dagboek > overzicht
Dagboek jannewary 2016
 
31 jannewary om 17:18
 
De harksifers fan Omrop Frysln sitte yn de lift

Omrop Frysln Radio is snt de twadde helte fan foarich jier wer fierwei merklieder yn Frysln. Yn de earste helte fan 2015 kaam de Omrop mei in nije radioprogrammearring. De harksifers binne drnei snt july hieltyd fierder omheechgien.

Omrop Frysln is de iennichste regionale stjoerder mei groeiende harksifers yn de perioade novimber/desimber. Nettsjinsteande de konkurrinsje fan de Top 2000 fan Radio 2, het Glazen Huis fan 3FM en Sky Radio The Christmas Station yn desimber bleau Omrop Frysln Radio mei in merkoandiel fan 16,5 persint in krftige merklieder yn Frysln. Snt Omrop Frysln yn maart de nije radioprogrammearring trochfierde binne de harksifers yn novimber/desimber foar de fiifde kear op rige omheechgien yn de mjittingen.

Haadredakteur Klaas Geert Bakker: Ik bin tige bliid mei s radiosifers fan de lste moannen. Omrop Frysln sit ddlik yn de lift. De nije radioprogrammearring drt wy mei s allen alle dagen hiel hurd oan wurkje, slacht ddlik oan by it publyk. Dat is prachtich, want dr dogge je it dochs foar.

De wurdearring foar de radioprogrammearring komt ek ta utering yn it gemiddelde rapportsifer dat it publyk oan de radioprogrammas jout: in 7,5.
 
31 jannewary om 12:47
 
Bitsje komoasy op Gedichtejn Ensafh

Op'e foargroan dichter Piter Yedema, met achter hem nyt god sichtbaar Pier Boorsma: "Waardeloas..."


In ut ferleden gebeurde ut regelmatech dat der tidens pozy-avenden komoasy ontstond omdat sommige dichters min met mekaar konden f omdat se ut fallikant oneens waren met wat der seid wurdde. Kommentaren tidens ut foarlezen waren dan faak nyt fane lucht. Ut hoarde der wel un bitsje bij, gaf un bepaalde spanning en wriving, dat alles onder ut adagium, komoasy is ok promoasy . Ik mocht ( mach ) der wel over.

Frijdachavend trad dichter Gerrit de Vries foar ut earst op in Sneek en hij deed dat met ut flgende fers:

Oanslach


we moatte s sels ferdigenje
we moatte s stjitten
werom feroverje
en stride tsjin de duvel
dyt Mohammed hjit

troch de std is in optocht
fan manhaftige helden
feteranen fan it frije wurd

feteranen fan it frije wurd
uterje frijbliuwend harren
demokratyske miening

op strjitten
yn parken en op pleinen rinne
de potleadfenters hlde grutsk
it potlead stiif omheech

as it noch net waait en net reint
komme se foar t ljocht
slaan de blauwe reinjas iepen
as yn in dream
hjitte hja allegearre Charlie

we moatte s sels ferdigenje
we moatte s stjitten, parken, pleinen
werom feroverje
en stride tsjin de duvel
dyt Mohammed hjit

kom lit s in belesting begjinne op holdoekjes
we neame it kopfoddetaks
en stjoere elkenien
in oanslach


Toen Gerrit de Vries ut fers foarlas reagearden Pier Boorsma futdaleks met ut ldop WAARDELOAS! Hij kreech steun fan syn maat Piter Yedema. Gerrit de Vries bleef frije kalm onder ut kommentaar en antwoardde alliennech met dat is jim miening. Un andere anwezege riep nch das demokrasy!

Ferflgens las Gerreit de Vries syn tweede fers foar. Op ut moment dat der dus un bitsje komoasy ontstond had ik trouwens ok ut idee dat ut fers fan de dichter wat PVV-trekjes had. Ut kwam nyt echt over as un synise bijdrage.


En de flgende dichter, Anske Smit, blykber ok nyt. Hij priemde met syn finger richting De Vries en spraak over de Liefde. Na afloop hew ik Gerrit de Vries syn bijdrage fraagd om ut ths nch us rustech na te lezen. Hij trilde toen behoarlek sach ik wel.

Ik had na ut lezen fan ut fers ( het tch un andere lading as lstere ) nch myn twifels en skreef dat ok in myn ferslach ( sin ut blog fan gister ).


Hierop reagearde Gerrit de Vries met de flgende mail en ik hew hem toestemming fraagd om dizze mail te pblisearen. Gerrit fon dat prima. Hierbij dus:


Achte hear van der Veer / Beste Henk,

Ik hie my grif foarnaam, om gjin tlis te jaan by myn earste bydrage oan de gedichtejn yn Snits, juster.
Krekt lies ik jo blog en no wol ik it dochs wat neier taljochtsje.

Earst en foaral:

Ik bin gjin PVV-fan.
Myn bern binne heal Turks (se neame harrensels Friturken, en myn dochter is neffens har klassegenoaten in Chrislim) Myn eks is 100% Turks. Se is troch de manier wrop as PVV-ers en hun sympatisanten frijheid fan mieningsutering ynterpretearje en it kontinue bombardemint fan autochtoane krityk t it ln wei narre.

Se koe it net langer ferneare en fljocht takom wike definityf werom nei har heiteln (wert ik sels nea ien wanklank heard ha oer myn fkomst, sels net fan myn eks-sweager dyt dochs aardich de

Konservatyve kant van de Islam it neist is ik bin altyd oeral yn Turkije wolkom west)

Jo observaasje, dat it fers wolris synysk bedoeld wze koe kloppet dus wol. It muoit my, dat jo dr nei nochris werom lzen noch oan twivelje, dan wie it gjin goed fers en net helder gench.

De earste- en lste twa strofen lykje sa op it earste each poere PVV propaganda myn soan (sa as jo miskien begripe likemin in PVV-fan) kaam dr op in dei mei ths en droech it sa foar sa stekke hjir yn Schiedam Turkse jonkjes nder inoar de draak mei Geert. Allinne de lste rigel haw ik der sels by skreaun.

Nei de earste oanslach ferline jier Jannewaris yn Parys woe ik der wat mei dwaan, wis nei it sjen fan de demonstraasjes dyt tsjinnen as stipe betsjging foar Charlie Hebdo. Dy wiene bedoeld om it frije wurd te ferdigenjen.

Mei de earste en lste 2 strofen ha ik werjaan wollen, Hokfoar frij wurd der yn sommige gefallen stipe waard.
Ik haw mei it fers ek freegje wollen, wa as no ferantwurdlik holden wurde kin foar de oanslach. (dat wie it idee efter de lste rigel)

Ik woe ek werjaan, dat der no 2 ekstremen tsjinoer inoar stean ekstreem rjochts en ekstreem Moslim en de grutte massa stiet der tuskenyn en komt net fierder as in stille mars mei skriuwark.

Ik haw lang twivele of t ik it juster foardrage soe. Mar haw it dochs dien.Ik ha bewust oantrnje wollen, dat s fryske skriuwers no einliks ris hun miening sjen litte wert it it frjemdlinge fraachstik oanbelanget en juster siet der in aardich tal op in kltsje byinoar.

Jo kinne as skriuwer passyf mei in potlead yn e hn nei de loft wize (miskien komt de rding yndied wol t himel) en in eintsje kuierje. Of jo kinne it potlead dan mar ris op papier sette en jo posysje ddlik meitsje. (faaks folle helderder, ddliker en better as de goedwollende amateur G. de Vries dat kin)

As literator en ek as poet hawwe jo in taak, fyn ik, om it goede foarbyld te jaan en foar te gean yn it debat.

Ik mis de ynfolling fan dy taak soms tige, it giet my faaks tefolle oer Fryske ln en libben fan 80 jier lyn
Derom sit yn it fers ek in bedutsen ferwizing nei dream yn blauwe reinjas as oprop nei fryske skriuwers

En in ferwizing nei ik bin noch op in plak dr t it net waait t ensafh ik sels bin nammentlik op in plak, drt it al hiel lang en hiel hurd waait. Mar as jo jinsels t de wyn hlde fernimme jo dat faaks net.

Dernjonken in oare reden om it dochs foar te dragen: ik hold foarhinne al fan fikje stoken.

Ik hoopje, dat it mei it ferhaal hjirboppe wat ddliker wurden is wat ik sizze woe.

Mei freonlike groetnis,

Gerrit de Vries"

 
30 jannewary om 18:38
 
Belangrijke overwinning O.N.S. Boso Sneek

SNEEK O.N.S. Boso Sneek behaalde vanmiddag een zeer belangrijke 1 0 overwinning op SVV Scheveningen. Door een doelpunt van aanvoerder Ale de Boer in de 78ste minuut konden de Snekers drie punten op het conto bijschrijven. Tot vanmiddag was het de oranjehemden nog nooit gelukt om een punt van de Scheveningers te pakken. Daar kwam dus vandaag verandering in.

Trainer Richard Karrenbelt was na afloop zielsblij met de overwinning, niet met het spel van zijn ploeg. Maar dat telde vanmiddag niet op een droog maar koud Zuidersportpark. Spits Yum Ramos, anders zo trefzeker miste in de eerste helft een aantal kansen. Echter ook Scheveningen liet zich niet onbetuigd, maar ook de Scheveningers waren niet nauwkeurig in de afwerking. Wat dat betreft hielden beide elftallen elkaar aardig in het evenwicht. Dat ONS-keeper Eelke Kooistra vandaag tot man of the matchgekozen werd, zegt zoveel. Gelukkig voor ONS viel vandaag het doelpunt dan toch aan de goede kant. Psychologisch gezien kwam deze overwinning dan ook op het juiste moment.

Matchwinnaar Ale de Boer

Het doelpunt wordt gevierd!

Het beslissende doelpunt viel na een blundertje van de Scheveningenkeeper, die tot de voor hem fatale 78ste minuut perfect zijn doel stond te verdedigen. Na een afgeslagen corner, kreeg keeper Sven Wolsheimer de bal niet goed weg en Ale de Boer schoot loeihard in.

Yum Ramos was na afloop maar wat blij met de overwinning!

Door deze overwinning hebben de Snekers nu 18 punten uit 19 gespeelde wedstrijden en staan hier mee op de voorlaatste plaats. Hekkensluiter SteDoCo won vanmiddag ook: 2-4 bij FC Lisse. Volgende week staat er voor ONS een districtsbekerwedstrijd tegen SC Erica op het programma. De wedstrijd wordt in Sneek gespeeld.

Grensrechter was vanmiddag mevrouw M. Deuring, waar zij in eerste instantie als vierde official op papier stond. Doordat er een van de grensrechters vast kwam te zitten op de Afsluitdijk ( defecte brug ) moest Deuring aan de bak. Ze deed dit foutloos! Ook de supporters van Scheveningen beleefden een vervelende middag, ook zij stonden vast op d toegangsweg naar Friesland.

LSC 1890 preses Henk Douwsma was vanmiddag aandachtig toeschouwer tijdens de topklassewedstrijd tussen O.N.S. Boso Sneek en SVV Scheveningen


UPDATE ONS TV


 
30 jannewary om 12:31
 
Ok jongeren leze 'Blauwe engel over mijn borst'

Su gau at in de naaste omgeving fan iemand hartfalen en aderproblematyk foarkomt, dke minsen in myn boek 'Blauwe engel over mijn borst'. Fan jon & oud drna resnsy's in frm fan mails en kaartsjes. De herkenning is blykber ut sterke punt fan ut boek.

Ondertussen binne der honderden eksemplaren over de toanbank gaan.
 
30 jannewary om 11:07
 
Ut was un wnderskoane pozy-avend

Jottem! Dat was gister un wnderskoane pozy-avend bij Nico Vellinga in ut Caf an de Krte Feemerkstraat. Alles sat der op en der an. Un dertechtal dichers droech foar t eigen werk. Der waren sun 50 besoekers en un sfear dyt amper te dden is. Ferskillende talen: Frys, Snekers, Westerkertiers, Maltees, Prtugees, Engels en Hollaans. Wat un ryk taalboeket! J

Jacob Seunega fersrgde de mzyk.

Gysbert Japiksprieswinnaar op 'e harses in 'e sloat

Ut had trouwens nyt feul skeeld f de hele avend was nyt deurgaan. De laatste pozy-winnaar fan de belangrykste Fryske literre onderskeiding, de Gysbert Japikspries, Jacobus Quiryn Smink raakte onderwech fant Eindhoven met syn auto in de Noardoastplder ope kp in de sloat.


