dagboek > overzicht
Dagboek april 2016Bekiek hele maand 
 
14 april om 15:39
 
Gevolgen gaswinning Top & Twel en Sneek-Zuid

(foto Dirk van der Meer )

OPPENHUIZEN - De gaswinning bij Oppenhuizen heeft mogelijk grotere gevolgen dan in eerste instantie werd aangegeven. Dit blijkt uit recent onderzoek, dat is gedaan in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân. Dit onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk adviseur Ir. Houtenbos, verwacht een bodemdaling van 4 tot 5,5 centimeter. Daarnaast wordt een groter gebied door bodemdaling getroffen dan tot nu werd aangenomen.

Het onderzoek van Houtenbos laat zien dat het getroffen gebied uitbreidt naar het zuidoosten van Sneek. Bovendien neemt de kans op aardbevingen toe.

In het winningsplan van Vermilion, het bedrijf dat het werk wil uitvoeren bij Oppenhuizen, staat juistaangeven dat de kans op aardbevingen nihil is. Daarnaast verwacht het bedrijf dat bodemdaling niet meer dan 2 centimeter zal bedragen.

Nu de resultaten van de second opinion bekend zijn maken de gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zich zorgen over de gevolgen van gaswinning. De drie partijen willen hun zorgen kenbaar maken in een zienswijze aan het ministerie van Economische Zaken, dat besluit over de gaswinning.

Ir. Houtenbos gebruikt een, volgens hem reëlere, rekenmethode dan Vermilion. Enkele conclusies uit zijn onderzoek zijn:

- Het aardgas zit op ongeveer twee kilometer diepte in de grond. Door gaswinning daalt de druk onderin de bodem. Hierdoor kunnen er aardbevingen ontstaan. Vermilion geeft aan dat de kans op een aardbeving verwaarloosbaar is. Ir. Houtenbos geeft in zijn onderzoek aan dat er wel degelijk kans is op aardbevingen.

- Door gaswinning verandert niet alleen het specifieke bodemgebied, maar kan ook de bodem dalen in naastgelegen gebieden. Dan ontstaat er verdergaande bodemdaling dan door Vermilion verwacht.

- Ook zal daardoor het centrum van de bodemdaling verplaatsen van Oppenhuizen naar het westen richting de Swarte Brekken. Dat ligt net iets ten zuiden van Sneek.

Hierdoor kan er bodemdaling van 4 tot 5,5 centimeter optreden in het centrum van de bodemdalingskom onder de Swarte Brekken. Uit het onderzoek blijkt dat de bodem onder zuidoost Sneek tot 2,6 centimeter kan dalen.

Van 25 maart t/m 6 mei liggen de ontwerpbesluiten over de plannen van het Ministerie voor gaswinning bij Oppenhuizen ter inzage. Iedereen kan de stukken inzien en hierop reageren.