dagboek > overzicht
Dagboek april 2014Bekiek hele maand 
 
25 april om 12:18
 
Tien Snekers krije un lintsje fan'e koaning


Burgemeester Hayo Apotheker het fanmňrren 25 lintsjes útdeeld út naam fan de koaning. Tien onderskeidingen foar Snekers en 15 foar inwoaners út de gemeente SWF. Hier fňlge de Sneker laureaten:


Mevrouw Hetsche (Hetty) Groninger-Wiersma uit Sneek.
Mevrouw Groninger-Wiersma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Groninger-Wiersma: 31 maart 1965.

Aanvullende informatie over mevrouw Groninger-Wiersma:
- 20 jaar vrijwilligster en bestuurslid van Volleybalvereniging VC Sneek;
- 13 jaar collectant van de Nierstichting;
- 12 jaar vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Sneek;
- 12 jaar gastvrouw van de Business Voetbalvereniging ONS/BOSO Sneek
- was collectant van de Maag Lever Darmstichting en Simavi;
- 3 jaar secretaresse van de Stichting De Sneker Pan.

Mevrouw Hendrikje (Rick) Grootenhuis uit Sneek.
Mevrouw Grootenhuis is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Grootenhuis: 1 maart 1961.

Aanvullende informatie over mevrouw Grootenhuis:
- was 4 jaar trainingshulp bij de Zwem- en Poloclub Neptunia ’24 in Sneek;
- gaf 4 jaar catecheseles bij de Hervormde Gemeente in Sneek;
- was 12 jaar ouderling/kerkvoogd bij de Hervormde Gemeente in Sneek;
- was 17 jaar voorzitter en leidster van de kindernevendienst bij de Hervormde Gemeente in Sneek;
- 6 jaar voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Sneek;
- 3 jaar bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, afd. Friesland.

De heer Jans Groothuis uit Sneek.
De heer Groothuis is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum heer Groothuis: 23 september 1943.

Aanvullende informatie over de heer Groothuis:
- was 4 jaar bestuurslid van de Stichting Sneek Promotion;
- was 42 jaar secretaris van de IJsclub Sneek 1871;
- was 6 jaar lid van de schaduwfractie, 4 jaar raadscommissielid en 4 jaar raadslid van de voormalige gemeente Sneek;
- 14 jaar vrijwilliger bij de tennisvereniging L.T.C. Nomi in Sneek;
- was ouderling en is 11 jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Sneek, voorzitter van de inzamelactie oud papier t.b.v. de Martinikerk in Sneek.
Mevrouw Jantje (Jannie) Jansen-Smit uit Sneek.
Mevrouw Jansen-Smit is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Jansen-Smit: 16 juli 1941.

Aanvullende informatie mevrouw Jansen-Smit:
- 25 jaar vrijwilligster bij het Grand Café van Verpleeghuis De Ielânen in Sneek;
- 11 jaar mantelzorger.

Mevrouw Johanna (Jopie) de Jong-de Haan uit Sneek.
Mevrouw De Jong-de Haan is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw De Jong-de Haan: 4 december 1932.

Aanvullende informatie mevrouw De Jong-de Haan:
- was 15 jaar bestuurslid van de speeltuinvereniging Sperkhem-Tuindorp in Sneek;
- was 34 jaar vrijwilligster bij voetbalvereniging ONS in Sneek;
- 44 jaar vrijwilligster (bij openstelling Martinikerk, bezoekdame, organisator van de jaarlijkse fancy-fair ) bij de Protestantse Gemeente Sneek;
- 34 jaar vrijwilligster bij woon-zorgcentrum Dr. Wumkeshűs in Sneek;
- 19 jaar vrijwilligster bij Verpleeghuis De Ielânen in Sneek;
- was 20 jaar bestuurslid van de Oranje Vereniging in Sneek;
- 19 jaar suppoost van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek;
- Collectant voor de KWF en de Nierstichting.


Mevrouw Hendrika (Henny) Kuitert-Mantel uit Sneek.
Mevrouw Kuitert-Mantel is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Kuitert-Mantel: 30 september 1946.

Aanvullende informatie mevrouw Kuitert-Mantel:
- was 8 jaar penningmeester van de Ouderraad van de Basisschool De Standerd in Sneek;
- 22 jaar vrijwilligster belastingadviseur;
- 11 jaar scriba, 5 jaar kerkrentmeester en hulpkoster bij de Protestantse Kerk in Sneek;
- was 11 jaar penningmeester van de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten in Sneek e.o.;
- was 5 jaar contactpersoon van de PKN en de SCEM, in Sneek.

Mevrouw Anna (Annie) Reitsma-Sinnema uit Sneek.
Mevrouw Reitsma-Sinnema is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum mevrouw Reitsma-Sinnema: 15 mei 1945.

Aanvullende informatie mevrouw Reitsma-Sinnema:
- was 25 jaar vrijwilligster (ouderling, scriba en pastoraal medewerker) bij de gereformeerde gemeente in Sneek;
- was 5 jaar vrijwilligster (medezeggenschapsraad) bij de Jan van Nassauschool in Sneek;
- was 11 jaar bestuurslid (secretaris en coördinator van werkgebied Sneek) bij de Diabetesvereniging Nederland;
- was 8 jaar vrijwilligster (kantinemedewerkster) bij de jeu de boulesvereniging Le Boule au But in Sneek;
- 8 jaar vrijwilligster bij de Stichting De Schuilplaats in Sneek;
- 5 jaar vrijwilligster bij de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland;
- 3 jaar bestuurslid/voorzitter Cantatekoor in Sneek;
- Mantelzorger.

De heer Frits Ringma uit Sneek.
De heer Ringma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Ringma: 13 november 1944.

Aanvullende informatie de heer Ringma:
- was 29 jaar lid van de vrijwillige brandweer van de voormalige gemeente Sneek;
- was 22 jaar secretaris van en activiteitenorganisator bij de sportcommissie van Wijkvereniging ‘De Spil’in Sneek;
- 17 jaar docent Bedrijfshulpverlener;
- was 5 jaar raadslid, penningmeester van de fractie en lid raadscommissie van de voormalige gemeente Sneek.

De heer Gerlof Siebolt (Gerlof) van der Werf uit Sneek.
De heer Van der Werf is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Van der Werf: 16 maart 1952.

Aanvullende gegevens de heer Van der Werf:
- 22 jaar bestuurslid (was voorzitter sectie wedstrijdzeilen, nu voorzitter commissie communicatie en PR) van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS);
- betrokken bij de totstandkoming van de Special Olympics in juni 2014 in Heerenveen en Sneek;
- in 1992 mede-initiatiefnemer/bestuurslid stichting (landelijk) Hart en Zeil voor hartpatiënten, organiseert de vrijwillige medische ploeg ter begeleiding van de hartpatiënten;
- initiator van de oprichting, voorzitter van de Stichting Sneekweek Journaal.

De heer Johannes Visser uit Sneek.
De heer Visser is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geboortedatum de heer Visser: 9 maart 1939.

Aanvullende gegevens de heer Visser:
- was 21 jaar ouderling/diaken van de Hervormde Gemeente Sneek;
- was een aantal jaren voorzitter van de beroepingscommissie Hervormde Gemeente Sneek;
- was 3 jaar voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Joh. Postschool in Sneek;
- 24 jaar lid van de Raad van Toezicht van de Protestantse Christelijke Ouderenzorg in Sneek en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Protestantse Christelijke Ouderenzorg Sneek e.o.;
- 8 jaar bestuurslid van de PCOB, 2e voorzitter en 2e secretaris.
- was 8 jaar raadslid van de gemeente Achtkarspelen.