dagboek > overzicht
Dagboek jannewary 2015Bekiek hele maand 
 
14 jannewary om 19:02
 
ELF FONTEINEN PROJECT 2018

Op 27 maart foarech jaar, had ik un ontmoeting met Anna Tilroe. Sij is ‘ Artistic Director of ' Eleven Fountains ', an international art project bij Leeuwarden European Cultural Capital 2018 ’.

Anna Tilroe, dy’t honrary professor art & culture an de Radboud Universiteit Nijmegen was, is dus de groate anjager fan ut ELF FONTEINEN PROJECT in 2018. We binne nou bijna un jaar ferder en ut is wel interessant om te weten hoe’t ut projekt der nou foar staat. Mefrou Tilroe stuurde un lange mail. Tňch fyn ik dizze briëf belangryk genoech ( en waardefol ) om um hier in syn geheel te plaatsen. Gaan der mar even foar sitten…


“ Het leek ons goed om u allen weer ' bij te praten ' over het reilen en zeilen van Elf Fonteinen. Kort samengevat: alom ontmoeten we enthousiasme en zijn mensen bereid zich voor de realisatie van het idee sterk te maken. Duidelijk is dat het zeer wordt gewaardeerd dat we beginnen met draagvlak te zoeken bij de bevolking door informatie te verschaffen aan en in overleg te treden met vertegenwoordigers van belangenverenigingen, promotieclubs, instellingen etc. over een geschikte locatie.

Zoals u weet zoeken we daar internationaal befaamde kunstenaars bij die bereid zijn zich te verdiepen in de lokale geschiedenis en cultuur. We hebben ze nog niet allemaal (6 tot nu toe), want het luistert nauw en nog niet overal hebben we een geschikte locatie gevonden. Daarnaast weten ook nog niet altijd de juiste weg in het ambtelijke apparaat, maar het helpt natuurlijk wel dat de bestuurders die we spreken heel positief staan tegenover het project.

Wat dat laatste betreft hebben we vlak voor Kerst een mijlpaal bereikt: naar aanleiding van onze presentatie in het Provinciehuis hebben de wethouders van cultuur, infrastructuur en economie van alle betrokken gemeentes zich gecommitteerd aan het project! Allen zien de kansen die het project biedt om de 11 steden en de 11 stedentraditie op een unieke manier op de kaart te zetten em een nieuw, breed publiek aan te trekken dat de lokale en regionale economie nieuwe impulsen kan geven. Allen begrijpen ook waarom het project alleen kan slagen als het ook daadwerkelijk elf fonteinen worden. Niet alleen functioneert het dan als een alternatieve Elfstedentocht, maar het symboliseert ook een bijzondere kracht van Friesland die, naar mijn stellige overtuiging, het land in deze tijd in de voorhoede plaatst: de kracht van de gemeenschap. Voor ons is het indrukwekkend om dat te merken.

Natuurlijk is dit nog maar het begin van een lange weg en dat daar vele hindernissen op liggen zal ieder van u begrijpen. Maar het geeft natuurlijk moed en energie om het enthousiasme te zien en de betrokkenheid te ervaren van de bewoners van de steden waar we al een begin hebben kunnen maken.

-In Sloten bijvoorbeeld heeft zich vanuit de gemeenschap een 'fonteincommissie' gevormd die in oktober een uitgebreid programma heeft georganiseerd ter gelegenheid van de komst van 'hun' kunstenaar: het Brits/Argentijnse echtpaar Lucy & Jorge Orta. De inspiratie die de kunstenaars ter plaatse hieruit hebben geput, leidde al tot een eerste, alom positief ontvangen idee. Er staat nu een omvangrijk publieksparticipatieprogramma te gebeuren.

- Stavoren. Eind januari komt de Amerikaanse kunstenaar Mark Dion naar Stavoren, en ook daar wordt rondom zijn komst vanuit de gemeenschap een programma georganiseerd rondom zijn komst. Over een mogelijke lokatie zijn nog besprekingen gaande. Dion interesseert zich zeer voor geschiedenis en archeologie en integreert dat in zijn werk. In Stavoren kan hij zijn hart ophalen.

