dagboek > overzicht
Dagboek jannewary 2015Bekiek hele maand 
 
21 jannewary om 16:45
 
' Beleef de gracht '

Mňrrenavend is der wear un raadsfergadering fan de gemeente SWF. Onderstaand punt staat ok op de agenda, ut realisearen fan twee brugjes over ut Groatsaan. Der is un bedrach beskikber fan dik € 88.000. Da's nyt niks. Bin heel benieuwd wat de beslissing mňrrenavend weze sal!

Fňlgens mij begint échte opwaardearing met ut opnieuw infulling geve an de leechstaande panden, mar dan salle de astronomise huurbedragen earst naar onderen mutte!

Voorstel:

1. In te stemmen met de uitvoering van het project 'Beleef de gracht' door realisatie van twee bruggetjes over het Grootzand.

2. Voor de uitvoering een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 88.572,00 vanuit de reserve Kernenfonds.

3. De technische uitwerking i.s.m. de werkgroep Grootzand op te pakken.

4. De werkgroep Grootzand schriftelijk te informeren over het genomen besluit.

Inleiding:

In 2010 heeft de werkgroep Grootzand, bestaande uit ondernemers en bewoners van het Grootzand te Sneek, de eerste plannen gepresenteerd voor een opwaardering van het Grootzand: ‘Beleef de gracht!’. De plannen zijn destijds goed ontvangen, maar hebben o.a. door de gemeentelijke
herindeling (nog) niet tot concrete resultaten geleid. Medio 2013 zijn de plannen door de werkgroep opnieuw opgepakt.

Het plan voorziet in een opwaardering van het Grootzand door (in eerste instantie) de realisatie van een tweetal voetgangersbruggen over de gracht. Het Grootzand kent een grote mate van leegstand en de voorheen levendige winkelstraat wordt door ondernemers, bewoners, consumenten
en toeristen niet meer als gezellig ervaren. In het licht van de leefbaarheid, het bevorderen van het toerisme en het economisch belang voor de lokale ondernemers is het wenselijk om levendigheid terug te brengen op het Grootzand. Hiermee is niet alleen het Grootzand maar het
gehele stadscentrum van Sneek gebaat.

De realisatie, technische aspecten/voorwaarden van de bruggen etc. wordt in samenwerking met de werkgroep opgepakt. Na gereedkomen van het plan worden de bruggen vervolgens overgedragen aan onze gemeente. In de begroting is (nog) geen rekening gehouden met bijkomende kosten voor
bijv. een omgevingsvergunning. Deze kosten moeten door de initiatiefnemers gedragen worden.

Doel:

Het opwaarderen van het Grootzand (historisch en karakteristiek Sneek) voor bewoners, ondernemers, winkelend publiek en toerist. De levendigheid terugbrengen op het Grootzand en hiermee streven naar terugdringen van leegloop en de straat weer meer het oorspronkelijke
karakter van levendige winkelstraat terug te geven. De belangrijkste toegangspoort van Sneek!

Argumenten:

1. Door uitvoering van dit plan krijgt het Grootzand weer een kans zich te ontwikkelen tot levendige winkelstraat en kan verdere terugloop worden voorkomen;

2. Het plan is breed gedragen en opgesteld door eigen ondernemers en bewoners;

3. Voor relatief lage kosten kan een mooie inhaalslag worden gemaakt om weer een klimaat te scheppen dat aantrekkelijk is voor ondernemers, bewoner, toerist en winkelend publiek. Dit mede mogelijk gemaakt voor en door Sneker bedrijven;

4. Uitvoering van het plan voorziet in het gemeentelijke uitgangspunt van de raad om (meer)aandacht te schenken aan de stadskernen.

Alternatieven:

1. Uitvoering geven aan de realisatie van één brug, op het tweede deel van het Grootzand ter hoogte van de Lange Pijpsteeg. Op deze locatie was oorspronkelijk ook een brug. Historisch en ruimtelijk gezien zou dit een afweging kunnen zijn. Hoewel niet specifiek in het plan opgenomen moet voor één brug rekening worden gehouden met eekostenpost van ongeveer € 50.000,00.

2. Geen uitvoering geven aan de plannen.


Financiële aspecten/gevolgen:

Door grote betrokkenheid van lokale ondernemers kan voor een relatief gering bedrag een tweetal bruggen over de gracht worden aangelegd. De bruggen kunnen gerealiseerd worden voor een bedrag van € 88.572,00 incl. BTW. Onder het motto ‘Voor Sneek, door Sneek’ worden de bruggen
onder auspiciën van de werkgroep, c.q. VSZ, vervaardigd en aangelegd. We doen dit als gemeente dus niet zelf. Doordat de werkgroep de realisatie zelf oppakt is een besparing mogelijk van € 30.674,00. Dit voordeel zit o.a. in het leveren van materialen voor kostprijs en weglaten van
advieskosten.

Voorgesteld wordt om in afwachting van nadere cofinanciering een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 88.572,00 en dit bedrag te dekken uit de reserve Kernenfonds. Het saldo van dit fonds bedraagt hierna nog plm. € 62.500,00.

Duurzaamheid:

Bij de realisatie van het plan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de toepassing van duurzame materialen.

Vervolgproces:

In samenwerking met de leden van de werkgroep wordt uitvoering gegeven aan de technische uitwerking en realisatie.