maandaachbril op en op wonsdach befoarbeld un road montuur. Un boek wat un soad indruk op mij en de kyndes maakte was De verschrikkelijke schoolmeester . Un kostelek hilarys boek over un skoalmeester dyt bizarre straffen tdeelt.
In dy tiid noadegde ik wel faker kynderboekeskrievers t om over hun werk te fertellen. Dolf kon dat geweldech. Ik hew toen ok nch un skoftke met um korrespondeard. Sukke skreven brieven binne tch wel waardefol, seker un antal jaren na dato. Verroen had un prachtech haanskrift.
 
5 jny om 22:35
 
Stef Bos

Met dit nummer wurdde ik fanmrren wakker, met dit nummer eindig ik ok dizze sundach! Fijne week allemaal!


Was ik maar een dichter

Dan kon ik dichter bij jou zijn

Was ik maar het bloed

Dat door jouw lichaam stroomt

Dan sliep ik in je hart

En ik woonde in jouw hoofd
 
5 jny om 17:28
 
Alexander het un blauwe kikker fongen

Se binne der gelukkech nch, kyndes dy't kikkers fange. Su'n jonkje is Alexander Schrichte. Hij is learling fan oans skoal. Alexander het un kikker fongen, en gyn gewoane kikker, nee un blauwe kikker! Alexander het um in de Stadsfenne fongen, bij de Skierstins. Uteraard hew ik even an ut googlen weest en dr kwam ik de flgende info teugen:


" Groene kikkers zijn groen omdat ze blauw en geel pigment in hun huid hebben. Soms ontbreekt het gele pigment en kleurt de kikker blauw.Met een duur woord heet deze blauwkleuring dan ook cyanisme. Deze kleur krijg je door blauw en licht groen te mengen, cyaan behoort tot de primaire kleuren in de kleurschaal."

At der natuurfreaks onder de lezers fan dit weblog binne dy't un andere ferklaring hewwe, dan hoar ik dat graach. Moai beestje anders! Weeste Alexander dat wij froeger wel us kikkers opblaasden? Leek fanself nergens na nou?! Ik hew der ok nch us un gedicht over skreven. Dy jonge dy't ut deed kreech later un baan...Nee, laat ik dat mar nyt fertelle. Hierbij nch wel ut fers. Ik hew ut fertaald fan ut Frys in ut Snekers. Grytsje Jorritsma maakte der mear as 20 jaar leden un moaie tekening bij. Ut fers staat in myn debtbundel ' Skrousk ' t 1989. Nyt op skoal fertelle h Alexander...


Kikkers


Wilde jonges waren wij.
En wreed.
Wrede wilde jonges.
Johan had um fongen,
bij Koers syn boerderij an 'e Krte Vreugde.

' Ik hew um, ik hew um', raasde Johan.
En toen propte hij um in'e bze
fan syn goargrieze jekje.

Wij in optcht achter um an.
Ale was der bij en Loadsje Pst ok.
Johan durfde alles, hij was nergens benaud foar.
Selfs nyt foar Lange Sietze met'e drup an'e neus.
En Koetje Boe durfde hij ok wel t te skellen.

Bij Holkema achterhs haalde hij um t 'e bze.
pakte twee houten kniepers t un skurf tromke
en hing um toen an 'e plestyk line.

Met un road limonaderietsje blaase hij um
de longen t 'e bealech.

Krekt sulang tt hij PLOF sei !


Illstrasy Grytsje Jorritsma

 
4 jny om 10:56
 
Kunst & Smaak bij fader en soan Bax


k Bin altyd te finen foar nieuwe dingen, onferwachte gebeurtenissen en moaie ontmoetingen. Gisteravend mocht ik fan Peter & Redmer Bax anskve bij un prachtech tafelskilderij fan Oesje Zegel. Toepaste kunst in de frm fan un inklapbere tafel met skilderij, dyt na ut deur Peter foartreflek foarskoateld diner, ophongen wurde kan an de wand. Heel bysonder allemaal, un letterlek hearlek eksperiment: Kunst & Smaak!

