dagboek > overzicht
Dagboek maart 2016Bekiek hele maand 
 
7 maart om 13:22
 
Nieuw boek Huub Mous: Fries modernisme in de jaren zestig


"Kortom, modernisme is - hoe vreemd het ook klinkt - misschien wel het meest eigene dat Friesland ooit heeft voortgebracht."

Juist in hun verzet tegen de vooruitgang leken de Friezen lange tijd iets van een eigen identiteit te herkennen. Hoe kon in een cultureel klimaat dat zo lang weerstand bood aan alles wat modern was, vijftig jaar geleden, toen Friesland geconfronteerd werd met de stroomversnelling van de moderniteit, zoiets als Fries modernisme ontstaan?
In het naderend perspectief van de manifestatie ‘CH 2018’ komen de roerige jaren zestig in een ander licht te staan. Ook nu maakt Friesland zich op voor een sprong in de toekomst. Het eigen karakter van deze regio wordt opnieuw bezien tegen de achtergrond van een Europa dat steeds meer om eenwording vraagt.

Dat alles roept nieuwe vragen op. Ligt de Friese identiteit vast of is hij maakbaar in deze tijd van belevingscultuur en regiomarketing? En hoe zit het met de spanning tussen de vrijheid van het individu en traditionele waarden die in Friesland zo fraai worden samengevat in het begrip ‘mienskip’?
Behalve over Friesland gaat dit boek ook over de transformatie van het bewustzijn zoals die zich vijftig jaar geleden heeft gemanifesteerd in de binnenruimte van de psyche, maar ook in de buitenruimte van de leefwereld. En in het bijzonder in de wijze waarop die twee ruimtes – het binnen en buiten – met elkaar verweven zijn. Om dat transformatieproces op het spoor te komen, schetst dit boek een beeld van de veranderingen op uiteenlopende terreinen, zoals kunst, literatuur, architectuur, stedenbouw, planologie en de media.

Huub Mous (1947) is kunsthistoricus en publicist. In diverse functies was hij gedurende dertig jaar in Friesland werkzaam als adviseur en organisator op het terrein van de beeldende kunst.