Ik die yne Plder even twa sekonden de eagen ticht omdat ik wurch wie. Dat hie ik better net dwaan kinnen. Ik rekke mei de auto fane dyk, sa yne sleat! Ik wie dweiltrochwiet, mar koe der sels wer tkroepe. Ik haw in taksy besteld, omdat bij myn fersekering yn sit. Sa bin ik nei myn suster yn e Nijemardum riden. Us mem soe wol sein hawwe: Do bist bewarre bleaun!

Hij praat as in kreupel hynder!

En dan was der Willem Ozinga, al f nyt met de letter z f s in de naam. Ik bin gjin dichter, ik bin hjir in frjemde ein yn it bit! Ferflgens w de oud-Jutryper nyt op ut poadium staan. Hij w wel fertelle hoet hij fan syn kwaal afkomen was. As jonkje stammere ik nch al. Doet ik foar it earst op skoalle kaam sei master letter tsjin s heit en dy: Dy jonge fan jim praat as in kreupel hynder! Deur feul gedichten te lezen was hij dy kwaal overgroeid. Un moai ferhaal!

AnneMeijs Schuurman

Jong talent was der gister gelukkech ok wear foldonde. AnneMeijs Schuurman dyt un ontroerend fers over har dry weken overleden fader foarlas:

Altijd samen, nooit alleen

25 juni 1985

Ik open mijn ogen
Mijn eerste ademteug
Mijn eerste schreeuw
Mijn eerste lach
Mijn eerste blik
Op jou... Mijn vader

Jij houdt me vast
Vult me met liefde
En ik voel
Hier ben ik veilig
Hier mag ik zijn

6 januari 2016

Jij sluit je ogen
Jouw laatste ademteug
Jouw laatste zucht
Jouw laatste blik
Op mij... Jouw dochter

Ik houd je vast
Vul je met liefde
En je voelt
Nu ben ik compleet
Nu mag ik gaan

De cirkel is rond
Liefde geeft leven
Leven geeft liefde

Kleurryk

Twee andere jonge dichters, Jacob van der Meulen en Winderline Cornelia ( at je san namme hawwe is dat op himsels al pozij, sei presentatr Pieter Boersma ) hadden een ding gemeen in hun foardracht: rap & tempo! Wat moai dat Winderline letterlek kleur brocht onder de anwezege groep poten! Ik w eigenlek nch feul mear kleurde Nederlanders op dizze pozy avenden.

Piter & Pier

En dan waren de twee ikoanen fan de Fryske muze, Piter Yedema & Pier Boorsma nadruklek anwezech. Wr noadech met kommentaar op wat de dichters naar foar brochten. De beide mannen moesten nyt feul hewwe fan de foardracht fan Gerrit de Vries syn fers met as titel Oanslach. Fanmrren hew ik bten alle komoasy om ut gedicht nch us in alle rust lezen. Ik sitear de earste strofe:

we moatte s sels ferdigenje
we moatte s strjitten
werom feroverje
en stride tsjin de duvel
dyt Mohammed hjit

Gisteravend kwam ut fers op mij ok over as pure PVV propaganda, mar at De Vries ut sinys bedolde en de draak stak met politieke korrektheid waren de reaksys misplaatst. Ik weet ut simpelwech nyt, wel dat dizze komoasy mij denke liet an ouwe tiden dat de ene dichter de andere fan un poadium skopte.

Frynd Anske was teraard wear present met fersen in ut Hylpers. Wat un genot foar ut oar at dizze man in syn sangerege stadsdialekt foardraagt. Puur geniete.

Moai ok dat Sonja Fijlstra hier op dit poadium debtearde met fersen in ut Snekers.

Cor van der Wal

Ferskillende dichters maakten gisteravend bekend dat der nije bundels tkomme. Cor van der Wal, dyt eargister syn sestegste jaardach fierde, is een fan dy dichters. Bin heel heel benieuwd. Ut fers dat hij gisteravend foarlas beloofd in elk gefal feul gods:

In wolf sliept de std yn, troch tsjustere
steechjes, oant er foar in tsjerke stiet.
De klok slacht tolve, in wolf wachtet,

sjocht bek omheech mei giele eagen.
De ljochten dvje yn e toer en it ld
fan in foet rgelet by de treppen del.

Read it sop de teannen lakt mei ierdbei
rint de frou yn strielen grien en blau
op glde skearde skonken nei nderen ta.

In wolf slikket har lytse fuotten slt, lang
hat er wachte, se streaket syn rge facht.
Har sfte wite hals mei er hawwe. Hap.

De ouwste dichter fan Fryslaan: Jelle Zwart & de frou

Piter Boersma, dichter en een fan 'e rganisatoren leest syn fers foar fanaf de linnen kadosak, dy't alle deelnimmers kregen.

Unieke opnamen fan de dichter Piter Yedema

Fotograaf Jeroen van der Kallen as gisteravend anwezech met kamera en maakte un nike opname fan de foardracht fan de Friese dichter Piter Yedema. Hoar en hver fynproevers. Su moai!Swart/wit foto's en filmke fan Jeroen van der Kallen
 
29 jannewary om 17:59
 
Toi toi toi

Frou de Jong sal de kommende dagen wear dzenden Snekers ontmoete, wronder oans aller Yke!

Fanavend is de premire fan de fijftiende Bonte Sneker Avend, un spektakel dat ik un warm hart toedraach. Sukrekt fytste ik langs Theater Sneek, de lichten in de toneeltoren skynden ut passyroad t. Ik sach nch krekt un skim fan Yede van Dijk, kompleet met swarte pet op. Dizze baas toneelspeuler stapte ut teater in, ruch bitsje rongaar mar met un kp fol moaie teksten. Ik bin der seker fan.

Yede en al dy andere speulers & frijwillegers ik wns jum feul skses toe de kommende foarstellingen. Of su't akteurs dan sge toi toi toi!
 
28 jannewary om 18:03
 
Ouwe Sneker Grontefeiling & Marten Stoofpear

Ane Oude Oppenhuizerweg wurdde tt 1970 gronte en fruit feild. Op dizze ouwe foto is te sin hoet de jonge Marten Ferwerda ( links ine midden ) gespannen sit te turen om syn slach te slaan. Un nike foto fan un bysonder man, dyt bij Snekers beter bekend is onder syn geuzenaam Marten Stoofpear. Ik hew fanmrren bij Marten en syn frou Ellie om un bakje koffy weest en teraard om un moai ferhaal. Dat ferhaal hew ik ondertussen op papier.

Ok hoet Marten oait an syn bijnaam kwam en over hoet hij as klein jonkje hast ferdronk in ut Groatsaan. Jum mutte nch mar even geduld hewwe foar ut folledege ferhaal. Dat sal ferskine in ut flgende papieren nummer fan Groot Sneek.

De jannwerry-edisy leit al wear op heel wat kokosmatsjes in Sneek en un groat antel drpen om Sneek heen. Wij, dyt de ferhalen skrive binne al wear druk met de flgende krant.
 
27 jannewary om 13:45
 
Boerin Esther is Simply the Best!

Fanmrren om kwart over 5 rinkelde de wekker al, un gddeloaze tiid foar un stadsjonge met un missy: bedrivebesoek bij VOF De Jong an de Ivige Leane onder Skarnegoutum! Oftewel op besoek bij de moaiste Boerin ( ja ik skrif dit beroep met un hoofdletter ! ) fan Fryslaan: Esther de Jong. Su as bekend gaan wij der regelmatech op t om bedriven te besoeken en sudonde oans tch al nyt geringe kennis te fermearderen.

Ik gaan dus op stap met oud-pstboade en foetballer Peter Schat, tpamtenaar Age Bootsma ( fanmrren prima ferfongen deur grafise man Jan Eldering )en Kees Poiesz, oud-krdenier t Sneek e.o.

Futdaleks even un misferstaan te wech rme, wij binne blodserius at we op bedrivebesoek gaan, wille alles wete selfs ut naadje fane kous. Ouwe pstdf Skat was fanmrren de sjauffeur, omdat hij presys wist wrt Esther en de family De Jong woane. Flgens eigen sgen was hij der wel dzend & 3 kear weest.

Kees en ik dyt metreden begripe nch hieltyd nyt wromt je over Dearsum ride mutte om ope Ivige Leane in Skarnegoutum te kommen. Ut salle Peter syn Groaninger roots wel weze. Nee, dan gastambassadeur Jan Elderink, dy ston moai ope tiid klaar, wel om syn sundagse skonen, mar dr rdde Wiesje har wel met sei Jan.

Su mrrensfroech om ses uur, wynkracht seuven op ut plattelaan onder de rook fan Sneek in ut dster het sun megagroate boereplaats wel wat. We waanden oans even in Dallas!

We wurdde letterlek met open arms ontfongen deur Esther, kleed in lichtblau bomberjekje met dronder un roze fleesfest fan Onelli boven un strakke blauwe jeans.Plus stoere learzens. We waren futdaleks wakker!

Met har sjarmante whiskystem ( Wim Walda ) begon Esther futdaleks an har tlch over ut bedrif. Werklek imposant is de melkkarrousel, der staan mar liefst 60 koeien op, dyt tegelyk molken wurde! De beesten gaan fia un opgang richting melkkarrousel. Je sin je as stadjonges fanself de ogen t.

Wat opfalt is hoe rustech en relakst de beesten der allemaal bij staan. Ut is letterlek un gesmearde melkmasine.

Kees was su in gedachten f miskyn wel su swaar onder de indruk dat hij pas op ut allerlaaste moment in de gaten had dat wanneart un koe de sturt recht omhooch dot der un brne straal an komt. Op un paar cm na miste de koe. Evech sonde! Mar dat licht frouleke hipke achtert fan Kees had ok wel wat.

Ut kolossale fan sun melkkarrousel is dus indrukwekkend, mar ok hoet alles der su skoan bij staat. Esther het ut bedrif, der binne 330 koeien, met har fader Piet en broers Jaap & Herman. Fanmrren sagen wij boerehulp Steven ok druk an ut werk.

Un boerebedrif fan dizze omfang is teraard un modern logistyk geheel ( looplijnen ! ), wrbijt de kompjoeter in ferskillende frmen nyt mear fut te denken falt. Dy mallemolen fan ut boereleven begint mrrensfroech om 5 uur te draaien en dat gaat tt avens laat deur. De family De Jong melkt twee kear daags. Elke melkbeurt kost sun twee uren.

De melkkarrousel maakt indruk, de groate stallen don dat nyt minder. Ok hier falt wear op hoe netsjes alles is. Niks gyn sielege groate feestapel! Is mefrou Thieme al us op jum bedrif langs weest? Nee, se weigert! Ok, ferder nyt over polityk.

Wel over inseminasy! Esther het ut dan 'en passant' even over un morgenwipke al was ut de gewoanste saak fan de weareld. Wat ut fanself ok is! Ut is tch wel knap dat je Sneker groatbekken stil krije deur un kleine demonstrasy inseminearen. Wat hangen blift is dat ut rietsje met sperma tussen de boezem fan Esther ferdwynt, su ut jak in: ut mut warm blive! Wij knikke as brave skoaljonkjes. Later komme de swetsferhalen over dit moment.

Na oans rondleiding un hearlek ontbijt( Bakker Posthuma !) kompleet met kookte eikes ( met dank an Fokko de Jong, wie kent um nyt ) en ferse melk. Esther en family De Jong: oans dank is groat en de kennis is wear fermearderd! 
26 jannewary om 17:49
 
Family-ondernimming Boubedrif Van der Meer

Fanmiddach moai interview met Cor en Jaap van der Meer, fan ut boubedrif met dy naam had. Noflek flk om met te praten, gyn poeha, mar gewoan earlek en rechtt as de welbekende Gaasterlaanse bargesnt.

Ut stuk ( Snekers sge trouwens altyd 'stukje' al is ut un pagina groat ) komt in ut febrewarynummer fan Groot Sneek.

Ut jannewary-eksemplaar, en dan hew ik ut teraard over de papieren ferzy's, krekt even ophaald. Fanavend lekker leze dus!
 
26 jannewary om 17:20
 
Bas van Wegen nieuwe keeper O.N.S. Boso Sneek

Zaterdagmiddag a.s. voor de belangrijke competitiewedstrijd tegen Scheveningen tekent keeper Bas van Wegen een contract bij O.N.S. Boso Sneek. Van Wegen nu nog doelman bij zondagamateurs van MVV Alcides uit Meppel is 31 jaar en speelt inmiddels sinds 1 juli bij de Drentse club. Volgens kenners is Van Wegen een echte puntenpakker.

