dagboek > overzicht
Dagboek november 2010
 
30 november om 19:44
 
Reaksy fan Andries Ekhart


Adries Ekhart reageart fandaach met de flgende reaksy op de gemeenteraadsferkizings analize fan Hopperus Buma.
Hierbij:


Geachte redactie, geachte Hopperus Buma,

Een bekend Sneker gezegde luidt: "Het mooiste van Leeuwarden is de trein naar Sneek en dan bij voorkeur een enkele reis! Het artikel in Liwadders van 27 november jl. is voor mij echter aanleiding om nu maar eens voor retourtje te kiezen. Vandaar deze mail.
Want immers het artikel: Verkiezingen in ZW-Friesland mislukt deugt werkelijk van geen kant. Typisch een voorbeeld van selectieve waarneming en cognitieve dissonantie! Simpel gezegd: alleen dat zien wat je wilt zien, dat horen wat je wilt horen en dat geloven wat je wilt geloven.
Ik zal me beperken tot de opmerkingen die over mij als lijsttrekker van de PvdA zijn gemaakt omdat ik er vanuit ga dat de andere in dit artikel genoemde personen of partijen zelf mans genoeg zijn om te reageren of juist niet te reageren op deze politieke "analyse".

Ik zou de media de schuld hebben gegeven. En specifiek het lijsttrekkersdebat zoals dat georganiseerd was door Omrop Fryslan. Dat laatste klopt. Ik vind de wijze waarop de Omrop inhoud meende te moeten geven aan wat werd aangekondigd als het "Grote Lijsttrekkersdebat" van een bedroevend niveau. Stellingen als de herindeling is de bevolking door de strot geduwd, de stad gaat het platteland overheersen en de voorzieningen zullen verdwijnen maakten een echte discussie vrijwel onmogelijk. Voor de vraag wat wil je bereiken in de nieuwe gemeente was geen ruimte.
Maar wat mij nog meer stoorde was dat de lijsttrekkers van te voren geinstrueerd werden om elkaar vooral in de rede te vallen en mocht dat niet lukken te zwaaien met armen en benen of andere misbaar te maken. Eric Ennema zou daar dan adequaat op reageren. Het moest immers een levendig debat worden!
Na afloop van dit debat hebben vrijwel alle lijsttrekkers(en niet alleen die van de PvdA) hun ongenoegen uitgesproken over de manier waarop het debat geleid was en over de inhoud van het debat. En sorry, niet reageren omdat we de Omrop later weer nodig hebben is voor mij geen reden om dat nu niet te doen. Bij thuiskomst merkte mijn vrouw op: "het was omdat jij er aan meedeed, anders had ik de TV uitgedaan".
Postieve media-aandacht was er ook, zelfs van Omrop Fryslan,. Prima minidebatjes van en met Rene Koster op de radio,
Het eerste lijsttrekkers onder leiding van Henk van der Veer, uitgezonden door GPTV en het debat uitgezonden door de nieuwe omroep SWF-lokaal het debat in IJlst van de Leeuwarder Courant en de bijeenkomsten over cultuur, onderwijs en aanval op de armoede waren van een aanzienlijk hoger niveau dan de wanvertoning bij de Omrop. Dit telde zeker ook voor het WMO-debat georganiseerd door het WMO-platform o.l.v Klaas Jansma of het debat georganiseerd door de dorpsbelangen van Heeg o.l.v Eelke Lok. Debatten die niet alleen over het verleden, maar ook over de toekomst gingen.

Bedroevend was inderdaad de veel te lage opkomst. Ik ben daar echt van geschrokken. En je er vanaf maken met dat het vrij standaard is bij herindelingsverkiezingen of het interesseert de mensen niet zijn mij te kort door de bocht. Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad raadsbreed aan de slag gaat om de burger bij de politiek te betrekken, hoe moeilijk dat ook is. De PvdA zal daarin het voortouw nemen. En daar ben ik van overtuigd, meerdere partijen zullen zich daarbij aansluiten of zelf met initiatieven komen. Ook daar heeft de bevolking recht op.

Tot zover mijn reactie op het artikel van junior medewerker Hopperus Buma van het Observatorium Politiek Leeuwarden. Wellicht voelen anderen zich ook geroepen om te reageren. Of nog beter waarom organiseert het Observatorium zelf niet een debat. Eric Ennema mag het van mij wel leiden. Ook hij verdient tenslotte een herkansing. .
Het mag wat mij betreft wel in Leeuwarden. Ik neem wel een retourtje!


Andries Ekhart

 
30 november om 19:01
 
Prachtech Winterboek fan de AFUK

Ut tydstip fan tgave hadden se bij de Algemiene Fryske Utjouwerij in Liwwarden nyt beter planne kannen as dizze week. Ut is ferrekte koud, en as stadsjonkje klage je dan al gau steen & been, mar de AFUK komt met un prachtech moai Winterboek: De waarmte fan desimber.

Ut is inderdaad un boek wurden met winterferhalen en mear. In ut boek binne naast winterse ferhalen, gedichten, resepten ok oubeeldings fan werk fan Friese beeldende kunstenaars opnommen. Mar liefst 25 auteurs en dichters ( nee gyn Sneker...) en 19 beeldende kunstenaars hewwe metwerkt an dit fraai frmgeven boek. At jum nch un Sinteklazekadoatsje kope mutte, dan is dit boek seker un anrader.

Ik hew de oulopen dagen ok wear druk an ut skrieven weest, nee gyn Sinteklazegedichten, ik hew un hekel an rimelerij. Geeft mij tefeul rymdwang. Nee, ik hew kollums skreven, dy't ok nch us in glossy-bladen ferkine salle en twee moaie fersen al sch ik ut self. Oh ja, gisteravend ok nch un interview met akteur Freark Smink had. Al dy drukte, ik fol mij der happy bij!

 
29 november om 17:22
 
Fan dik hout saagt men politieke planken

OEPS! Anders kon ik in earste instaansy nyt bedenke na ut lezen fan un analize over de oulopen gemeenteraadsferkizings op de site www.liwwaddes.nl Flgens Hopperus Buma waren de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland ( Buma bedolt Sdwest Frysln, hvdv ) ontluisterend . Ut is sondermear un opsienbarend stuk wurden. Ferskillende politisy en partijen, met name de PvdA en ut C.D.A. krije onder t de sak. Ik sitear.

Sjoerd Galema


De verkiezingen voor de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland waren ontluisterend. De voorgeschiedenis was al weinig fraai. Met de steun - voor en achter de schermen - van de herindelingsgedeputeerde Sjoerd Galema - is lange tijd gemanoeuvreerd om Zuidwest Friesland zo groot mogelijk te maken. In de Tweede Kamer, die uiteindelijk moest instemmen, overheerste aarzeling. Paste dit nu wel goed bij de omstandigheden, daar in dat mooie Friesland? De moed van de Kamerleden was niet groot genoeg om nee te zeggen. Ja dan maar, met - als doekje voor het bloeden - wel een evaluatie na twee jaar.


Andries Ekhart en de PvdAEkhart, wethouder van Sneek, was de aanvoerder van de PvdA. Een verlies voor zijn partij van 27% naar 18,5 %. Ekhart viel in zijn reactie op klassieke wijze door de mand. Het lag aan de media. Bijvoorbeeld het lijsttrekkersdebat op Omrop Frysln was in de vraagstelling verkeerd geweest. Er was teveel over de voorgeschiedenis gesproken, en te weinig over de goede plannen van de PvdA voor de toekomst. De verbaasde verslaggever van de Omrop merkte op, dat Ekhart toch zelf bij het verkiezingsdebat was geweest. Ja, moest Ekhart toegeven, maar er was te weinig naar hem geluisterd. Vervolgens sprak Ekhart er zijn grote tevredenheid over uit, dat de protestpartijen weinig voet aan de grond hadden gekregen. Hier manifesteert zich de grote tekortkoming bij de PvdA. Locale baasjes - in dit geval wethouder Sneek - raken verzeild in grote projecten - ditmaal een herindeling - en beginnen in hun eigen grootheid te geloven. Geconfronteerd met de teleurstellende uitslag slaan ze op een onhebbelijke manier om zich heen. Zelfoverschatting - kijk eens met welke grote ondernemingen we hier bezig gaan - gaat gepaard met verwijdering van de achterban (eigen partijleden en sympathiserende kiezers). Daar ligt de verklaring voor de slechte uitslag, niet bij de media en niet bij de protestpartijen.

Het ijdele CDA


Het CDA veroverde de meeste zetels, en was daar opgetogen over. In feite verloor ook het CDA, namelijk 24,5% nu, en 27,1 bij de vorige verkiezingen. Reden voor enige bescheidenheid, maar daar was bij Sjoerd Galema en consorten niet veel van te merken. Dat het CDA verrast was, is begrijpelijk, gezien het debacle bij de landelijke verkiezingen. Maar voor openlijke vreugde was weinig reden. In het licht van het lage opkomstcijfer - 48,7% - zou de vreugde althans met enig schaamte gepaard hebben mogen gaan. Je zag dat er niet aan af. Galema en De Rouwe glorieerden. Zoals ze ook gloriren in een minderheidskabinet, waar ze na een halvering bij de verkiezingen toch de helft van de ministerszetels weten te bezetten. Rechts radicale gedoogsteun nemen ze voor lief. Zoals Prediker al zei: ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Bij het CDA is dat inzicht zoek.


Opkomstsifer


In syn analize gaat Buma ok in op ut abominabele opkomstcijfer en bekritiseart hij ok de Leeuwarder Courant.

Lage opkomstcijfer is historisch dieptepunt, zo kopte de Leeuwarder Courant. De LC gaat er daarbij niet op in, of dit tot conclusies zou moeten leiden voor gemeentelijke fusies, en herindeling in het algemeen. De LC zou daar wel eens bij stil mogen staan. Diverse redacteuren - bijvoorbeeld naar aanleiding van de standpuntbepaling in de gemeente Leeuwarderadeel - tonen zich rabiate voorstanders van de vorming van zo groot mogelijke gemeenten. Een evenwichtiger en objectiever beoordeling in de kwaliteitskrant zou op zijn plaats zijn.


Burgemeester Apotheker


Ok de rol fan burgemeester Apotheker komt onder ut fergroatglas fan Buma.

Waarnemend burgemeester Apotheker sprak aan het begin van de avond - toen de opkomst al beneden de 50% dreigde te blijven - nog uit, dat hij toch vurig hoopte, dat in elk geval de 50% zou worden gehaald. Dat vond hij toch wel heel belangrijk. Om van democratie te kunnen spreken, moest - zei Apotheker - toch wel minimaal de helft van de betrokkenen meedoen.

Apotheker weet het dus wel. Andere coryfeen als Galema en Ekhart kwamen er nauwelijks aan toe om zich druk te maken over de opkomst. Hun eigen zeteltal - in het positieve of in het negatieve - biologeerde hen teveel.

Het zou de politieke klasse in (Zuidwest-) Friesland sieren, als zij de conclusie van burgemeester Apotheker ter harte nam. Aan deze gemeente ontbreekt de politieke legitimatie, als gevolg van het thuisblijven van de meerderheid van kiezers. Er is alle reden daar niet te snel over heen te stappen. Van burgemeester Apotheker - als van rijkswege aangestelde behoeder van de openbare orde - mag gevraagd worden, dat hij als eerste maatregelen neemt. Ook de provincie - te beginnen bij de CdK Jorritsma - zal nu op de rem moeten trappen. Gebeurt dat niet, dan is de geloofwaardigheid zo langzamerhand wel definitief verdwenen. Zuidwest-Friesland is ons voorgespiegeld als voorbeeld voor de rest van de provincie. Daarom is het zaak de valse start van Zuidwest Friesland te benutten voor een nieuwe benadering, waarin ook de bevolking zich kan herkennen.

De oorzaken van deze valse start moeten zonder uitvluchten en ongeacht prestigeverlies voor partijen en personen blootgelegd worden. De bevolking heeft daar recht op.

Zal Apotheker moed en karakter tonen? Hij zou dan zijn collega Crone van Leeuwarden overtreffen. Crone vroeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar - waar in Leeuwarden de opkomst bleef steken bij 50% - om een grondig onderzoek naar de oorzaken. Het is gebleven bij een oppervlakkige beschouwing over het verloop van de verkiezingen in Leeuwarden. Het Leeuwarder college heeft het ook nog niet nodig geoordeeld om deze rapportage voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is al lang vergeten, dat ze bij de verkiezingen zo bedroefd gestemd waren over de thuisblijvende kiezer. Zo gaan de politici rustig verder naar de volgende verkiezingen, en tonen straks weer hun rituele verbazing en treurnis over de alweer verminderde opkomst. Het doet denken aan de ondergang van de Titanic, waar het orkest tot op het laatst bleef spelen.
Dames en heren politici, het is al vijf over twaalf.