Gister mocht ik tussen de ferskillende gangen deur fertelle over myn skriefwerk en myn relasy met andere kreatieve geesten. Ik fyn ut namelek un mearwaarde dat dichters, skrievers tegare werke met befoarbeld beeldende kunstenaars en fotografen. In ut ferleden hew ik un prachtech projekt met Gerrit Terpstra t Heech deen en sinds jaar en dach werke kunstfotograaf Paul van Goor en ik al samen.

Ok un heel soad in opdracht, foar partikulieren en bedrieven. Sonder subsidy, krekt as de galery fan fader en soan Bax trouwens!

Ut konsept fan Peter & Redmer Bax sal beslist nyt nyk weze, mar foar Sneek binne dizze ( m ) eat & greets betreklek nieuw. In un moaie ambiaans ( ik sach teugen de tekst een mens leeft niet van brood alleen an ) temidden fan moderne kunst met un kleine groep minsen tafele en wyn drinke, wat kan ut leven tch moai weze.

Surf mar us even naar www.baxkunst.nl om te sien wat der nch mear te don is bij dizze Sneker kunstgalery.


 
3 jny om 18:24
 
Met profesjoneel siler Arnoud Hummel fan team Heiner in gesprek


Sukrekt un moai interview met Arnoud Hummel ( 50 ) had. Arnoud is un sakepartner fan Roy Heiner, de bekendste wedstrydsiler fan Nederlaan. Team Heiner is dit jaar foar ut earst betrokken bij de SKS-silerij. Arnoud is profesjoneel siler en adfiseur an board fan ut Lanwearder sktsje. Binnen de SKS-family sirkuleare de ferhalen dat de Langwearder kommissy frs in de geldbuidel tast het om un tpper fan ut team Heiner an board te krijen.

Fan hoaren en sge liege je ut meast, dat ut leek mij un goeie saak om Arnoud Hummel te interviewen foar de Sktsjebijlage fan de Friesland Post. Dat is fanmiddach dus gebeurd en ik mut sge dat Arnoud Hummel heel open over ut n en ander met mij praten het.

An mij de taak hier un moai interview fan te maken. Ik bin der seker fan dat mij dat lukken gaat, at je sukke minsen as Hummel an ut praten krije komme der altyd sinnege dingen t. Dat de kommissy Langwear met ut in see gaan fan team Heiner foar enege reuring binne de SKS gelederen srgt is ddelek.


Arnoud Hummel


Arnoud is partner bij Team Heiner Management Programmes. Als zeiler was hij in de Laser en Finnklasse lid van de Olympische kernploeg, zeilde daarna met Roy Heiner succesvol in het internationale matchrace circuit en in diverse campagnes op kieljachten. Ook nu is hij nog actief op het wedstrijdwater, als verbondstrainer en zelf als deelnemer in zijn Laser.

Ruim 18 jaar was Arnoud actief in de wereld van de IT-dienstverlening. Daarin lag de focus op consultancy, training geven en management en organisatie. Tot eind 2005 was hij directielid van een beursgenoteerde onderneming en verantwoordelijk voor de levering van alle uitbestedingsdiensten.

Bij Team Heiner zet Arnoud zijn ervaring als adviseur, manager en wedstrijdzeiler in bij de management programma's. " De parallel tussen topsport en succes in het bedrijfsleven is krachtig en het werken met die metafoor is genieten", aldus Arnoud. Als trainer, coach en begeleider ligt zijn focus daarbij op teamperformance trajecten, veranderprogramma's en strategiesessies."