Van Wegen begon zijn loopbaan in 2006 bij NAC Breda waar hij niet verder kwam dan de positie van derde doelman. In 2008 ging hij naar HFC Haarlem en daar speelde hij, tot aan het faillissement van de club in januari 2010, in totaal 18 wedstrijden. Op 28 januari2010 werd bekend dat hij op amateurbasis voor FC Emmen gaat spelen. En daar is hij niet aan spelen toegekomen. In het seizoen 2010/2011 komt hij voor m.v.v. Alcides (hoofdklasse C) uit. Hij heeft zijn jeugdopleiding genoten bij SV Geinoord uit Nieuwegein.

Tien dagen geleden liet Van Wegen met RTV Drente weten dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Deels omdat ik een nieuwe prikkel wel nodig heb, maar ook vanwege de toch wel teleurstellende prestaties van de laatste jaren bij Alcides. Eigenlijk ging het elk jaar iets minder, terwijl er juist progressie moet zijn."

Van Wegen liet in datzelfde interview weten dat hij nog niet met een andere club had gesproken. "Nee, maar ik hoop dat een mooie club zich gaat melden. De reisafstand is voor mij niet doorslaggevend, het gaat me vooral om de ambities van de club."

Nu is dus bekend geworden dat de ervaren doelman naar de Sneker topklasser zal verhuizen met ingang van het nieuwe seizoen.
 
26 jannewary om 13:58
 
Trio Giphart en Chabot

Voor de derde keer bundelen Giphart en Chabot de krachten en trekken het land in met een vrolijke, hilarische, ontroerende, wijze, bijzondere (deze beschrijving schreven zij zelf) en uitermate onderhoudende voorstelling. Trio Giphart & Chabot is een show in de inmiddels rijke en roemruchte traditie van schrijvers als Jules Deelder, Jan Mulder en Nico Dijkshoorn. Er wordt voorgelezen, gezongen en wellicht zelfs gedanst. De reis gaat verder.

Theatershow // vr 5 februari 2016 // 20.15 uur // 18,- // Noorderkerkzaal, ingang Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek. Kaarten en info: www.theatersneek.nl of 0515 430 580.
 
26 jannewary om 13:48
 
Klebosse & pylkjeskite

Even ferspe in de see fan nostagy op un bitsje 51 tinten-grize-dach in jannewary. Aansens lekker op interview, bin ferder fandaach wear su lui as't mar kan. Dat belooft meastal nyt un soad gods...Dan wurd ik faak wat rekalsitrant!

 
25 jannewary om 09:23
 
Jacobi: "Ik ben eventueel bereid lijsttrekker te worden in 2017!"

Alleen al om anderen binnen de partij angst in te boezemen ben ik bereid om eventueel lijsttrekker te worden in 2017! Bafff! Tweede Kamerlid Lutz Jacobi liet er gistermiddag geen gras over groeien op de vraag van haar fractiegenoot Jacques Monasch of zij opnieuw kandidaat is de PvdA te leiden bij de komende verkiezingen. Jacobi deed de uitspraak tijdens het Gesprek van Sneek in Caf Vellinga.

Monasch maakte in zijn vraagstelling ook even duidelijk hoe de verhoudingen binnen zijn partij liggen: In de peilingen staan wij nu op negen zetels, ik denk dat jij dit veel beter zou doen

Jacobi moet niets hebben van ijdeltuiterij en als zij ooit voorzitter van haar grote sportliefde SC Heerenveen zou worden, dan zou het adagium dienend hoog bij haar in het vaandel staan. Verder vertelde Jacobi in het gesprek met Monasch dat zij er nog steeds niet gerust op is dat minister Henk Kamp de kleine gasvelden, o.a. in de buurt van Top & Twel , met rust zal laten. We moeten met de kop de andere kant op, aan alternatieve energiebronnen denken, zo betoogde de politica.

Dat er voorlopig niet gebouwd wordt in de kuststrook, Jacobi is een groot tegenstander van bouwen in de duinenrij van Nederland, stelt haar gerust met een lichte aarzeling. Die plannen zijn voorlopig de ijskast weer in, maar ik vertrouw de minister voor geen donder!
 
24 jannewary om 22:06
 
Gesprek fan Sneek

Fanmiddach metdeen an ut Gesprek fan Sneek. Hieronder myn bijdrage. Mrren wel un ferslach!


Har Snekers en btenlui

Foardat ik ferder gaan w ik earst de fader fan Jacques Monasch felisiteare dyt fandaach syn 86ste jaardaach fiert. Laat oans singe!

Lang sal y leve!!

Dan ferder met un fers, dat ik op dizze sundach opdrage wil an Sonja Idzinga omdat sij ut inisjatyf nommen het foar Cycling Espresso Sneek. Se starte elke sundachmrren bij de broadsjewinkel bij de Waterpoort. Dy kleine is teraard nyt gek nou, at je reklame make kanne foar je baas, dan mutte je dat nyt nalate.

Fytse!

Ik sch der fut mar achteran Sonja dat ik un blodhekel an fytsen hew, dat ik maandachsmrrens selfs met de auto naar de sprtskoal gaan om dr op un hometrainer te sitten, dat ik altyd teugen de wyn op mut en dat de foarbaan fan myn tweewieler nou al wear mear as dry weken leechstaat omdat ik ut met gyn mogelekheid klaar krij om dyselde baan met fraans fentyl op te pompen.

Nou hierbij ut fers:

IJslolly

As kyndes
Gingen wij noait
op fakaansy
mar op frije dagen
sette oans fader dy
ope pakjedrager
met un kussentsje!-
fan syn Phoenix de sterke vogel

su fytsten wij dan
de Snekermeer om
onderwech
un ijslolly
likke om ut leven
want as der
op ut houtene stkje
POSTMA ston
konst nch eentsje krije
gratis & fergees
wat foldest dy dan freeslek ryk

Dat binne myn fytsherinneringen en ik loof graach dat jum sundachmrrens datselde geluksalege gefol hewwe op jum tchten rond Sneek. Ik gun ut jum t e groan fan ut herstelde hart! Ik s graach us metdon wille, mar tsja, myn foarbaan is groanys lek!

Samenloop voor Hoop

Wrt ik mij seker foar insette sal is Samenloop voor Hoop fan Ale Bok en Kees Poiesz cs. Ik wns jum heel feul skses en fral sterkte om dy nare rtsykte un halt toe te roepen. Der plat foar! Ik don seker met!

En dan Peter Ka Smit! Wat un prachtege swoele 06-stem hestou. En dan dyn performance. Ik kom graach us an de andere kant fan de feemerk bij dij kieken.

Kale Knuffel

En dan oans aller Anne Oosterhaven, de groatste kale knuffel fan mzikaal Sneek. De passy fligt der nou al hast 30 jaar fan af astou ope planken staatst met dyn Bogerman Big Band. Times fly sge de Engelsen dan, mar amper te love datstou al mear as un kwarteeuw jonge mnsen weetst te inspirearen, warm te maken foar de mzyk.

Dat koaninklek lintsje hest al lan kregen. De Zilveren Kerstbal ok al, mar un optreden tidens ut Gesprek fan Sneek is un minstens su groate ear. Ik hew genoaten, gyn fals toan hoard al sch ik der futdaleks achter an dat myn mzikale kennis nou nyt bepaald groat is. Mar je hoeve ok gyn kyp te wezen om sge te maggen dat un ei wel lekker is! Dames en hearen ik fraach nch us un groat applaus foar de Bigband onder leiding fan Anne Oosterhaven.

Frou Jacobi

Hoochedelgestrenge frou Jacobi, dat klinkt even wat anders as dat platte oans Lutz nou?! Frou Jacobi. Eelke Lok skreef gister un hearlek stukje, Eelke Blokt seit y self. Omdat ik ut nyt moaier ferwoarde kan lees ik ut laaste gedeelte foar. Uteraar op syn Frysk, want Eelke is Frysk. En ik eigenlek ok wel un bitsje:

Lutz skreau fannewike in moasje, neidat 100.000 lju al fotos fan moai lnskiplik dneguod nei twitter en facebook stjoerden. Dus doe koe se wol efkes tsjin de VVD yn en dy wol de PvdA en Lutz net kwyt. Dus foar de diskusje hie minister Schulz har al wer dellein by dat ynlden gefoel dat we der net oankomme moatte. Dat betsjut dat ik myn fantasij feroarje moat.

Dy wie op in geweldich moai terras sitte, yn it sintsje nder in parasoltsje, heal oer de see hinne op Skylge en dan bringt san moai frommiske my in iiskld pilske. Ynstee derfan hat Lutz besluten dat ik wer oeren troch dat stomme sn baggerje wldzje moat.

Nou dr mutte je ut mar met don frou Jacobi. Trouwens dy foto fan Jou op de site fan Het Gesprek van Sneek, moest dat nou su wreed? Je sden der benaud fan wurde! Jou hadden su op un poster fan de Sneekweekfilm kannen, pre horror!

Goeie foarnimmens

Goeie foarnimmens. Hoe sfty wille de rganisatoaren fan ut Gesprek fan Sneek nou make? Dat don ik never noait nyt, goeie foarnimmens an ut begin fan un kalenderjaar. Bin jum besopen, ut geeft allienech mar teleurstelling en op 2 jannewary al un frustrasyblues fan hier tt Top&Twel omdat ik suks tch nyt folhouwe kan.

Ik hew met dit soarte fan onnoazele dingen un ruggegraad as un regenwurm. Goeie foarnimmens, nyt an beginne su an ut begin fan 2016.

Oh, ik s der bst 3 bedenke kanne foar mij self. Un bitsje minder eekmiege, nyt sufeul in ut galbakje spuie en ok un bitsje minder myn groate freet opentrekke. Srry freet klinkt wel heel erch platsnekers, su bin ik nyt groatbrocht.

Mar at ik dan foar Omrop Frysln en Friesland Actueel fraagd wurd om na afloop kommentaar op de film Sneekweek te leveren, dan wil ik der tidens de afterparty wel even in met gestrekte poat. Omdat Hayo Apotheker burgemeester is kreech hij terecht foarrang om futdaleks syn ferbale resnsy te spuien. En dat sette mij op skerp, want ik had ut gefol dat ik naar un folkomen andere rlprent sin had as burgerfader Hayo.

De burgemeester prate in un taal dyt absolt nyt met syn leeftyd spoarde. Mantsjes fan oans leeftyd bovenstebste Apotheker dy mutte woarden as VET COOL & BRANDING nyt mear in de moan nimme, dat is op syn sachtst seid un bitsje over de tp.

As in un folkomen kolderrike slapstick fergeleek Apotheker de film Sneekweek met Amsterdamned t 1988, Hollands Glorie ( hij bedolde natuurlek Hollands Hoop dat un Gouden Kalf kreech, ik fergeef ut Jou, kan gebeure ). Apotheker ging met stemferheffing deur en w hewwe dat Sneekweek in ut rijtsje past fan Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam, Flikken Amsterdam. Ik docht op laatst flikker tch op man, laulone!

Skandalech dat de KWS dyt dy Hollanders aflopen somer in de watten leid hewwe nyt eens un tnoadeging kregen hadden foar de nep-premi in Sneek.
Dat de anhouwende geloofwaardechheid tegare gaat met de noadege selfspt, dat kan ik waardeare, mar ut het syn grnzen. Dizze Sneekweekfilm moest ik mar met un knipooch sin sei Apotheker na un doadeleke stilte fan 20 sekonden dyt ik bewust inboude in ut interview dat ik met hem had na anleiding fan de movie.

Sexy thriller met een knipoog? Un stompsinnege kopy met de dypgang fan un toanslipper. Ok nch us su frou onfryndelek as de neten, in Keulen sden se sge Zum kotsen. Beslist gyn reklame foar de Sneekweek en de Opregte Sneeker foarspelt al Harense toestannen. Nou at ut Orakel fan Sneek al sufer is, maak je burst dan mar nat kolleezje fan B & W!

Hier w ik ut foar diskear mar bij late, want aansens seit een fan de wethouwers wear teugen mij dat ik un konservatyf 'oud mannetje ben'.

Alles behalve dat, je mutte gewoan hore wie ut seit!
 