Ut folledege stuk staat dus op bovennoemde site te lezen. Ik hew ondertussen ferskillende politisy op de analize wezen. Tt nou toe het der nch mar n un summiere reaksy geven: Dit vraagt natuurlijk om een een reactie! En die komt er ook, waarschijnlijk dit weekend .

Ik bin heel benieuwd naar de andere reaksys!
 
28 november om 13:54
 
Lache is gesond!

Ut is moai wear, dat de kuierskoenen mar an. Mar earste nch even lache!

 
28 november om 12:20
 
Skoeneboom

Allemachtech wat un fraaie foto kreech ik fanmrren fan Hotske O. toemaild! Myn dank is groat en ik pries Hotske har naam in alle stilte en teraard hier op dit weblog. Flakbij de skatebaan in de wyk Tinga staan bomen, hele bysondere bomen wel te ferstaan. In dy bomen hange skoenen an feters. Nyt sumar skoenen, mar skoenen in allerlei ferskillende kleuren en maten. Linker en rechterskoenen dwars deur mekaar heen. Un wnderskoan gesicht. Faach herinner ik mij un reprtaasje fan un brugge drt ok allemaal skoenen an bungele. Ik weet nyt mear krekt wrt dy brugge is. Was ut un kunstenaar dyt met n f ander projekt de weareldpers haalde? Ik weet ut nyt mear. Wiet dy info wel paraat het, mach ut mij maile. Hier in Sneek staan dus bomen met un hooch artistyk gehalte. In dizze Sinteklazeweek fan skoenopsette fon ik dizze foto drom ok un kadoatsje fan Hotske. tHENKs!!
 
27 november om 12:52
 
Gosse Koopmans is un wonderkyn

Eins bin ik in wonderbern, ik haw de helte fan myn nderwiistiid net meimakke. Of ik stie yn de hoeke of ik stie ope gong, sumar n fan de tientallen fraaie tspraken dyt kunstskilder Gosse Koopmans gistermiddach deed. Hij het ut dan over syn beroerde lagere skoal tyd in Garyp. Selden n su ferbitterd fertellen hoard over ervaringen met un beul fan un onderwizer. Dy nare skoalmeester dyt Gosse teugenkwam srgde foar traumatise herinneringen jaren later. We hewwe gistermiddach tgebreid over Gosse syn leven en dus ut skilderen praat. Bij sommige minsen is der futdaleks un klik, krekt f kenne je se al je hele leven. Dat had ik gister met Gosse. Hij woant met syn frou Sharon van Beek in Eastermar in un prachtech moai monumentaal pand, ut Dam Jaarsma Hs. Dat hs is fernoemd naar Adam Jaarsma ( 1914 1991 ) dyt der syn hele leven woand het. Dizze Adam Jaarsma wurdde bekend as skriever, dichter en fersamelaar fan fotos, ansichtkaarten en flksferhalen. Jaarsma werkte in opdracht fan ut Meertens Inistituut en komt in Het Bureau fan J.J. Voskuil foar as Damsma .
Un aparte ervaring, ja sver sensasy fon ik ut om tegare met Gosse in syn atelier te sitten. Ut is festegd in un ouwe timmermanswerkplaats naast syn woanhs. We hewwe flakbij de houtkachel sitten, midden tussen ut fersamelde werk fan Gosse. Op de deur hange rtbiljetten fan tentoanstellingen en oubeeldings fan waardearde skilders. Hearlek de geur fan ferf, terpetine en braanhout. Ok moai de mineralekabinet en de pigmentekast.

Ik sal nou ane slach om ut interview op papier te krijen. Myn gebeden dat de wedstryd fan O.N.S. 5 ok fandaach wear oulast is binne ferhoard. Su lang ik nch last fan de ribben hew foarlopech ok gyn foetballerij.

Un prtret fan Gosse syn fader: Klaas Koopmans.

Gosse sinjeart foar mij ut 3-talege boek ' Gosse Koopmans onderweg-nderweis-on the road '

Un nieuw doek wr't Gosse Koopmans met bezech is: Amearikaanse soldaten in ut paleis fan Sadam H. De opening fan de winterekspo 2010 sal op sundach 19 desember plakfine in Galery Koopmans te Earnewld. Naast werk fan Gosse sal ok werk fan Klaas Koopmans, Sander Wiersma, Edith Benedictus Buning en Ineke Carolus tentoansteld wurde.

Alles is autentyk in Gosse Koopmans syn atelier.
 
26 november om 19:16
 
Gosse Koopmans

Fanmiddach un bysondere ontmoeting met kunstskilder Gosse Koopmans t Eastermar had. Over dat besoek mrren mear. Fanneweek dichter Cornelis van der Wal op'e foto met syn kat, fandaach was Gosse an de beurt.
 
26 november om 18:13
 
Onbedaarlijk vrolijk met Alex van Ligten


Onbedaarlijk vrolijk, is n fan de gefleugelde tdrukkingen dyt de Sneker dominee Alex van Ligten regelmatech brkt. Moaier en beter kan ik myn gefol fan gisteravend nyt omskrieve. Wat un rike avend dr in de Groate Kerk tidens de feestleke presentasy fan ut boek Intussen is het ook weer droog georden- de hele Bijbel in zestig pauzenummers- ' fan Alex van Ligten. De ontfangst fan Rick Grootenhuis, de mzyk fan myn ouwe skoalmaat P Vellinga en syn prachtech singende dchter, ut imponearende interview fan met name Hennie Burggraaff ( wt un fakfrou!! ) en tgever Jan de Vlieger ( Skandalon ) en teraard ut anbieden fan ut boek maakten dizze bijeenkomst tt un feest. Ik hew gisteravend driftech sitte te skrieven op un noteboekje fan menear Rabo en lees fandaach al dy antekeningen nch us na.


Jan de Vlieger weet hoe't je un boekpresentasy rganiseare mutte: met linten, koffy, slukjes en hearleke hapkes!


Glimlache om sufeul moaie tspraken. Ut begon al met de openingswoarden fan tgever Jan de Vlieger dyt per ongeluk seit dat Alex van Ligten in 1968 in Sneek anfong met syn werk as dominee. De tgever herstelt sich futdaleks deur ut korrekte startjaar fan Van Ligten te noemen namelek 1978. Ik wil wel even verklaren waarom ik 1968 zei, want alle keren dat ik Alex van Ligten zie moet ik aan de zestiger jaren denken en dan met name aan Bob Dylan. Maar goed hij begon hier in Sneek dus in 1978 en mijn generatie moet het met de muziek van Abba doen. Overigens voor theologen ook geen verkeerde naam! De toan met dizze hilarise fergissing wurdde futdaleks setten. Ut earste eksemplaar s gisteravend anboaden wurde an Huub Oosterhuis, mar dy ontbrak wegens un grypanfal. Oosterhuis sal nou ut earste eksemplaar op 12 desember in de Rode Hoed in Amsterdam anboaden krije. Nemen we meteen weer een stapel boeken mee, handels is handel , aldus un termate ontspannen Van Ligten.

En dan ut interview. Sut ik hierboven al tussen haakjes angeef fon ik de manier fan fragen stellen deur NCRV-programmamaakster Hennie Burggraaff fan un hooch nivo. Wat un rust en wat un oprechte belangstelling! Na ouloop hew ik even met Burggraaff praten en froech ik har f ut interview ok opnommen is. Nee dus en dat fyn ik ferrekte spitech. Ut enege wat overblieft binne dan de herinneringen dyt hoe moai dan ok ferfage. Ik bin drom ok blij met de antekeningen dyt ik maakt hew. Flarden fan un gesprek. Ben jij die je preken in het donker, in de nacht maakt of bij daglicht. Ik bedoel daarmee, ben je tot het laatste moment voor de zondag met je preek bezig of is je preek al eerder in de week klaar? Alex van Ligten: Ik begin meestal in de loop van de week, waarbij ik altijd eerst start met het vertalen vanuit het Hebreeuws en het Grieks. Ik ga daarna ordening aanbrengen en tenslotte schrijf ik alles op. Soms schrijft een preek zichzelf, soms is het vreeslijk slijpen. Tijdens het maken van een preek wordt er veel gereisd tussen studeerkamer en de ijskast. IJskastberen!
Un prachtege tspraak fan de rabijnen: Sterven is het moment dat je een zoen van God krijgt. Of dizze fan Kornelis Heiko Miskotte: Wij moeten milder over de mensen spreken maar rauwer over de wereld. Kiek sukke tspraken deur Van Ligten deurgeven Tille mij even boven ut alledaagse t.

En dan ut fstdikke boek fan Van Ligten. Utgever Jan de Vlieger: Het is een prekenboek, maar geen uitgever wil er meer aan. Je moet het daarom ook presenteren als bijvoorbeeld de Bijbel literair of de Bijbel spiritueel dan willen de mensen wel. Je moet dit boek heel langzaam lezen, het is net als goede wijn met kleine slokje.

Dat sal ik de kommende weken dan ok mar don, miskyn wel op sundachs. At de minsen dan nyt mear naar de preek toekomme, dan komt de preek wel naar de minsen toe. At ut mut tussen twee kaften!

Pianist P Vellinga met learmeester Hindrik van der Meer, noflek wearsien na al dy jaren.

Alex van Ligten toant ut earste eksemplaar fan syn boek dat hij foar Huub Oosterhuis in ontfangst nomen het.

Mzikaal intermezzo: smaakt naar mear Van Ligten & Vellinga!

Alex van Ligten het groate waardearing foar ksters, in ut bysonder foar ' syn eigen ' ksteres: Jennie van Breda-Koster, dy't ut tweede eksemplaar fan ' Intussen is het ook weer droog geworden ' in ontfangst nimme mocht.

NCRV-programmamaakster Hennie Burggraaff, foar mij un spiegelfrou: su kanne je dus interviewe!! Un soad fan har opstoken gisteravend...

Enrme belangstelling foar ut boek! Graach met haantekening! " Mag ik een Alex van U? Ja en doe er maar een glossy Theo bij..."


Soan Gideon van Ligten was gisteravend ok anwezech: " Ik blijf alles kritisch volgen..."
 
25 november om 18:51
 
Ok lokale polityk is hektyk en un bitsje feul poppekast


Ik heb tegen Maarten gezegd, hoe komt het met jouw Sinterklaascadeautjes, je denkt er toch wel om h? Met dizze ontnuchterende fraach sette de frou fan Maarten Offinga fannacht in De Walrus har man wear met beide foeten ope groan. Even drfoar sweefde de lijsttrekker fan ut CDA en dat mocht. Met un klinkende ferkizingsoverwinning gaan de Christen Democraten flgende week de koalisyonderhanelingen in.


De oulopen weken hew ik de ferkizingsstryd fan dichtbij flgd, was der selfs onderdeel fan in de rl fan debatleider en sjoernalist foar GPTV. Ik hew ut met freeslek soad nocht deen mar ok kromme toanen kregen fan ut soms abominabele nivo en mij ferbaasd over ut hoge poppekastgehalte. Je kanne beter un toneelkursus flge as un middach politieke skoaling weet Titia Tjalsma. De dchter fan wijlen Jacky de Wilde weet su langsamerhaan hoet ut werkt. Blif jeself, is ut kredo fan de sympatieke Sneekse, dyt met har nuchtere optreden fantastys skoart, se krijt mear as 500 stemmen!


Ut dyptepunt fan dizze ferkizings foar un nieuwe SWF-gemeente was natuurlek ut kleine bitsje minsen dat de moeite nommen had om de gang naar de stembus te maken. Ut is de pest fan dizze tyd, desinteresse!

De lage opkomst het ut CDA holpen om de groatste partij te wurden Dat is wel heel krt deur de bocht al sal ik ok nyt ontkenne dat ut CDA foardeel had het deur ut geringe antal stemmers. Blykber fine CDAers ut un must om koste wat ut kost te stemmen: Sa wy hawwe s plicht wer dien

Johan Feenstra, fan de PvdA, un heel aktyf lid fan dy partij en un man dy't sinnege dingen seit, floekte ut gisteravend om ut middennachtelek uur dan ok fertwifeld t Hew ik dr nou fier jaar myn bst foar deen? Ik gaan de flgende 4 jaar mar us wat faker te harddraven as met kampanjes te bemoeien ut geeft dy tch niks , fersucht ut ddelek anslagen Sneker raadslid.

