dagboek > overzicht
Dagboek september 2015Bekiek hele maand 
 
26 september om 20:43
 
PvdA SWF stelt vragen over Kantongerecht

PvdA-fractievoorzitter Johan Feenstra

Op 14 september jl. is op de website 'Liwwadders' een artikel gepubliceerd over de verkoop van het oude kantongerecht in Sneek via een zogenaamde ABC-constructie ( Zie ook op deze site bij 14 september ).

Dit artikel geeft voor de PvdA-SWF aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Wat is de mening van het college van Burgemeester en Wethouders over de inhoud en teneur van het artikel?

2. Kunt u de achtergronden en redenen schetsen waarom de gemeente heeft meegewerkt aan de onderhavig ABC-constructie en welk maatschappelijk belang daarmee is gediend?

3. Kan het college aangeven voor welke functie het pand bestemd gaat worden?

4. Tot 31-12-2016 blijft de gemeente (volgens het artikel) het betreffende pand huren; voor welke doeleinden?

5. Waarom houdt de gemeente het pand voorlopig niet zelf in eigendom, waardoor er huurlasten bespaard kunnen worden?

Datum beantwoording:

Beantwoording van het college/de burgemeester*:

1. Wat is de mening van het college over de inhoud en teneur van het artikel?

Het artikel biedt de gelegenheid te verduidelijken waarom de gemeente slechts juridisch tussenpersoon
was bij de verkoop van kantongerecht door de Rijksgebouwendienst aan G. Paques.

De teneur dat hier iets mis mee zou (kunnen) zijn, delen wij niet.

Wat zijn de feiten?

– de gemeente toont belangstelling voor het pand Markstraat 1 in het kader van de Centrale
Huisvesting. Dat pand is eigendom van G. Paques, die het heeft gekocht van de SNS-bank;

– ongeveer tegelijkertijd, en los daarvan, toont G. Paques belangstelling voor het gemeentehuis in Witmarsum, dat de gemeente in de verkoop heeft staan via makelaardij Hoekstra. Paques doet een prima bod volgens makelaardij Hoekstra, gezien de markt voor dat soort panden;

– de gemeente neemt contact op met Paques over beide objecten. Partijen komen overeen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad, de panden aan elkaar te verkopen onder de overeen gekomen prijsstellingen;

– Paques was voornemens in Markstraat 1 een restaurant en een aantal appartementen te ontwikkelen. Dat was mogelijk volgens het vigerende bestemmingsplan. Paques vraagt daarom hoe hij het kantongerecht zou kunnen verwerven om daar dan een restaurant te ontwikkelen;

– de gemeente geeft de contactpersoon van de RGB door aan Paques, die daarna zelf tot overeenstemming komt met de RGB over prijs en levering;

– de RGB kent eigen regels waarbij onderhandse verkoop mag, mits de gemeente het eens is met voorgenomen bestemming en dat laat zien door een A-B-C-overeenkomst, die daarna tot stand kwam. Daarnaast was de gemeente ook huurder;

– B en W besluiten op 21 april 2015 op ambtelijk advies tot de gevraagde medewerking als tussenschakel tot doorverkoop zonder bijkomende kosten;

– de gemeentelijke stadswachten opereren vanuit het kantongerecht als thuisbasis. Het huurcontract tot 1-1-2017 wordt geëerbiedigd door de nieuwe eigenaar;

– de gemeente zelf wilde het pand nooit kopen omdat de stadswachten in het kader van de Central Huisvesting elders worden gehuisvest. In een pand dat reeds eigendom is van de gemeente. Dat we het pand Marktstraat 27 NIET willen kopen is op 18 februari 2014 schriftelijk kenbaar gemaakt.

2. Kunt u de achtergronden en redenen schetsen waarom de gemeente heeft meegewerkt aan de onderhavig ABC-constructie en welk maatschappelijk belang daarmee is gediend?

Het kantongerechtsgebouw is als een eiland gelegen tussen uitsluitend horeca-objecten en is onderdeel van de horecazone in het centrumbeleid voor Sneek. Het vestigen van een restaurant in Marktstraat 1 (oude SNS-bank) is minder passend. Daar komt nog bij dat Marktstraat 1 goed past binnen de visie op de Centrale Huisvesting.

Het verwijzen van een ondernemer naar de eigenaar van het kantongerecht (RGB), ten behoeve van een plan dat qua bestemming geheel past in het gemeentelijke beleid, dient daarmee een maatschappelijk doel. Het als intermediair bijeen brengen van partijen, die er vervolgens zelf onderling uit moeten komen (met als kader het gewenste beleid daarmee te stimuleren), is een goede taakuitoefening van de gemeente.

3. Kan het college aangeven voor welke functie het pand bestemd gaat worden? Horeca/restaurant (kan volgens het vigerende bestemmingsplan).

4. Tot 31-12-2016 blijft de gemeente (volgens het artikel) het betreffende pand huren; voor welke doeleinden?
Het pand wordt gebruikt voor de huisvesting van de stadswachten. Als de gemeente eerder het pand verlaat omdat het alternatief gereed is, gaat dat met instemming van de nieuwe eigenaar, en wordt geen huur meer betaald. Het contract is alleen een borging dat de gemeente tot 1-1-2017 mag blijven huren.

5. Waarom houdt de gemeente het pand voorlopig niet zelf in eigendom, waardoor er huurlasten bespaard kunnen worden? De gemeente heeft het pand niet zelf in eigendom en ook nooit gehad. Het pand past niet in de visie op de Centrale Huisvesting. De gemeente heeft het daarom ook nooit zelf willen kopen. Een eventuele aankoop van het pand zou overigens ook lasten met zich meebrengen, vergelijkbaar met de huurlasten.

Tenslotte

In het artikel wordt gesuggereerd dat de gemeente na herhaaldelijke vragen van de redactie niet inhoudelijk
heeft gereageerd. Navraag intern heeft geleerd dat dit inderdaad het geval is geweest. Dat betreuren wij.