24 jannewary om 11:25
 
IJsbonbons

Oans fader ferkocht froeger un soad snoep, wronder dizze ijsbonbons. Eigenlek waren dat hele bysondere snoepkes en dan hew ik ut over de potise ferpakking. Dr stonnen moaie spreekwoarden op. Ik weet nch wel dat ik as romantys jonkje dy teksten las om ferflgens bepaalde snoekes an ut moaiste meiske fan de klas gaf. Hearlek in undubbel opsicht dizze suurtsjes!

De ijsbonbons kwamen t Dokkum, dr't de fabryk fan Fortuin ston. Flgens mij kanst dizze snoepkes nyt mear krije.
 
23 jannewary om 19:27
 
Onbetaalber III

Frynd Harm Rozenberg fandaach foar ut earst na 1,5 jaar wear in de Waterpoort om ferhalen te fertellen. Fan harte Harm ( & Ika!! ) Hieltyd fleureger bij de Sneker terp op!
 
23 jannewary om 19:17
 
Onbetaalber II

Fanmrren op Groatsaanmerk weest bij de gronteboer en syn frou. Ok dat interview komt in ut febrewary-nummer fan Groot Sneek. Fraagt un dame om komkommer, seit Marten: hoefeul wille je hewwe, un halve meter?!
 
23 jannewary om 19:12
 
Onbetaalber!

Gister moai interview in heel autentieke kroech in Sibrandaburen had. Komt flgende maand in Groot Sneek papieren edisy. En tspraak al fast: "Ik leau net yn gelok. Wol yn geloksmominten...!"

Nyt te betalen sukke interviews: onbetaalber dus!

 
23 jannewary om 11:34
 
Muziektheateroorstelling Tinto: Je valt me tegen 0

SNEEK Een droom komt uit! De dames van muziektheater Tinto komen met een eigen muziektheaterproductie. Op 11 maart gaat de productie Je valt met tegenin premire bij Lewinski. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Zie voor verdere info op http://www.muziektheatertinto.nl

De eigenwijze Edward groeit op in een gezin bestaande uit vader, moeder, dochter en grootmoeder. Als het gezin op vakantie gaat naar Engeland, slaat het noodlot toe. Tijdens een stoeipartij met enkele jongetjes op het grote schip de Queen Mary valt Edward over boord. Gelukkig wordt hij gered. Dat is het begin van een bijzondere reis, waarbij hij heel veel mensen ontmoet. Zo zijn daar het vissersechtpaar en hun dochter, de zwervers, het broertje en zusje. Zij hebben allemaal op hun eigen manier invloed op het leven van Edward. Maar is dat positieve of negatieve invloed? En wat is uiteindelijk het lot van Edward?

De voorstelling gaat over het openen van je hart, over liefde, over dromen, durven en doen. De korte, elkaar snel opvolgende scnes worden afgewisseld met prachtige liedjes van bekende Nederlandse en buitenlandse artiesten.

De liedjes worden op een eigentijdse manier neergezet, waarbij vooral de meerstemmige zang een grote kracht is van de dames van Muziektheater Tinto!

Deze semiprofessionele voorstelling wordt geregisseerd door Ypy Zysling. Zij is tevens verantwoordelijk voor de teksten. De muzikale vormgeving is te danken aan vocalcoach Monique Bakker.

 
22 jannewary om 18:15
 
Menear Balt ( 1931 - 2016 )

Fanmiddach is myn oud-learaar Leen(dert) Balt naar syn laaste rustplaats brocht. Aflopen sundach overleed menearBalt,hij mocht 84 jaar oud wurde. Hoe ouwer ik self wurd, hoe faker ik de rou-advertnsys fan myn oud-leararen tknip. Su langsamerhaan hew ik aardech wat fan dy tknipte familyberichten.

Apart dat ik dy advertnsys tknip? Gyn flau benul, kan bst weze, mar ik bewaar tstekende herinneringen an al dy leararen dyt ik tussen 1974 en 1977 op PA De Him in Sneek had. Dizze lui hewwe mij met frmd, hewwe un belangryk gedeelte fan myn leven tegare met mij oplopen. Leen Balt was un bysondere kearel, nyt un deursnee learaar, flgens mij liepen dy der sowieso nyt rond op de Sneker PA (Kweekskoal').

Balt was ok echt un btenbeentsje, eentsje dyt de learlingen ( wat nou studenten?! ) op sear eigensinnege wize begeleide. Flgens mij was dizze man syn tiid fer foart. We dachten dat hij altyd mar wat deed, dat je simpelwech un noflek uurke met hem in de les sitte konnen. Hij maakte sich der ok noait druk over hoefeul learlingen bij um in de les kwamen. Gaf al dy ankommende skoalmeesters en juffen folledege frijheid. Of we dat toen al ankonden?

Foar fl.480,60 kochten myn ouwelui de PA-boeken, teraard 'contant betaald' want "je lope nyt met un ander syn geld in'e bze..."

Ik fon ut noait un opgave om bij hem in de les te sitten, in myn onderbewuste had ik wel in de gaten dat Balt un frije fogel was. In ut Frystalege blwerk dat De Him was, trok hij sich der as Liwwarder gyn moer fan an. Hij is een fan de weinege leararen wrt ik mij fan herinnere kan dat hij ok gewoan stads, Liwwarders, sprak. Dat fon ik as Sneker jonkje seker in ut begin fan myn opleiding wel moai. Later hadden mannen as Jan de Jong, Henk van der Meer, Jaap van der Bij en Tom Dijkstra feul mear inflod op myn taalhouding. Se turnden mij om tt un konsekwente Fryskprater! Na myn afskeid as skoalmeester in de Hommerts, wurdde ut Snekers wear myn earste taal.

Tegare met Klaas Bootsma skreef Balt ut Gedenkskrift fan de Sneker Kweekskoal/PA, dat was in 1974. In 1986 nam ut duo met un indrukwekkend symposium ( over identiteit ! ) afskeid fan De Him. Balt was toen nch mar 55 jaar. Wat ik noait wear fergete sal hoet syn dankwoard was, nadat y un nieuwe fyts anboaden kreech. Bedankt foar de fyts, mar wat bin ik blij dat ik fan dit soadsje af bin!

Toen Balt in 1986 afskeid nam rommelde ut fanself al lang over ut wel f nyt foartbestaan fan de Sneker PA. In ut najaar fan 1989 leek ut der op dat de PA t Sneek ferdwine s, na heftege protesten was der nch fijf jaar tstel fan eksekzy. Ut was op 1 augustus 1994 dat de deuren fan De Him foargod dicht gingen
 
22 jannewary om 09:24
 
Befroaren skoanheid

Fotograaf Jeroen van der Kallen skoat un skitterende foto fan un klimopblad. Wr? Bij oans ouwe hs in de Noarderhoek. Un plaatsje Van der Kallen!
 
21 jannewary om 11:00
 
Kening fan de Greide

Kening fan de Greide komt met Frysk-Portugeeske pozy en muziek naar Workum. Op vrijdag 29 januari treedt, in De Klameare te Workum, het Friese collectief Tsjinld op
samen met de Portugese dichters Raquel Lima, Nuno Garcia en celliste Joana Guerra.

De avond wordt geopend met een presentatie van de Kening fan 'e Greide, gevolgd door Friese en Portugese pozie
en gemproviseerde muziek met beelden van de Friese en Portugese natuur en landschap.

Begin 2015 is een groep mensen van het project Kening fan de greide en van Tresoar naar Spanje en Portugal gereisd.
In het kielzog van de grutto reizend door Europa hebben ze het project naar die landen gebracht en er veel mensen ontmoet om in 2018 gezamenlijk het verhaal van het veranderende landschap en de gevolgen daarvan te vertellen.

Naast het verlies aan biodiversiteit in het veranderend landschap is binnen het project vooral ook de invloed
die dat heeft op de culturele diversiteit en het cultureel welzijn van groot belang.

Vandaar dat het verhaal van Kening ook handelt om de gevolgen van een veranderend landschap voor muziek, beeldende kunst, dans, taal, enz.

In Portugal ging de presentatie onder meer in samenwerking met twee Portugese dichters, Nuno Garcia (Europees en Portugees kampioen Poetry Slam) en Raquel Lima en de celliste Joana Guerra. Vanuit de wens om elkaars landschap te leren kennen en om tot uitwisseling te komen van muziek,beeld en taal zijn de drie Portugezen gevraagd naar Frysln te komen.

In vijf dagen wordt hen een intensief programma aangeboden, waaronder twee optredens met de Friese groep dichters en muzikanten van Tsjinld.

Het eerste optreden gebeurt in samenwerking met de Gerben Rypma Stifting en vindt plaats op vrijdagavond 29 januari 2016 in De Klameare te Workum. Vanaf 20.30 uur. Entree . 10,00

Het tweede optreden vindt plaats op zondagmiddag 31 januari 2016 in het gebouw van Tresoar. Vanaf 16.00 uur.

Foto: Jan Tijsma
 
20 jannewary om 14:51
 
Sneek is branding! Oh ja?

Gisteravend op tnoadeging fan Omrop Frysln bij de premire fan de Sneekweekfilm weest. Un moai mediaspektakel met alles der op en der an. Ut folledege kolleezje fan B & W , minus de ferhinderde Durk Stoker (FNP), mar met wethouwer Maarten Offinga (CDA ) inklsyf ferdommelinkje foar. Moai! De roaie loper lach t, de limousine met de ses hoofdrlspeulers was regeld en un groate groep jongeren ston klaar om de hele mikmak un warm ontfangst te geven met gegil en geskreeuw. Wat wden je nch mear. Ut leek wel Sneekweek, su druk was ut gisteraven foar anfang fan de film op ut Leeuwenburg.

Futdaleks bij binnenkomst wurdde Ferry Doedens interviewd deur GPTV. Waarom of maandagavond de premire al in Amsterdam was? Ja, ik denk dat er daar toch net even meer jornalisten naar een premire komen. Friesland blijft een eind rijden h腔 Nou je, kwamstou self nyt t Drachten Doedens?!

Prima ontfangst ferder deur de CineSneek-direkteur, ok al met un moai eigenwies swart flinderstrikje foar en ut filmfeest kon beginne. Foar frisdrinken en popkrn was srgd. De film wurdde in dry salen tegelyk fertoand, allemaal bomfol. Moai skses dus. Fan harte CineSneek direksy!

De film kan ik kort over weze, dry kear niks in myn (!) beleving. De stereotypen flogen over ut skerm, amper serieus te nimmen. En dat deed ik gisteravend na afloop blykber wel. Ik bin nou eenkear un blikkene panne, su mar hyt en ok like gau wear koud. Ik kan echt niks met opmerkingen fan un plisyfrou dyt seit we maken hier ook wel eens wat mee hoor, laatst stond er nog een koe midden op de weg. Wat un oubollege hmr, krekt su as un sticker achter op un plisyauto met de tekst Frysln nfhinklik.

Dat burgemeester Apotheker in syn dankwoard sperlatieven te kort kwam mach hij wete. Op laast kanne je wel sge dat un Sneker drl lekker is at y mar naar KING-pepermuntsjes smaakt. Laulone! Un burgemeester dyt ut met stemferheffing over Sneek is door deze film branding het, gaat krekt even over de tp in myn beleving. Of s Hayo Apotheker ut allemaal sinys bedole, flitste der nch even deur mij heen. Nee dus, want na afloop mocht ik um interviewe en toen was hij nch us un kear lyrys. Branding? Ja, un broekje in de branding fan de Sneekermeer, want branding an de Sneekermeer mut kanne in un film.

As laaste t myn galbakje, de blunder om de KWS nyt t te noadegen bij dizze Sneker premire en dat terwyl Karst Doevendans cs de hele film- en produksy-crew de aflopen somer tidens de opnamens in de watten leid hewwe.

Gelukkech was de immer goedlachse en positieve Sneker fotograaf Jan Douwe Gorter anwezech om moaie plaatsjes te skiten. En de catering tidens de afterparty deur GrootsZand 24 was mear as foartreflek!

Friesland Actueel:


 
20 jannewary om 12:18
 
Josse de Haan ( 75 ) fiert jierdei mei nij boek!


Hjoed fiert ferneamd Frysk auteur Josse de Haan t Baskeln syn 75ste jierdei. De winner fan de Gysbert Japikspriis ( 2007 ) hat himsels en de lzers in hiel aardich kado jn. In dei foar syn jierdei kaam der in nij boek fan him t: 'Reedride op gld iis'

De nije tjefte ferskynt mei stipe fan Het Nederlandse Letterenfonds by de Ljouwerter tjouwer Elikser fan Jitske Kingma en beslacht mar leafst 380 siden. It begjint mei in gedicht fan Octavio Paz en in oersetting fan De Haan, it eindiget mei in gedicht fan de auteur sels foar syn pakesister Dagmar doe't se yn augustus 14 jier waard.