En ok de anders su fleurege Omer Kaya het ut fannacht mar moeilek. Hij staat op op nummer acht en met seuven behaalde sitten s hij btenboard falle. At ik um dan fertel dat Andries Ekhart tch wel wear wethouwer wurde sal klaart syn gesicht helemaal op. Fanmrren wurdt ddelek dat Kaya sufeul foarkeurstemmen het, dat hij op eigen kracht un plak op ut pls innimme mach.

Un andere Sneker politika in de dp, Rinskje Poiesz-Zijlstra lukt ut nyt om met foarkeurstemmen in de raad te kommen. Un plakje in de skaduwfraksy, mear sit der nyt in foar de frou fan de Sneker groatgrutter.


Der was gisteravend un ferskrikkelek soad belangstelling fan de pers, ut srgt foar hektise toestannen. Ik fol mij op sukke momenten as un fis in ut water en krij de minsen dyt ik interviewe sonder problemen sufer om te antwoarden in de taal dyt ut dichtst bij hun staat. In un soad gefallen is dat tch ut Snekers en ut Frys. Ik denk dan ok dat we dr naar toe mutte, je self blieve en dat skoart. Op GPTV binne de resultaten fan kameraman Tsjerk en mij te bewonderen.

We gaan nou wear over tt de orde fan de dach en dat is bij mij faak afwisselend genoech. Fanavend naar de Groate Kerk foar de presentasy fan ds. Alex van Ligten syn boek. Ut leven brst!

Hier nch un foto-ferslach fan gisteravend met krt kommentaar


De belangstelling fan de pers was enrm. Hier Mirande Werkman fan Omrop Frysln.


Foarougaand an de ferslachgeving mocht ik gisteravend myn licht skine late over de polityk in SWF bij Omrop Frysln Radio. " Jo kinne no harkje nei de miening fan lokale politike kpstukken..." Jaja lauwlone wat mij betreft, ik hew werklek gyn sprt ferstaan fan polityk en foarspel dat de PvdA winnaar wurde sal! Medepanellid Van der Galin wint de weddenskap dan ok fan mij en mut syn adres mar deurgeve dan krijt hij un oranjekoek fan mij!

Burgemeester Hayo Apotheker gaat de diskussy an met leden fan Underen Op." Herindeling buiten de burgers om buitengewoon dom ". De minsen fan Underen Op ( wrom de tekst in ut Hollaans ?? ) hewwe drammerij tt keunst ferheven. Apotheker is un meester in ut op de kast krijen fan dizze aksyfoerders.

Maarten Offinga wurdt felisiteard deur sprtieve ' ferliezer ' Andries Ekhart. Offinga op syn beurt het tidens syn kommentaar hieltyd over ut Jan Bargboer-effekt!

Lieuwe van der Pol, bekwaam bestuurder fan de CU, felisteart un andere winnaar Gerben Gerbrandy fan de FNP.

Rinskje Poiesz-Zijlstra: " Nou we nimme der earst mar us n op!" Hoe was ut ok al wear? " Ze dronken een glas, deden een plas en alles..."


Update


 
25 november om 12:40
 
Foarkeurstemmen: mer & Titia binne stemkanonnen!

mer Kaya wear helemaal blij!


Kreech sukrekt un jbel sms'ke fan Omer Kaya, de sympatike jonge politikus fan de PvdA komt met foarkeurstemmen in de nieuwe raad! Hij kreech mar liefst 431 stemmen, dr steke de 214 stemmen fan Sjoerd Tolma, de nummer twee fan de PvdA lijst, tch wel heel skril bij ou. Lijsttrekker Andries Ekhart skoart frmidabel hooch met 2942 stemmen.

Titia Tjalsma-De Wilde, fijfde op'e lijst fan de VVD, is un waar stemmekanon met mar liefst 512 foarkeurstemmen.

Foar de overege tslagen ferwies ik jum graach naar www.verkiezingen.fusiesudwestfryslan.nl

Later nch mear over de ferkizings fan gister.

 
25 november om 01:24
 
CDA groate overwinnaar mar polityk ferliest met dramatys lage opkomst!


Lijstrekker Maarten Offinga met kampanjeleider/spindokter Sander de Rouwe fiere de overwinning dy't se opdrage an JAN BARGBOER!!

Ut CDA is as groate overwinnaar t de ferkiezingsstryd foar de SWF gemeenteraadsferkiezingen kommen. Met 24,5 % fan de stemmen pakten de Christen Demokraten mar liefst 10 setels. De PvdA bleef tt groate teleurstelling fan alles met un road hart op 18,5 % steken wat 7 sitten opleverde. De FNP skoarde met 16 % heel behoarlek en krijt 6 sitten en de VVD deed ut met 13 % ok redelek. De liberalen komme met 5 setels in de nieuwe raad. Groate ferliezer was de polityk in ut algemeen met un bedroevend laach opkomstpersentaazje: mar 48,7 % had de moeite nommen om naar de stembus toe te gaan. Mrren mear.

 
24 november om 17:18
 
Frou Veenema is ongekroande oalybarones


Fanmiddach het frou Nienke Veenema - Abma de earste paal heid foar ut nieuwe kantoarekompleks fan har ondernimmende soans. Ut pand sal an de boarden fan de Houkesloat flakbij ut Akwadukt realiseard wurde. Ut is inmiddels de derde generasy Veenema's dy't na pake Fokke en heit Catharinus aktyf is in de oalyhandel. Spesjaal foar frou Veenema had ik un fers skreven dat ik fanmiddach foarlezen hew:


foar Nienke Veenema - Abma


De oalybaroneshar soanen wurde liefkoasend de Texaco Boys noemd
mar un bitsje Sneker weet wel beter
ut binne simpelwech de pakesgers fan Fokke
legendarise sktsjeskipper fan welear
dy wilde levenslustege jonges fan Catharinus

sien tch ut alouwe Veenema sktsje de Actueel
-un Barkmeijer f is ut un Btenfallaatser?-
ferstild fastleid op un fergeelde Photo met fan
dy moaie kartelraantsjes

ut liekt un evechyd leden krekt su as
ut kantoarke naast de Witte Pomp
op ut Eilaan drt illstere skippers as
Sytse Hobma, Noldes Eekma en nyt te fergeten
Dicky van der Werf sittend om un aftaans
petroalykacheltsje de weareldproblemen
in no-time oplosten

nou sufeul jaar na dato met nyt te min gefol
foar histoary en un grissseltsje nstalgy
wurde hier an de boarden fan de Houkesloat
langsem mar oh su seker de heipalen de groan indreven

en de jongens?

sij de stoere Texaco Boys staan in de novemberwyn te blaubekken
mar binnenin gloeit bij de mannen un heilech fuur
stapelgek met moeke de ongekroande oaly-barones fan Sneek
 
23 november om 19:01
 
I miss you!!

Hij was der fanmiddach nyt bij tidens ut sogenaamde ' Grutte Listlkersdebat ' fan Omrop Frysln: Johan Spruit! Nee, de lijsttrekker fan de Bijstands Partij was al in Man bijt Hond. Kwa nivo had Spruit der anders makelek tussen past dr in Liwwarden. Ik weet nyt hoe't ut jum fergaan is, mar hoaren en sien ferging mij op un gegeven moment toen de lokale politisy deur mekaar an ut woard waren tidens ut debat. At dit nou ddelekhyd ferskaffe mut op welke partij je stemme mutte?? En dan te bedenken dat dit de lijsttrekkers binne, en ik mach der tch fant gaan de meast begenadegde lokale politieke kpstukken, dy't an ut woard kwamen. Un bedroevend soadsje. Kwoot fan de avend komt op rekening fan PvdA lijsttrekker Andries Ekhart:

" Leeuwarden is de enige chte stad van Friesland..."

OEPS... Grapke sal Andries nou wel sge. En ja je, mut kanne, hest ok genoech sinnege woarde seid Ekhart!!

Ik begryp hoe langer hoe mear wrom't road, gron, pears en wat foar politieke kleur unanym sge dat se Jan Bargboer misse...Kwaliteit misse je altyd, seker in ferkiezingsdebatten.

 
22 november om 22:40
 
Je kanne ok nyt alles wete nou Angeline...

Dit weblog wurdt momenteel op'e fot flgt deur un soad minsen dy't interesse in lokale polityk hewwe. Kreech fanavend ut onderstaande mailtsje as reaksy op de fytsdekjes fan de Gron Links jnges & meiden. Tsja... un bitsje info is noait wech foar un politika!

" Kennelijk heeft mw. Kerver het nog niet helemaal begrepen: De frequentie van de trein tussen Sneek en Stavoren blijft ook na de dienstregelingwijziging van 12 december maar 1 trein per uur/per richting. Het blijft daarmee de laatste spoorlijn in Nederland met een uurdienst! Van Sneek naar Leeuwarden is een halfuursdienst met straks alleen in de spitsuren op dat traject een derde trein erbij, mogelijk geworden door de aanleg van een passeerspoor op Sneek Noord."

Foto fan de site: www.stationsweb.nl
 
22 november om 17:25
 
Radio Knilles


Fanmiddach bij Cor van der Wal op syn majestieuze plakje an ut Martiniplein weest. Cor het un interview met mij deen foar syn literre programma op Radio Mercurius, de omroep t Liwwarden. Ut ging der heel ontspannen an toe en alles ston der dan ok in un skeet en donderslach op. Ik hew dry fersen foarlezen en we hewwe ut teraard over de Fryske literatuer ftewel literatuer in Fryslaan had. Seker op ut world wide net is dat nch immer un armoedech soadsje, su was oans beider konklzy. Mocht ok nch moaie mzyk tsoeke foar ut literrere programma. Ik hew o.a. werk fan Kane en De Dijk opgeven. Ferder wel heel posityf over al dy nieuwe Frysktalege bundels dy't kear op kear tch mar wear ferskine praten.

Cor syn nieuwe bundel sal hoochstwaarskynlek in ut kommende foarjaar bij Bornmeer ferskine. Ut wachten is, hoe kan't ok anders, op de noadege senten. Ik bin su langsamerhaan wel heel benieuwd naar ut nijste werk fan dizze dichter. Flgens syn eigen sgen staan der in dizze bundel tch seker enege fersen met un blievende waarde. We wachte ou.

Un bitsje skriever komt met syn hsdier op'e foto!Gron Links

Angeline Kerver fan Gron Links mailde mij onderstaande tekst en foto toe. Tuerlek plaats ik dizze mail foar dij Kerver!

" Hallo,

Misschien leuk voor de site, onderstaande tekst met foto?

Zadelhoesjes

Op 22 november plaatste Groen Links fietszadelhoesjes bij de treinstations op de lijn Sneek-Stavoren. We willen het belang van goed openbaar vervoer en van deze treinverbinding voor onze gemeente onderstrepen. Wij zijn blij dat in december de frequentie op deze lijn van twee naar drie treinen per uur gaat.

Angeline Kerver "

 
21 november om 21:14
 
Bitterballen, grone appeltsjes en roaie kapkjes

Rinske Poiesz het as coming C.D.A.frou fanatyk kampanje foerd om met foarkeurstemmen in de gemeenteraad te kommen. Of ut lukke sal? Ok hier het de kiezer gelukkech ut laaste woard! Opfallend op dizze foto is dat de nummer 39 fan de C.D.A.-lijst in de ene haan un gron appeltsje het en in de andere un road ( f tch oranje ? )...nee, dat is tch gyn...??De groatste kampanje hype foar de ferkiezings is achter de ruch, fanneweek nch even flamme bij Omrop Frysln en dan mach de kiezer ut sge hoet de alderearste gemeenteraad foar de nieuwe fzygemeente der t sien sal. Op (g) ROAD Sneek het Wim Walda ondertussen de balaans al op maakt en begeeft um as neutraal internetsjoernalist op seepglad ies: Als ik de politieke partijen een cijfer zou moeten geven (van 1 tot 10) voor structuur in de campagne, een boodschap die uitgedragen wordt en die centraal staat en voor zover van toepassing ook parallel loopt met de overkoepelende landelijke boodschap, zou dat er als volgt uit zien En dan flge de sifers fan Wim.