brn: http://www.teamheiner.nl
 
3 jny om 13:18
 
Ontmoeting met Jopie

Op frijdach 28 november 1997 gaan ik met myn klas kyndes fan de Van Haersma Buma skoalle naar ut Jopie Huisman museum in Workum. Ik don dat in dy tiid wel mear, kyndes in anraking brenge met kunstenaars. Drfoar hew ik de skriever Dolf Verroen al in de klas had, drover later. At wij in ut Jopie Huisman museum binne komt Jopie bij oans sien en hij geeft self de rondleiding. Nyt even un kertierke, nee hij blieft de hele middach. Hij geniet folop fan de kyndes dyt um allemaal fragen stelle. De kyndes gaan later self o kan ut werk met ferskillende opdrachten. Terwyl de kyndes tekene maakt Jopie un moaie tekening foar un meiske t myn groep. Meiske fan De Rond. Un nike tekening, dyt later deur har ouders inlijsten wurd. Ik praat met Jopie over de literatuur in Fryslaan, over myn frynd Josse de Haan, krtom over ut literre sirkwy. Fan Josse lege der briefkaarten in n fan de fitrines. Jopie fertelt dat hij heel goed met syn oud drpsgenoat Josse opskiete kon. Hij het selfs un gedichtebundel fan Josse illstreard. An ut end fan de middach geef ik Jopie twee fan myn bundels kado Melkboerehonnehaar en deagewoandea .

Jopie is der blykber heel blij met, ik krij later un moaie bedankbrief, wrbijt hij mij de Jopie Huisman onder de Friese dichters ' noemt. Jopie mut helemaal niks hewwe fan elitr gedoe. Hij fynt ut prachtech dat ik myn werk in eigen behear tgeef. Kunstenaars dy t fan subsidys leve was in de optyk fan Jopie un grwel . Kunst en dus ok literatuur drt gyn harses naar omsiet ferdient dy status nyt fon Jopie. Dat hij met name de fersen in ut Snekers wardeare kon, is teraard nyt su freemd. Jopie had ok ooch foar ut flkse, foar de ranefiguren. En dy komme ok nch al us in myn werk naar foaren. Su't ik Sikke Procee in un fers ferevegde deed Jopie dat met Euzie fertelde hij. Moai! 
2 jny om 19:50
 
Mrrenavend bij Peter Bax an tafel


In een inspirerende ambiance kunt u genieten van een meer gangen diner en een persoonlijk contact met de kunstenaars. Galeriehouder en 'amateurkok Peter Bax zal het diner, dat genoten gaat worden vanaf tafelschilderijen bereiden.


Ook kan het voor komen dat men, buiten de exposities om, een stoel kan reserveren voor een Meet & Greet met een schrijver, toneelkunstenaar of een andere bijzondere gast, waarbij het thema aan tafel kunst of cultuur zal zijn. Ditmaal dus als tafelgast Henk van der Veer.

INFORMATIE

Om deel te nemen aan een Meet & Greet is het verstandig om vooraf telefonisch te informeren of er nog vrije plaatsen zijn. Telefoon 0515 422772. Per gelegenheid is er slechts ruimte voor een beperkt aantal personen, tijdig reserveren is dus van groot belang. U kunt uitsluitend telefonisch reserveren. Aanmeldingen, maximaal tien personen per sessie, worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Informatie omtrent het programma voor een Meet & Greet en de data leest u op onze website en uiteraard bij ons in de galerie.

 
2 jny om 16:38
 
Un sappech boek over Jopie Huisman


Jopie Huisman-De andere kant . k Weet eigenlek nyt god wat ik fan ut boek fine mut. Ik hew ut werkelek in n sucht tlezen, mar hier en dr wel met kromme toanen. Ut boek het wat dubbels, miskyn wel drydubbels. Is ut nou un biografy f is ut un lkse katalogus in ut kader fan de jbileumeksposisy Jopie Huisman De Andere Kant. Of is ut un kombinasy fan beiden? Feit is wel dat der tal fan sappege ferhalen opdist wurde deur auteur Albert van Keimpema.