Drtusken ferheljend proaza, kritysk proaza, anarkys, pozij, kollaazjes, polemyk, resinsjes en skgings. Foto's fleurje it boek op - .o. fan ld-Peins.

De omslachfoto is fan Bas den Oudsten, nommen begjin fyftiger jierren op de krusing Peins-Sweins op de Ryksstrjitwei Ljouwert-Harns. Syn soan Peter den Oudsten, no boargemaster fan Grins, hat tastimming jn foar it brken fan de foto. De foto lit sjen wrt de jonge Josse de Haan yn de berm leine as jonges fan 9 en 10 om autonmers op te skriuwen, yn april, as de btenlanners nei de bollefjilden reesden.

De P jout oan dat je dit boek priuwe moatte. Meikoarten mear oer dizze nije fan Josse de Haan
 
19 jannewary om 14:49
 
Gesprek fan Sneek...

Sundach anstaande is der wear un Gesprek fan Sneek. Ut sal de trouwe flgers nyt ontgaan weze, foar sufer se ut al nyt in un hun agenda's staan hadden. De social media dot syn werk wel.

Ik kwam bovenstaande foto fan Lutz Jacobi dr ok teugen omdat sij een fan de gasten weze sal. Om nou te sge "jottem dat liekt un gesellege bol te wurden..."

Harrekrasje wat sit Jacobi hier tch ferskrikkelek boas en ferongeliekt. Foto is fast in Liwwarden skoaten!


Sneekweekfilm: "Hoe kut is Sneek?"

Fanavend mach ik foar/fan Omrop Frysln naar Amicitia ( ehh...Cine Sneek )om dr de premire fan de Sneekweekfilm met te maken. Ik bin heel benieuwd! Mrren ongetwifeld mear. Apart dat dy ene kwote dy't ik t de filmtrailer oppikt hew su hangen blift: Hoe kut is Sneek?

Binnen een week is de trailer van de sexy Nederlandse thriller SNEEKWEEK tot een Nederlandse recordhoogte van ruim 270.000 views gestegen. Het is het opmerkelijk hoge totaal aan views op Youtube, Facebook en filmpartner Dumpert, los van de kijkers van RTL Boulevard waar de trailer haar primeur beleefde en bioscooppubliek."

Foto:http://www.sneekweekdefilm.nl
 
18 jannewary om 18:21
 
Niets is sterker dan dat ene woord

Uteraard hew ik ok al un moai laagje eelt op myn Feyenoordsiel kweekt in de aflopen jaren. Gyneen hoeft mij te fertellen f te mailen en al helemaal nyt lui t 020, dat ut al in de foarege eeuw was dat myn klup foar ut laatst kampion was.
Ut gefol Feyenoord sit freeslek dyp, krekt as ut Sneekgefol, dat is nyt an te raken su dyp.

Gister un fantastise Feyenoorddach beleefd, fan mrrensfroech tt rm na de wedstryd teugen dy 15Wattklup. Dy belevenis wurdde gister hieltyd groater, hoe dichter WE in de buurt fan Rotterdam kwamen. In Swollywood stapten der al heel wat Feyenoordspprters in de trein richting Havenstad.

Naast mij kwam un rotswarte jonge, fan oarsprong t Curaao, sitten, Feyenoorsjaaltsje ome nek, blikjes bier in un blauwe spermerktas dyt leech was toen we op Rotterdam Centraal tstapten. Overal reist hij Feyenoord achterna. Praat ondanks syn jonge leeftyd over Coen. En hij straalde, hij genoat met folle teugen. Had un paar minne weken had omdat der gyn foetbal was.

Hieltyd mear Feyenoorders, t alle hoeken en gaten fan Nederlaan komme dr bij mekaar om ut laaste stukje richting Kuip af te lgen. Ut synisme spat der fan, at ut over Feyenoord gaat. Echter gyn synisme dat ferlamt, mar simpelwech spottend is, selfspot. Se wden myn Feyenoordferhalen wel hore, over 6 mei 1970, over hoet WE de bste fan Europa en de weareld waren.

De Kuip op un moaie heldere winterdach, wat un tstraling, wat un foetbalbolwerk is dat tch. Rm fantefoaren dr onder de trapen fan de foetbalkatedraal omslentere tegare met myn soan, bitsje minder tsproken spprter mar genoech foetbalhart om te begripen dat der mar n klup is met un power as Feyenoord. Tegare un groate papieren sak met patat, klauwen onder de mayo. Wat un weelde! Martin van Geel dyt oans foarbij loopt, mar wel heel ddelek knikt en hallo seit. Nee, gyn fotomoment, bij Feyenoord binne gyn fedetten, gewoan deurlope en sge: 'h dat was Van Geel! Ja, nou en?'

De trappen oplope, opklimme, gister fak KK en drna n wurdde met ut Legion. Un rkaan fan geld at de klep fan de tunnel opengaat en Feyenoorders ut feld opkomme. Ut folle burst ut Hand in hand kameraden metsinge. Euforys moment. En de wedstryd? Och ut dot der su as su faak wear nyt toe. De tslach? Is dat belangryk dan? Elk jaar komme we dichter bij ut kampionskap, drfan bin ik overtgd.

Moaiste moment fan de dach? Dat is ut moment rm na de wedstryd, un spprter dyt met twee fan syn maten de Feyenoordflach draagt, onderwech naar hs, de son dyt ondergaat. Dat moment, onfergetelek!!

Ondertussen regent ut op myn Face Bookpagina kommentaren bij un foto dyt ik plaats. Ik begryp ut bst un bitsje dat der un heel soad lui stinkend jaloers binne op mij, op oans, ut Feyenoordlegion: Niets is sterker dan dat ene woord!
 
17 jannewary om 08:17
 
Dat ene woord...

Ik kom der an!
 
16 jannewary om 18:38
 
ONS-spelers laten trainer in kou staan: 0- 2 verlies tegen hekkensluiter

SNEEK Helemaal pissed off was trainer Richard Karrebelt na afloop van de kansloos verloren wedstrijd van zijn O.N.S. Boso Sneek tegen hekkensluiter SteDoCo: 0- 2!

Uiterlijk viel er weinig aan Karrebelt te zien, hooguit dat hij in het laatste kwartier wat vaker van de bank kwam om zijn ploeg aan te moedigen. Echter er was geen coachen aan vanmiddag, deze ploeg kon of wilde niet voor hem door het vuur. Sterker nog, het XI-tal liet de trainer en zijn staf in de kou staan en het was vanmiddag verrekte koud op het Zuidersportpark.

Curty Gonzales: te laat en dus kon het trainingspak de eerste 45 minuten aan!

Het begon al voor de wedstrijd, toen een drietal spelers te laat in Sneek arriveerde. Onder hen Curty Gonzales, die zodoende in plaats van op hert veld naar de bank verwezen werd. Toen Gonzales er in de 57ste minuut in kwam was dat buiten het zicht van de trainer om te gnant voor woorden dat een medespeler zijn wedstrijdshirt uit de kleedkamer moest halen. Hoe zo, bezig met de wedstrijd?!

In een rommelige slechte eerste helft creerde ONS weinig kansen en wist ook de hekkensluiter van de topklasse niet echt een vuist te maken, zodat de brilstand geen verwondering wekte. De eerste minuten na de thee leek het er zowaar op dat ONS aanzette voor een goed resultaat, echter al snel werd duidelijk dat SteDoCo niet mee wilde werken. ONS anticipeerde amper op wat er gebeurde, er was simpelweg weinig zelfvertrouwen.

Balverlies in de 61ste leidde tot een vlijmscherpe counter van de ploeg uit Hoornaar, fraai afgemaakt door de man met de Friese voornaam Sjoerd van der Waal. Drie minuten later in een identieke situatie lag nummer twee al achter ONS-doelman Eelke Kooistra, nu mocht Ali Yilmas vanaf de middenlijn zo doorgaan en de trekker overhalen: 0-2.

Aan niet was te merken dat ONS nog in een goed resultaat geloofde, SteDoCo kreeg in de 71ste minutt zelfs nog een grote kans op de 0-3, maar die schande bleef de Snekers bespaard. In de laatste tien minuten leek ONS nog even aan te zetten, verder dan een bal op de lat kwamen de oranjehemden niet.

Een valse (her-) start van de competitie, een directe concurrent voor degradatie die dichterbij kruipt en een trainer die de pest in heeft over de mentaliteit van een aantal van zijn spelers. Het was wel eens gezelliger op het Zuidersportpark.

Volgende week staat er voor ONS een uitwedstrijd tegen Excelsior Maassluis, vijfde op de ranglijst, op de rol.

 
16 jannewary om 11:41
 
Nasjonale Tnfogeltelling

Fanmrren fan 10.30 11.00 uur in un nofleke stol foar ut rt sitten te fogeltellen. Natte sneeuw, regen en an ut end un waterech wintersontsje, mar gyn fogels.

Gyn hsmus,pimpelmees,hechmus,winterkoaninkje( tomkeis de Friese naam! ),sanglyster,boomklever,kraai,sturtmees, protter,roadborstje ( je sge gyn roadBURSTJE! ), gronling,boomkrper, groate bonte specht,ekster,Flaamse gaai ( nee dou nyt Francine! ),koalmeesje,fink,lyster ( merel sge Hollners ),houtdf,Turkse trtel ( nee dou nyt Kaya! ),ka (kauw)f stadsdf ( Woudas Meeldf )sin.

Se staan anders su moai op myn krantepagina afbeelden. Wel sach ik myn ouwe en sear waardearde biologylearaar dr. Jan Schulp foarbijfytsen. Toefal bestaat dus nyt, want dyselde Jan Schulp brocht mij en myn klasgenoaten fan de P.A. De Him, liefde foar de natuur bij.

Nou bin ik earlek at ik skrif dat in de loop fan de jaren sittend fanaf un terras in de Sneker binnenstad de natuur op syn moaist is. Fanmrren blykber gyn fogelwear. Mut ik suks nou ok deurgeve op www.tuinvogeltelling.nl ?

Ondertussen denke se hier ths dat ik un bitsje fan ut padsje bin. Is cht nyt su, se kenne mij allienech nch nyt!

 
15 jannewary om 23:05
 
Tweehonderdduizendste Theater bezoekster in het zonnetje gezet

Na afloop van de uitverkochte voorstelling van Van der Laan & Woe werd de naam van de 200 duizendste bezoeker van Theater Sneek door het duo bekend gemaakt. Uit de glimmend rode envelop kwam de naam van mevrouw Jansen uit Bolsward tevoorschijn.

Een groot toeval gezien mevrouw Jansen en haar dochter vanavond voor de allereerste keer voet over de drempel zetten bij Theater Sneek. Dat is natuurlijk belachelijk want we wonen zo dichtbij, maar nu gaan we natuurlijk veel vaker komen!, lacht een verraste mevrouw Jansen. En van de prijzen die zij in ontvangst nam was een envelop met 20 vrijkaarten.

Sinds de opening door de toenmalige koningin Beatrix in november 2012, bezochten jaarlijks ruim 65 duizend bezoekers Theater Sneek. Vandaag stapte de 200.000 bezoeker over de drempel van het Friese Theater.

Na het vieren van de dertig- en honderdduizendste bezoeker in de afgelopen jaren, bereikte Theater Sneek nu vlak na de jaarwisseling de volgende mijlpaal. Theaterdirecteur Ben van der Knaap blikt terug op een fantastisch en memorabel moment na een virtuoze voorstelling!

Foto's: Jan Douwe Gorter
 
15 jannewary om 13:43
 
Ondertussen in de stad

Fanmrren fikse kuier deur de stad maakt. Su as altyd op dizze tchten ut fototoestel in de bze, want ut nieuws leit op straat ( ouwe kerstbomen trouwens ok! ). Ope Westersingel gyn fleurech beeld bij foarheen Restaurant Kramer drt un groate frachwagen fan Proveiling.nl foar de deur stond.

De hele inboedel wurdt t ut pand haald, ik wurdde der un bitsje mankelyk fan. Ut had su moai weze kannen...