Ik hew self un blodhekel an ut geven fan sifers, dat don ik op skoal ok noait. Don ik hier op dizze site ok nyt. Sifers kanne noait god un waardearing tdrukke. De ene kear is ut un 10, de flgende kear un 4. Op ut rapprt s dan un 7 staan mutte, mar dat is groate onsin, want ut sifer 7 is namelek noait behaald. Of is ut ok un onsinlijstje fan Walda??

Wonsdach gaan de inwoaners fan de fzygemeente hooplek massaal naar de stembus. Ut is un demokratys ferwurven recht wrt je ferrekte snech op weze mutte. Ik hoop trouwens dat de wearsfoarspellingen, koud en natte sneeuw, nyt tkomme want dat sal ongetwifeld inflod hewwe op de opkomst en drdeur ok op de tslach.
 
21 november om 09:28
 
Bonkerak te plak


Ok de tweede houten brugge fan Sneek, ut Bonkerak, leit te plak. Flgens Nico Altenburg was ut un fluitsje fan un sent. Ut ritsje met de met de 251 ton wegende, 32 meter lange en 16 meter hoge brugge ging frij soepel en duurde nch gyn uur. Drna hewwe de mannen ( ' ik hew gyn frouwen sien ') nch anderhalf uur an ut pielen weest om de brugge op'e peilers te setten. Hierbij wat foto's met groate dank an Nico Altenburg. 
20 november om 18:56
 
Met Job op'e kiek


Haal ik sukrekt even un maaltyd fan de Sinees, hoar ik ineenen Job Cohen roepen: ' H stadsdichter niet weer zulke zure stukjes over mij schrijven h...!' Ik stap teraard fan de fyts ou en geef Cohen un haan, su gastfrij bin ik dan ok wel wear. Laaiend entsiast fertelde de Amsterdammer dat hij krekt un prima spreekbeurt ferfuld had. Ik sei dat ik dat oprecht moai foar um fon, mar dat Andries E. earder teugen iedereen dy't ut mar hoare w roepen had dat Haagse politisy sich nyt met lokale polityk bemoeie mochten. ' Och och die Andriesje, dat is toch die man met dat prachtige rode bos haar? Heeft hij dat gezegd? '
" Ja cht, en toen hew ik dat kritise stukje skreven! "

Job Cohen moest der smaaklek om lache! Hij had blykber un poerbst sin en ging deur: " Ik wil je nog n ding vragen, kunnen wij samen ook op de foto? "

Ik glimlachte en sei: " ik wil wel even foar Hekking speule, dat don se hier bij de plaatseleke PvdA ok, sien mar us god naar de kampanjefoto dy't in de bushkjes hangt! Mar ik bin der nch nyt helemaal t wie't hier in Sneek myn stem krijt. Ik kan der nch un paar nachtjes over slape. Ennuhhhh pak...dy Blonde Griezel in Den Haach mar god an! "

Flgende kear de bol wel oprme Symen & Titia!


Hoe miljeubewust binne oans lokale politike partijen ??
 
20 november om 17:56
 
Foar de Sneker Groatgrutter in't spier: O.N.S. wurdt der nyt minder fan !Terwyl syn frou, Rinske Poiesz, mij nch su aardech en beleefd maild had om fanmiddach un foto fan har en de andere aksyfoerende CDA'ers te maken was ik foar har man Kees Poiesz an ut werk. Tiden hewwe tiden, un selfstandege krdenierssoan t de Noarderhoek dy't un middach op'e loanlijst bij Poiesz Spermerken staat. Ut overkwam mij fanmiddach min fte mear en earlek is earlek ik hew ut met un soad plezier deen. Tegare met de measte mannen en frouwen fan O.N.S. 5 hewwe we 900 kerstpakketten inpakt en foar elk pakket mocht myn klup un euro op'e rekening bijskrieve.

Oans foetbalwedstryd wurdde der sels foar ferplaatst naar dinsdachavend. Ferder fandaach nyt sufeul deen, binne nou wear even druk achter de pee.zee foar flgende week. Wns jum allemaal nch un god weekend. Ok de mnsen fan Ferenegd Links. Hast groat gelyk Francisca datstou mij even op'e bealech gafst, dat was fanneweek wat al te krt deur de bocht fan mij: in de enkte fan de LC don jum ut eigenlek helemaal nch nyt su gek! Mea Culpa!!


Groate rganisatr en regalateur fan O.N.S. 5 Paul Buma het skynber un hooch knuffelgehalte!


KIEK US WAT IK KAN:
Uteraard bin bovenstaande foto's in sne setten. Ja tch?!

 
19 november om 22:16
 
Van der Valk Hotel Sneek is offisjeel open en Jan Matser is un Sneker!

Met ut oplaten fan honderden ballnnen ( deur burgemeester Apotheker assisteard deur Maup, Moos & Sam Matser ) en un knallend fuurwerk wurdde HOTEL SNEEK opend.


As jonkje speulde Jan Matser geboaren in Sneek en telch t de roemrike Van der Valk family al op de Waterpoart. Hij, jongste soan fan Tilly van der Valk en Chris Matser, ferloochende fanavend syn oukomst nyt. Sterker nch Jan Matser eindegde syn openingstoespraak in ut Frys! En wie deur Hotel Sneek loopt wurdt foartdurend konfrnteard met de Friese roots fan Jan.


Der waren fanmiddach/fanavend mar liefst 500 gasten anwezch tidens ut openingsfeest fan HOTEL SNEEK. Ut wemelde fanavend fan de Van der Valken op ut plak fan foarmalege Asbakkelaan. Moeilek te dden wat dat nou krekt is dy Van der Valk sfear, mar n ding is seker at der wat te rden is dan binne se der allemaal. Sonder ok nch mar n advertnsy plaatst te hewwe ( ' maar we gaan zeker adverteren in de lokale media !' ) draait ut nieuwste Van der Valk Hotel al as un tierelier. Ut antal besoekers en gasten an ut hotel mut hieltyd naar boven bijsteld wurde fertelde Jan Matser. " Ik vraag mij niet af hoe dat kan, ik geniet er gewoon van ", aldus Matser.

Jan Matser bedient burgemeester Hayo Apotheker


Deur de groate toeloop fan gasten gaat ut antal personeelsleden ok hieltyd omhooch. Was de ferwachting earst nch dat der 60 faste werknimmers op'e loanlijst komme sden, op dit moment werke der al 102 minsen bij de horeka-gigant. Ut is amper te loven, mar de direksy slt tbreiding fan ut Hotel nyt t! Gyn wonder dat burgemeester Hayo Apotheker ut nieuwe hotel as un diamant langs de A7 typearde. Apotheker roemde de Sneker betrokkenhyd ( we kregen allemaal un fleske fan de Weduwe as kadoatsje met naar hs ) fan Jan Matser en om dy ferbondenhyd nch ferder te ontwikkelen boad de burgemeester Jan Matser fanavend un kursus Sneekology an!

Uteraard bin ik dr op in gaan en het Herbert de Vries, foarsitter fan de Vereniging Sneker Zakenlieden, de hoteldirekteur fanavend un Sneeker Paspoart overhandegd. Ut kadoatsje wurdde geweldech op pries steld.

En was de Fogelwacht fan Sneek, felle teugenstanners fan de komst fan ut Van der Valk Hotel, der fanavend ok? Jaseker! Ype van der Werf fan de Sneker Fogelwacht wurdde selfs nch naar foar roepen om mar liefst twee fogelbroedkasten ( foar de Slechtfalk!! ) in ontfangst te nimmen. En alle goede gaven foar de family Matser mochten in un spesjale Sneker Fogelwacht Melkbus deponeard wurde. De opbrengst sal ferdubbeld wurde deur ut Van der Valk konsern! Kiek su gaan je met teugenstanners om. Ondertussen wemelt ut nch fan de eenden rond ut hotel fersekerde Matser.

Ype van der Werf krijt foar de Fogelwacht fan Sneek twee nestkasten anboaden.


Der waren fanavend opfallend feul mnsen anwezech dy't ok regelmatech in de PC winkele. Gelukkech was de Sneker horeka aardech anwezech, ferder un bitsje lokals.

En ding is foar mij ddelek de family Matser mut niks fan kale kak hewwe, keiharde werkers met un typise Van der Valk sfear dy't um amper omskrieve laat. Binnenkrt hew ik un interview met Jan Matser, kleinkyn fan opa Martinus van der Valk.


Hierbij nch un paar eksklsieve kykjes fan Kamer 501, de bruidsuite. Fotograaf Herbert Paparazzi de Vries, dy't ferwoede pogingen deed om ome Arie van der Valk ok op prtret te krijen. Dat mislukte spitechgenoech.

 
19 november om 16:21
 
Miskyn fanavend laat nch, anders mrren wel wear weblogje!
Sal op stap, nou ja op stap.
 
18 november om 19:36
 
BONKERAK

We noeme har BONKERAK ( foto: Hans van Wieren )

Snekers bepale over ut algemeen self wel wat se wille en nyt wille. Foar de measte inwoaners fan de Waterpoartstad blieft de naam fan de nieuwe gemeente simpelwech Sneek f sut Henk van der Meer graach hewwe wil Snits. Mar nou even nyt over de nieuwe gemeentenaam mar over un andere naamkwesty. Su at iedereen wete kan is de tweede houten brugge fan Sneek letterlek in antcht. In de nacht fan 20 op 21 november sal de brugge bij de Molenkrite plaatst wurde. En foar dy brugge, un suske ( en gyn broerje su as de gemeente Sneek in un persbericht wete laat ) fan de groatere Krsrakbrugge mut un naam bedocht wurde. De Heilege Boantsjes, wie kent se nyt fan hun optredens tidens de Bonte Sneker Avenden, hewwe dy naam ondertussen al lang bedocht: BONKERAK!! En wrom BONKERAK? Omdat dit produkt flgens Bertus en Buurman Jan maakt is fan furenhout & spaanplaat. En fan de Heilege Boantsjes, Hans van Wieren, stuurde un prachtfoto fan Susy en de BONKERAKBRUGGE. Ondertussen is de naam al su inburgerd dat der in de media ok al praten wurdt over BONKERAK. Moaie flksnaam fyn ik dat.
 
18 november om 13:43
 
Je hewwe kollega's & kollega's


Sander is un kollega fan mij en ut s gyn kollega fan mij weze at der nyt un klein steekje an los sit. Anders komt dat in de loop fan de jaren wel. Allienech al syn standerdopmerking ' da's niet normaal joh ' seit sufeul!!Sander komt fan oarsprong t Nijmegen, mar hij is hier in ut noarden hangen bleven, in Groaningen wel te ferstaan. As un chte import Groaninger houdt Sander fan fissen. Nee, nyt fan goudfissen, mar gewoan snoekbears. As un moderne jongere het Sander f n fan syn maten altyd ut mobyltsje staande bij en maakt de moaiste filmkes fan syn wonderbaarleke avonturen. Geniet mar even met!

 
17 november om 17:26
 
Ferkizings met Koen & Hayo en Rinske Eva Poiesz & mer Kapkje Kaya

Bas Hollenberg teugen Hayo Bootsma: ' Ljouwert is in lytse std, Snits in grut doarp. It kontakt yn Snits is in bytsje persoanliker as dr yn Ljouwert! Dat sil aansens yn de nije gemeente net feroarje! '


D Leeuwarder Courant kopt fandaach Sdwest massaal naar de stembus. Nou skrief ik met opset d Leeuwarder Courant, omdat ik weet dat der in de flksmoan altyd su over praten wurdt. Echter d LC bestaat nyt. Mar gelukkech staat onder de fette krantekp ok de naam fan de betreffende sjoernalist dyt ut artikel skreven het. In dit gefal dy fan Koen Pennewaard.

Foar sufer ik Koen Pennewaard ken, n fan de betere sjoernalisten bij de LC. Mar Koen kan in myn ogen nch sun goeie sjoernalist weze, ut is nch nyt seker f hij de kop boven ut artikel ok self bedacht het. Faak binne ut andere jonges en meiskes fan de LC dyt dat spesifieke werk don. Mar god ut staat der dan tch mar. Koen leit ok even t wat de brn, de anleiding fan dizze kp is. Der het namelek un representatief onderzoek door RegioNoord-Panel in opdracht van de Leeuwarder Courant weest. En t dat ondersoek bliekt dat acht ope tien kiezers angeve dat se flgende week stemme sal foar de gemeenteraad fan de nieuwe fzygemeente Sdwest Frysln (= nch altyd de gekunstelde werknaam ). Toen ik de kp en drna ut bericht las kreech ik un bitsje un apart gefol f eigenlek un teugenstridech gefol met wat ik fanmrren t de moan fan un andere sjoernalist hoorde. Hayo Bootsma fertelde Bas Hollenberg en mij foarougaand an ut flitsinterview dat hij met oans had dat de ferkiezings bten Snits amper libje . Trouwens un andere Omrop Frysln-ferslachgever, Eelke Lok, gaf foarege week utselde an as syn kollega Bootsma. Bas en ik ferbaasden oans over dizze tspraak en gaven an dat wij ut gefol hewwe dat de ferkiezings wel degelek leve, mar god met gefolens kanne je nyt sufeul. Ut gaat om de feiten, de harde sifers.


