dagboek > overzicht
Dagboek november 2010Bekiek hele maand 
 
29 november om 17:22
 
Fan dik hout saagt men politieke planken

OEPS! Anders kon ik in earste instaansy nyt bedenke na ut lezen fan un analize over de oulopen gemeenteraadsferkięzings op de site www.liwwaddes.nl Fňlgens Hopperus Buma ‘ waren de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland ( Buma bedoëlt Súdwest Fryslân, hvdv ) ontluisterend ’ . Ut is sondermear un opsienbarend stuk wurden. Ferskillende politisy en partijen, met name de PvdA en ut C.D.A. krije onder út de sak. Ik sitear.

Sjoerd Galema


“ De verkiezingen voor de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland waren ontluisterend. De voorgeschiedenis was al weinig fraai. Met de steun - voor en achter de schermen - van de herindelingsgedeputeerde Sjoerd Galema - is lange tijd gemanoeuvreerd om Zuidwest Friesland zo groot mogelijk te maken. In de Tweede Kamer, die uiteindelijk moest instemmen, overheerste aarzeling. Paste dit nu wel goed bij de omstandigheden, daar in dat mooie Friesland? De moed van de Kamerleden was niet groot genoeg om nee te zeggen. Ja dan maar, met - als doekje voor het bloeden - wel een evaluatie na twee jaar.”


Andries Ekhart en de PvdA“ Ekhart, wethouder van Sneek, was de aanvoerder van de PvdA. Een verlies voor zijn partij van 27% naar 18,5 %. Ekhart viel in zijn reactie op klassieke wijze door de mand. Het lag aan de media. Bijvoorbeeld het lijsttrekkersdebat op Omrop Fryslân was in de vraagstelling verkeerd geweest. Er was teveel over de voorgeschiedenis gesproken, en te weinig over de goede plannen van de PvdA voor de toekomst. De verbaasde verslaggever van de Omrop merkte op, dat Ekhart toch zelf bij het verkiezingsdebat was geweest. Ja, moest Ekhart toegeven, maar er was te weinig naar hem geluisterd. Vervolgens sprak Ekhart er zijn grote tevredenheid over uit, dat de “protestpartijen” weinig voet aan de grond hadden gekregen. Hier manifesteert zich de grote tekortkoming bij de PvdA. Locale baasjes - in dit geval wethouder Sneek - raken verzeild in grote projecten - ditmaal een herindeling - en beginnen in hun eigen grootheid te geloven. Geconfronteerd met de teleurstellende uitslag slaan ze op een onhebbelijke manier om zich heen. Zelfoverschatting - kijk eens met welke grote ondernemingen we hier bezig gaan - gaat gepaard met verwijdering van de achterban (eigen partijleden en sympathiserende kiezers). Daar ligt de verklaring voor de slechte uitslag, niet bij de media en niet bij de protestpartijen.”

Het ijdele CDA


“ Het CDA veroverde de meeste zetels, en was daar opgetogen over. In feite verloor ook het CDA, namelijk 24,5% nu, en 27,1 bij de vorige verkiezingen. Reden voor enige bescheidenheid, maar daar was bij Sjoerd Galema en consorten niet veel van te merken. Dat het CDA verrast was, is begrijpelijk, gezien het debacle bij de landelijke verkiezingen. Maar voor openlijke vreugde was weinig reden. In het licht van het lage opkomstcijfer - 48,7% - zou de vreugde althans met enig schaamte gepaard hebben mogen gaan. Je zag dat er niet aan af. Galema en De Rouwe glorieerden. Zoals ze ook gloriëren in een minderheidskabinet, waar ze na een halvering bij de verkiezingen toch de helft van de ministerszetels weten te bezetten. Rechts radicale gedoogsteun nemen ze voor lief. Zoals Prediker al zei: ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Bij het CDA is dat inzicht zoek.”