ZIGGO op ut Groatsaan 7

Fleureger nieuws fan ut Groatsaan nummer 7. Marieke Agricola, fan kledingwinkel ZIGGO laat har pand in ouwe styl ferboewe. Arsjitekt Dirk Schild, dyt eigenaren fan binnenstadpanden in Sneek adfiseart bij restaurasy, het ut ontwerp maakt.

Sinds de tweede week van januari zijn wij los met de verbouwing. Het pand gaan wij in oude stijl weer opbouwen zoals het er vroeger uitzag. Er komt een hele nieuwe gevel voor, en van binnen komt er ook nog een kleine verbouwing. We zijn 3 maanden dicht en zitten dan met een grote verbouwingsuitverkoop, twee panden verder op het Grootzand 13. De aannemer die het gaat doen is bouwbedrijf Koster , en mijn architect is Dirk Schild, bestuurslid van Oud Sneek, su liet Marieke mij in un mail al earder wete.

Fanmrren waren boufakkers fan Koster druk bezech. Petsje af foar sun jonge ondernimster as Marieke Agricola! Tegare met ouwe rt Dirk Schild make sij de stad wear un bitsje fraaier.

De ouwe gevel fan Groatsaan 7
 
14 jannewary om 21:38
 
Vrouw Holland aanstaande zaterdag geannuleerd

De voorstelling van Vrouw Holland van aanstaande zaterdag in Theater Sneek is geannuleerd. Dit wegens ziekte van n van de dames. Er is een nieuwe datum gepland op zaterdag 14 mei. De kassa van Theater Sneek probeert zoveel mogelijk kaarthouders tijdig in te lichten. Kaarthouders kunnen hun kaarten bewaren voor de nieuwe datum, deze blijven gewoon geldig. Anders is het mogelijk om geld terug te krijgen of de kaarten te ruilen voor een andere voorstelling.
 
14 jannewary om 20:36
 
Theater vol met poziepubers

Joep Nieuwenweg, Marit Muizelaar en Nicole Feenstra zijn vanmiddag winnaar geworden van het VERS PozieRevue. Eervolle vermeldingen waren er voor Jet Houter en Eva van Oostrum. Ruim 280 jongeren van Scholengemeenschap Bogerman, RSG Magister Alvinus uit Sneek en het Marne College uit Bolsward schreven in de afgelopen weken hun eigen gedicht.

Zij deden allemaal mee aan VERS 2016: een landelijke poziemanifestatie met het hele jaar door lessen en activiteiten rond de vijf genomineerde bundels voor de VSB Pozieprijs. Een selectie van deze jonge dichters in de dop bracht vanmiddag in een wervelende literaire theatershow hun eigen werk op de planken.

Turn it Loose

De gedichten van de jongeren werden afgewisseld met urban dance door Turn it Loose, een act van goochelaar Celsius en een optreden van VSB Pozieprijs genomineerde Maud Vanhauwaert. Ook waren er nog een aantal slamdichters die acte de prsence gaven. Hun optredens werden beoordeeld door leerlingen uit de zaal.

Slammers op het podium, met rechts de winnaar!

De presentatie was in puike handen van de Friese dichter Tsead Bruinja.

Samen met dichteres Maud Vanhauwaert en Mirjam Bakker wethouder Kunst & Cultuur van SWF mocht ik vanmiddag jureren welke deelnemers naar de grote VERS-finale op 31 mei 2016 in het Compagnietheater in Amsterdam gaan.

De winnaars van de revue in Sneek treden ook met hun eigen gedicht op tijdens de uitreiking van de VSB Pozieprijs op 27 januari in Groningen.

Hieronder de prijswinnende verzen:

TIJD

Wachtend op de tijd, veranderde de tijd
in iets wat ik me al heel lang voorgenomen had.
Dat moment wat eeuwen leek te duren veranderde in een jaar.
Dit jaar werd steeds kleiner
als in een ballon zijn lucht en in een schaal zijn vruchten.

Op een dag nog maar een dag, die nacht nog maar een nacht.
Tikkende geluiden galmen door de kamers, die tot ver te horen waren.
Fluitende vogels verbreken de klanken die zingen.

Tijd staat al om de hoek, maar komt het tegemoet
Dan wijzen de tonen in n richting die makkelijk te pakken is.
Grijp het als een kind zijn cadeau en een kraan zijn vracht.
Blij mag je ermee zijn.

Joep Nieuwenweg


THUIS ZIJN

Mijn moeder kan gedachten overbrengen, zonder het vertellen
met een blik kan ze mensen doden of geweldig laten wezen
ze kan je herinneringen laten herbeleven
ze laat je oude bijzondere fotos lezen
fotos van heerlijke taarten en ongelukken
herinneringen van theater en begrafenissen
zeilend over Friese wateren met een eigen boot
genietend van de zon die overal te zien was
de lange winteravonden lezend en etend
samen de grootste diners klaarmaken voor vrienden
en in de lente hutten bouwen en paleizen
samen beken omleggen naar grote rivieren
en in de herfst de regen, weer en wind trotseren
bladeren en dennenappels, kunstwerken maken
als laatste altijd thuis zijn in moeders huis

Marit Muizelaar

VROUW

Ik ken een vrouw

Ze is net als satijn.

Er zitten hartjes op haar ziel.
Ze zorgt voor me.

Ze strooit zaadjes van geluk,
er groeien fruitboompjes uit.

Het fruit dat de bomen geven
geeft ze aan ons.

Ze kent me al vanaf mijn geboorte
Zelfs al in de buik

De wortelen van de bomen heeft ze doorgegeven
aan mij.
Ik zal voor nieuwe vruchten zorgen.

Nicole Feenstra

 
13 jannewary om 18:08
 
Pineharsesdossier(s) fan Sneek

Gisteravend kwam tidens de kommissyfergadering Doarp, Std & Omkriten foar de seufeulste kear ut onderwerp Sint Antoniusplein op wat dan in geeffrysk aljemint hyt. Bewust hew ik gisteravend nyt over dizze saak twittert, mar su nou en dan wel met kromme toanen sitten. Ut is inderdaad beskamend dat dit pineharsesdossier nch altyd nyt afslten is.

Wurdt an ut end fan dizze maand hopelek dinityf ferflgd in de raadsfergaderin. Dat ut geemeenskapgeld ksten gaat is su seker as un swearende finger.

Sukrekt liep ik over ut Martinplein en sach dat dr un licht tging in Martinistate. Letterlek. Spitech genoech ok figuurlek. Na ut Sint Antoniusplein is dat un flgend pinekpdossier bin ik bang!
 
13 jannewary om 12:18
 
De Zware JongensSoms ( altyd! ) hewwe je wel us un bitsje ferlet fan fleurech nieuws. De Zware Jongens, Fokke Dam en Arie Kuipers, foarsin in dat ferlet. Ut duo presenteart hun nieuwe singel. Ik wurd der helemaal blij fan en sing t folle burst met. Wurdde de basis fan ditsoarte fan liedsjes nyt bij oans op de Eben Hazer Skoal an ut Oud Kerkhof leid Fokko?!
 
12 jannewary om 10:40
 
Sneker Filmwinter staat voor de deur

SNEEK De enige echte winter dit jaar is De Sneker Filmwinter, op 14, 15, 16 en 17 januari. Geen kou, geen gladheid, geen dun ijs, maar gezelligheid, warmte, een vorkje prikken en een glaasje kantelen, vrienden en bekenden. En vooral vl films.

Treed binnen in het universum van de filmofiel en zie de beste films van het afgelopen jaar, of nog (iets) daarvoor. Bijvoorbeeld Birdman, een film die je meerdere malen gezien moet hebben. Muziekdocumentaires Amy, Seymour, en Erbarme Dich. Boekverfilmingen. Een geweldige familiefilm, O Menino e o Mundo, overladen met prijzen.
Maar ook The Hateful Eight, de nieuwste Tarantino. En dit jaar is de openingsfilm op14 januari de premire van The Danish Girl. Geregisseerd door Tom Hooper (bekend van The Kings Speech, en Les Miserables). De hoofdrolspeler, Eddie Redmayne, kennen we als Stephen Hawkins in The Theory of Everything. Hij won voor die rol een Oscar, en is nu opnieuw genomineerd voor zijn hoofdrol als Lili Elbe in The Danish Girl.

U kunt in totaal 14 films zien op de festivallocatie CineSneek. Zie voor het volledige programma: www.snekerfilmwinter.nl
 
11 jannewary om 19:31
 
Op interview

Ok fanmiddach wear an ut interviewen weest foar un ferhaal in Groot Sneek. Ut blift prachtech werk om met lui fan ferskillende pluimage an tafel te sitten om de ferhalen op te tekenen. Was fandaach wear nyt anders.

Met wie ik fanmiddag om tafel sitten hew? Nch even geduld dat leze jum ut in de papieren Groot Sneek, dy't an ut end fan dizze maand ferskine sal. Nou toe dan mar, met de foto un tipke fan de sluier...
 
10 jannewary om 14:10
 
Interview Sandor van der Heide op IJsselmeervogels TV

 
10 jannewary om 11:17
 
Sneker voetbal topklassers willen topsportstatus van SWF

Tijdens de nieuwjaarsreceptie, 4 januari j.l. van de gemeente SWF waren beide "Boso-voorzitters" aanwezig. O.N.S. bestuurslid Maaike Stienstra flankeerde de heren.

SNEEK - O.N.S. Boso Sneek en SWZ Boso Sneek, de beide plaatselijke voetbal topklassers hebben het gemeentebestuur van SWF een gezamenlijke brief gestuurd met het verzoek om beide verenigingen een topsportstatus te verlenen.

Dat maakte ONS-voorzitter Harm de Wagt gistermiddag bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak na afloop van de wedstrijd tussen de beide Sneker clubs. Met het verzoek willen beide besturen in aanmerking komen voor een versnelde procedure voor het vervangen van de grasmatten van de hoofdvelden.

Samenwerking

Tijdens de ledenvergaderingen van beide verenigingen hebben de besturen, bij monde van hun voorzitters aangegeven, dat vormen van samenwerking tussen beide verenigingen worden onderzocht. Dit bevindt zich nog in een pril stadium, maar beide besturen hebben gemeend om gezamenlijke activiteiten te moeten arrangeren, vertelde de ONS-voorzitter.

Het spelen van oefenwedstrijden tussen ONS en SWZ zal de onderlinge samenhorigheid verbeteren, liet de ONS-voorzitter weten. Al besef ik ook dat de onderlinge rivaliteit zal blijven.

De Wagt ging in zijn toespraak nog verder in op het item samenwerking tussen de op het hoogste amateur niveau spelende Sneker voetbalclubs.

In navolging van het zeilen en het volleybal in de gemeente zullen wij genoodzaakt zijn om samen te werken.
Bovendien is de wens uitgesproken, dat de wederzijdse businessclubs, daar waar nodig, gezamenlijk optrekken om sponsoren warm te maken om aan beide verenigingen een financile bijdrage te willen geven.

Ik wil hierbij benadrukken, zoals in de statuten staat vermeld, dat de leden van de verenigingen de zeggenschap hebben en dat beleidsbepalende koerswijzigingen altijd door de leden moeten worden getoetst en goedgekeurd.
Hierbij zullen heel veel sentimenten meespelen.
Ik ben mij dit terdege bewust en zal hierop zoveel mogelijk anticiperen.

Het is echter wel een gegeven, dat, wanneer wij als bestuur en businessclubbestuur achterover leunen en bedenken hoe geweldig wij tot nu toe gepresteerd hebben en hoe gezellig het altijd is geweest, de boot voor de toekomst zullen missen.

Wij moeten openstaan voor de toekomst en deze zal niet meer gelijk zijn aan het heden en het verleden, aldus Harm de Wagt.

SWZ Boso Sneek-voorzitter Frank Slob was gistermiddag aandachtig toeschouwer bij de oefenwedstrijd tussen beide Sneker verenigingen.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de ONS-kantine was ook SWZ Boso Sneek-voorzitter Frank Slob aanwezig.
Slob heeft een ONS-verleden, waar hij in de jeugd ooit het oranje shirt droeg.

De Wagt op zijn beurt is na zijn actieve voetbalcarrire in toen nog Hubert Sneek 4 donateur van deze vereniging geworden.

Dat er gistermiddag naast zijn collega-bestuurder Slob nog andere Sneek aanhangers aanwezig waren ontlokte De Wagt de volgende uitspraak: Het doet me nu een genoegen, dat er nu wat omzet wordt gegenereerd in onze kantine door de spelers en aanhang van SWZ Boso, zodat mijn jaarlijkse bijdrage enigszins gecompenseerd wordt.