Dy sifers geve nou an dat de gefolens fan Bas en mij over hoet de lokale polityk leeft wel degelek kloppe. Ik weet ok futdaleks wat de krityk weze sal op dizze stellingname: Wa seit dat it ndersyk ek werklik representatyf west hat? Kiek en dat geeft mij nou dat teugenstridege gefol, an de ene kant de integere LC sjoernalist Pennwaard en an de andere kant de al even integere ferslachjouwer Bootsma ( en Eelke Lok ) dyt altyd open paad is. Wie nou geliek het salle we nyt earder wete as na folgende week donderdach.

Ondertussen weet ik wel seker dat Totaal Lokaal en Verenigd Links enrm bale salle fan de tslach fan ut RegioNoordPanel ondersoek su ope foarpagina fan de LC staat. Dy tslach geeft namelek an dat de onderfraagden nyt sufeul hewwe mutte fan beide protestpartijen. Se skoare flgens ut ondersoek slechts enkele procenten. En gyn n wil bij un loser partij hore nou?! Wat dat angaat sal de PvdA um nou al in de hannen wrieve, flgens ut panel wurdt de partij fan Ekhart & Kaya met 16 % de groatste, flgd deur de VVD ( 14 % ) en CDA ( 11 % ).

Rinske Poiesz - Zijlstra: CDA-frou met ambisy's: ' ik wil wel met foarkeurstemmen in de nieuwe gemeeteraad. '

Met andere woarden de lanneleke partijen don ut goed onder de pannelleden. En op de dry kiezers weet nch nyt op welke partij hij/sij stemme sal. Dat foarlopech sal CDAster Rinske Eva Poiesz-Zijlstra nch driftech grone appeltsjes rondele om de gunst fan ut flk te winnen en PvdAer mer Kapkje Kaya kondooms om sufeul mooglek stemmen te winnen.

PvdA'er mer Kaya: Na Sneekolooch nou ok al Kapkje kolporteur, ut mut ok nyt gekker wel jonge?! Bin dy rubberkes wel road fan kleur?
 
16 november om 18:53
 
Cor van der Wal presenteart nieuw Frysktalech radioprogramma met Fryske literatuer!


Ik geef ut flgende bericht graach deur:

" Einlings wer in Frysktalich radioprogramma mei oandacht foar Fryske literatuer. Gearstald en presintearre troch Cornelis van der Wal, mei diskear as gast Albertina Soepboer, dy't fertelt oer har nije bondel De trektocht. En noch folle mear!

Radio Corosie stjoert t fia Mercurius RTV, de earste tstjoering is op 17 Novimber tusken 14:00 en 15:00 oere. Yn Ljouwert en omkriten fia de ether te ntfangen op 106,1 MHZ. KLik op dizze link foar in livestream fia ynternet.
http://www.mercuriusrtv.nl/index.php/radio/luisterlive
FM: 106,1 MHZ "


En ferder...

Mrrenfroech al om 07.30 uur met o.a. Bas Hollenberg op Omrop Frysln Radio in ferbaan met ferkiezingen fan 24 november a.s. Ut programma fan Hayo Bootsma wurdt presenteard fant De Walrus. Ut sal ongetwifeld over Sneek gaan en alles wat der in de stad te don is.
 
16 november om 17:45
 
De Hoge Brugge

De rbruk 'Su het ut weest' is n fan de bste lezen ( n bekeken ! ) fan ut Sneeker Nieuwsblad. Oulevering 353 fan oulopen week fon ik persoanlek un hele moaienn. De Hoge Brugge staat der op, werklek un plaatsje. Ik hew dizze selde foto brkt as omslach foar myn tweede Sneker bundel: ' Dt ok noch ' t november 1992. Ut is amper te loven dat ut bundeltsje al wear 18 jaar oud is. De Vereniging Historisch Sneek, minsen fan dizze aktieve klup fersrge de teksten foar bij de ouwe kiekjes skrieve ut folgende:

" Deze foto van de Hospitalerbrug is gemaakt in 1965. Dit was een vaste brug en er is op deze plek nooit een beweegbare brug geweest. Snekers noemden deze brug de hoge brugge . Deze brug was de verbinding tussen de Bolswarderweg en de Kerkhofslaan en overbrugde de Franekervaart. De Hospitalerbrug was berucht bij kandidaten die moesten afrijden voor hun autorijexamen omdat ze hier een vlekkeloze uitvoering van de hellingproef moesten laten zien aan de examinator. De brug is gesloopt om plaats te maken voor een stenen overkluizing. Om meer ruimte te maken voor het wegverkeer werd het hoge pand links op de foto waarin de snoep en tabakswinkel van Nota was gevestigd gesloopt. Het pand daarnaast met het sterk schuin aflopend dak was de snackbar van Slippens tegenwoordig snackbar van der Wal aan de Bolswarderweg. Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek. Reacties graag op su-het-ut-weest@live.nl of 0515-426306 "

Dat de bewuste foto op ut omslach fan ' Dt ok noch ' staat het o.a. te maken met ut ( titel- ) fers:


Moai wear en lange dagen


augustusdampen hongen
boven de Franekerfaart
in ut skaad
fan de Hoge Brugge
- dy't nou al lang nyt hooch mear is -
fongen wij joekels
fan modderbleien

bij Slippens
op ut terras
likten de susters
fan ut Sint Antonius
an framboaze-ijsko's

en dr saten ok
joekels bij

 
15 november om 17:45
 
Der binne grinzen....Dat staat achter op ut ferkiezingsflderke fan de FNP, Sdwestfryslaan. En Fokko Dam, wie kent um nyt, is ut dr helemaal met eens en goait syn hele gewicht in de stried en stuurde fanmrren ut folgende persbericht de weareld in:

FNP schendt portretrecht.

Fokko Dam van de Blauhster Dakkapel en lid van de Zware Jongens is zeer ontstemd over het feit dat zijn foto ongevraagd in de folder van de FNP is afgedrukt. De FNP heeft geen toestemming gevraagd en had deze, indien dat wel was gebeurd, zeker niet gekregen.

Fokko Dam is geen lid van de FNP. In de folder wordt gesuggereerd dat Fokko achter de doelstellingen van de partij staat. Fokko Dam eist excuses van de nationalisten.

Kiek dr is gyn woard Frysk bij, ok gyn Snekers trouwens. Uteraard was ut antwoard fan lijsttrekker Gerben Gerbrandy foarspelber: " It giet om de sfear fan e foto, it feest yn de std en yn it doarp en om it baitsje fan de Fryske flage. It is in sfearbyld. En Gerbrandy fynt ut ok spitech dat Fokko ut gefol het dat de FNP um brkt het:
" Dat hat net de bedoeling west. Wy wolle him drfoar wol s ekskuses oanbiede.

Opfallend trouwens dat de FNP mar bij n foto in de flder de naam fan de fotograaf fermelden het. Want der is nyt allienech prtretrecht, mar ok kopy-right(= rjocht ) foar brkte foto's. Ik sal fanavend us even in myn digitale fotobestaan kieke, want ik hew ok nch al wat foto's fan de Man met de Brdsjes maakt. Se salle tch nyt un foto fan mij brkte hewwe?

Siest ut al foar dy Fokko? " Twee Ebenhazer-jonkjes klage FNP an! " Allienech ik weet al wat un bitsje rechter oardele sal: " Wat kan't skele je, at je haar mar god sit..."

Ondertussen lge de Frysk Nasjonalisten in un deuk over dizze affre, se gnieze hun de bzen t: anty-reklame is ok reklame! En dan kom ik bij un ander opfallend punt ( allienech ut brken fan ut Hollaans al ! ) t de bewuste FNP-flder.

" NEE-sticker

Wij respecteren uw brievenbussticker, maar vinden dat informatie over uw kiesrecht meer is dan reclame. Daar waar mogelijk hebben wij aangebeld om deze informatie persoonlijk te overhandigen. Daar waar dat niet ging, zijn wij zo vrij geweest deze informatie in de brievenbus achter te laten. "

Is dat cht su? Is dizze FNP flder''informatie over uw kiesrecht'? Lauwlone, jum kanne mij de haan naaie FNP'ers mar dat is fanself groate flauwekul. Dit stroaibiljet is pure FNP-reklame en jum skoare der fantastys met. Fokko Dam is hierbij n fan de groatste propagandisten!

 
14 november om 16:31
 
Polityk & Sinteklaas


Ankomst Sinteklaas in Sneek ( foto Wim Walda, www.grootsneek.nl )


Nou't ik de laaste weken wat mear over de lokale polityk skrief, logys liekt mij foar n dy't in ut folle leven staat, krij ik ok regelmatech mailtsjes over dat tema.

Fandaach dizze mail:

" Gistermorgen gigantisch gergerd aan de ' stoomboot' van D66 bij de Waterpoort. Ik vind dat een grote schande, dat je via het mooiste kinderfeestje je als politieke partij wilt profileren. Sinterklaas bestaat nog steeds voor mij, het geloof in de politiek heb ik al jaren achter mij gelaten..."

Ik hew dus gister nyt bij de intocht fan de Heilege Klaas weest, mar ik bin ut helemaal met dizze mailmaat eens. S ut ok su weze kanne dat ms Fria Fresena der al even leit an de foet fan de Waterpoart? Mar nch us ik begryp mailmaat wel, Sinteklaas staat boven alle partijen en al helemaal boven politieke partijen.

Sneker blogger Cor van der Wal, anders oh su foar ut Frys, feegt fandaach de floer an met de FNP. Sien mar us even op syn site: www.cornelisvanderwal.nl
 
14 november om 09:37
 
Gurbe Douwstra again

Cliffs of Moher


't Wie in mearke gelyk, in ferhaal t in film
Hy stoer en ld, sy leaf en stil
Mar wol o sa fereale, de ien op de oar
En wr't sy ek wienen, inkeld each foar elkoar

'k Nim dy mei, 'k nim dy mei, sa sei hy tsjin har
Nei dat ln fan myn dreamen, ik lit dy gjin kar
En ek d wurdst betsjoene, foardatst it witst
Ast stiest op de high Cliffs of Moher, yn'e mist

Yn dat ln, dr't in liet klinkt t elk hs en kroech
Wrfan't sjongers en dichters ferhelje
Dr't it libben faak kalm is, de see altyd rch
Drst ths bist, al komst ek fan fier

Harren takomst wie makke, sy hienen plannen by't soad
Mei him wol ik libje, mei har wurd ik ld
En op Saint Patricksdei hat in alde pastoar
Har troud yn 'e rein, dr by de high Cliffs of Moher

Yn dat ln, dr't in liet klinkt t elk hs en kroech
Wrfan't sjongers en dichters ferhelje
Dr't it libben faak kalm is, de see altyd rch
Drst ths bist, al komst ek fan fier

't Wie in dizige dei, hiel ier yn 'e moarn
Doe't hy sei tsjin syn leafste, kom jou my dyn hn
Want der is wier neat moaiers, d leaust my grif
Ast aanst mei my giest oan de foet fan it klif

Op dat paad, smel en glysterich, mei de see sa tichtby
Fn syn foet gjin hldfest, en in weach naam him mei
Yn dat iisklde wetter wie 't dat er stoar
Foar it each fan syn faam, dr by de high Cliffs of Moher


Gurbe Douwstra

 
13 november om 11:22
 
En dan nch dit...

Ut is saterdamrren. Nrmaal sproken hew ik dan un stukje gesonde wedstrydspanning foar ut foetballen. Fandaach nyt, ik sal der fanmiddach nyt iens bij weze at de mannen in Heerenveen teugen de Boys speule. Om de doadnfoudege reden dat ik feulste feul last hew fan de ribbekast. Ribben kneusd klinkt su fryndelek, mar allienech wiet dizze blessure ok had het weet hoe ferrekte sear ut dot. En om nou fanmiddach met pine ine bealech an de sydline te staan hew ik ok gyn nocht an. Dan braant ut mij helemaal in. Dat mannen jum mutte ut fandaach mar even sonder mij don.