-In Harlingen zijn besprekingen gaande over een lokatie op de pier bij de haven voor een fontein van Marina Abramovic. Het beeld zou daar voor de binnenvarende schepen al van ver zichtbaar zijn als icoon van de stad.

-In Dokkum is overleg geweest met de wethouder en burgemeester over een omstreden lokatie voor de fontein van de Nederlandse Birthe Leemeijer. Voor een brede presentatie van het Elf Fonteinenproject wordt binnenkort vanuit de gemeente een bijeenkomst met de wijkraden georganiseerd.

-In Workum hebben we samen met vertegenwoordigers van verschillende plaatselijke verenigingen lokaties bekeken. Ook hier is veel steun toegezegd voor het idee van Elf Fonteinen. Er is voor deze stad nog geen kunstenaar geselecteerd.

-Ook voor IJlst, Hindeloopen, Sneek en Franeker moet nog een kunstenaar worden gevonden en zijn met nog maar enkele inwoners van de stad gesprekken gevoerd. Ook zijn nog niet alle lokaties bepaald. Wat niet wil zeggen dat eea hier stil ligt.

-In Bolsward heeft de Vlaamse kunstenaar Johan Creten kennis gemaakt met verschillende vertegenwoordigers van diverse verenigingen en instellingen. De bijeenkomst in pizzeria Ponte Vecchio verliep bijzonder plezierig. Ook werden gesprekken gevoerd met bij de renovatie van het stadhuis betrokken ambtenaren en wethouder Mirjam Bakker. Creten wordt nu betrokken bij de herinrichting van het plein voor de nieuwe ingang van het voormalige stadhuis.

- In Leeuwarden werd al vroeg begrepen dat het integreren van een fontein in herinrichtingsplannen een enorme meerwaarde kan betekenen. De selectie van de Spaanse kunstenaar Jaume Plensa voor de stad oogstte veel waardering en bracht de gemeente ertoe hem uit te nodigen mee te denken over de herinrichting van het stationsgebied. Zijn conceptontwerp is met groot enthousiasme ontvangen. Het zal samen met het herinrichtingsplan op 3 februari aan Gemeenteraad en pers worden voorgelegd. Dat zal dan tevens de publieke 'coming out' zijn van Elf Fonteinen.

Naast dit alles bouwen wij stevig aan een netwerk in Friesland, maar ook ver daarbuiten. Een sterke troefkaart daarbij is dat het Elf Fonteinenproject perfect aansluit bij het innovatieve vernuft van de Friezen op het gebied van watertechnologie en watermanagement. Het project heeft daarom zelfs al gehoor gevonden in hogere kringen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het project roept dus veel op aan kansen en mogelijkheden, lokaal maar ook regionaal en (inter)nationaal en het is ons onderhand wel duidelijk dat het een omvang krijgt die we niet hadden durven dromen.

Ons kleine team had daarom enige uitbreiding nodig: naast mijzelf als artistiek directeur bestaat het nu uit Herma Hofmeijer, zakelijk directeur, Bernie Deekens algemeen project coordinator, Alexander Godschalk, technisch producent en Irene Kromhout, assistent curator (zij is in de plaats gekomen van Carlijn Diesfeldt). Ook hebben we nu een sponsorwerver, Adelheid Ponsioen, want ja,...Uiteraard zijn tips hierbij zeer welkom!

Zoals gezegd, op 3 februari wordt het eerste van de elf fonteinontwerpen openbaar. Het zal anders zijn dan alles wat u verwacht. En zo hoort het ook.

Tot zo ver. Rest mij nog te zeggen dat de Vrienden van de Elf Fonteinen een snel groeiende club is, verspreid over elf steden, maar met hetzelfde voor ogen: de realisatie van elf fonteinen als, zoals dat heet in kunstkringen, een Gesamtkunstwerk.

Met hartelijke groet, ook namens het team,

Anna Tilroe