Boso heeft het sponsorcontract bij beide verenigingen verlengd werd gistermiddag bekend gemaakt.
 
9 jannewary om 17:32
 
O.N.S. Boso Sneek wint stadsderby tegen SWZ met 5-2

SNEEK In hun voorbereiding op de tweede seizoenshelft speelden de beiden door Boso gesponsorde topklassers ONS en SWZ vanmiddag een aantrekkelijke oefenpartij.

Op het Zuidersportpark trok ONS deze keer met 5- 2 aan het langste eind, nadat SWZ aan het begin van het seizoen met 3 1 had gewonnen in de stadsderby.

Voor Rust scoorden Marijn Roosenburg en Curty Gonzales voor de oranjehemden en voor de Lemmerwegbewoners troffen Age Hains Boersma en Derguti (penalty) het net.

Na de thee was ONS verreweg de bovenliggende partij en scoorden Ale de Boer, Yum Ramos ( fraai ! ) en Bob Schepers voor de zaterdagmiddag topklasser.

Dinsdagavond speelt ONS thuis nog een oefenwedstrijd tegen Harkemase Boys. Volgende week zaterdag wacht al weer de belangrijke thuiswedstrijd tegen rode lantaarndrager SteDeCo. De dag erna mag SWZ het opnemen tegen HSC 21 uit Hardenberg.

Na afloop van de oefenwedstrijd hield ONS voorzitter Harm de Wagt een nieuwjaarstoespraak in de kantine op het Zuidersportpark. Hierover morgen meer op deze site. Nieuws van het spelersfront was er vanmiddag ook.

Jacob Noordmans vertrekt

Jacob Noordmans, een van de betere spelers van ONS verlaat volgend seizoen de club. Noordmans vertrek voor werk naar Amsterdam en gaat ook in de hoofdstad voetballen. Geruchten dat hij bij zondag topklasser AFC, de oudste voetbalclub in Amsterdam, gaat spelen wilde Noordmans vanmiddag niet bevestigen.

"Ik heb het nieuws nog niet eens tegen al mijn teamgenoten verteld. Maar dat ik vertrek is wel zeker!"
 
8 jannewary om 17:35
 
Foarferkoop BSA fan start

SNEEK - Fandaach is om 13.00 uur de foarferkoop foar leden fan Teater Snits ( dat is de plaatseleke toanielferiening!) fan de Bonte Sneker Avenden fan start gaan. An ut begin fan de middach ferliep ut online bestellen nch un bitsje problematys omdat un soad leden hun emailadres nyt deurgeven hadden. Later ging ut online bestellen wel god.

In de hal fan Theater Sneek was ut un kommen en gaan fan minsen dyt de moeite nommen hadden om self hun kaartsjes fast op te halen. Leden hewwe ok mrren nch de gelegenheid om fan 11.00 17.00 uur hun kaarten op te halen.

Naast ut lidmaatskap magge je maks. 2 krt ekstra by kope en minsen dyt enkel lid binne magge 1 krt. Ekstra by kope, laat Heabeltsje de Jong wete. De frije ferkoop begint op FRIJDACH 15 jannewary ane kassa en online.

De Diva fan Sneek houdt har jaardach op frijdach 29 jannewary-20 uur; saterdach 30 jannewary- 14.00 uur ( middachmatinee ); saterdach 30 jannewary- 20.00 uur; dinsdach 2 febrewary- 20.00 uur; wonsdach 3 febrewary 20.00 uur; frijdachavend 5 febrewary 20.00 uur en saterdach 6 febrewary 20.00 uur.
 
8 jannewary om 11:28
 
IJSkoud Sneek op zondag 7 februari 2016

IJssculpturen keren terug naar de binnenstad van Sneek!

Na het grote succes van vorig jaar, keert IJSkoud Sneek terug met een tweede editie tijdens de koopzondag van 7 februari. Vanaf 12:00 uur gaan professionele artiesten op verschillende plaatsen in het centrum van Sneek grote blokken ijs te lijf om daar prachtige ijssculpturen van te maken.

Naast dat je kunt genieten van de kunsten van de artiesten kun je zelf ook aan de slag bij de workshoptafel. Onder professionele begeleiding kan jong en oud daar geheel gratis zelf een ijssculptuur maken. Er komen voor dit evenement twee internationale artiesten overgevlogen uit Engeland en Ierland om hier hun kunsten te vertonen.

Verschillende bedrijven uit Sneek hebben prachtige prijzen ter beschikking gesteld in het ijzige voelblok. Allerlei speelgoed, cadeau bonnen en andere prijzen zijn ingevroren in een groot ijsblok en het is aan het publiek om deze te bemachtigen door het ijs te laten smelten.

Vergeet je gegevens niet achter te laten, want alle overgebleven prijzen zullen verloot worden! Kleed je dus warm aan en kom naar IJSkoud Sneek in het centrum en laat je verrassen door de betoverende sculpturen.
 
8 jannewary om 11:25
 
Culinaire Elfstedentocht in Sneek op vrijdagavond 5 februari 2016

Weer of geen weer, ijs of geen ijs: vrijdagavond 5 februari 2016 om 18:00 uur gaan circa 300 deelnemers van start voor de Elfstedentocht. De Culinaire Elfstedentocht wel te verstaan, waarbij de koks van elf restaurants in en om Sneek het achterste van hun tong laten zien in de vorm van tapasachtige en tongstrelende gerechtjes met een knipoog naar de schaats-Elfstedentocht. Smaakpapillen kietelen in optima forma.

De 2016 editie is al weer de achtste keer dat de Culinaire Elfstedentocht plaats vindt. Vaste prik met een maximum van 300 deelnemers. Iedere deelnemer, die een startkaart (tevens stempelkaart) 32,50 heeft gekocht bij een van de verkoopadressen, wordt ingedeeld in een groep .

Elke groep start in een ander etablissement en krijgt daar een tapasachtig hapje geserveerd. Twintig minuten later klinkt de bel voor de wissel en de groepen hebben vervolgens tien minuten tijd om zich naar het volgende adres op de stempelkaart te begeven, waar de gehele procedure zich herhaalt en men een stempel krijgt. Enzovoortstot de stempelkaart (en de deelnemer) vol is.

Dit jaar vier nieuwkomers bij de stempelposten: De Kastanje, Klein Java, Cook & Ny en Pata Negra. De deelnemers leggen het parcoers wandelend af, met uitzondering van het traject naar Epemastate. Het vervoer van en naar het prachtige landhuis in IJsbrechtum is geregeld met busjes. Daarnaast heeft de organisatie er op toegezien dat de gerechten nog meer dan in het verleden op elkaar zijn afgestemd en wordt er bij elk gerecht een wijnadvies gegeven.

Voorverkoopadressen: Irish Pub, Onder de Linden en De Walrus.
U kunt ook alvast reserveren, want vol is vol!

Deelnemers: Eetcaf De Lachende Koe; Restaurant De Kastanje; Chinees restaurant Sing King Ling; De Walrus eten, drinken enzo ; De Bommel; Restaurant Onder de Linden; Hotel De Wijnberg; Indonesisch restaurant Klein Java; Tapasrestaurant Cook & Ny; Pata Negra; Epema State.
 
7 jannewary om 19:46
 
Charlie Hebdo un jaar later

Eksakt un jaar leden wurdden der op de Parijse redaksy fan ut satirise tydskrift Charlie Hebdo twalef minsen doadskoaten. Cartoonist Joep Bertrams ( 46, Roermond ) blikt teruch.
 
7 jannewary om 19:00
 
Skadefrmulier app: das handech!

De aflopen dry dagen is der deur de izel aardech wat ellende ope diken in de noardeleke provinsys weest. De blikska an de heilege koe, ontstaan tidens de talloaze anridings, is teraard noait aardech.

Ut Amsterdamse bedrif aFrogleap (www. http://afrogleap.com), komt op ut jste moment met un reuze handege skadefrmulier app. Lees mar even:

Met de Schadeformulier app kun je handig en snel je schade digitaal melden bij je verzekeraar. Dus geen gedoe meer met het uitprinten en opsturen van het papieren schadeformulier. Met de app kun je bijvoorbeeld ook gemakkelijk foto's toevoegen, de schadelocatie bepalen en aangeven waar je voertuig is beschadigd.

Foar ut testen fan de app, dyt in de laaste ontwikkelingsfase is, soekt ut bedrif nch testers:

Voor het testen van de app zoekt aFrogleap nog deelnemers. Wie belangstelling heeft surf naar: http://afrogleap.com/2016/01/05/help-jij-ons-mee-testen-de-schadeformulier-app
 
6 jannewary om 19:08
 
Su hewwe je bloeiende kamille,su hewwe je iesbloemen & bekeuring!

Tsja, dat ik un antal dagen nch met un soad bombary ( ik weet ut wel ! ) twitterde & su over bloeiende kamille langs de Stadsrondwech liekt al un evechheid leden. We sitte nou twee dagen met un gesellege ramp dy't izel hyt. Niks gyn gesellechheid an wannear't je deur dy iesege omstandechheden ledematen broken hewwe ( beterskap & herstel ! ) mar ut laat wel even sin dat de weargoaden nch altyd baas binne.

Fanmrrenfroech ( 07.25 uur ) mocht ik as meunsternimmer op Omrop Frysln radio myn ferhaal over ut wear don. Ut ging over de ferskillende wearkoades: fan gron tt pears!
Jum kanne ut teruchlstere bij tsjoering mis op Omrop Frysln.

Fanmrren tgebreid krantelezen ( hulde foar krantejonge Kevin! ) en drna skrive. Berichten op www.grootsneek.nl plaatse ens. ens.!

Hew mij ok nch even bnt & blau ergert an parkearwachten dy't ut fanmrren noadech fonnen om bekeurings t te delen an un ferdwaalde auto op de parkearplak hier foarhs. Al skfelend naar de winkel, blij dat je der binne en dan 5 minten later teruchkomme met un prent achter de rtewissers. Pfff!!

Fanmiddach even in de winkel fan Katrein weest, mar na ampel overlch met dchterlief besloaten de deur wear in't slt te don. De Skarnestraat was een groate iesbaan!

Nyt feul later ging de winkel op ut Groatsaan ok op slt, mar de handel nyt. Ik wil der hier nyt te feul over skrive, mar wat der toen op social media gebeurde...( sin mar us op de FB-pagina's fan Katrein Kunst en Sterk & sVeer. Ondernimmerskap AD 2016!!

Even na 15.15 uur melding dat der un bestelbuske te water raakt was. Bestuurder kon der gelukkech self tkrpe. Sterkte C.! De mannen fan Bergingsbedrif Betten hadden der nch un hele klus an om ut vehicle wear op de kade te krijen. Ut was namelek sntterglad en der moest earst met sout/pekel strooid wurdde. Tip: Miskyn un reling plaatse?!

Tt beslt fan al dit winternieuws. J. kwam ths met un sear bysonder hulpmiddel onder har skonen. Utglide? Nergens mear last fan met dizze spikes, metalen prppen!
 
6 jannewary om 11:29
 
Jongeren uit Sneek en Bolsward doen mee aan landelijke poziewedstrijd

Op donderdag 14 januari om 14.00 uur barst in Theater Sneek de VERS Revue los met dans, muziek en gedichten van jongeren van Scholengemeenschap Bogerman, RSG Magister Alvinus uit Sneek en het Marne College uit Bolsward.
Ruim 280 jongeren van deze scholen schreven in de afgelopen weken hun eigen gedicht.

Zij doen allemaal mee aan VERS 2016: een landelijke poziemanifestatie met het hele jaar door lessen en activiteiten rond de vijf genomineerde bundels voor de VSB Pozieprijs. Een selectie van deze jonge dichters in de dop brengt in een wervelende literaire theatershow hun eigen werk op de planken.

Entractes

De gedichten van de jongeren worden afgewisseld met urban dance door Turn it Loose, een act van goochelaar Celsius en een optreden van VSB Pozieprijs genomineerde Maud Vanhauwaert. De presentatie is in handen van de Friese dichter Tsead Bruinja.

Jury

Wethouder Mirjam Bakker een van de juryleden

Een deskundige jury selecteert vier jongeren die doorgaan naar de grote VERS finale op 31 mei 2016 in het Compagnietheater in Amsterdam. De jury bestaat uit Maud Vanhauwaert, Henk van der Veer, journalist en stadsdichter van Sneek en Mirjam Bakker, wethouder Kunst en Cultuur van Sdwest Frysln.