UPDATE om 12.27 uur:

Heerenveense Boys 6 - O.N.S. 5 : OULAST

Pure genade...
 
13 november om 11:07
 
Nch us Jaap de Vries

Oulopen week kreech ik fan ferskillende kanten mailtsjes over illstratr Jaap de Vries. Ik skreef wonsdach al dat ik syn tekeningen prachtech fon. Faach ston mij wat bij dat Jaap in Sneek woande f woand had. Dat klopt, want ferskillende oud-buurtgenoaten mailden mij dus.: Weest wel dat Jaap op 1 jannewary fan dit jaar overleden is? Nee, dat wist ik dus nyt, soms ontkomme mij ok wel us dingen. In dit gefal nyt pynlek, want ik skrief posityf over Jaap syn werk. Ik gaan nch un stapke ferder, in myn beleving is Jaap dus nyt doad, hij is overleden. En dat is foar mij gefolsmatech yts anders. In syn werk namelek blieft dizze illstratr gewoan deurleven. Uteraard hew ik even googled en kwam ferskillende IMs teugen. Dizze befoarbeld:

Jaap de Vries was zowel schrijver als tekenaar: een dubbeltalent dus! Tekeningen en tekst zijn in zijn boeken even belangrijk: de tekeningen vertellen voor een belangrijk deel het verhaal. Meestal maakte hij de illustraties in zwart-wit, met een heel fijn tekenpennetje en oostindische inkt. Voor de illustraties in Een kip voor Toos (in kleur!) kreeg hij in 2001 een Zilveren Penseel.


Geboren: 27 november 1961 te Kollum
Gestorven:01 januari 2010
Opleiding: Hogeschool voor de Kunsten in Kampen.
Werk: Maakte tekeningen in opdracht van uitgeverijen en tijdschriften.Op een gegeven moment begon hij ook met schrijven.
Thuis: Woonde tot zijn dood in 2010 in Emmeloord.
Eerste boek: De koning en de koningin (1995)
Bijzonderheden: Wil je weten hoe het huis waar Jaap de Vries ooit woonde eruit ziet? Bekijk dan het huisje van Halewijntje en haar broer in Halewijntje en de struikrovers. Alleen staat het niet op een duin (was het maar waar, zegt Jaap!), maar midden in Sneek, ingeklemd tussen hoge huizen.

Ooit gezegd:Het liefst werk ik in zwart-wit, met een erg fijn pennetje en Oost-Indische inkt. Ik maak heel priegelige tekeningetjes, een soort borduurwerkjes, met heel veel fijne arcerinkjes, streepjes en stipjes: steeds voorzichtig doorarceren tot de tekening de juiste licht-donker-verhouding heeft. Dat is een bijzonder precies en tijdrovend werkje.

Over het werk van Jaap de Vries

Jaap de Vries werkte een tijdje mee aan het voormalig kindertijdschrift Mik-Mak. Daarnaast illustreerde hij voor verschillende Friese uitgeverijen en leverde bijdragen aan verhalen- en gedichtenbundels, bijvoorbeeld Ik geef je niet voor een kaperschip en Holle Bolle Gijs. Ook op de Kinderpagina van NRC Handelsblad was zijn werk zo nu en dan terug te vinden.

In het begin was het moeilijk opdrachten te krijgen. Bij uitgeverijen zei men vaak dat het werk te eigen was. Toen is hij zelf maar gaan schrijven! In 1995 verscheen De koning en de koningin. Het is bekroond met een Vlag en Wimpel van de penseeljury. Over de eigenaardige koning en de net zo gekke koningin verschenen in het kindertijdschrift Mik-Mak eerder al twee beeldverhalen. Ook zijn tweede boek, Halewijntje en de struikrovers (1998) ontstond uit een stripverhaaltje, ditmaal uit Holle Bolle Gijs 2. Het is het verhaal over de liefde tussen twee mannen. Voor uitgeverij Zwijsen illustreert hij boeken voor beginnende lezers. In 1996 verschenen twee boeken van Henk Hokke met tekeningen van zijn hand: De schoenverkoper of de muzikant en Een spannend verhaal. Zijn tekeningen laten een eigen stijl zien: ze zijn zeer klein, met veel oog voor details en vanuit een opvallend perspectief gemaakt. De verhalen hebben vaak iets sprookjesachtig en gaan over koningen en koninginnen of over heksen.

Bibliografie selectie

Geschreven en getekend door Jaap de Vries:

2001 De koning die van buigen hield (Querido)
2002 Ridder Bob en de stippenbeker (Zwijsen)
2004 Taart! (Zwijsen)
2005 Tjokje Tjakema (Zwijsen)
2005 De kroon van koning Hiep Hiep (Zwijsen)
2007 De vliegfiets (Zwijsen)
2008 Een fles in zee! (Zwijsen)
Getekend door Jaap de Vries:
1997 Kleine Klaas en de grote vis. Tekst van Dolf Verroen (Zwijsen)
1997 De saaiste vader van de hele wereld. Tekst van Koos Meinderts (Zwijsen)
1999 Een hond zonder merk. Tekst van Henk van Kerkwijk (Zwijsen)
1999 Fryske Rymposter met Tiny Mulder

2001 Stijn Klein. Tekst van Annie van Gansewinkel (Zwijsen)

Bekroningen

1996 Vlag en Wimpel (penseeljury) voor De koning en de koningin
2001 Zilveren Penseel voor Een kip voor Toos


Ik had wel graach us kennis make willen met Jaap. Spitech genoech is dat nyt mear mooglek. Gelukkech kan ik nch wel fan syn werk geniete en op dy manier um tch nch un bitsje kennen leare. Wat dat angaat was de komby met Tiny Mulder ok prima. Want Tiny Mulder sei ok altyd: Wat witte wol wat ik krekt bin, dy moat myn fersen mar leze,mar ls se dan wol goed !
 
12 november om 15:14
 
Reisadfys fan de FNP

De FNP, Klaas Visser, stuurde mij ut folgende reisadfys foar de Haagse politisy:
 
12 november om 14:43
 
Hautain? Andries E. in elk gefal nyt!!


At der momenteel n politikus in SWF ( f Groat Sneek )aktyf is en de pblisiteit weet te halen ( f te soeken ? ) is ut Andries Ekhart wel. De letterlek en figuurleke Roaie Sneker bestuurder laat gyn gelegenhyd foarbij gaan om in de picture te kommen. Folgens Eelke Lok, ik kwam de Omrop Fryslnsjoernalist in Liwwarden teugen, steke PvdA'er Ekhart en FNP'er Germ Gerbrandy met kp en skouders boven de andere lijsttrekkers t. Ik begryp wel wat Lok, dy't folgende week un lijstrekkersdebat in ut drpshs fan Heech sal leide, bedolt. Beide mannen binne rap fan de tongriem en hewwe as wethouwer soms ok un foarsprong at ut om de feiten gaat. Wat dat betreft is ut evech sonde dat dy andere wethouwer, Jan Bargboer ( CDA ), even tydelek btenspel staat en nyt an de ferskillende diskussy's deelnimt. Un time-out kan overigens ok louterend werke Bargboer en met al dy tientallen minsen dy't ik de oulopen weken teugen kommen bin wns ik dij fan harte beterskap en ferder herstel! Dat we dy enrm misse mach ddelek weze.

Teruch naar Ekhart. Hij reageart fandaach op un overigens sblieme kollum fan Wim Walda op www.grootsneek.nl In dy kollum feegt Walda de floer an met de komst fan lanneleke politieke kpstukken dy't ut nou inenen su noadech fine om naar Sneek toe te kommen. Walda is wel su sprtyf om Ekhart syn reaksy te plaatsen. Ik hew Wim fanmrren maild dat hij nou wel us in un spagaat kan komme te sitten. Wie geve je wel de gelegenhyd om te reagearen en wie nyt?

Ik sit overigens met utselde probleem, want ok ik hew gyn reaksy-mooglekhyd op dizze site. Ik bel f mail meastal de betreffende persoanen at ik un kontrofersieel blogje plaats. Su as laasten in de kwesty fan VVD'er Symen Wybenga en de PVV.

Dat Ekhart nou de gelegenhyd krijt om un overigens wat de komst fan Cohen cs, swak ferwear te skrieven, is sympatyk en terecht. Mar wat mutte je nou met Totaal Lokaal ( lijst 8 ), dy't notabene in un advertnsy en un nieuwsbrief letterlek op de man speult. Ekhart s op hautaine toan reageare op fragen ( in dit gefal over ut nieuwe Teater in Sneek ) fan minsen. Su'n konstatearing is nyt allienech subjektyf ( wat is un hautaine toan ? ) mar ik durf ok te stellen un pertinente leugen. Je kanne alles fan Andries Ekhart sge mar hautain? Wat un idoate beskuldeging! En dat in un advertnsy. Op de fraach fan Totaal Lokaal ' wilt u een ander politiek klimaat en een frisse wind? ' antwoard ik fol overtging met NEE, su'n polityk klimaat wr't op de man/frou speult wurdt wil ik nyt. Dat stinkt mij tefeul naar stront & sprtsjes op un petroaliumstel En jum krije fan mij ok nyt de gelegenhyd om op bovenstaande te reagearen. Eigenlek wil ik helemaal niks met jum te maken hewwe, nyt earder dant jum ophouwe met op de man te speulen. Kiek dat is pas hautain!!
 
11 november om 17:00
 
Gurbe Douwstra

Fanmiddach hew ik in de studio fan Omrop Frysln un interview met de Friese troubadoer Gurbe Douwstra had. Ut Frysktalege ferhaal komt in de Moanne fan desember. Ik kon Gurbe Douwstra allienech mar fant de media, had nch noait earder met um praten. Na fanmiddach is dat anders, want we hewwe foar myn gefol un prima interview had. Opfallend ok de overeenkomsten tussen oans tween, beide min ftemear nakommerkes t un griffermeard ' fermidden ' en hast like oud. Gurbe is fan febrewary en ik fan ktober 1954. Sal mrren an de slach met de twerking fan ut gesprek. Ondertussen is ut artikel over Tiny Mulder lovend ontfangen deur de Friesland Post-redaksy, dat wat wil un mins nch mear. Ja, minder last fan de ribbekast!

Josse in Sneek

Sal aansens an un hearleke stoofpt dy't J. klaarmaakt het. Frynd Josse de Haan t Hendaye ( Fraans Baskelaan ) komt te eten. Salle we ut Frys literre weareldsje even bij de bealech pakke. Ja Cor, ok over dyn nieuwe bundel en radioprojekt salle we ut hewwe! En over Tiny en over Hylke & Trinus, Baukje en Akky, ja allemaal krije jum un beurt. Miskyn hewwe ut ok nch over Huub Mous syn bloggerij, je wete mar noait. Dat at de oren beginne te jken wete jum wr't ut fan komt!

 
11 november om 16:52
 
Negen heren & 2 dames in un debat: in de Noorder begint de kulturele fiktoary!!

