dagboek > overzicht
Dagboek november 2012Bekiek hele maand 
 
21 november om 07:23
 
PvdA fraksy SWF komt met fragen over stoomtrein!

Gisteravend un bericht kregen fan de PvdA fraksy SWF met fňlgende inhoud:


SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(artikel 46 RvO)


Van : Fractie PvdA: Johan Feenstra

Datum indiening : 20 november 2012

Aan : Het College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp : Ontwikkelingen m.b.t. Friese Stoomtrein

Wijze van behandeling : Schriftelijk.Toelichting:

Op 13 november jl. is door de Gemeente Súdwest-Fryslân en de Provincie Fryslân een gezamenlijke persverklaring uitgegeven over de stand van zaken “Friese Stoomtrein Maatschappij”. Aanleiding voor deze persverklaring is het in september jl. verschenen onderzoeksrapport van ZKA Consultants & Planners over de haalbaarheid en betekenis van de stoomtrein in Fryslân.

De PvdA-fractie heeft daarover de volgende vragen aan het College van B&W:


1. In de afgegeven persverklaring van 13 november jl. is vermeld dat “de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân het rapport van ZKA Consultants & Planners voor kennisgeving hebben aangenomen”:
• welke conclusies moet de raadsfractie van de PvdA daaraan verbinden voor de haalbaarheid van de stoomtrein in Súdwest-Fryslân mede gezien de conclusies en aanbevelingen in het rapport? Waarom voor kennisgeving?
• welk bestuursorganen worden bedoeld met “de gemeente” en “de provincie”?
• welke vervolgstappen worden op het rapport nog genomen nu het rapport voor kennisgeving is aangenomen? en wordt de gemeenteraad daarbij betrokken/geďnformeerd?

2. Het onderzoeksrapport van ZKA Consultants & Planners, is gedateerd op september 2012. Pas op 13 november jl. is dit rapport openbaar gemaakt. Wat zijn daarvan de redenen?

3. Het onderzoeksbureau ZKA Consultants & Planners geeft in de aanbevelingen aan om een mogelijk alternatief van integratie van de toeristische (stoom)trein in de organisatie en dienstregeling van Arriva, serieus te onderzoeken.
• Heeft het College van B&W en/of het College van Gedeputeerde Staten het onderzoeksrapport aan de directie van Arriva aangeboden? Zo ja wanneer?
• Zijn er al verkennende gesprekken gevoerd met de directie van Arriva? Zo nee: waarom niet. Zo ja: wat waren de uitkomsten?

4. Op de website van ZKA Consultants & Planners is het volgende vermeld: “In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân en provincie Fryslân deden wij onderzoek naar de haalbaarheid en economische betekenis van een rijdende stoomtrein tussen Sneek en Stavoren. Conclusie: de stoomtrein heeft economische meerwaarde, maar is zonder financiële steun lastig rendabel te exploiteren. De lokale en ook provinciale overheid zoekt nu naar de meest gunstige oplossing, waar mogelijk ook marktpartijen een rol bij kunnen spelen”:
• Zoeken de gemeente en de provincie momenteel daadwerkelijk naar een oplossing? Zo ja: welke meest gunstige oplossing wordt dan voorgestaan? en wanneer wordt de gemeenteraad over de uitkomsten geďnformeerd?
• Zo neen: waarom doet het onderzoeksbureau daar op deze wijze mededeling van?

Wij hopen dat u deze vragen op korte termijn kunt beantwoorden.