De winnaars van de revue in Sneek treden ook met hun eigen gedicht op tijdens de uitreiking van de VSB Pozieprijs op 27 januari in Groningen.

U bent van harte welkom in Theater Sneek! De toegang is gratis. Wl even reserveren via info@schoolderpoezie.nl
 
5 jannewary om 17:29
 
Bingo en gronte bij de soute hearing!

De groatste pries dyt ik oait bij de bingo wonnen hew? Dat is myn frou, want dr binne we mekaar foar ut earst teugen kommen. Ferpleegsters fant De Wiekslach wurdden met bussen naar de fliechbasis toebrocht. Nyt foar te stellen nou?!

Wille Jou ok wat gronte bij de soute hearing?

Gronte bij de hearing, wat bedolst?

Nou, f Jou der ok sipels bij hewwe wille!

Twee prachtege kwotes ftwel fraaie tspraken dyt ik fandaach optekene mocht tidens de interviews foar ut nieuwste nummer fan Groot Sneek dat op 27 jannewary ferskine sal. Jum leze der dan ongetwifeld mear over.

Wiet ik fandaach interviewd hew? Dat laat ik ferder nch even in de midden. Mar ut blift un feestje om ferhalen op te halen in Sneek en omgeving en wat minstens su belangryk is dat de lezers naar dizze interviews tsin!

Dy laatste opmerking is teraard wear ferrekte eigenwies, mar dat don ik om ut aureoal fan opskepperege Snekers in staan te houwen.
 
4 jannewary om 20:25
 
Burgemeester Apotheker: Samen proberen er iets goeds van te maken!

SNEEK Burgemeester Hayo Apotheker heeft niet zoveel met woorden als participatiemaatschappij, co- creatie of de samenleving dat ben jij, nee de eerste burger van de gemeente SWF gaat liever gewoon samen proberen er wat goeds van te maken.

Apotheker sprak deze woorden vanmiddag tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie in het Atrium van Sneek, waar toute SWF elkaar 'folle lok en seine' wenste.

Uiteraard keek Apotheker nog even terug op het eerste lustrum van de fusiegemeente, waarbij hij vol trots meldde dat zijn gemeente de prijs voor de meest inspirerende millenniumgemeente in ontvangst nemen mocht.

Het eerste Regionale Trainingscentrum Zeilen van start zag gaan en er op hoopt dat de Enecotour ook dit jaar weer de gemeente SWF aan zou doen.

Cynisme

Met een goodbye 2015 nam Apotheker afscheid van het voorbije jaar en blikte graag vooruit naar het nieuwe jaar. Mensen die niet de gemakkelijke weg van het cynisme kiezen. Niet de commentator zijn vanaf de zijkant of de bijrijdersstoel. Mensen die er gewoon zijn voor elkaar en de samenleving. En dat zijn mensen van ons. Ook al lijkt dat vaak niet zo, als je de media volgt. De positieve houding, samen de schouders er onder: het is gelukkig nog steeds de stille kracht in veel gemeenten. Maar dat mag wel wat meer worden gezegd, opende Apotheker zijn vooruitblik.

Lokale democratie

Vele raadsleden waren vanmiddag aanwezig en voor hen had de burgervader stimulerende woorden: Voor raadsleden vergt het zo langzamerhand een extra zintuig om door de waan en de kritiek van de dag heen te kijken. Om de juiste afweging en inschatting te maken. Om de stille krachten van de samenleving op een juiste wijze te faciliteren en te honoreren. Om te kijken naar echte noden. Om de lokale democratie te dien.

Het jaar 2016

Voor 2016 genoeg onderwerpen om er iets goeds van te maken waarbij Apotheker puntsgewijs de volgende zaken noemde:

- Een mooie opening van het AZC in Sneek
- Een sterkte start van het ondernemersfonds, waaruit veel goede initiatieven komen.
- Een mooi uitgewerkt plan voor de Marktstraatpanden van de gemeente.
- Nieuw Museum Houtstad IJlst.
- De nieuwe Klameare Workum, met een spetterende opening.
- Het Hanze kwartier Stavoren in nieuwe glorie.
- Aantrekkelijke woningbouwplannen in bijvoorbeeld Harinxmaland en Houkepoort.
- Het defintieve verhaal voor stadhuis Bolsward in aanloop naar 2018.
- Meer banen voor mensen die weer aan de slag kunnen.

De burgemeester besloot met: En, natuurlijk we gaan een beetje op elkaar letten en voor elkaar zorgen! Ik wens u een heel goed en gezond 2016!

Foto's: Jan Douwe Gorter

UPEDATE ( Video verslag nieuwjaarsreceptie van Friesland Actueel )

Terugblik Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie gemeente Sdwest-Frysln druk bezocht (Terugblik)

Geplaatst door Friesland Actueel op dinsdag 5 januari 2016

 
4 jannewary om 12:51
 
Pozy-jn yn Kaf Vellinga

SNITS - Yn it ramt fan de Nationale Pozieweek organisearret it Frysk literr tydskrift Ensafh op 29 jannewaris in grutte gedichtejn yn Kaf Vellinga. It is al wer foar de fyfde kear dat dizze jn yn Snits organisearre wurdt. Elkenien kin oan de jn meidwaan! Der binne trije mooglikheden:

- Dichters kinne twa of trije gedichten foarlze .
- Pozyleafhawwers kinne har favorite gedicht foarlze.
- Gewoan komme te harkjen.
Dichters en foarlzers wurde fersocht har op te jaan by de redaksje fan Ensafh troch te mailen nei ensafhpoezij@gmail.com Skilje nei Piter Boersma (058-2501475) kin ek. Foar mear ynformaasje kinne jo ek by boppesteand adres en telefoannmer telne.
Alle dichters en foarlzers, ryp en grien, binne wolkom. It makket net t yn hokker taal de gedichten skreaun binne, dat jildt ek foar streek- en oare minderheidstalen.
De dichters en foarlzers krije allegear in no noch geheim presintsje, en, omdat foarlzen toarstich makket, ien konsumpsje fergees.

De muzyk wurdt fersoarge troch Jankobus Seunnenga.
Wr? Caf Vellinga, Korte Veemarktstraat 11 8601 EV Snits
Wannear? Op 29-01-2016
Hoe let? Tusken 20:00 en 23:00 oere
Yntree fergees
 
3 jannewary om 16:57
 
Stadsderby ONS Boso Sneek SWZ Boso Sneek

SNEEK - Zaterdagmiddag 9 januari a.s. zal op het Zuidersportpark, de thuisbasis van ONS, de stadsderby tussen de beide Topklassers uit Sneek gespeeld worden. De wedstrijd tussen ONS en Sneek Wit Zwart, beiden gesponsord door Boso, begint om 15.00 uur. Beide Sneker Topklassers staan er in deze winterstop niet bepaald rooskleurig voor. ONS op n na onderste stek en SWZ zelfs als rode lantaarndrager in de respectievelijk zaterdag en zondag Topklasse van het amateurvoetbal.

Aan de Lemmerweg zijn ze overigens vol goede moed over een goede afloop, getuige de opmerking bij hun nieuwjaarwens:
We zullen er met elkaar voor zorgen dat wij ons gaan handhaven in de Topklasse en rekenen daarbij weer op uw support.

Vlak voor de aanvang van het seizoen speelden de beide Sneker Topklassers ook al vriendschappelijk tegen elkaar. Op 4 augustus 2015 won SWZ met 3 1 van de Sneker oranjehemden. Met het spelen van deze wedstrijden lijkt een traditie te zijn geboren. Aansluitend aan de oefenwedstrijd is er een nieuwjaarsreceptie in de kantine van ONS.
 
3 jannewary om 13:53
 
Sytse ten Hoeve (70) overleden

Lees op e site fan Omrop Frysln dat Sytse ten Hoeve op nieuwjaarsdach op seuventech jarege leeftyd overleden is. Hier in Sneek wurdde Ten Hoeve fral bekend as direkteur fan ut Fries Scheepvaartmuseum ( 1976-2005).

Ok skreef hij jaren foar ut Sneeker Nieuwsblad artikels over Friese en lokale geskiedenis. In ut ferleden had ik su nou en wel us kontakt met de oud-museum direkteur en skoalmeester t Nijlaan. Met syn tweelingbroer Hendrik, in 2009 na un fal fan un trap overleden, sprak ik faker. Ik fon Hendrik ok wat flotter as Sytse, mar dat is louter myn persoanleke ervaring.

Op de site https://fy.wikipedia.org/wiki/Sytse_ten_Hoeve staat un tgebreide biografy over Sytse ten Hoeve te lezen. Ik nim hieronder ut laaste gedeelte, dat over Ten Hoeve syn aktiviteiten foar ut FSM gaat, fan dy site over:


"Yn 1976 waard er directeur fan it Frysk Skipfeart Museum yn Snits. Yn ien fan syn earste tentoanstellings makke hy de brge fan it nderwiis nei it museum: Skipfeart op skoalplaten. Inkele fan de tentoanstellings fan syn hn: De Snitser Wetterpoarte (1976), Wettersport rnom Snits (1977), Skilderijen fan Olaf Cleofas van Overbeek (1979), De lde skilderswinkel (1983), Foto's fan Martin Kers (1985), Tsjerkeskipkes (1985), Boartersskipkes (1987), Tichelfeart (1988), Fryske Ielaken (1990), Fryske skipssier (1992),Skipswynfanen yn Frysln (1995) en De skipkilder Dirk Piebes Sjollema (1998). Dat bleau hy oant 2005, doe't hy opfolge waard troch Meindert Seffinga.

Yn de rin fan de jierren is it museum groeid. Al nder syn foargongers A.M. Sustring (foarsitter fan de Feriening Frysk Skipfeart Museum) en H. Halbertsma (honorr konservator) wie it proses fan twreiding fan it museum yn gong setten. It tal gebouwen en de kolleksje groeide. Yn 1976 bestie de kolleksje fan it museum t 4357 foarwurpen. Yn de perioade 1976-2000 is de kolleksje mei 12.963 objekten groeid. Sytse ten Hoeve hat mear as 25 jaar direkteur fan it Frysk Skipfeart Museum west en naam yn 2005 fskied."

Foto: fan de Moanne
 
2 jannewary om 18:23
 
De literatuur sal altyd blive!

Ja, ok de Fryske literatuer, sulang't de minsen mar lezen blive! Ik bin nch altyd wiis met ut blad Ensafh. In ut laaste nummer fan jiergong 7 staat ok wear un soad moais te lezen. Hew fanmiddach ut artikel 'It wie Babel yn it lyts hjirre' fan Bouke Slofstra lezen. Nijsgjirrich!

Ok de bijdrage fan good-old Piter Boersma over 'Skanomodu: in nije generaasje?' is ut lezen mear as weard.

At Ensafh dit jaar wear un dichteravend rganiseare sal, bin ik seker fan de partij! Literatuur maakt myn leven angenamer! Flch de literatuur drom ok op'e fot, al skrif ik eigenlek te min over de letteren op dit plak.

In de Friesland Post besteed ik overigens ok dit jaar wear andacht an de letteren. Ik weet ut, op un feulste 'beheind' plakje. Mar un bitsje is altyd nch wat mear as niks!

UPDATE

Ut stuk over Skanomodu is nyt deur good-old Piter Boersma skreven ( dy het trouwens wel moaie nieuew fersen in dit nummer fan Ensafh ! ) mar deur oud-Sneker PIER BOORSMA! Srry Pier!
 
1 jannewary om 15:42
 
Moedech ut nieuwe jaar instappe

Sukrekt mear as un uur lopen. In foarbereiding op de Slachte dy't dit jaar wear kommen gaat, skrif ik der un bitsje dramatys achteran. Want dat is teminsten wel een fan de sprtieve dolen dy't ik dit jaar realiseare wil. Krekt su as de 4 Mijl fan Sneek. Oeps! Nou staat ut noteard. We salle sin, ut is allemaal Deo Volente!

Utsnderlek hoge temperaturen op dizze earste dach fan ut nieuwe jaar. Bij de Stadsrondwech staat de kamille folop in bloei en un eensame Supster ( eentsje op un surfplank ) dr't je nrmaal sproken skaatseriders ferwachte op 1 jannewary.

Piet Schaper in un wolk fan stfmeel ( els ! ) kuierend over ut Bolwerk fan Sneek. Un fredech begin fan un hooplek freedsaam jaar in oans stad. Foar Piet en al dy andere Snekers feul heil & segen in 2016!