Gisteravend tegare met dochter P. naar de Noorderkerk weest om ut ferkiezingsdebat over kultuur bij te woanen. Cultuur: het cement van de samenleving? se staat in de tnoadeging te lezen dyt D66, de rganisatr fan de avend, naar tout kultureel Sdwest Frysln maild had. Un prachtech inisjatyf fan de Sneker demokraten en ut was dan ok ferheugend om te sien hoefeul minsen op de pblieke tribne saten. Ik skat tch su gau un 100 persoanen. Met andere woarden kultuur leeft in SWF! En dan ok nch te bedenken dat in Praktykskoal De Diken un andere politieke debatbijeenkomst was, namelek dy over ut onderwys in de SWF. Gelukkech kan un mins mar op n plak tegelyk weze. Ik had dus koazen foar d kultuur. Wat mij as earste opfiel gisteravend was ut bedroefend bitsje antal frouwen dat deelnam an ut debat: negen manleke politisy en twee frouwen, wrfant ok nch n gyn politieke partij ferteugenwoardegde, namelek gespreksleidster Titia Huisman. Wat un armod al dy kearels, ik bin der fan overtgd dat wanneart der mear frouwen aktyf metdon an de polityk ut laanskap der aardech anders t komt te sien. De politisy mochten hun mening geve over dry stellingen, allemaal in ut Hollaans ( is it Frysk f ut Snekers gyn kultuurtaal ? ).
De leefbaarheid op het platteland hangt af van lokale culturele voorzieningen. ( 1 )
Cultuur mag wat kosten, het levert ook wat op. ( 2 )
Sdwest Frysln staat voor een duidelijk cultureel profiel, waarbij professionele instellingen en amateurs elkaar versterken. ( 3 )
Over dizze dry stellingen mochten de politisy hun licht skine late. En waren de meningen nou sterk ferdeeld? Folgens myn beskeiden ( nou ja ) nyt en ik was nyt de enege dyt der blykber su over dacht/denkt. It is krekt of binne se allegear fan deselde partij, riep un tribneklant! En dat fon ik gisteravend ok ut manko an alle deelnimmers, se skiete in de broek om un cht statement te maken. De politieke staanpunten wurde braaf naar foaren brocht, mar ik tmelde nou nyt bepaald fan myn klapstoltsje toen ik de ( toekomstege ) lokale bestuurders an ut woard hoorde. Ok FNPer Germ Gerbrandy, bij ouwezechhyd fan Andries Ekhart ( hij was op De Diken ) ferrewech de bste debatter in ut politieke laan fan de blinen, is wel su tk om un persberichtje de weareld in te sturen met kultuer op fytsfstn, mar dan hewwe we ut ok wel sun bitsje had. Op un fraach t de saal f de politisy ok wisten hoefeul geld der beskiber is foar kulturele edukasy moesten se ut antwoard skuldech blieve. Of tch nyt, want Feriene Loftser Hille Faber stak ut finkerke omhooch en riep 5, 90! Syn kollegas stonnen der wat skaapachtech bij en knikten. It is net in soad wist de Gemeentebelanger nch naar foaren te brenge. Blykber hadden se nyt in de gaten dat Faber sumar un bedrach noemde, want ut leit cht even hoger. Se stonken allemaal in de (strik-) fraach. De jonge fragestelster w allienech mar even wete in hoeferre de politisy cht op de hoogte binne fan wat der in ut kulturele feld te don is

Un ferloaren avend dus? Absolt nyt! Ik fon de presentasy fan Titia Huisman beslist andonlek en sympatyk, de optredens ( Hans Wempe learde oans ut Kulturele Sementliet an en der was nch un hilarise poppekastfoarstelling fan De Paupers, terwyl Ald Faerserf ok nch reklame make mocht ) waren ferdividearend en de groatste winst was miskyn wel dat de politisy gisteravend beloofden om fan ut wij & sij-denken ou te stappen. Alle fertrouwen in de kulturele toekomst fan Sdwest Fryslaan: De Kulturele fiktoary begint in de Noorderkerk!!

Titia Huisman, presentearde ut kultuurdebat in Teater De Noorderkerk.

 
10 november om 19:39
 
Tiny Mulder & Jaap de Vries

Hew ut even smoardruk had met ut skrieven fan un artikel over Tiny Mulder, de Friese dichteres dy't foarege week is overleden. Ik kwam ok nch un moaie pozykaart teugen met drop un fers fan Tiny met un prachtege illstrasy fan Jaap de Vries. Folgens mij ( oud- ) Sneker Jaap de Vries.
Sal nou naar ut kultuurdebat in de Noorder. Ja, ik hew nch altyd ferrekte last fan de ribbekast! Mar ik ferset de sinnen! Nou su!!

 
9 november om 19:01
 
De plaat blieft hangen


Seker in dizze ferkiezingstyd blieft de plaat over de bou fan ut nieuwe teater in Sneek bij sommege politieke partijen mar hangen. Ik hoorde fanmiddach bij Omrop Frysln Radio wear un teugenstanner fan de bou fan ut teater in myn achtertn agearen. At ik de teugenstanner fan fanmiddach praten hoor, dan kromme mij de toanen: want yn Snits is der geloof ek wat jild reserveard troch de frne jieren de OZB in bytsje te ferhegen, dat is allegear hiel nobel, mar je kinne it jild mar ienkear tjaan en dan moatte je wat oare prioriteiten stelle.

At de ferslachgever dan seit dat der in Sneek al begonnen is met de bou fan ut teater, antwoardt de teaterteugenstanner met ik mut bekenne dat ik natuerlik net helemaal wit wat nou de eksakte status is en welke fspraken der presys makke binne

At je un mening hewwe, dan mutte je dy wel onderbouwe, nyt sumar wat roepe. Want dan kromme mij nyt allienech de toanen, mar dan krij ik ok ut gefol dat dizze teugenstanner wel hele populistise prytpraat de eter ingoait.

Ik w met name de minsen fan Totaal Lokaal, dyt folgens Omrop Frysln teugen de bou fan ut teater binne, adfiseare om de cultuurvisie fan de gemeente Sneek der us op na te slaan. In dy kultuurfisy staat un prachtege sterkte-swakte analise fan Kultureel Sneek in. Naar anleiding fan sun analise kanne je pas cht diskuseare. En dan hoeve je ut ( gelukkech ! ) nyt met mekaar eens te wezen, mar om nou nch wear us de diskussy an te gaan dat ut teater der wel f nyt komme mut is un passeard stasjon.
 
8 november om 18:11
 
Lanneleke politisy nou even futweze t Groat Sneek/SWF en rap un bitsje!


Liefhewwers fan lokale polityk kanne momenteel hun hart mar ophale, ut ene debat is nch nyt weest f ut andere dient um al wear an. Hierbij de ferkiezingsagenda sut aktieve politieke partijen mij toemaild hewwe:

9 november 17.00-20.00 uur
Caf Neighbours
PvdA: themabijeenkomst
Jongeren en Alcohol

10 november 20.00 uur
Sneek: De Diken
PvdA: Thema-avond onderwijs

10 november 20.00 uur
Sneek: Theater Sneek
D66 Cultuurdebat

15 november 20.00 uur
Bolsward: Nijwurk
PvdA: Thema-avond rentegratie/armoede

15 november 20.00 uur
Irish Pub
VVD: minister Henk Kamp

15 november 20.00 uur
Tirns: Us Boppeslach
CDA: Landbouwdebat

17 november 20.00 uur
Heeg: It Heechhs
Plaatselijk Belang Heeg: Politiek debat

19 november 20.00 uur
Gem.huis Wymbrits Lijsttrekkersdebat

20 november 14.00 uur
PvdA: Job Cohen in Blauwhuis

20 november 15.45 uur
PvdA: Job Cohen in Sneek


At je dizze bijeenkomsten onder mekaar sette, het ut wel wat wech fan un politieke ready made. Meast in ut ooch springend fyn ik de naam fan PvdAer Job Cohen. Wie? JOB COHEN!! Ut Amsterdam. Wat un klapper wat un stunt om lannelek polityk swaargewicht Job de Afsluitdijk over te halen. Mar wat is ok al wear de naam fan dy Sneker wethouwer dyt nch nyt eens un paar maanden ( f was ut dry weken leden ? ) bij hooch en bij laach bewearde dat Haagse politisy en lanneleke polityk ferre fan de lokale polityk blieve moesten? Ik was ut helemaal met A.E. eens !! Ik begryp der dan ok gyn soademieter fan dat Amsterdamse/Haagse Job nou aansens op de Eierbrugge PvdA-flderkes tdele sal over wat de PvdA in Sneek en ferre omgeving ferandere wil.

Trouwens bij de outrap fan de VVD-ferkiezingskampanje was der ok un Haagse dame anwezech en nou komt Henk Kamp al in de Pub fan Jan van Omme!

HENK KAMP in de Ierse Pub


De plaatsleke CDAers binne der ok nyt fies fan om even met Sander de Rouwe op de kyk. En Mirjam Bakker, foarfrou fan de lokale D66 oait betrapt op n woard Snekers, Hylpers f Frysk? Nee! Mar wel un pontifikaal un foto fan Alexander Pechtold met drnaast de tekst D66 sjocht foart . Krt samenfatten. Haagse politisy in plaatseleke ferkiezingsstryd mut kanne?! NEE, ik mut tidens de lokale ferkiezingstyd niks fan inmenning fan btenou hewwe. Plaatseleke politisy en hun partijen mutte beoardeeld wurde wat se in de oulopen perioade presteard hewwe. Aansens krije Andries, Jan & Titia de rekening nch presenteard fan wat dy Haagse politisy deen f krekt nyt deen hewwe! En dat s sonde weze.
 
7 november om 11:34
 
Boek ds. Alex van Ligten: Intussen is het ook weer droog geworden


Op 25 november anstaande wurdt un bysonder boek fan de Sneker dominee Alex van Ligten presenteard in de Groate Kerk. Op ut fersoek fan Jan de Vlieger fan tgeverij Skandalonme om sestech preken te bundelen het Van Ligten posityf reageard. De sestech preken beslaan de hele bibel en drmet wil de tgave mear weze as un bloemlezing fan preken. De sestech preken pretendeare drom un inleiding te wezen op de bibelboeken. Alex van Ligten over ut boek en de presentasy:

Het is een dik boek geworden, mooi uitgegeven op ruim 600 bladzijden, voorzien van een paar kleine inleidingen en een hoofdstuk over de mensen die het meest invloed op mij hebben gehad, Theo Jaasmas paastafereel uit de Martinikerk in kleur op de binnenzijde van de achterkant en op de andere binnenflap een tekst die nog wat luchtigs over het fenomeen preek zegt.Dat stukje laat ik volgen na de mededeling dat we het boek op 25 november in de Martinikerk gaan presenteren. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Huub Oosterhuis en tussen de muzikale bijdragen door zal Hennie Burggraaff ( NCRV ) een interview met mij houden.Daarna zijn er hapjes en is er wat te drinken, en is het boek te koop.

Over de opfallende titel fan ut boek fertelt de Sneker dominee ut folgende: Toen onze oud-predikant Sipke Oosterhoff ( Oosterhoff was predikant in Sneek, hvdv ) nog maar net begonnen was als dominee, in Hoogwoud (NH), was hij natuurlijk, net als iedereen die voor het eerst echt werk aflevert, zeer benieuwd naar de reacties. Wat zouden ze ervan vinden? De liturgie, de preek? Na een van zijn eerste diensten liep hij met de ouderling van dienst naar de kerkeraadskamer. Die wierp een blik door het raampje van de consistorie en zei: Het is intussen ook weer droog geworden, dominee. De zin werd in kleine kring spreekwoordelijk. Bij de Oosterhoffen aan de Stationsstraat was het vaak het antwoord op de vraag: Hoe was je dienst vanmorgen? En als ik niks hoor op mijn schriftuitleggingen, denk ik nog steeds: we hebben het in elk geval droog gehouden. Daarmee is de status van de preek aardig weergegeven. Voor de meeste kerkgangers is het een pauzenummer. Onvermijdelijk, maar je zit tenminste droog. En straks mag je weer naar buiten.

Ik s de de datum 25 november drom mar even in de agenda noteare, want ut wurdt fast un bysondere feestleke bijeenkomst!
 
6 november om 18:07
 
In polonze naar de Pub ( 7 )

Dat ut dit jaar gyn segetcht richting brdes wurdt, foarech jaar trouwens ok al nyt, wist ik fantefoaren toen we an ut seizoen begonnen. Fandr ok de titel fan dizze seary foetbalferhalen over ut roemruchte O.N.S. 5. Toen oans teugenstanner fanmiddach ut Sdersprtpark opkwam wist ik futdaleks al dat un wel us un problematise partij wurde kon. Nyt dat ik ut in de broek deed f su, nee ik hew gyn angst f frees foar wie dan ok, mar de leeftyd fan Joure 6 baarde mij srgen. Alle weken speule we teugen jonges dyt oans soanen weze kanne, mar fanmiddach kreech ik even ut gefol dat ik kwa leeftyd teugenover kleinkyndes kwam te staan.

