dagboek > overzicht
Dagboek november 2012Bekiek hele maand 
 
21 november om 22:00
 
Gerben Gerbrandy burgemeester Achtkarspelen

Foarmalech wethouwer fan Wymbrits en teugenwoardech fraksyfoarsitter fan de FNP in Súdwest-Fryslân is fanavend foardroegen as burgemeester fan de gemeente Achtkarspelen.

Gerbrandy ( 60 ) dy't foar syn politike loopbaan learaar in ut foartset onderwies in Waskemeer was, woant nou nňch met syn echtgenoate in Gau.

UPDATE


Na syn onderwizersloopbaan wurdde oud-Hommertser Gerbrandy in 1998 wethouwer fan Wymbritseradiel en dat bleef hij tňt 2010 na ut opheffen fan Wymbrits. Gerbrandy was un doadferfde kandidaat om opnieuw wethouwer te wurden.

Argumenten ( alhoewel...) as nyt loyaal weze ten opsichte fan de herindeling wurdde de FNP'ers achterou swaar anrekend. De polityk besliste dus dat nyt de FNP’er mar tňch wear twee PvdA'ers op ut plús kwamen te sitten, ondanks ferlies tidens ferkiezings. Gerbrandy kwam in de opposisybankjes fan SWF. Un rol dy’t hij anders met ferve bekleedt!

Earder dit jaar wurdde bekend dat Gerbrandy de nieuwe foarsitter fan ut Overlegorgaan van het Nationaal Park de Alde Feanen. Hij fňlgde Pé Miedema op dy’t dizze funksy fanaf de oprichting in 2006 bekleedde. Gerbrandy is sinds september foarsitter fan de natuurňrganisasy.

Op de FNP site fan Súdwest-Fryslân is ut fňlgende profyl fan Gerben Gerbrandy te finen:

Nevenfunksjes:

FFU, lid bestjoer, űnbesoldige, 8 oeren per moanne
- Plattelânsprojekten Gebiedsplatfoarm, fise-foarsitter, űnbesoldige, 10 oeren per moanne
- Marrekrite, kommisje Slűs- en Bręge iepeningstiden, űnbesoldige, sliepend
- Omrin Oandielhâldersgemeente, űnbesoldige, 5 oeren per moanne

Wat is dyn driuwfear as folksfertsjintwurdiger?

Meihelpe in rjochtfeardige mienskip stâl te jaan.

Wat wolsto as riedslid berikke?

Dat it algemien as ek it persoanlik belang ta syn rjocht komt.

Hoefolle tiid steksto yn it riedswurk?

Safolle as nedich.

Hokker portefúlje hasto yn de fraksje?

Romtlike Oardering, Plattelânsbelied,Doarpen en Stęden.

Op hokker oare męd bisto maatskiplik aktyf (of west)?

Feriening Frysk yn it Űnderwiis.

Wat is dyn moaiste plakje yn de gemeente?

Sânfurd.

Węre hasto as belutsene bij de gemeente spesifike belangstelling foar?

Ús lânskip en Taal en kultuer.

Binne der bysűnderheden dysto noch kwyt wolst?

KFFB: Klim Fleurich Fierder Berchop.