Su skrieft Keimpema ut folgende over Eelkjede Boer, de earste frou fan Jopie. Over aandacht had Eelkje trouwens nergens en nooit te klagen en ook in Herbayum niet. Ze viel bijzonder in de smaak bij de plaatselijke hoofdonderwijzer. Laat ik dy plaatselijke hoofdonderwijzer t dy tiid nou krekt heel god kenne: Josse de Haan. Nadat ik Josse dizze passaazje foarlei reagearde hij as flgt:

Hi Henk,

Ik koe goed mei beide opsjitte - Jopie en Elly. Ik haw 3 bern fan har yn de klasse han. Elly (Eelkje de Boer) hie net oer oandacht te kleien, dat is wier. It stiet hjir wol wat sinsasjoneel. [ ]
Doe't ik nei Schagen gong krige ik fan Jopie in pintekening der't ik nachts foar it rut sit te skriuwen en hy sit te tekenjen.
Elly rekke op in stuit fereale op en yn hannen fan Yde Schakel, en skiede fan Jopie.
It wie in ynteressante tiid. Ja. En Elly wie in moai frommes, ek wier. Mar se komt yn gjin inkeld boek fan my foar. Se gong faak mei jei poezyjunen fan Operaesje Fers.
Ik wie al lang skieden doe't Jopie my frege in bio oer him te skriuwen - 30.000 gne. Oer Yde Schakel wie ek ien ferskynd ( Klaas Jansma ). Ik haw him sein dat ik net te keap wie.

Groetnisse, Josse

Dat ut un kontrofersjeel boek is staat foar mij fast. Helemaal na ut lezen fan Van Keimpema syn sitaat en intepretasy fan Huub Mous syn analize over ut werk fan Jopie Huisman. Hierfoar ferwies ik graach naar de site fan Mous ( www.huubmous.nl ) en wel ut blog fan 10 april 2011. Dan wurdt, in reaksys op ut wearwoard fan Mous, ok ddelek dat familyleden fan Jopie ut nyt su staan hewwe op wat Van Keimpema skreven het over de kunstenaar Huisman. Flgens mij het Albert van Keimpema nyt srchfuldech in syn hoar & wederhoar weest. Mrren op dizze site myn ontmoeting met Jopie Huisman op 28 november 1997. 
1 jny om 21:28
 
Sneek promoasyIn de namiddach onder foartrefleke leiding fan Stadsgids nummer oeno, Harm Rozenberg un besoekje an de Waterpoart brocht met un echtpaar t Haarlem en wethouwer Maarten Offinga. De laaste wurdde deur mij infiteard in ut kader fan lear mij Sneek kennen . Ut echtpaar kwam ik gisteravend teugen en se fertelden mij dat se fandaach Sneek e.o. ferkenne wden. Ik hew toen anboaden om ut beroemdste monnement fan Sneek fan binnen te bekieken. Dy tnoadeging namen se fanself met beide hannen an. Je kanne je gyn beter ambassadeur wnse as Harm Rozenberg.

Prachtege ferhalen, kear op kear weet hij wear te boeien. Bij de opening fan oans nieuwe teater sal dit echtpaar ok wear acte de prsance geve! Wel un foto mar gyn namen! Minsen hewwe fakaansy nou?!
 
1 jny om 07:34
 
Sonovergoaten feestje op ut Martiniplein


VSZ-foarsitter Herbert de Vries, n fan de groate stimlatrs en anjagers fan ut Trosmzykspektakel op ut Martiniplein, had gisteravend even ut swit op'e kp staan. Uteraard fan alle foarbereidende werksemheden, mar ok fan de warmte. Want ut wurdde onferwacht moai wear en de dzenden ( moeilek te skakten, mar de brandwear had ut over su'n 7000 besoekers ) swingden op 'e mzyk fan de Nederlaanstalege sterren. Nou bin ik un mzikale omnifoar, fan klssyk tt en met Jannes, mar gesellech was ut sondermear. Un prima sfear! En teraard wear un moaie pee er foar de stad!

Tegare met froegere skoalmaat Fokko Dam en flkssanger pur sang Jannes op'e kyk. Jannes kwam froeger ok al un soad in Sneek te singen, o.a. bij de Waterpoart Boys. Hij was self keeper in ut earste fan WKE. Fertelde mij ok dat hij froeger op de Praktykskoal seten had, was nch fol lof over dizze frm fan onderwies.

Hieronder foto's fan Djura van den Berg. DANK!!