Foarou in de boks begon ut anders su moai met un tropise ferrassing fan de Man fan Glas. Hij had foar ieder fan oans un banaan metnommen. Ik hew der selfs twee had. Ik weet nyt f ut deur de bananen kwam, mar de earste helt teugen de youngsters fan de Flecke konnen we ut nch behoarlek bijbene, seker in de achterhoede. Deur un bitsje un lullech doelpuntsje kwamen we met 0 1 achter, wrt un foarsprong feul terechter weest was. An ut end fan de earste helt ging ik in ut strafskpgebied nch ondert en kwam met de ribben ope knibbel fan un Jouster terecht. Nou bin ik fan myn leven nch noait over de knibbel fan un Jouster leid, mar n kear mut de earste weze. Allemachtech sun ferrekte pine hew ik op dit moment. Foarlopege diagnose: behoarlek kneusde ribben. En wrt un bitsje ferstandege speuler ( De Man fan Glas dus ) futdaleks om un wissel smeekt gaan ik deur. Sterker nch, ik don krekt f der niks an de haan is. Ondertussen wurdt ut tfanhzersbd al opmaakt en sien ik as hangen teugen de nacht op. Wrieve sal nyt helpe, selfs Kajapoetoaly nyt. Rust, dzend kear rust. En dat is nou krekt un eigenskap dyt ik nyt hew. Over de tweede helt kan ik krt weze, Joure skoarde nch un paar kear en won teindelek dik ferdind. Ik sal in beweging blive en gaan sumetn naar ut Abe Lenstra Stadion. S ik wonsdach wel trene kanne, bin ik der saterdach wear klaar foar? Gek dat je sukke gedachten hewwe at je un 50-plusser binne. Wat foar psygise ouwieking s hier an ten groanslach lege. Oans Psych t ut Fijfde mar us naar frage, allienech dy is self ok konstant blesseard. Al hew ik fan hem ut idee dat ut mear tussen de oren sit, mar dat is teraard un foaroardeel.
 
6 november om 10:26
 
Burgemeester Wymbrits in polonze!

Soms binne burgemeesters krekt minsen, at je sukke momenten dan fast lge kanne geeft dat un god gefol. Ut overkwam mij gister tidens ut laaste personeelsfeest fan de Gemeente Wymbritseradiel in ut gemeentehs fan Drielts. Burgemeester Jacob Reitsma in polonze! Nout Wymbrits opgaat in de nieuw te frmen gemeente gaat ok de pv ter siele. Un laaste feestje dus en as man fan J. mocht ik ok anwezech weze. Un bitsje un apart gefol om dr as Sneker tussen te staan. Ik was trouwens nyt de enege Sneker, der waren moai wat Waterpoartminsen. Der is ok sondermear un bepaalde klik met dizze naaste buurtgemeente fan Sneek. Tuurlek fole je hier ok un bepaalde animositeit richting de Groate Stad mar ut is noait cht fijandech. Ik fyn ut trouwens ok wel noflek dat ik weet wat der onder de plattelaansbeflking speult. Ik mach graach onder minsen ferkeare, wete wat der leeft! Plattelaan & Stad hewwe mekaar noadech! Dat is ok de strekking fan ut interview dat ik gister an Friesch Dagblad sjoernalist Merlijn Torensma gaf. Ut artikel dat fandaach in ut FD staat, gaat over kaansen en bedrigingen foar de kulturele sektr in de nieuwe fzygemeente. Sien ok www.grootsneek.nl


Ut kolleezje fan B. & W. in un karaoke-act! Links de Bee en rechts de wethouwers Douwe Attema en Gerben Gerbrandy. ' Nou ja, toe dan mar ut is ferkiezingstyd...'
 
5 november om 17:05
 
Strippende wethouwer Ekhart reikt Sneekology-sertifikaten t


Nch noait earder is der in de statege Groate Raadsaal fan ut Sneker stadhs un striptease opfoerd, dr bin ik wel seker fan. Gisteravend gebeurde dat wel tidens de treiking fan de 20 sertifikaten an de deelnimmers fan de tweede sksesfolle seary Sneekology. Wethouwer Andries Ekhart nam as loko-loko-loko de honeurs waar foar burgemeester Hayo Apotheker. Omdat de silveren amstketting nyt beskikber was, deed Ekhart knoopke foar knoopke syn bloeske t om ferfolgens in un orizjineel T-shirt ( kadoatsje fan Sneekolooch-inisjatyfnimmer Omer Kaya ) de begearde sertifikaten te overhandegen. De kursisten begeleiden de wethouwer met langsaam handsjeklappen en eefkes trilde de met goud behangen raadsaal in syn foegen toen de wethouwer de act foltoaid had. Ut entsiasme onder dizze tweede groep Sneekologen over de kursus was bysonder groat en de ploech eiste dan ok un teruchkomavend. An dat fersoek sal in ut foarjaar foldeen wurde.

PAUL RUITERNa de plechtege overhandeging ging ut in optcht naar de Singel drt Sneekolooch fan ut earste uur Paul Ruiter syn lokaal gastfrij ter beskikking stelde an de laureaten. Sterker nch Ruiter sponsrde dizze avend met hearlek hapkes & drankjes. Ondertussen is de derde kursus, in ut foarjaar, al wear helemaal folboekt en de kursus krijt dan ok seker un ferflch. Kaya sal der nyt mear bij weze, mar blift as geastleke fader teraard betrokken bij de kursus. Groate bewondering foar dizze 26 jarege Sneker met un Turkse familynaam. Foar btenstaanders is ut nch nyt helemaal ddelek wat der op de Sneekology-avenden allemaal deen wurdt. Ik w dat ok mar moai su late. Lui dyt mene dat we befoarbeeld seuven avenden bij de Weduwe Joustra op besoek gaan laat ik in dy waan. Dat ik un fette onkostefergoeding krij is un ander item onder ut eekmiegende deel fan de beflking. De Sneekologen wete wel beter. Feit is wel dat fan de nmalege toeseide 4000 euro subsidy letterlek gyn sent in myn kntbze ferdwine sal. Nou nyt en in de toekomst ok nyt. Nou su!


SEEFDRUK as kado


Tidens de nasit in de Singel Sositeit kregen Omer en ik as dank foar bewezen dinsten un prachtege inlijste seefdruk fan Ronald Westerveld. Spermoai man!!

Ope site fan Harm Rozenberg staat un tgebreide foto-impressy fan de laaste Sneekology-avend.

Omer Kaya probearde op'e falreep nch un bitsje propaganda foar syn PvdA te maken, teraard met un fette knipooch: Kaya het mar n belang, ut belang fan de nieuwe gemeente!
 
4 november om 18:08
 
Tiny Mulder ferstoarn


Sa niis krige ik berjocht dat fannemiddei de dichteres Tiny Mulder ferstoarn is nei in slimme sykte. Tiny waard op 2 april 1921 berne yn Beetstersweach. Yne Twadde Weareldoarloch wie sij fersetsfrou. Tiny Mulder krige .o. de Medal of Freedom nderskieding mei Silver Palm yn 1946 fan de Amearikaanse regearing. As sjoernaliste by it Friesch Dagblad skreau Mulder .o. prima resinsjes.
Foar al har literr wurk krige Tiny Mulder yn 1986 de Gysbert Japikspriis. In hiele bysndere frou is net mear, gelokkich har wurk noch wol. Rst yn frede.

 
4 november om 17:28
 
Interviewe


Fyn ik moai om te don. Ja, ut is ok werk, mar wel noflek werk. Op donderdachs en frijdachs is de freelance sjoernalistyk un tweede tak fan mij naast dy fan learkracht in ut Praktykonderwys. En dy't ok t ut onderwys komt is de Sneker wethouwer Andries Ekhart. Fanmiddach had ik un interview met Ekhart en beleidsmetwerker Erica van Leeuwen fan de oudeling Sosiale Saken en Werkgelegenhyd, dy't har bezechhoudt met ut projekt werken & learen. Toen ik in de Marktstraat ankwam liet de wethouwer krekt un groate groep learlingen fan de Friese Poort t. Hij had de learlingen un rondleiding deur ut bestuurlek sentrum fan Sneek geven. Sachst gewoan an alles dat Ekhart in syn element was. Ut interview, foar Ondernemend Sneek, met hem en Erica van Leeuwen over alles en nch wat over werkgelegenhyd ferliep in un hele plezierege sfear.


Erica van Leeuwen


Un beflogen frou dy Van Leeuwen, dy't heel entsiast over har werk fertelde. En dr hou ik fan, entsiaste minsen. Ik hew un ferrekte hekel an negatievelingen. At je entsiast binne werkt dat deur in alles. Erica fertelde dat un jaar aksyplan om de jeugdwerkeloashyd un halt toe te roepen syn fruchten ouwerpt. " Na een jaar uitvoering te geven aan het actieplan blijkt dat Werkplein Sneek koploper is bij het plaatsen van jongeren op een baan. Van de in totaal 4146 werkloze jongeren in Friesland, zijn er 934 ( 23 % ) door Werkplein Sneek aan het werk geholpen! "

Fanavend de treiking fan de Sneekology-sertifikaten op ut stadhs. Drover mrren mear. Fandaach ok wear allemaal aardege opdrachten kregen. Sal der binnenkrt wel mear over fertelle.

 
3 november om 18:18
 
Trene


Kiek at ik nou op Urk woande dan had ik gyn probleem dr trene se nyt op Dankstond. En selfs bij de Boys in Harkema wurdt fanavend nyt treend omdat ut Dankdach foar Gewas en Arbeid is. Mar ik woan in Sneek en ik speul bij O.N.S. en der wurdt fanavend gewoan treend. Punt t. Allienech ik bin un cht O.N.S.-koekje en ut kouwe grize wear lokt mij helemaal nyt om naar ut Sdersprtpark toe te gaan. Nee, ut feld wurdt ok nyt oulast, want op un kunst-gras-kapkje-feld kanne je altyd speule en dus ok trene. Der sit niks anders op dan de tas nou mar in te pakken en naar ut treningsfeld toe te gaan. Uteraard in de Opel, want su'k sei ik bin un koekje en op'e fyts is ok su'n end. B...!!! Moraal fan dit blogje? Ut is fandaach gewoan un grize dach en ik hew feitleks niks te melden. En ik mut nch even oukicke fan de oulopen somerweek. Hearlek met de bloate bealech op ut warme straan.

 
2 november om 18:27
 
Nico op krstcht

Foto foarege week skoaten in F.

Nico Altenburg, syn familynaam laat niks te raden over, is su Rooms ast mar kan. En hij skaamt sich ok nyt foar syn oukomst. Wrom s Nico ok? Mar tch gaat ut Roomse Nico un bitsje te fer met de ferroomsing fan Sneek. Utlge, nyt in raadselen spreke Van der Veer. Ik kreech fanmrren un mailtsje fan Nico met un swikje foto's. Ut was oans Nicolaas al us opfallen dat alle toegangswegen tt Sneek de laaste tiid ferrykt binne met un groat krs! Gyn flau benul wiet achter dizze aksy sit, mar de oud Wee Zie Tesser Altenburg het fanself wel gelyk, ut stikt inenen fan dy RK symboalen. Allienech at je Sneek over ut water binnenkomme dan is de ontfangst un bitsje protestanter. Tsja Nico, ik wil nyt Roomser as de paus weze, mar de Heilege Fader in ut Vaticaan sal dyn krityk hoofdskuddend oudon met tel je Rooms Katholike segeningen tch jonge! En earlek is earlek sulang de geur fan KING-pepermunt nch over dizze stad waait sal ik gyn ferdere aksy ondernimme. Sneek blift Sneek en in Blauhs dochten de RK kyndes froeger al dat idern gek was behalve sij. Amen.

Fant de richting Hommerts

Fant de richting Joure

Fant de richting Liwwarden

Over ut water fant Drielst
 
1 november om 18:59
 
En dan is ut al wear Allerheilegen...


Foto maakt op ut straan fan F.


Wat je belove mutte je don! En at ik skrief dat ik op Allerheilegen met un fers blogje kom dan don ik dat ok. Un hearleke fakaansyweek achter de ruch, ferder gyn bysonderheden, blieft priv! Ja, ik hew wel un hele brne kp!

Fanmrren krekt as su'n soad anderen wear gewoan an ut werk weest. Nou ja gewoan, ut is bst noflek dat je fast werk hewwe en dat werk ok nch us met plezier don. Mut der nyt an denke dat je met teugensin naar je werk toe gaan.

Ik hew de oulopen weken gyn tel achter un komputer sitten, allienech mar su nou en dan un Telegraaf lezen. Don aansens un ultime poging om al ut nieuws fan de oulopen week in n avend in retroperspektyf te krijen. Begin aansens mar met de sites fan de lokalen en drna de papieren ferzy's fan de LC en ut FD.

Hew al metkregen dat Feijenoord ( su skreven we dat in de Gouden perioade ) un histoarys pak op'e bealech had het fan dy lampeboeren t Eindhoven. Folt nyt noflek, mar ik lch der nyt wakker fan. Je kanne beter drome over moaie dingen fan froeger en nyt wakker lge fan minne dingen fan nou.

Mrren wear un blogje over aktuele saken t myn eigen kleine Sneker weareldsje en alles wat dr bij leit. De hele weareld dus!