dagboek > overzicht
Dagboek jannewary 2015Bekiek hele maand 
 
25 jannewary om 14:34
 
Popkelder mut der komme en rap un bitsje!

Ut Gesprek fan Sneek fan fanmiddach mut nňch komme, mar Johan Feenstra knalt der al wear even behoarlek in met un pittege briëf richting kolleezje. Hierbij:


Opnieuw heeft het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad laten weten dat er met betrekking tot de realisatie van de popoefenruimte aan de Havenstraat in Sneek, sprake is van vertraging. Het pand kan pas in september 2015 worden opgeleverd als oefenruimte voor muzikanten.

Nadat in juni 2014 nog door het college op grond van schriftelijke vragen van de PvdA-fractie, aan muzikanten en omwonenden te kennen was gegeven, dat vanaf februari 2015 gebruik gemaakt zou kunnen worden van de oefenruimte, wordt nu voor de zoveelste keer een vertraging aangekondigd. “Een never ending story”?

De “technische uitwerking van de plannen blijkt gecompliceerder dan aanvankelijk gedacht”. En om risico’s met betrekking tot de geluidsisolatie zo veel mogelijk uit te sluiten, is er nu voor gekozen een gerenommeerd adviesbureau in te schakelen. De adviezen van het adviesbureau zullen leiden tot aanpassingen in het ontwerp.

Deze mededelingen over de vertraging baren de PvdA opnieuw grote zorgen, omdat er sinds de 2009 slepende geschiedenis, de ene na de andere “niet voorziene” omstandigheid tevoorschijn komt. De berichtgeving van het college roept nieuwe vragen op. Enerzijds over het project zelf, anderzijds omtrent het “in-control” zijn van de gemeentelijke organisatie op dit dossier.

1. In juni 2014 heeft u nog schriftelijk medegedeeld, dat u het verbouwplan had beoordeeld en dat er twijfels waren gerezen over de te realiseren geluidsisolatie. Door te kiezen voor een “doos in doosconstructie”, zou de vereiste geluidsisolatie eenvoudiger te realiseren zijn.

Nu blijken de feiten, ondanks de beoordeling van risicovolle elementen in het plan, weer anders te zijn.

A.Waar heeft de risico beoordeling in het voorjaar 2014 uit bestaan? En hoe gedegen is de risico-inventarisatie indertijd uitgevoerd?

B.Op grond waarvan is er onlangs toch twijfel gerezen, dat de geadviseerde “doos in doosconstructie” (ter voorkoming van geluidsoverlast), onvoldoende is? En waarom is dat niet eerder geconstateerd?

C.Wat voor bouwkundige aanpassingen worden in het ontwerp voorzien? Wat voor gevolgen heeft dit voor het interne ruimtebeslag in het pand?

D.Hoe zeker is het, dat in april 2015 met de werkzaamheden zal worden aangevangen en hoe zeker is het, dat in september 2015 de oefenruimte kan worden opgeleverd? Ligt hier een concrete planning aan ten grondslag. Hoe ziet deze eruit?

2.In juni 2014 zijn ook vragen gesteld over de mate waarin de realisatie van de popoefenruimte zowel bestuurlijk als ambtelijk prioriteit verdient. U heeft toen geantwoord, dat de realisatie van de oefenruimte net als alle andere plannen professioneel, dat wil zeggen zo snel en zorgvuldig mogelijk, opgepakt worden.

A.Op welke wijze heeft dit project de bestuurlijke en ambtelijke prioriteit gehad sinds juni 2014? Waaruit blijkt dat?

B.Wat zijn volgens u de oorzaken van feit dat u als college in meer dan 5 jaar nog steeds niet in staat bent gebleken om een popoefenruimte te realiseren? En welke mening bent u daarover toegedaan?

C.Hoe beoordeelt u uw eigen rol in de projectaansturing en voortgangsbewaking e.d. van dit project?

D.De voortdurende problemen rondom de totstandkoming van de oefenruimte, geven de PvdA aanleiding om de onafhankelijke rekenkamer van onze gemeente, te vragen onderzoek te doen naar ondermeer de interne en externe oorzaken van de vele vertragingen. Dit ook om lering te trekken voor de toekomst. Wat is uw mening over nut en noodzaak van een dergelijk rekenkamer onderzoek?


Graag ontvangen wij de antwoorden op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn.

Namens de PvdA fractie,
Johan Feenstra