dagboek > overzicht
Dagboek desember 2014Bekiek hele maand 
 
9 desember om 18:58
 
Spesjale nummers fan Friese tydskriften De Moanne & Ensafh

Nee, dy hele diskussy over boek met un ú kapkje ňf met de oe fan poep laat ik lęge. Ik lees as geboaren Sneker stadsprater nňch alle dagen Frys. Nyt allienech op ut inernet, mar ok met de twee abonnementen fan De Moanne en Ensfh bin ik wies. Ik laat mij écht nyt de les leze hoe't ik...Nee, kappe. Ik wil gewoan leze!

Fandaach lagen beide bladen op ut kokňsmatsje. De Moanne komt met un bysonder nummer over 50 jaar Tryater en Ensfh staat diskear helemaal in ut tekenen fan fertalingen ňftewel oversettings. Ut is un wonder dat beide bladen der nňch altyd binne in ut tied węr’t blykber gyn ooch mear is foar ut eigene. Op myn suppňrt kanne de beide redaksy’s rekene.

50 jier Tryater

Yn 2015 bestiet Tryater fyftich jier. Yn dizze spesjale útjefte fan de Moanne sjogge wy nei Tryater fan hjoed-de-dei. Hoe wurdt it selsskip skerp holden? Wat binne de driuwen en oanfiterjende dreamen dy’t binnen dit selsskip libje? Dizze Tryater-special wurdt ferstjoerd nei al ús abonnees en de Freonen fan Tryater. De gastredaksje foar dit nűmer bestie út Aukje Schaafsma, Tatiana Pratley en Tamara Schoppert. Sjoch hjir foar it online Tryater-dossier mei alle stikken dy’t earder online publisearre binne of opnommen west hawwe yn ús blęd.

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bűtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nűmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nűmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afűk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrűk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Ynhâldsopjefte Tryaternűmer:

Aukje Schaafsma, Joop Wittermans en Lourens van den Akker, Thús en űnderweis
Kirsten van Santen, Ira Judkovskaja, Lavearje tusken tradysje en foarútgong
Robbert van Heuven, Siart Smit, Teater meitsje stiet by ús altyd foarop
Ketting reaksje, Tryater achter de skermen
Tatiana Pratley, Romke Toering, Eelco Venema, Akteurs dy’t skriuwe
Peter Sijbenga, Utgammelje mei in boarre
Inés Sauer, To act local, to think global
Jacob Haagsma, Foar de troepen út en tusken it folk
Hilly Kronemeijer, Frijwilligers
Aukje Schaafsma, Frijwilliger yn it ljocht
Jong Tryater, In sęne, in moetsjen
Marco Happertast, Tamara Schoppert, Nynke Heech, Lady MacBeth foar it klimrek
It selskip yn beweging

Ensafh

ensafh ferskynt 6 kear as printe tydskrift

Foar it nimmen fan in abonnemint op it printe tydskrift kinne jo maile nei:
abonnementen@kok.nl
De abonneminte-administraasje wurdt fersoarge troch:
VBK Media Abonnementen
Postbus 6088
4000 HB Tiel
Telefoan: 0344-637085
De kosten foar in abonnemint binne:
jierabonnemint € 31,00
jierabonnemint studinte € 19,00
jierabonnemint bűtenlân € 41,25
proefabonnemint (2 nűmers) € 8,50
de priis fan losse nűmers is € 5,95