dagboek > overzicht
Dagboek desember 2012Bekiek hele maand 
 
11 desember om 22:27
 
Stoomtreinfragen fan de PvdA met antwoarden fan B & W

Johan Feenstra, fragensteller namens PvdA-SWF

Kňrtleden, in november, plaatste ik un antal blogs over de stoomtreinproblematyk en alles wat dęr met te maken had op myn site. Lokale PvdA’ers fňlge de site op’e foët en reageare bij monde fan Johan Feenstra regelmatech. De betreffende blogs en úteraard de gedegen stukken fan Koen Pennewaard in de LC waren foar PvdA’er Feenstra anleiding om ut kolleezje un antal fragen te stellen. Ondertussen het Feenstra antwoard kregen op syn brief met kwartet fragen. Ik públisear de fragen en de antwoarden hieronder. De diskussy sal ongetwifeld nňch in de raadsfergadering plakfine. An de lezer laat ik graach ut oardeel over ňf der ok écht nieuws is in dizze brief…

Geachte heer Feenstra,

Namens de PvdA fractie heeft u op 20 november jl. een viertal vragen aan ons college gesteld met betrekking tot de ontwikkelingen Friese Stoomtrein. U heeft ons verzocht om binnen 30 dagen een reactie te geven op deze vragen. Hieronder treft u de beantwoording van deze vragen aan.

Vraag 1

In de afgegeven persverklaring van 13 november jl. is vermeld dat “de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân het rapport van ZKA Consultants & Planners voor kennisgeving hebben aangenomen”:

• welke conclusies moet de raadsfractie van de PvdA daaraan verbinden voor de haalbaarheid van de stoomtrein in Súdwest-Fryslân mede gezien de conclusies en aanbevelingen in het rapport? Waarom voor kennisgeving?
• welk bestuursorganen worden bedoeld met “de gemeente” en “de provincie”?
• welke vervolgstappen worden op het rapport nog genomen nu het rapport voor kennisgeving is aangenomen? en wordt de gemeenteraad daarbij betrokken/geďnformeerd?

Antwoord

a) Het onderzoeksrapport is voorhands aangenomen omdat de belangrijkste conclusie uit het rapport is dat zonder structurele financiering van de overheid een stoomtrein te laten exploiteren niet haalbaar is gebleken. Het gaat daarbij ook nog eens om een aanzienlijk structureel bedrag (jaarlijks 7 ton oplopend tot meer dan een miljoen euro). Zowel de gemeente als de provincie hebben van tevoren al aangegeven geen structureel geld in het stoomtrein project te willen investeren
en zal het rapport daarom niet leiden tot nieuwe initiatieven van de gemeente en de provincie.

b) Met “de gemeente” en de “de provincie” worden het college en Gedeputeerde Staten bedoeld.

c) Eerst moet in januari 2013 duidelijk zijn wat Arriva met de stoomtrein wil en wat Arriva daarin voor rol voor de overheid (gemeente en provincie) ziet weggelegd. Pas dan kan er over vervolgstappen worden gesproken. Hiervan zal de raad vanzelfsprekend op de hoogte worden gehouden.

Vraag 2

Het onderzoeksrapport van ZKA Consultants & Planners, is gedateerd op september 2012. Pas op 13 november jl. is dit rapport openbaar gemaakt. Wat zijn daarvan de redenen?

Antwoord

De reden dat het rapport pas later openbaar is gemaakt, is dat zowel de gemeente als de provincie eerst in gesprek wilden met de directeur van Arriva. Men wilde eerst weten wat hij van conclusie 2 vond uit het onderzoeksrapport en of hij eventueel belangstelling heeft om een toeristisch treinconcept te laten integreren in de dienstregeling van Arriva.

Vraag 3

Het onderzoeksbureau ZKA Consultants & Planners geeft in de aanbevelingen aan om een mogelijk alternatief van integratie van de toeristische (stoom)trein in de organisatie en dienstregeling van Arriva, serieus te onderzoeken.
• Heeft het College van B&W en/of het College van Gedeputeerde Staten het onderzoeksrapport aan de directie van Arriva aangeboden? Zo ja wanneer?
• Zijn er al verkennende gesprekken gevoerd met de directie van Arriva? Zo nee: waarom niet. Zo ja: wat waren de uitkomsten?

Antwoord

a) Het verkennend rapport is pas na 13 november 2012 als officieel document verstuurd. Raadsleden en Statenleden hebben als eerste het ZKA rapport mogen ontvangen. Daarna is het rapport naar andere belanghebbenden gestuurd (o.a. Arriva, Rabobank en Friso).
b) Het rapport is alleen besproken met de directeur van Arriva (zie ook antwoord bij vraag 1c). Hij heeft aangegeven de integratie van een toeristisch treinconcept in de dienstverlening van Arriva mee te nemen voor intern beraad bij Arriva. Inmiddels heeft de directeur van Arriva aangegeven dat er van hun in januari 2013 een standpunt valt te verwachten met betrekking tot de integratie.

Vraag 4

Op de website van ZKA Consultants & Planners is het volgende vermeld: “In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân en provincie Fryslân deden wij onderzoek naar de haalbaarheid en economische betekenis van een rijdende stoomtrein tussen Sneek en Stavoren. Conclusie: de stoomtrein heeft economische meerwaarde, maar is zonder financiële steun lastig rendabel te exploiteren. De lokale en ook provinciale overheid zoekt nu naar de meest gunstige oplossing, waar mogelijk ook marktpartijen een rol bij kunnen spelen”:

• Zoeken de gemeente en de provincie momenteel daadwerkelijk naar een oplossing? Zo ja: welke meest gunstige oplossing wordt dan voorgestaan? en wanneer wordt de gemeenteraad over de uitkomsten geďnformeerd?
• Zo neen: waarom doet het onderzoeksbureau daar op deze wijze mededeling van?

Antwoord

a) Het integreren van de stoomtrein bij Arriva was 1 van de 2 eindconclusies van het rapport en volgens de gemeente en de provincie waarschijnlijk de enige haalbare.
Onderzoek naar die mogelijkheid is voor gemeente en provincie nog een optie, afhankelijk van hoe Arriva er in staat. De andere optie (een structurele bijdrage in het tekort van de exploitatie van de stoomtrein) is voor de gemeente en de provincie geen optie en is slechts voor kennisgeving aangenomen (zie antwoord 1a). Welke oplossing uit dat onderzoek naar voren komt als meest gunstige zal nog moeten blijken en dan zullen wij u er over informeren.

b) De wijze waarom het onderzoeksbureau ZKA deze mededeling doet is volledig voor rekening en verantwoordelijkheid van onderzoeksbureau ZKA. Hier heeft zowel de gemeente als de provincie geen aandeel in gehad en neemt hier ook de verantwoordelijkheid niet voor.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geďnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân,

burgemeester,gemeentesecretaris,

drs. H.H. Apotheker, drs. J. Krul