dagboek > overzicht
Dagboek augustus 2010Bekiek hele maand 
 
6 augustus om 15:30
 
Achter de skermen fan de floatskoukommissy

Gister nch Sneekweek Pinebk, fanmrren nergens mear last fan. Op stap met Harm Rozenberg & Fokke de Jong, twee doners t de Floatskoukommissy. Uteraard hewwe beide mannen de noadege rganisasyfergaderingen foar un flekkeloaze Floatskou achter de knopen. Nou nyt bepaald myn favorite bezechhyd , laat Fokke wete en hij trekt der un fies gesicht bij. Fanmrren binne beide mannen in hun element, dat merke je an alles. De hannen kanne t de mouwen en dr fole sij hun senang bij. Om eksakt tien uur binne we bij de Waterpoart, dr sit Petra Miedema fan Sneek Promotie op un bankje. Der folgt krt overlech over fan alles en nch wat.


Ondertussen krijt Harm un ene telefoantsje na ut andere. Wstou dit nch even don, hestou dr al om docht . Fan broadsjesmeare tt nou ja, noem mar op. Ut mobyltsje fan Waterpoater Rozenberg staat roadgloeiend. Hij blieft immer kalm, het alles onder kontrle.

Van der Werf fan de Tsjerk Hiddens welkom hete.

Nadat Harm met Van der Werf fan de Boat fan ut Jaar praten het, dyt al un prachtech eareplakje an de foet fan de Waterpoart het, gaan we de Wonderbrugge over. Even krt overlech met Anne Silvius en Jan Bootsma, ok leden fan de floatskoukommissy. Jan Bootsma, ok un tpregelneef, het ut nyt an tyd om lang te praten. Hij wil de dingen rm fantefoaren klaar hewwe, niks an ut toefal over late.

Tpoverlech met un andere Waterpoarter, Jan Bootsma

Dan gaat ut in de auto fan Fokke richting Roaie Krsgebou, mar onderwech nch wel even un treetsje frisdrank oulvere op de rte.Bloemskiksters fan de Floatskou

Hinke Bouma met de andere bloemskiksters an ut werk
Onder leiding fan Hinke Bouma binne de dames Ulkje Bonsma, Bonnie Cnossen, Klaske Schaap en Jacqueline Aukes druk bezech met ut klaarmaken fan de gigagroate bloemstukken dyt fanavend op de ferskillende boaten komme. Hinke Bouma: In jier as sn lyn hawwe se my fant Groei & Bloei frege om ris mei te dwaan. Nei in jier seine se tsjin my no sa giet it . En dat wie myn foarbereiding. Harm bellet my elk jier wer op om dit nderdiel fan de floatskou te regeljen. Ik doch it graach. It is oars wol spesifyk wurk. De boaten farre ynt tsjuster, dus wy brke gjin donkere kleuren oars sjocht it pblyk allinne mar swarte gatten. De blomstikken wurde yn plestik tobkes setten of yn piepskm sadat de boaten net skansearre wurde. Dit jier brke we in soad tou, dyt we ynmekoar frissele hawwe fan pickup-toutsjes. En der sitte ek noch al wat tuorrebouten tusken. Eins in beskermde plant, mar oars dan hekkelje de mannen fan de gemeente se dochs wei. Wij snoeie eins foar de gemeente. En ferkillende froulju litte yn harren tn de prei trochsjitte, krijst prachtige blommen. It moat eins elk jier grut, grutter nei grutst!

Sneekreklame

Gastfrij ontfangst bij Alie & Hans Faber


Harm maant al wear tt aksy, de treetsjes frisdrank en bier mutte besrgt wurde op faste ankerplakken foar de dweilrkesten. Dweilrkesten? Ja, un wezenlek onderdeel fan de Floatskou wrbijt de rkesten allemaal deur Harm regeld wurde. Un bealechfol werk omdat in de fakaansyperioade un soad rkesten letterlek nyt thsgeve. Mar wiet eenkear metdeen het, wille graach wear teruchkomme. Harm blieft echter selektyf. En fan de pleisterplakken is de fantastys legen woaning fan Alie Hoogland & Hans Faber an ut Somerrak. De enege karakteristieke woaning dyt staan bleven is in de loop fan de jaren. Alie: Ut is hier un gouden plakje, we ergere oans noait an de boatsjeminsen dyt letterlek an oans achtertn oumeare. Gewoan even goeie ouspraken make en gastfrij weze. Laast was der un hele ploech met studenten dyt anleiden. Komt sun student bij mij en fraagt mevrouw heeft U ook een strijkplank voor mij, want ik wil dit witte overhemd vanavond aan Ik sei bistou besopen kom op met dat overhemd en ik hew ut keurech foar um streken. Kiek dan krije je noait rtsoai!
Fanavend hewwe de Fabers un kompleet buffet klaar staat foar de mzikanten dyt na de floatskou bij hun del komme. Ut is bearegesellech su fersekere se mij.

Op de Koopmansgracht

Gerard en Atty de Jong binne der klaar foar

Op de Koopmansgracht binne de dingen ok al in gereeedhyd brocht. Gerard de Jong ( Bertus t de Bonte Sneker Avend ! ) sit met syn frou Atty al klaar. Gaan sitten wat wstou wete? Alles! Nou dat alles binne 25 keurech ferfde grone palen. 500 meter kleurege flagjes en un lading lampkes dyt fanavend foar de feerike ferlichting srge mut. Dy lampkes hale we n foar n t ut doaske, draaie se n foar n in de pitten en fier dagen later in de omgekearde flchrde , seit Gerard met un groate smile. We rganiseare dit met de buurt. En kear per jaar un bbq dyt de minsen self betale mutte, ik loof 12 euro fyftech en dan krije we ok nch 150 euro subsidy fan de gemeente. Nou su hewwe we dan un ptsje wrt we dit t betale. Atty beheart trouwens de Rampept. Ja, betale we ok de bloemen foar bij geboartes en overlijden

Silvius: un sosjaal gebeuren!

En endsje ferderop staat Herman Silvius, fan de gelyknamege saak op ut Groatsaan al in de deuropening. Hij dot ok wat graach met an dizze gesellege avend. Toen we hier seuven jaar leden woanen kwamen hew ik ut met opstarten. Ut groate foardeel is dat je der un stukje sosjale warmte foar teruch krije. De minsen leare mekaar su feul beter kennen. Fanavend staat de grazy hier fol met un rykdekte tafel met allemaal lekkers. Der komme soms wildfreemde minsen meteten, mar sulang at se hun fatson mar houwe hew ik der gyn problemen met, seit de Sneker sakeman.

Harm fertroud mei even later toe dat de mzikanten deur de minsen drt we nou bij langs weest hewwe in de watten leid wurde. Ik bin werklek onder de indruk. De floatskoukommisy, dyt opereart onder de fleugels fan Sneek Promoasy dot an absolte Sneekreklame. Om twalef uur wil Harm naar hs. Warm ete. Syn Ika het ut klaar. At je frou der nyt achter staat kanne je ut wel fergete!

Fanmiddach binne Harm en Fokke al wear druk bezech om kraamkes in mekaar te setten an de Kolk. Eigenhandech, bespaart su wear 150 eurys. Gouden minsen foar de stad!!

Fanavend mach ik met an board fan de family Brouwer om de Floatskou op dizze manier met te maken. Hierover mrren ferslach.