Opkomstsifer


In syn analize gaat Buma ok in op ut ‘ abominabele opkomstcijfer ’ en bekritiseart hij ok de Leeuwarder Courant.

“Lage opkomstcijfer is historisch dieptepunt“, zo kopte de Leeuwarder Courant. De LC gaat er daarbij niet op in, of dit tot conclusies zou moeten leiden voor gemeentelijke fusies, en herindeling in het algemeen. De LC zou daar wel eens bij stil mogen staan. Diverse redacteuren - bijvoorbeeld naar aanleiding van de standpuntbepaling in de gemeente Leeuwarderadeel - tonen zich rabiate voorstanders van de vorming van zo groot mogelijke gemeenten. Een evenwichtiger en objectiever beoordeling in de kwaliteitskrant zou op zijn plaats zijn.”


Burgemeester Apotheker


Ok de rol fan burgemeester Apotheker komt onder ut fergroatglas fan Buma.

“ Waarnemend burgemeester Apotheker sprak aan het begin van de avond - toen de opkomst al beneden de 50% dreigde te blijven - nog uit, dat hij toch vurig hoopte, dat in elk geval de 50% zou worden gehaald. Dat vond hij toch wel heel belangrijk. Om van democratie te kunnen spreken, moest - zei Apotheker - toch wel minimaal de helft van de betrokkenen meedoen.

Apotheker weet het dus wel. Andere coryfeeën als Galema en Ekhart kwamen er nauwelijks aan toe om zich druk te maken over de opkomst. Hun eigen zeteltal - in het positieve of in het negatieve - biologeerde hen teveel.

Het zou de politieke klasse in (Zuidwest-) Friesland sieren, als zij de conclusie van burgemeester Apotheker ter harte nam. Aan deze gemeente ontbreekt de politieke legitimatie, als gevolg van het thuisblijven van de meerderheid van kiezers. Er is alle reden daar niet te snel over heen te stappen. Van burgemeester Apotheker - als van rijkswege aangestelde behoeder van de openbare orde - mag gevraagd worden, dat hij als eerste maatregelen neemt. Ook de provincie - te beginnen bij de CdK Jorritsma - zal nu op de rem moeten trappen. Gebeurt dat niet, dan is de geloofwaardigheid zo langzamerhand wel definitief verdwenen. Zuidwest-Friesland is ons voorgespiegeld als voorbeeld voor de rest van de provincie. Daarom is het zaak de valse start van Zuidwest Friesland te benutten voor een nieuwe benadering, waarin ook de bevolking zich kan herkennen.

De oorzaken van deze valse start moeten zonder uitvluchten en ongeacht prestigeverlies voor partijen en personen blootgelegd worden. De bevolking heeft daar recht op.

Zal Apotheker moed en karakter tonen? Hij zou dan zijn collega Crone van Leeuwarden overtreffen. Crone vroeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar - waar in Leeuwarden de opkomst bleef steken bij 50% - om een grondig onderzoek naar de oorzaken. Het is gebleven bij een oppervlakkige beschouwing over het verloop van de verkiezingen in Leeuwarden. Het Leeuwarder college heeft het ook nog niet nodig geoordeeld om deze rapportage voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is al lang vergeten, dat ze bij de verkiezingen zo bedroefd gestemd waren over de thuisblijvende kiezer. Zo gaan de politici rustig verder naar de volgende verkiezingen, en tonen straks weer hun rituele verbazing en treurnis over de alweer verminderde opkomst. Het doet denken aan de ondergang van de Titanic, waar het orkest tot op het laatst bleef spelen.
Dames en heren politici, het is al vijf over twaalf.”


Ut folledege stuk staat dus op bovennoemde site te lezen. Ik hew ondertussen ferskillende politisy op de analize wezen. Tňt nou toe het der nňch mar één un summiere reaksy geven: ‘ Dit vraagt natuurlijk om een een reactie! En die komt er ook, waarschijnlijk dit weekend ’.

Ik bin heel benieuwd naar de andere reaksy’s!