dagboek > overzicht
Dagboek april 2014Bekiek hele maand 
 
6 april om 13:12
 
'It űnthâld fan wetter ' mei sprankeljende debutante Simone Nijholt

Yn ‘ It űnthâld fan wetter ’, de tragikomeedzje skreaun troch Shelagh Stephenson yn in prima Fryske oersetting fan Jikke de Haan draait it om herkenberens fan emoasy’s rűn familyferhâldings. Plak fan hanneling is de sliepkeamer fan in ferstoarne mem oan ‘e foarjűn fan de begraffenis ( ňf is it de kremaasje ? ).

Yn’e iepeningssęne is it de geast fan de ferstoane mem ( moai spile troch Frouwke Kuipers ), kleid yn in griene jurk ( de kleur fan de Oermem ! ), dy’t oankundigt dat wat kommen giet elkenien oerspiele sil as de see. De moetings mei de middelste dochter dochter Mary ( Eke Born ) dy’t in geheim nei har meidtôget, foarmje it weromkearend element.

De trije susters binne sűnt lange tiid wer byelkoar en werom yn it âldershűs. Skerpe en komise konfromtaasjes heare we trochklinken yn de dialogen, węr’t ferburgen geheimen oan it oerflak komme. Alle trije susters herinnere har deselde jeugdoantinkens op in folslein oare wize. Wat is de wierheid en hoe bot kinne wy op ús űnthâld fertrouwe? Wat witte wy eins fan ús famylje? En wat fan ús sels?

Ik hie justerjűn yn it skoft al in diskusje ( nou ja…) mei Friesch Dagbladsjoernalist Gerbrich van der Meer dy’t in moai artikel oer it stik skreaun hie. Gerbrich fűn it in prachtich stik, wylst ik ( positivo ) nou net bepaald űnder de tsjoen fan it stik wie. Goed begripe, dat hat neat mei it spyljen fan de akteurs te meitsjen mar mei it stik. Ik doarde hiel foarsichtich te suggerearjen dat dit miskyn wol in froulju’s stik wie yn’e betsjutting dat it froulju mear oansprekke sil. Ik miste ut teatrale, te min útdaging. Doe’t nei it skoft de twa mannen Mike ( Hyltsje Smedes ) en Frank ( Douwe Hoekstra ) mear op’e foargrűn kamen fűn ik it stik al boeiender.

Haw ik dan in ferlerne jűn met Teater Snits yn Theater Sneek hân? Nee, absolút net! Dęrfoar is it aktearen fan Frouwke Kuipers, Eke Born, Anneke Hondema, Hyltsje Smedes en Douwe Hoekstra te sterk. En dan bewarje ik de namme Simone Nijholt, de debútante, mei opset ta it lest. Wat in súpertalent! Amper te leauwen dat dizze jonge frou fan 27 jier noch nea earder op toaniel stien hat.

Tňpregisseur Dirk de Vries moat him yn’e hannen wreaun hawwe tidens de repetysjes dat der sa’n groeibriljant as Nijholt oppoetse mocht. Yn’e rol fan huppelkut Catherine yn it kwadraat sprankele Simone Nijholt. We sille sűndermis folle mear fan dit talint heare en sjen!

Sa stadichoan is it nivo fan toanielspyljen yn Snits fan de bútenkategoary yn’e amateursektor wurden. De komst fan it teater, mei alle mooglikheden dy’t der by heare ( ik sjoch nňch net sa gau ergens oars in deakiste fanút it neat nei űnderen sakjen…) drage by ta it sukses. Sjapoo ek foar dekorbouwers Jan Sluyter en Jos Miltenburg, de technisy Frans Tigchelaar ( prachtige ljochtfersoarging ) en Jan Pieter de Boer ( it lűd wie justerjűn perfekt ). Mei elkoar kamen der 1100 besikers nei ‘ It űnthâld fan wetter ’.