dagboek > overzicht
Dagboek november 2011Bekiek hele maand 
 
26 november om 13:47
 
Alternatyf bouplan Lampeterrein Julianastraat

Earder, sien myn weblog fan 1 september ‘11, skreef ik over de bouplannen fan 25 appartementen en un parkeargarazy op ut foarmalege Lampe-terrein an de Julianastraat 11-17. Ut plan, fan de Van der Werff Holding en arsjitekteburo De Jong om op ut Lampe-terrein 25 appartementen del te setten ferdeeld over 4 lagen en un deels ferdypte parkeargarazy, roept bij de omwoanenden nňchal wat wearstaan op. Onder anfoering fan Quintus Lampe komt de buurt in aksy en presenteart un alternaryf plan. In un brief an ut Kolleezje en fraksyfoarsitter fan de Gemeenteraad SWF skriëft ut ad-hoc komité onder anfoering fan Quintis Lampe:


“ In opdracht heeft Kat Archtitecten, in nauwe samenspraak met omwonenden en bestuur van het kerkgenootschap ( samenwerkingsverband Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde kerk vrijgemaakt, hvdv ) een alternatief plan ontwikkeld. Dit plan is vooral gebasserd op een snel te realiseren bouwontwerp, ruim tot zeer ruim passend binnen het geldende bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan. Daarnaast geldt dat het geheel gerealiseerd zal worden zonder winstoogmerk! ”


Ferder staat in de brief te lezen en ik sitear mar wear:
“ Het buurtplan bestaat uit slechts 5 grondgebonden woningen, 4 appartementen en 1 multifunctionele ruimte. De directie van Lampe bv is bereid dit plan te financieren en te laten realiseren.”

Saillant mar seker nyt onbelangryk detail is dat Lampe bv in 2001 har bedriefspand op dit adres ferkocht an Akosite bv met in de koopovereenkomst een teruchkoopbeding indien Akosite ut onroerend goëd nyt self ontwikkelt, mar ferfreemt. En dan lees ik ferder in de brief:


“ Eind 2009 heeft Akosite aan haar financier Bouwfonds volmacht gegeven om over deze grondpositie verder te beslissen. Bouwfonds Ontwikkeling heeft geweigerd met Lampe bv in onderhandeling te gaan, nadat zij hun formele aanbiedingsbrief hadden gestuurd aan Lampe bv. In ogen van Lampe bv is er sprake van “ een constructie ”, waarmee Bouwfonds de handen vrij maakt om met deze grond het economisch meest optimale te kunnen realiseren.”

Lampe het úteraard kontakt met het Bouwfonds, mar dy wille fňlgens Lampe nyt in gesprek:

“ Ondanks bemiddelingsacties via de advocaat van Lampe bv en een directeur van de Rabobank, is het Bouwfonds niet bereid om met de directie van Lampe bv echt in gesprek te gaan. Op dit moment is er een patstelling ontstaan en rest ons nu als buurbewoners een bredere discussie op te starten aangaande de ontwikkeling van het grondgebied Julianastraat 11-17 ”, su lees ik in de brief.

Dat Lampe cs juist nu weer naar buiten treden het alles te maken met dat ' Hűs en Hiem ' oulopen week negatyf beslist het op de bou-anfraach fan Van der Werff.

“ …er liggen dus weer reële mogelijkheden voor ons plan! Inmiddels voldoet het wel aan het bestemmingsplan, maar dus niet aan het geldende Beeldkwaliteitsplan ”, su laat Quintus Lampe namens de buurt en Lampe bv in un Nieuwsbrief wete.

Ondertussen liekt de buurt um achter de plannen fan Lampe te skaren. Met elkaar wurdde der dizze week 70 handtekeningen fersameld dy’t angeve dat ut ' Lampe plan ' akseptabel is foar ut terrein.

Fňlgende week salle de handtekeningen anboaden wurde an ut Kolleezje.


Fan Alfred Zwaan, as lid fan boukommisy fan de Christelijk Gereformeerde Kerk, kreech ik de fňlgende reaksy:

" Na de ver- en nieuwbouw van met name ons gebouw Spes wachten we al enkele jaren op een ontwikkeling naast ons gebouw. Het gebiedje maakt een wat desolate indruk". Het maakt de Commissie van Beheer van de CGKv niet uit wie er gaat ontwikkelen/ bouwen naast ons. Wel hopen wij dat wij, als naaste buur, een positie kunnen verwerven bij verdere planvorming omdat wij nog wel eens plannen hebben om onze zaal verder uit te breiden. De heer Lampe heeft een plan gepresenteerd waar nadrukkelijk rekening is gehouden met onze wensen, dat vinden wij heel positief en zijn wij hem dankbaar voor.

De kerkenraad en commissie van beheer nemen geen standpunt in over de (on)wenselijkheid van de 2 stedenbouwkundige voorstellen, daar zijn andere instanties voor zoals de welstandscommissie, college van B&W en (uiteindelijk) de gemeenteraad. Het nu voorliggende plan van Lampe is in goed overleg met leden van onze commissie van beheer tot stand gekomen.”

Hierboven de 3 ansichten fan plantontwikkeling Buurtplan, hieronder ansicht planontwikkeling J. van der Werff holding.

Wurdt ferfňlgd!